Σύνοψη πληροφοριών, 1η Στρατιά/Α2/1-10 Απρ 1947


1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ:        ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔΡΑ:                ΚΗΠΟΥΡΓΙΑ (Σ.4878)

ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΚΙΣΣΑΒΟΣ

           ΕΔΡΑ:           ΣΤΑΪΚΑ (Χ.7390), ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7587)

           ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ: 1           ΔΥΝΑΜΙΣ: 70

           ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ:

Α.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΟΖΑΚΑ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ: 500,  περίπου

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

           ΕΔΡΑ:           ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ .5130)          ΔΥΝΑΜΙΣ: 50-60

 1. Ι. ΤΑΓΜΑ ΦΩΝΤΑ                                 ΔΥΝΑΜΙΣ: 250

                   ΕΔΡΑ:        ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (Σ .5739)

 1. ΙΙ. ΤΑΓΜΑ           ΥΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΝ          ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ

                   ΕΔΡΑ:        ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ (Σ.5744)

Β.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΓΕΔΕΩΝ ΛΟΥΛΕΣ

           ΕΔΡΑ:           ΜΟΥΚΑ (Χ.7786)

           ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ:                                                  2 ΔΥΝΑΜΙΣ: 110

 1. Ι.ΤΑΓΜΑ   ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΥ           ΔΥΝΑΜΙΣ: 300

                   ΕΔΡΑ:        ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΣΙΑ (Σ.7008), ΦΛΩΡΕΣΣΑΙΟΝ                  (Σ.6910)

 

 1. ΙΙ.ΤΑΓΜΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ                         ΔΥΝΑΜΙΣ: 350

                   ΕΔΡΑ:        ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΜΑ (Υ.2969) ΚΙΝΕΙΤΑΙ                           ΣΥΝΕΧΩΣ

 1. ΙΙΙ.ΤΑΓΜΑ           ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ     ΔΥΝΑΜΙΣ: 350

                   ΕΔΡΑ:        ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

 1. ΕΜΠΕΔΟΝ ΤΑΓΜΑ ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ        ΔΥΝΑΜΙΣ: 150

                   ΕΔΡΑ:        ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ .7589)

 1. ΤΑΓΜΑ      ΣΟΦΙΑΝΟΥ                          ΔΥΝΑΜΙΣ: 350

                   ΕΔΡΑ:        ΝΕΟΧΩΡΙΟ (Σ .7400) ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ                   ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙΕΛΥΘΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΝΕΥΘΗ

                   ΕΙΣ ΤΑΓΜΑ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ

 1. ΤΑΓΜΑ      ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ                                   ΔΥΝΑΜΙΣ: 300

                   ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΟΖΑΚΑ

                   ΕΔΡΑ:        ΦΛΩΡΕΣΣΑΙΟΝ (Σ. 6910). ΤΜΗΜΑΤΑ

                   ΤΟΥΤΟΥ  ΕΚΙΝΗΘΗΣΑΝ ΤΗΝ 5.4.47 ΠΡΟΣ

                   ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ

 1. ΤΑΓΜΑ      ΠΑΪΚΟΥ                               ΔΥΝΑΜΙΣ: 350

                   ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7688)

                   ΤΟΥΤΟ ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΓΡΑΦΩΝ                                      ΤΗΝ 7.4.47. ΚΙΝΗΘΕΝ ΕΚ ΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ                              ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: ΑΝΘΡΑΚΙΑ (Σ. 6274), ΚΟΖΑ-                                        ΚΑΣ, ΚΕΡΑΣΙΑ (Σ .7007), ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Χ .8090),                                         ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7688)

 1. ΤΑΓΜΑ      ΚΟΡΩΖΗ                               ΔΥΝΑΜΙΣ: 250

                   ΕΔΡΑ:        ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (Χ.5188)

 1. ΙΠΠΙΚΟΝ   ΣΤΕΦΑΝΟΥ                          ΔΥΝΑΜΙΣ: 180

                   ΕΔΡΑ:        ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7400)

 

                   ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

                   ΑΡΧΗΓΟΣ:           ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΣ  ΔΥΝΑΜΙΣ: 25-30

                   ΕΔΡΑ:        ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΥΤΣΑΣ (Τ.6757)

 

Γ’.       ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΟΣΣΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   Ν. ΞΥΝΟΣ

           ΕΔΡΑ:           ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΥΤΣΗΣ (Σ.6656)  ΔΥΝΑΜΙΣ: 25

 1. α.΄)  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ  ΔΥΝΑΜΙΣ: 80

                          ΕΔΡΑ: ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ (Τ .6231)

 1. β.΄)  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟ ΑΒΕΡΩΦ       ΔΥΝΑΜΙΣ: 80

                          ΕΔΡΑ: ΜΕΛΙΒΟΙΑ (Τ.6946)

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΗΛΙΟΥ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΦΕΡΡΑΙΟΣ                                 ΔΥΝΑΜΙΣ: 25-30

           ΕΔΡΑ:           ΜΟΝΗ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ (Τ.8419)

 1. α!)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ        ΔΥΝΑΜΙΣ: 90

                          ΕΔΡΑ: ΠΟΥΡΙ (Τ.9214)

                   β!)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΡΑΤΖΑ              ΔΥΝΑΜΙΣ: 90

                          ΕΔΡΑ: ΜΟΝΗ ΣΟΥΡΒΙΑΣ (Τ.8413)

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΚΙΚΙΤΣΑΣ

           ΕΔΡΑ:           ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4878)             ΔΥΝΑΜΙΣ: 25

           ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ:

 

Α΄       ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΑΣΙΩΝ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

           ΕΔΡΑ:           ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΝ (Σ.6272)

           ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ: 1                                               ΔΥΝΑΜΙΣ: 25

 1. ΙΙ. ΤΑΓΜΑ           ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                      ΔΥΝΑΜΙΣ: 200

                   ΕΔΡΑ:        ΓΕΡΑΚΑΡΗ (Σ.8859)

 1. ΙΙΙ. ΤΑΓΜΑ          ΓΑΛΑΝΗ                    ΔΥΝΑΜΙΣ: 400

                   ΕΔΡΑ:        ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (Σ.9882)

 1. ΤΑΓΜΑ ΕΚ ΒΟΪΟΥ                                 ΔΥΝΑΜΙΣ: 250

                   ΕΔΡΑ:        ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ (Τ.7264),

                   ΤΡΙΚΚΟΚΙΑ (Σ.7068)

 1. ΤΑΓΜΑ      ΣΤΑΘΗ                                              ΔΥΝΑΜΙΣ: 500

                   ΕΔΡΑ:        ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (Σ.7254)

 1. ΟΜΑΣ ΕΦΙΠΠΩΝ ΞΑΝΘΟΥ                   ΔΥΝΑΜΙΣ: 40

                   ΕΔΡΑ:        ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8858), ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (Σ.9954)

 

Β.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΕΝΖΙΩΝ (ΜΠΟΥΡΙΝΙΟΝ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ)

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

           ΕΔΡΑ:           ΣΑΡΑΚΙΝΑ (Σ.7384)                 ΔΥΝΑΜΙΣ: 60

 1. α.΄)  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ        ΔΥΝΑΜΙΣ: 90-100

                          ΕΔΡΑ: ΣΙΣΑΝΙΟΝ (Ν.6531)

 1. β!)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΟΥΡΙΝΟΥ        ΔΥΝΑΜΙΣ: 80-100

                          ΕΔΡΑ: ΠΟΝΤΙΝΗ (Σ.7789)

 

Γ’.       ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΛΙΑΚΟΣ

           ΕΔΡΑ:           ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Σ.3999)                ΔΥΝΑΜΙΣ: 60

           ΟΛΜΟΙ 1 ΒΑΡΥΣ ΚΑΙ 1 3’’

 1. ΤΑΓΜΑ      ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ                                    ΔΥΝΑΜΙΣ: 300

                   ΕΔΡΑ:        ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (Ν.4201)

 1. ΤΑΓΜΑ      ΓΚΙΖΑ                                               ΔΥΝΑΜΙΣ: 250-300

                   ΕΔΡΑ:        ΚΟΣΜΑΤΙ (Σ.4783), ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (Ν.4887)

 1. ΤΑΓΜΑ      ΒΙΔΡΑ                                   ΔΥΝΑΜΙΣ: 250

                   ΕΔΡΑ:        ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 1. ΤΑΓΜΑ      ΥΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΝ                 ΔΥΝΑΜΙΣ: 350

                   ΕΔΡΑ:        ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ (Σ.5988)

 1. ΤΑΓΜΑ      ΛΙΑΚΟΥ                               ΔΥΝΑΜΙΣ: 350

                   ΜΕΓΑΡΟΝ (Σ.4296)

 

ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

           ΕΔΡΑ: ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΝ (Ν.3524), ΚΟΤΥΛΙ (Ν.2122)

           ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ:1                                                ΔΥΝΑΜΙΣ: 55

 1. α.΄)  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΥΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΔΥΝΑΜΙΣ: 150

                          ΕΔΡΑ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ (Ν.3225), ΛΑΓΓΑ (Ν.2824)

 1. β.΄)  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΑ              ΔΥΝΑΜΙΣ: 120

                          ΕΔΡΑ: ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ (Ν.1932)

 

Δ!        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΙΤΣΙ (ΝΟΦΙΚΟΝ)

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΑΜΥΝΤΑΣ

           ΕΔΡΑ:           ΒΑΤΩΡΙ (Ν.2657)                      ΔΥΝΑΜΙΣ: 20-25

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΥΤΕΡΗ                     ΔΥΝΑΜΙΣ: 150

                   ΕΔΡΑ: ΣΦΗΚΑ (Ν.3863)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΝΗ

                   ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΔΟΣΙ

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΗΓΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

                   ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΔΟΣΙ

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ                        ΔΥΝΑΜΙΣ: 130

                   ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΔΟΣΙ

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

           ΕΔΡΑ:           ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΩΜΑΤΑ (Ο.2416)

(Συμπεριλαμβάνεται διμοιρία ασφαλείας 32 ανδρών και λόχος μηχανημάτων 60 ανδρών)                          ΔΥΝΑΜΙΣ: 150

 1. ΕΜΠΕΔΟΝ ΕΙΣ ΡΙΖΩΜΑΤΑ (Ο.2416)    ΔΥΝΑΜΙΣ: 50
 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ                 ΔΥΝΑΜΙΣ: 120

                   ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ (Ο. 1706)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ                  ΔΥΝΑΜΙΣ: 50

                   ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΚΟΒΑΣ (Τ.3396)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΟΚΡΑΤΗ                  ΔΥΝΑΜΙΣ: 120

           ΕΔΡΑ: ΠΑΤΑΜΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΑΝΗ                      ΔΥΝΑΜΙΣ: 120

                   ’ΜΕΣΗ ΜΗΛΙΑ (Ο.3006)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΡΑΣΟΥ                       ΔΥΝΑΜΙΣ: 120

                   ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΩΜΑΤΑ (Ο.2416), ΠΟΛΥΦΥΤΟΝ

                   (Ο.1712), ΔΑΣΚΙΟΝ (Ο.2115)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ          ΔΥΝΑΜΙΣ: 110

                   ΕΔΡΑ: ΧΑΡΑΔΡΑΣ (Ο.2925)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ                   ΔΥΝΑΜΙΣ: 400

           ΚΑΡΥΑ (Τ.8774)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΚΚΑ                                    ΔΥΝΑΜΙΣ: 130

                   ΕΔΡΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ (Τ.0188)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ              ΔΥΝΑΜΙΣ: 80-100

                   ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΩΝ (Ο.1102)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΓΓΟΥ

                   ΕΔΡΑ: ΦΤΕΡΗ (Τ.1999), ΣΚΟΤΙΝΑ (Τ.2599)

 

ΙΙΙ.       ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

           ΑΡΧΗΓΟΣ:   ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ (Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ)

           ΕΔΡΑ:           ΜΑΤΣΟΥΚΙ (Σ.2836)                ΔΥΝΑΜΙΣ: 40

 1. α.΄   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ        ΔΥΝΑΜΙΣ: 150
 2. β.΄   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ  ΔΥΝΑΜΙΣ: 150

                          ΕΔΡΑ: ΜΑΤΣΟΥΚΙ (Σ.2836)

 1. γ.΄   ΟΜΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ                         ΔΥΝΑΜΙΣ: 12

                          ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΝΑΤΟΛ. ΖΑΓΟΡΙΩΝ

 1. δ!    ΟΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΟΥ         ΔΥΝΑΜΙΣ: 22

ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΣ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΑΪΚΟΥ-ΒΕΡΜΙΟΥ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΠΑΝΟΣ

           ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ:

Α.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΑΪΚΟΥ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ΤΖΕΝΑΣ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ

           ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ: (Ο.4188) (Ο.4390)

 1. ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΤΖΕΝΑΣ

        ΔΥΝΑΜΙΣ: ΕΝΟΠΛΟΙ:250, ΑΟΠΛΟΙ:100, ΑΣΘΕΝΕΙΣ:50

 1. ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΑΪΚΟΥ                      ΔΥΝΑΜΙΣ: 550

                   ΑΡΧΗΓΟΣ: ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

                   ΕΔΡΑ:ΠΕΡΙΟΧΗ:Μ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Ο.3688), ΚΟΥΠΑ (Ο.4395)

                   ΑΜΕΣΩΣ ΝΟΤ. ΥΨ. (1638) (Ο.4288)

                   ΑΜΕΣΩΣ ΝΟΤ. ΥΨ. (1604) (Ο.4390)

 1. ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

                   ΑΡΧΗΓΟΣ: ΔΙΑΚΟΣ

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ

                   ΕΝΟΠΛΟΙ: 50, ΑΟΠΛΟΙ: 200

 

Β.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΕΡΜΙΟΥ 16 ΣΥΝΤΑΓΜΑ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΑΚΡΙΤΑΣ

           ΔΥΝΑΜΙΣ: 60

           ΕΔΡΑ: ΜΠΑΜΠΥ (Ο.0352)

 1. ΙΙ. ΤΑΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ

                   (α)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΛΟΧΙΑ ΣΤΑΘΗ ή ΥΨΗΛΑΝΤΗ

               ΔΥΝΑΜΙΣ: 180

               ΕΔΡΑ: ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ (Ο.0058)

                   (β)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΚΟΥΦΑ

               ΔΥΝΑΜΙΣ: 80         ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ: Μ.ΡΕΜΜΑ

(Ο.1055), ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ (Ο.0958)

 

 1. ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ (2ον ΤΑΓΜΑ)

                   (α)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΣΧΟΥ               ΔΥΝΑΜΙΣ: 80-100

                          ΕΔΡΑ: ΜΠΑΜΠΥ (Ο.0352)

                   (β)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΝ       ΔΥΝΑΜΙΣ: 60-70

                   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΠΙΘΑ

                                                                                    ΔΥΝΑΜΙΣ: 80-100

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΡΑΣΕΙΟΥ, ΡΑΧΙΑ  (Ο.2531) ΑΣΩΜΑΤΑ

                   (Ο.2731)

 

 1. 1ον ΤΑΓΜΑ ΝΟΤ. ΒΕΡΜΙΟΥ

                   (α)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΝΟΥ                  ΔΥΝΑΜΙΣ: 80

                          ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΟΥΜΑΡΙΑ (Ο.1535), ΦΥΤΙΑ,

                          ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙ

                   (β)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΡΑ                      ΔΥΝΑΜΙΣ: 70

                          ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ (Ο.1039)

                   (γ)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ          ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

                          ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡ. ΒΕΡΜΙΟΥ

                   (δ)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΣΣΟΥ                ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

                          ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ (Ο.1039)

                   (ε)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ         ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

                          ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΟΤΙΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ

 

           ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Την 29.3.47 ενεφανίσθη εις Β. ΒΕΡΜΙΙΝ και εις θέσιν ΟΡΛΩΦ (Ο.1257) Συμμορία 300. Συμμορίται κατευθυνόμενοι πρός Νότον. Άγνωστος ο προορισμός των.

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Α.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (31 Σ/γμα)

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΒΑΣΣΟΣ                                       ΔΥΝΑΜΙΣ: 40

           ΕΔΡΑ: (Ρ.5715)1.         (α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΑ ΜΙΧΑΛΗ                     ΔΥΝΑΜΙΣ: 75

           ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΟΥΓΛΙΑΝΗΣ (Ρ.5038), ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Ρ.5934),             ΒΑΡΒΑΡΑ (Ρ.4832). Υπό το συγκρότημα υπάγεται και ομάς     Κρούσεως                                                                       ΔΥΝΑΜΙΣ: 202.

           (β) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.       ΔΥΝΑΜΙΣ: 75

           ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ (Ρ.5814), (Ρ.5516)

 1. (γ)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΛΑ ΝΙΚ.   ΔΥΝΑΜΙΣ: 90

                          ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΒΙΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ (Ρ.3916)

                          Υπάγεται και μια ομάς Κρούσεως      ΔΥΝΑΜΙΣ: 20

 

Β.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΝΙΓΡΙΤΗΣ (ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ)

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                  ΔΥΝΑΜΙΣ: 50

           ΠΑΠΑΡΡΑΧΗ (Ρ.4756) ΑΝΑΘΕΜΑ (Ρ.5056)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΣΩΝΗ                    ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΝΑΘΕΜΑ (Ρ.5056), ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΙΑΝΕΣ

                   (Ρ.5257)

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑΤΡΟΥ (ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ)  ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

                   ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΑΜΟΥΡΙ (Ρ.2173), ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Ρ.3648)

 

Γ’.       ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΡΟΥΣΙΩΝ (13ον Σ/γμα)

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ Λόχος Διοικήσεως        ΔΥΝΑΜΙΣ: 40

           ΕΔΡΑ: (J.8321) Λόχος Μηχανημάτων              ΔΥΝΑΜΙΣ: 60

           ΟΜΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΝΟΥΛΑΝ         ΔΥΝΑΜΙΣ: 40

 1. ΤΑΓΜΑ ΚΙΛΚΙΣ                                      ΔΥΝΑΜΙΣ: 320

                   ΑΡΧΗΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΟΣ

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΠΕΛΛΕΣ

 1. ΤΑΓΜΑ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ                           ΔΥΝΑΜΙΣ: 420

                   ΑΡΧΗΓΟΣ: ΞΕΝΥΧΤΙΔΗΣ                      (ων 20 γυναίκες)

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΝΤΑΓ

 

Δ!        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΑΚΡΙΤΑΣ                                     ΔΥΝΑΜΙΣ: 200-220

           ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΟΛΑΚΙΑΣ (Ρ.7360), Μ. ΣΟΥΛΙ (Ρ.7466)

 

Ε!        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΜΠΛΥΡΑΣ                                   ΔΥΝΑΜΙΣ: 170-200

           ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΑΪΛΑ, ΑΛΗΜΠΟΥΤΟΥΣ

 

           ΚΕΝ. ΑΡΧ. ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

           ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ:

 

Α.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΒΡΟΥ (81 ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΚΡΙΤΩΝ                                        ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

           ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ (G.5805), ΓΩΝΙΚΟΝ (G .4603)

 1. Ιον ΤΑΓΜΑ ΣΑΡΑΦΗ                              ΔΥΝΑΜΙΣ: 350-400

                   ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ (G.5805) ΓΩΝΙΚΟΝ (G.4603)

 1. ΙΙον ΤΑΓΜΑ ΤΕΛΗ                                  ΔΥΝΑΜΙΣ:280-300

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΛΕΜΠΕΚΟΡΟΣ, ΑΙΣΥΜΗ (Μ.4473)

 

Β.        ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ                          ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

           ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΡΔΑΜΟΣ (G.1603), ΔΡΟΣΥΝΗ (Μ.1493)

 1. Α. ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   ΔΥΝΑΜΙΣ: 120

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΡΔΑΜΟΣ, ΔΡΟΣΙΝΗ

 1. Β. ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ή ΝΙΚΗΤΑ   ΔΥΝΑΜΙΣ: 300

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΡΓΑΝΗ, ΣΑΠΠΑΙ (Μ.2274), ΜΑΡΩΝΕΙΑ

                   (Ν.6762)

 

Γ’.       ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ

           ΑΡΧΗΓΟΣ: ΝΙΟΝΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ                  ΔΥΝΑΜΙΣ: 100

           ΕΔΡΑ: ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ (Ε.7545) ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ (L.8194)

 1. Α. ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΡΔΑ                      ΔΥΝΑΜΙΣ:150-180

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΛΚΑΝΗΣ (L.2659)

 1. Β.  ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΡΙΤΙΚΑΚΗ           ΔΥΝΑΜΙΣ: 200

                   ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ

 1. ΤΑΓΜΑ ΦΛΕΣΣΑ & ΤΑΓΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

                   Συνολικής Δυνάμεως αμφοτέρων περίπου 300

                   ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ

                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΙΣΜΑΗΛ ΜΑΧΑΛΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΑΣΙΩΝ

-Επίθεσις ΙΙΙ Τάγματος ΧΑΣΙΩΝ και Τάγματος ΣΤΑΘΗ (ΒΕΡΜΙΟΥ) κατά ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Σ 8672). Εχρησιμοποίηθησαν όλμοι 3’’ και πολλά αυτόματα. Επίθεσις απεκρούσθη.

-Επίθεσις κατά ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ (Τ.0744) αποκρουσθείσα. Την επίθεσιν ενήργησεν Λόχος ενεδρεύων εις ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΝ (Σ 9954).

-Παρά το Αρχηγείον ΧΑΣΙΩΝ ευρίσκονται 3 αξ/κοί ομόρων Κρατών.

-Απηγορεύθη εις τους κατοίκους η κάθοδος πρός τας πόλεις.

-Εξετελέσθησαν 6 χωρικοί.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

-Παρετηρήθησαν μετακινήσεις Ταγμάτων εντός της περιοχής.

-Την 7.4.47 αφίχθη τάγμα εκ ΠΑΪΚΟΥ υπό ΠΑΪΚΟΝ δυνάμεως 350 ανδρών.

-Κατά πάσαν πιθανότητα οι Συμμορίται πρόκειται να αντιτάξουν άμυναν κατά των επιθέσεων των ημετέρων τμημάτων.

-Πιθανή συγκέντρωσις τούτων εις περιοχάς ΔΥΤΙΚΩΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (Σ. 7008) ΒΟΡΕΙΩΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ και κυρίως εις ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ.

-Οι Συμμορίται εκφράζονται μετά τρόμου δι’ επέμβασιν αεροπορίας.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΟΖΑΚΑ

-Παραμένει ένα Τάγμα υπό ΦΩΝΤΑΝ δυνάμεως 300 ανδρών.

-Την 5ην Απριλίου αφίχθη και έτερον Τάγμα υπό άγνωστον μη εξακριβωθείσης της δυνάμεώς του ως και της προελεύσεώς του.

-Την 5ην Απριλίου εξετελέσθησαν 10 χωρικοί.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

-Παρετηρήθη κίνησις τμημάτων συμμοριτών εις περιοχήν ΑΧΕΛΩΟΥ με προθέσεις προσβολής γεφυρών ΑΧΕΛΩΟΥ.

-Προς τον σκοπόν τούτον συνεκεντρώθησαν εις την περιοχήν ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ δυνάμεις Τάγματος υπό ΚΟΡΩΖΗΝ ανερχόμεναι εις 250 περίπου.

-Εσημειώθησαν πλείσται διαρπαγαί, λεηλασίαι και απειλαί κατά χωρικών.

-Εξετελέσθησαν 13 χωρικοί.

-Η Κ.Ε. του ΚΚΕ διέταξε κομμουνιστάς στρατιώτας να αυτομολήσωσι πόρος συμμορίτας.

-Γενικώς παρατηρείται ζωηρά κίνησις επεκτάσεως των συμμοριτών και εις περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΟΣΣΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Συνεχίζονται αι λεηλασίαι και εκτελέσεις χωρικών (εξετελέσθησαν 3).

-Την 4.4.47 εσημειώθη πυροβόλον 6,5 και εις βαρύς όλμος εις ΚΑΡΥΤΣΑΝ (Τ.6757) εξετελέσθη δοκιμαστική βολή.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΗΛΙΟΥ

Παρατηρείται μικρά δραστηριότης των συμμοριτών περιοριζομένη εις διαρπαγάς τροφίμων.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμορίται Νοτ. ΠΗΛΙΟΥ προτίθενται να διαπεραιωθώσιν εις ΣΚΙΑΘΟΝ.

-Ετοποθετήθησαν 2 νάρκαι εις 40ον χιλιόμετρον οδού ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΣΗΣ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΕΝΖΙΩΝ

-Επίθεσις κατά ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ απεκρούσθη, εχρησιμοποιήθησαν ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ εκτοξευταί. Οι επιτεθέντες ανήκον εις Συγκρότημα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

-Την 28.3.47 αφίχθησαν εκ ΣΙΣΑΝΙΟΥ (Ν.6530) 3 Σέρβοι σύνδεσμοι εκ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ φέροντες στρατιωτικάς στολάς.

-Κατέστρεψαν γέφυραν ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (Ν .560165).

-Προέβησαν εις λεηλασίας.

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ, ΛΙΑΚΟΥ

-Τα Αρχ. ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΟΪΟΥ συνεπτύχθησαν και εδημιούργησαν Ταξ/χίαν με δύναμιν 5 Ταγμάτων ων εν εις περιοχήν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και δύο συγκροτήματα εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ. Συνολική δύναμις Ταξ/χίας υπολογίζεται εις 1800-1900.

-Ενεργείται καταστροφή της οδού από ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ (Σ .4392) μέχρι ΔΟΥΤΣΕΚΟΥ (Σ.3199).

-Τοποθετούνται οδοφράγματα ύψους 1,80 από κορμούς δένδρων και λίθους, επίσης τοποθετούνται νάρκαι.

-Προσέβαλον διά πυρών όλμων και πολυβόλων δις τα ΓΡΕΒΕΝΑ.

-Ενεργούν βιαίαν στρατολογίαν.

-Τρομοκρατούν κατοίκους δι’ απειλών απαγωγών και εκτελέσεων.

-Γενικώς παρατηρείται ζωηρά κίνησις των συμμοριτών πιθανώς πρός επίθεσιν κατά ΓΡΕΒΕΝΩΝ πρός αντιπερισπασμόν επί τη προόψει εκκαθαρισιτκών επιχειρήσεων.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΙΤΣΙ

Δεν παρουσίασεν ουδεμίαν κίνησιν.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΡΙΩΝ

-Παρατηρείται ανασυγκρότησις δυνάμεων.

-Τρομοκρατίαι κατοίκων διά λεηλασιών, αρπαγών, εμπρησμών, απαγωγών και εκτελέσεων.

-Δεν φαίνεται ότι αι δυνάμεις του Αρχ. τούτου θα αναλάβουν σοβαράς επιθέσεις.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΕΡΜΙΟΥ

-Μετά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις κατεβλήθη εντατική προσπάθεια ταχείας ανασυγκροτήσεως των δυνάμεων του Αρχ., και ήδη εις την περιοχήν ταύτην ευρίσκονται περί τους 1000 Συμμορίται.

-Ενεργούν βιαίαν στρατολογίαν.

-Ενήργησαν πλείστας επιδρομάς κατά χωρίων διά διαρπαγάς τροφίμων πρός δημιουργίαν νέων αποθεμάτων.

-Τρομοκρατούν χωρικούς διά παντοίων τρόπων και εκυκλοφόρησαν προκηρύξεις περι υποχρεωτικής στρατολογίας των κλάσεων 1942-1945 αδιακρίτως φρονημάτων.

-Αι μεγαλύτεραι δυνάμεις των συμμοριτών είναι συγκεντρωμέναι εις Κεντρικόν και Νότιον ΒΕΡΜΙΟΝ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΑΪΚΟΥ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

-Η δραστηριότης περιορίζεται εις διαρπαγάς τροφίμων, εκτελέσεις, εμπρησμούς. Η δράσις των αύτη φθάνει μέχρι πεδιάδος ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

-Γενικώς το Αρχηγείον τούτο έχει εντολήν να παραλαμβάνη εφόδια εκ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ και διαβίβασιν τούτων εις έτερα Αρχηγεία. Εις ΠΑΪΚΟΝ επίσης μεταφέρονται άοπλοι συμμορίται πρός εξοπλισμόν.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

-Ανέπτυξαν μεγαλην δραστηριότητα, επιτεθείσαι  κατά σταθμών Χωρ/κής  και εισβαλούσα εις πλείστα χωρία πρός διαρπαγήν τροφίμων.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ

Δραστηριότης περιορισθείσα εις διαρπαγάς τροφίμων.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

-Δραστηριότης εις επιδρομάς εναντίον χωρίων και διαρπαγάς τροφίμων.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

-Το αρχηγείον τούτο ενισχύθη τελευταίως διά 180 συμμοριτών εκ περιοχής ΝΙΓΡΙΤΗΣ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ

-Η δράσις περιορίσθη λόγω της δραστηριότητος ημετέρων τμημάτων εις βιαίαν στρατολογίαν και διαρπαγάς τροφίμων.

-Κατά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ΙΣΜΑΗΛ ΜΑΧΑΛΑ εισήλθον εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ περί τους 250 συμμορίται.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

-Κατέστρεψαν τηλ/κήν γραμμήν ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ-ΣΑΠΠΩΝ επίσης ενέπρησαν οδικάς γεφύρας από ΑΡΙΣΒΗΣ μέχρι ΣΑΠΠΩΝ.

-Προέβησαν εις πλείστας διαρπαγάς, λεηλασίας και εμπρησμόν οικιών.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΒΡΟΥ

-Προέβη εις λεηλασίας, αρπαγάς, εκτελέσεις χωρικών και βιαίαν στρατολογίαν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εις ΑΓΡΑΦΑ οι συμμορίται προέβαλον αντίστασιν την 9, 10ην τρέχ.

-Μεγάλη συγκέντρωσις και αναδιοργάνωσις συμμοριτών εις περιοχήν ΒΟΪΟΥ ΧΑΣΙΩΝ με πιθανήν απειλήν κατά ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΔΕΣΚΑΤΗΣ ίσως δε και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

-Ενέργειαι διαρπαγής πρός αναδημιουργίαν αποθεμάτων.

-Ανασυγκροτείται το Αρχ. ΠΑΓΓΑΙΟΝ διά μεταφοράς δυνάμεων από Αρχ. ΝΙΓΡΙΤΗΣ.

-Δημιουργείται νέον Αρχ. ΜΠΟΖ-ΝΤΑΓ δυνάμεως 170-200.

-Μεγάλη αύξησις δυνάμεως Αρχ.Ανατολ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ, διά νέας στρατολογίας και εισόδου συμμοριτών εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.

-Επέκτασις δραστηριότητος εκ της περιοχής ΣΕΡΡΩΝ εις την περιοχήν ΔΡΑΜΑΣ.

-Τα Αρχ. πρόκειται να μετατραπούν εις Συντάγματα.

-Ηθικόν παλαιόν συμμοριτών και κομμουνιστών καλόν.

-Νεοστρατολογηθέντων βιαίως εις λίαν χαμηλόν επίπεδον.

-Οι πλείστοι των βιαίως στρατολογηθέντων συγκρατούνται διά της τρομοκρατίας.

-Διατροφή ανεκτή.

-Ιματισμός και υπόδησις εις αρκετά καλήν κατάστασιν.

-Οπλισμός λίαν καλός.

-Οι συμμορίται εξακολουθούν κατά γενικόν κανόνα να αποφεύγουν την μάχην.

 

Α.Ν./Α.Π.

Διά την ακρίβειαν

 Τ.Σ.Υ.

Το Α2 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

                                               

Advertisements