Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»- Εκθεση ΔΣΕ/ΑΡ/3ΕΓ/ΕΠ141/2 Απρ 1947


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. ΙΙΙ

Αριθ. Ε.Π. 141

Σ.Δ. 2-4-47

Το Αρχηγείο Ρούμελης

Προς

Το Γενικό Αρχηγείο

Όπου

«Υποβολή έκθεσης πάνω στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εχθρού από 11/3 μέχρι 2-4-47»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω Υμίν συνημμένα έκθεση πάνω στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που ενήργησε ο εχθρός στην περιοχή μας από τις 11-3-47 μέχρι και της 2-4-47.

Τ.Υ.

Συνημ.2

————————————————-

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρχηγείο Ρούμελης

Έκθεση

Πάνω στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εχθρού από 11 Μάρτη μέχρι 2 Απρίλη στην περιοχή Ρούμελης.

Σύμφωνα με τα δελτία πληροφοριών (υπ’ αριθ. 1 και 2, ο εχθρός κινήθηκε από τους χώρους συγκέντρωσής τους σε μικρές ευκίνητες φάλαγγες και από όλες τις κατευθύνσεις.

Οι φάλαγγες αυτές στη σύνθεσή τους αποτελούνται από χωρ/κες και εθελοντές με ειδικές προσκλήσεις – χίτες, δύναμης λόχου ή διλοχίας με τα ανάλογα μεταγωγικά. Πλήρης οπλισμός ελαφρύς, με όλμο βαρύ, ολμίσκους, 1-2 πολ/λα & ασύρματο.

Από τις 11 Μάρτη ο εχθρός εκδηλώνει κινήσεις εκκαθ. συνδυασμένες με κινήσεις στη Θεσσαλία, στην περιοχή Α. Φθιώτιδας. Μπαίνει στα χωριά Ροβολιάρι-Δίκαστρο-Περίβλεπτο-Γαληόκαστρο-Μερκάδα, ανενόχλητος, γιατί οι δυνάμεις του Αρχ. Όρθρυς κινήθηκαν νοτιώτερα.

Άλλες δυνάμεις μέχρι τις 15 Μάρτη κινούνται δοκιμαστικά πρός Αρτοτίνα από Ελατόβρυση-Πενταγιούς και επιστρέφουν στις βάσεις τους.

Στις 19 του μήνα φάλαγγα του εχθρού κινείται εκκαθαρ. στα χωριά Παληοβράχα-Φτέρη-Κάμπια-Λευκάδα. Άλλη φάλαγγα κινήθηκε από Ράχες Τυμφρηστού πρός Πουγκάκια-Παληοχώρι. Και οι δύο αυτές φάλαγγες με συγκλίνουσες προσπάθειες μπήκαν στο Γαρδίκι στις 22 Μάρτη. Την ίδια μέρα στο Κυριακοχώρι. Στον τομέα Οίτης-Γκιώνας κινούνται στις 22 Μάρτη 3 φάλαγγες μια από Γαρδικάκι πρός Παύλιανη-Μαυρολιθάρι. Δεύτερη από Καστέλλια πρός Καλοσκοπή-Μαυρολιθάρι και τρίτη από Λιδωρίκι πρός Μουσουνίτσα.

Παρά τη συνεχή δράση των τμημάτων μας και τις σοβαρές απώλειες του εχθρού έφτασαν οι φάλαγγες αυτές στις 24 στη Δάφνη. Σκοπός τους ήταν συντονισμένα να δράσουν με φάλαγγες Γαρδικιού με χώρο συνάντησης Κολοκυθιά Μάρμαρα.

Το 3ήμερο σφυροκόπημα της φάλαγγας αυτής στην Ανατολή-Κολοκυθιά και η κύκλωσή τους στα Β.Α. υψώματα Κολοκυθιάς, είχαν σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση ενισχύσεων από όλες τις κατευθύνσεις πρός Κολοκυθιά. Μέχρι της 27 Μάρτη κινήθηκαν με επίκεντρο το χώρο αυτό της Κολοκυθιάς-(Βαρδούσια) φάλαγγες από 6 κατευθύνσεις.

1) Από Σπερχειάδα, 2) Από Υπάτη, 3) από Κυριακοχώρι, 4) από Μουσουνίτσα, 5) από Αρτοτίνα, και 6) από Σαράντενα προερχομένη από Γαρδίκι (μέσω Στάγιας).

Έτσι μπρος σ’ αυτή την καινούργια ταχτική κατάσταση που μας δημιούργησε ο εχθρός προσπαθώντας να παρασύρει τις δυνάμεις μας στο επίκεντρο του τα τμήματά μας γρήγορα αφήνουν την επαφή με τον εχθρό και αποκεντρώνονται στις περιοχές τους, ενεργώντας βαθειές διεισδύσεις στα νώτα και στις βάσεις του εχθρού μέχρι τις 31 Μάρτη. Για τον ίδιο σκοπό ο εχθρός κινητοποίησε στις 28 και 29 Μάρτη σοβαρές δυνάμεις 1) Από Αράχωβα πρός Δουμνίστα-Σταύλους-Σαράντενα, 2) Από Αρτοτίνα πρός Γραμμένη Οξυά- Σαράντενα, 3) Από Προυσσό-Μεγ.Χωριό-Κρύκελλο πρός Σαράντενα. Γενικά καταυλίζεται διαρκώς στο ύπαιθρο πάνω στις κορυφογραμμές, ή στα γύρω υψώματα του κατωκημένου μέρους, κινητοποιούνται διαρκώς πάνω στις υποχρεωτικές διαβάσεις, εγκαθιστώντας ενέδρες, και προσπαθεί με τον όγκο των δυνάμεών του να μας απομακρύνει τελείως από τους κατωκ. χώρους απαγορεύοντας τον ανεφοδιασμό μας από αυτούς.

Συμπεράσματα για τον εχθρό: 1) Το επίκεντρο των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, η Σαράντενα διαλέχτηκε από τον εχθρό σαν τέτοιο γιατί εδαφικά συνδέει την Ανατολ. και Δυτ. Στερεά, είναι χώρος υποχρεωτικών διαβάσεων, και ήταν και ο χώρος πιθανής απόκρυψης των εφοδίων των τμημάτων της Ρούμελης. 2) Οι εισέχουσες που δημιούργησε από το χειμώνα ο εχθρός, Μαύρου-Αράχωβας-Καρπενησιού, έπαιξαν σοβαρώτατο ρόλο και τον διευκόλυναν να φτάση γρηγορότερα στο επίκεντρο που καθώρισε σήμερα. 4) Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε στις εκκαθ. του να ανακαλύψει τους χώρους απόκρυψης τροφίμων και πυρ/κών και 5) τις δυνάμεις που έπαθαν φθορές τις αντικατέστησε με καινούργιες πράγμα που δείχνει ότι διαθέτει άμεσα εφεδρείες στην περιοχή μας.

Για τα τμήματά μας – 1) Δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν όσο έπρεπε την ενεδρευτική δράση, αγκιστρώνονταν με τον εχθρό περισσότερο απ’ ό,τι έπρεπε χρόνο, παρασύρονταν στις γυμνές κορυφογραμμές, αναγκαστικά για να μην τους αποκλείσει τις διαβάσεις ο εχθρός με αποτέλεσμα να νοιώθουν και το βάρος των πυρών της αεροπορίας (οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες είναι από αεροπλάνα). 2) Μεγάλος κάματος των ίδιων τμημάτων (Οίτης-Γκιώνας-Παρνασσίδας) γιατί με τη μικρή τους δύναμη δέχτηκαν όλο  τον όγκο, και το βάρος των διαδοχικών προσπαθειών του εχθρού δίνοντας συνεχώς μάχες, άλλοτε ενεδρευτικά, άλλοτε εκ παρατάξεως και άλλοτε για να διαφύγουν τον κλοιό του εχθρού.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκκαθ. επιχειρ. του εχθρού προτείνουμε:

1)     Τα θεσσαλικά τμήματα να πάρουν σαν όριο το δημόσ. δρόμο Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο και να δράσουν έστω και αντιπερισπαστικά για να μη μπορεί ο εχθρός ελεύθερα να συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις που διατηρεί στην εισέχουσα του Καρπενησιού και να τις κατευθύνει πρός το χώρο μας.

2)     Ύστερα από τον όγκο των δυνάμεων του εχθρού και των διεισδύσεών του σε όλους τους χώρους (κατωκημένους, κορυφογραμμές κλπ.) το Αρχ. Ρουμέλης δεν μπορεί να διατηρήσει με τις λίγες νεοσύστατες και όχι καλά εξοπλισμένες δυνάμεις του, ελεύθερο στοιχειώδικο χώρο που να μπορεί εκεί να αναπτύξει το μηχανισμό του ή να καλύψει τους τραυματίες  τα εφόδια και υλικά του. Κινείται όπου και τα Τμήματα, διαρκώς σε λημέρια χωρίς να μπορεί να διατηρεί την επαφή με τα Αρχηγεία του και να συντονίζει τη δράση τους και έχασε τελείως και την επαφή με την παραπάνω καθοδήγηση του Δ. Στρατού.

Για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση που καθυστερεί γενικώτερα το κίνημα στη Στερεά πρέπει σοβαρά να το ενισχύσετε όχι με ένα αλλά με δύο Τάγματα, καλά οπλισμένα και στο συντομώτερο χρονικό διαστημα.

Έτσι στο βάρος που ρίχνει ο εχθρός στη Ρούμελη θεωρώντας την σαν βασικό χώρο που πρέπει να κρατηθεί από αυτόν, πρέπει να αντιτάξωμε τις ανάλογες δυνάμεις για να του ματαιώσουμε τα σχέδια, χτυπώντας αποφασιστικά τις στατικές δυνάμεις πάνω στα στρατηγικά σημεία της περιοχής που είναι και το σημαντικώτερο εμπόδιο για την πρός Νότον διείσδυσή μας.

Από τις θέσεις αυτές σήμερα ο εχθρός μέσα σε 4 ώρες το βραδύτερο φθάνει στο πιο μεμακρυσμένο σημείο του «ελεύθερου χώρου» μας.

Γενικά οι στατικές αντιστάσεις πρέπει σοβαρά να αντιμετωπισθούν το ταχύτερο γιατί 1) Στενεύουν το ζωτικό μας χώρο και δημιουργούν προβλήματα σοβαρά τροφοδότησης των τμημάτων μας. 2) Αποσυνδέουν το δίχτυό μας πληροφοριών και τη συνοχή και σύνδεση των τμημάτων μας. 3) Ενισχύουν το δίχτυο πληροφ. του εχθρού και τη δράση της αντίδρασης στα μετόπισθέν μας. 4) Εμποδίζουν την αποτελεσματική δράση μας στις συγκοινωνίες και τα Κέντρα του εχθρού.

Σ.Δ. 2-4-47

 Τ.Υ.

Advertisements