Εκθεση δράσης, ΔΣΕ/ΑΡΧ. ΟΙΤΗΣ/25 Φεβ 1947


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΟΙΤΗΣ

Έκθεση του αρχηγείου από τη δημιουργία
του πρώτου πυρήνα μέχρι σήμερα.-

Ο Πρώτος πυρήνας του Αρχηγείου μας δημιουργήθηκε στις 26 του Μάη, όπου θα δρούσε για την εξόντωση του Βουρλάκη κι’ αρπαγή του οπλισμού πούχε αποθηκευμένο στην Καρυά, ο πυρήνας αποτελείτο από 9 και ενισχύθηκε από τις αυτοάμυνες των γύρω χωριών της περιοχής Δομοκού ο αριθμός ανέρχετο σε 45 συνολική δύναμη. Η επιχείρηση Καρυάς δεν ολοκληρώθηκε διότι ο Βουρλάκης με τον υπόλοικο συρφετό ευρισκόταν στο Νιζερό το βράδι που θα πραγματοποιείτο η επιχείρηση κι’ εξανάγκασε τις ημέτερες δυνάμεις να τον χτυπήσουν εις το σπίτι του ληστοσυμμορίτη Μπζιάνα με αποτέλεσμα την ανατίναξη του σπιτιού, χωρίς να σκοτωθεί κανένας ληστοσυμμορίτης. Δικές μας απώλειες μηδέν.-
2.- Στις 24 του Ιούνη με δύναμη 33 ανδρών χτυπήσαμε τρείς ληστοσυμμορίτες, τον Κουφιώτη, Φλώρο, και τον Σιώκη. Λαφιρα 3 όπλα. Δικές μας απώλειες μηδέν.-
3.- Στις 26 του Ιούνη χτυπήσαμε τρία αποσπάσματα χωρ/κής, στα Γαυράκια, Ψηλό Κοτρώνη και Παληασβέστη. Αποτελέσματα. Το πρώτο απόσπασμα αποτελούμενο από δύναμη 16 αποδεκατίσθη κατά το ήμισυ. Νεκροί 8. ένας ανθ/ρχος ονόματι Θεοδωρόπουλος και ένας υπενωμοτάρχης Καραθανάσης και ένας αιχμάλωτος. Ημέτερες απώλειες ένας νεκρός. Λάφυρα. 1 οπλ/λο, δύο ατομικά αυτόματα, 7 τυφέκια Αγγλίας. Μετά από μιά ώρα συνεπλάκημεν με δύο αποσπάσματα τα οποία εκινούντο ένα από Νέα Γιανιτσού – Παληασβέστη και το δεύτερο από Ψηλό Κοτρώνη. Αποτελέσματα. Εφονεύθη ο Σταθμάρχης της Νέας Γιανιτσούς κι’ ένας χωρ/κας, και επιφέραμε τη σύγχυση αναμεταξύ τους καθ’ όλη την ημέρα. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
4. Στις 3 του Αυγούστου συνεπλάκημεν εν πορεία με απόσπασμα χωρ/κής εις το Λακρέσι που πηγαίναμε για την αρπαγή των σταθμών χωρ/κής Σμοκόβου – Ρεντίνας. Αποτελέσματα της συμπλοκής ήτο να ανατρέψουμε το σχέδιο των αποσπασμάτων που ερχόνταν για να μας χτυπήσουν στον καταβλισμό μας. Η επιχείρησις ανεβλήθη λόγω της συμπλοκής. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
5. Στις 13 του Αυγούστου χτυπήσαμε την Τριφύλλα μαζί με Θεσσαλικά τμήματα, Αποτελέσματα της επιχείρησης. Κατάληψη όλων των εχθρικών θέσεων και τον φόνον του Σταθμάρχη χωρ/κής Καροπλεσίου και 3 χωρ/κων. Οι υπόλοιπες εχθρικές δυνάμεις εν διαλύσει συγκεντρώθησαν στο Φουρνά. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
6. Στις 19 του Αυγούστου χτυπήσαμε με Θεσσαλικά τμήματα το Χαλαμπρέζι που βρισκόταν ο σταθμός χωρ/κής και ληστοσυμμορίτες. Αποτελέσμα της μάχης ήταν να εγκαταλείψουν ο σταθμός της χωρ/κής και οι ληστοσυμμορίτες το Χαλαμπρέζι και να διαφύγουν πρός Φίλια. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
7. Στις 25 του Αυγούστου κάναμε προσπάθεια διά το πέρασμά μας πρός τη Ρούμελη διά μέσου Ζαχαρακιού, η προσπάθειά μας δεν επέτυχε διότι συνεπλάκημεν με στρατό και ληστοσυμμορίτες επί 5 ώρες, όπου εξαναγκαστή-καμε να συμπτυχθούμε πρός Θεσσαλική περιοχή. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
8. Την 1 του Σεπτέμβρη χτυπήσαμε το εκλογικό τμήμα Χαλαμπρε-ζιού/ Κέδρου/ που ευρίσκοντο ληστοσυμμορίτες και στρατός διά την διενέργειαν του Δημοψηφίσματος. Αποτέλεσμα της μάχης ήταν να τους διαλύσουμε και να μην επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί το Δημοψήφισμα. Πιάσαμε 7 αιχμαλώτους, πήραμε 10 όπλα και πολλά πυρομαχικά. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
9. Στις 7 του Σεπτέμβρη χτυπήσαμε τις εχθρικές θέσεις Δρανίστα/ Άνω Κτημένη/. Αποτέλεσμα της μάχης ήταν να εγκαταλείψη ο εχθρός την περιοχή αυτή για 8 ημέρες, όπου ενισχύθη και ξεναεγκαταστάθη. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
10. Στις 15 του Σεπτέμβρη χτυπήσαμε και πάλι τη Δρανίστα για να σπάσουμε πρός Ρούμελη, Η μάχη διήρκησε 5 ώρες, ο εχθρός ενισχύθη από Δομοκό και Καΐτσα και εξαναγκάσθημεν να συμπτυχθούμε πρός Σμόκοβον. Αποτελέσματα της μάχης δεν εγνώσθησαν. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
11. Στις 14 του Οκτώμβρη κινήθηκαν εχθρικές δυνάμεις στρατού και ληστοσυμμοριτών για να μας χτυπήσουν στο Θραψίμι, η μάχη διήρκησε 7 ώρες. Λόγω των ισχυρών εχθρικών δυμάμεων και την έλλειψιν πυρ/κών συμπτυχθήκαμε πρός την κατεύθυνση Ιτάμου. Αποτελέσματα της μάχης δεν εγνώσθησαν. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
12. Στις 16 του Οκτώβρη πήραμε την απόφαση αφού ευρισκόμαστε εν μέσω κλοιού από την Ορεινή Ταξιαρχία και ληστοσυμμοριτών, και χάσαμε κάθε επαφή με Θεσσαλικά τμήματα, και καθορίσαμε νυκτερινά δρομολόγια και περάσουμε στη Ρούμελη.-
Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ
13. Στις 20 του Οκτώβρη χτυπήσαμε το σταθμό χωρ/κής Γαρδικίου αποτελούμενον από 6 Χωρ/κες και 9 ληστοσυμμορίτες, τους αιχμαλωτίσαμε όλους και αφού τους αφοπλίσαμε τους αφήσαμε ελεύθερους. Λάφυρα. Δύο οπλ/λα, 15 τυφέκια, 2000 φυσίγγια, 20 βλήματα ατομ. όλμου, 15 χειρ/δες και αρκετές ποσότητες τροφίμων, ιματισμού και υποδήσεως.
14. Στις 23 του Οκτώβρη χτυπήσαμε στα υψώματα Κυριακοχωρίου ομάδα ληστοσυμμοριτών υπό τον Παπανικολάου, δύναμης 16 ανδρών. Αιχμαλωτίσαμε 15, εξετελέσαμε 12 και τρείς παραμείναν στο Δ.Σ. Λάφυρα. ένα Οπλ/λο, 16 τυφέκια, 1500 φυσίγγια. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
15. Την ίδια ημέρα χτυπήσαμε απόσπασμα χωρ/κής με δύναμη 70 ανδρών που κινήθηκε από το Γαρδίκι για ενίσχυση των ληστοσυμμοριτών. Αποτελέσματα. 10 νεκροί χωρ/κες ο ενωμοτάρχης Ζυγούρης και 1 ληστοσυμ-μορίτης. Λάφυρα. 1 οπλ/λο, 12 όπλα και πολλά πυρομαχικά. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
16. Την 1 Νοεμβρίου χτυπήσαμε σε ενέδρα Διλοχία καντά στ’ Αρχύρια. Σκοτώθηκαν 2 στρατιώτες. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
17. Στις 7 του ν/βρη Διμοιρίας μας κατέστρεψε τη γέφυρα Παλαιοβράχας κι’ εξετέλεσε τον καθοδηγητή των ληστοσυμμοριτών της περιφέρειας Κούκιο.-
18. Στις 15 του Ν/βρη καταλάβαμε το σταθμό της χωρ/κής Πύργου Υπάτης τον αποτελούμενο από δύναμη 6 ανδρών και ενισχυόμενον από απόσπασμα χωρ/κής με δύναμη 20. Αποτελέσματα της μάχης ήταν να διασκορπισθούν σταθμός και απόσπασμα και να πιάσουμε 2 αιχμαλώτους. Λάφυρα. 1 οπλ/λο, 1 ατομ. όλμο, 3000 φυσίγγια και αρκετές ποσότητες ιματισμού, τροφίμων.- Την ίδια ημέρα η Διμοιρία μας κατέστρεψε τη γέφυρα στον αμαξωτό δρόμο Λαμίας – Καρπενησίου.-
19. Στις 20 του Ν/βρη επιτεθήκαμε εναντίον ενός λόχου και μιάς διμοιρίας Θανάτου που είχαν εγκατασταθεί στο Νηοχώρι Υπάτης. Πιάσαμε 40 στρατιώτες και 2 αξ/κους αιχμάλωτους, τους οποίους αφοπλίσαμε και αφήσαμε ελεύθερους. Λάφυρα. 3 οπλ/λα, 7 άτομ. αυτόματα, 45 τυφέκια, 1 ασύρματος, 10000 φυσίγγια, 80 χειρ/δες, 100 κουβέρτες. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
20. Στις 22 του Ν/βρη χτυπήσαμε λόχο πεζικού στην ανατολή Υπάτης, κατά την διάρκειαν της μάχης χτυπήκαμε από τα νώτα από απόσπασμα χωρ/κής Μαυρολιθαριού, καθώς και από λόχο που κινήθηκε από Κολοκυθιά. Οι δυνάμεις μας συνεχίσαν με μιά θυελώδικη εξόρμηση την επιχείρηση πρός όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να πιάσουμε 20 αιχμάλωτους, να σκοτωθούν 2, και να τραυματισθούν 12 και οι υπόλοιποι διεσκορπίσθησαν πανικόβλητοι, Ο λόχος Κολοκυθιάς πρός οροπέδιον Ανατολής και το απόσπασμα πρός Μακρύκαμπο. Λάφυρα. 1 ασύρματος, 2 οπλ/λα, 6 ατομικά αυτόματα, 40 τυφέκια, 2 ατομ. ολμάκια, 150 βλήματα, 85 χειρ/δες, 60 φωροβολίδες, 9000 φυσίγγια και όλα τα είδη ιματισμού και τροφίμων του λόχου. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
21. Στις 23 του Ν/βρη συνεχίσαμε την εκδίωξη των υπολειμάτων του λόχου Κολοκυθιάς κάτω των Μαρμάρων. Με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 στρατιώτες και να εγκαταλείψουν πολλά λάφυρα. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
22. Στις 5 του Δ/βρη χτυπήσαμε στα υψώματα Κυριακοχωρίου δύναμη αποσπάσματος χωρ/κής 90 ανδρών. Η μάχη διήρκησε 7 ώρες. Αποτελέσματα. Σκοτώθηκαν 34 χωρ/κες, πιάστηκαν αιχμάλωτοι 3, πνίγηκαν στο ποτάμι 5. Λάφυρα. 7 οπλ/λα, 5 ατομ. αυτόματα, 42 τυφέκια και 500 φυσίγγια, 154 κουβέρτες, 57 χλαίνες και όλα τα είδη ιματισμού και τροφίμων. Ημέτερες απώλειες 4 τραυματίαι.-
23. Στις 11 του Δ/βρη χτυπήσαμε το σταθμό χωρ/κής Κρυκέλου. Οι άνδρες του σταθμού και του αποσπάσματος διεσκορπίσθησαν. Πιάσαμε αιχμάλωτο τον Διοικητή του σταθμού τον οποίο εξετελέσαμε. Πήραμε λάφυρα. 20 φορτώματα οπλισμό, ιματισμό και τρόφιμα. Απώλειες δικές μας μηδέν.-
24. Στις 30 του Δεκέμβρη χτυπήσαμε την Υποδιοίκηση χωρ/κής Υπάτης, την ίδια νύκτα έγινε ανατίναξη της γέφυρας Κομποτάδων, καθώς και προσπάθεια διά την κατάληψη του σταθμού Κομποτάδας. Αποτελέσματα. Σκοτώθηκαν 2 χωρ/κες στη διάρκεια της μάχης, τραυματίστηκαν 6, πιάστηκαν αιχμάλωτοι 9. Συνολική δύναμις 17. Οι αιχμάλωτοι εκτός των τραυματιών εξετελέσθησαν. Ημέτερες απώλειες 1 νεκρός. Λάφυρα 3 οπλ/λα, 6 ατομ. αυτόματα, 22 τυφέκια 4000 φυσίγγια και 45 φορτώματα είδη ιματισμού, υποδήσεως και τροφίμων.-
25. Στις 31 του Δεκέμβρη του 1946 χτυπήσαμε εχθρικές δυνάμεις που κινήθηκαν από Σπερχειάδα εις την γέφυραν Βίστριζα όπου τους εξανα-γκάσαμε να συμπτυχθούν πανικόβλητοι.-
26.- Στις 20-1-47 δώσαμε 3ωρη μάχη στη Λευκάδα που κινήθηκαν οι δυνάμεις του Μπούρου από Μακρακώμη. Αποτελέσματα. Σκοτώθηκαν 3 στρατιώτες. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
27.- Στις 6-2-47 κάναμε κρούση στη Σπερχειάδα με αποτέλεσμα την αρπαγή ενός φυλακίου και τον φόνο 5 στρατιωτών του Κρανιά, καθώς και του πολιτικού καθοδηγητού Κ. Κολοκύθα. Πιάσαμε 1 αιχμάλωτο. Λάφυρα. 1 οπλ/λο και 4 τυφέκια. Ημέτερες απώλειες μηδέν.-
28. Στις 10-2-47 χτυπήσαμε, για δεύτερη φορά την Υπάτη όπου βρισκόταν 1 λόχος Πεζικού και 40 χωρ/κες. Αποτελέσματα της μάχης νεκροί 10, τραυματίες 7, αιχμάλωτοι 45, 1 αξ/κός και 1 χωρ/κας. Ημέτερες απώλειες 1 νεκρός και 1 τραυματίας. Λάφυρα. 3 οπλ/λα, 3 ατομ. αυτόματα, 45 τυφέκια, 1 ολμάκι, 100 κουβέρτες και χρήματα 2.840.000.-
29.- Στις 26-2-47 τμήματά μας ανατίναξαν δύο γέφυρες στο δρόμο Παληοβράχας Σπερχειάδας κι’ ενήργησαν κρούση στη Δυτ. Παρυφή Σπερχειάδας που βρισκόταν φυλάκιο του Κρανιά. Αποτέλεσμα της κρούσης ήταν να τραυματισθεί ο τρομοκράτης Τσαμαδιάς/ απ’ τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα./-

Σ.Δ. 28-2-47
Για το Αρχηγείο Οίτης
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Advertisements