Σπουδαιότερες μάχες Ελληνικού Στρατού με ΔΣΕ


ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΑΙ ΥΠΟ Κ/Σ
και ΜΑΧΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΤΩΝ

Α΄ ΄Ετος 1946
1. Προσβολή ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 31 Μαρτίου
2. Επιχειρήσεις Β. ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ιούνιος
3. Προσβολή ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΚΙΛΚΙΣ 4-5 Ιουλίου
4. Επιχειρήσεις ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ Ιούλιος
5. Προσβολή ΝΑΟΥΣΣΗΣ 6 Αυγούστου
6. Επιχ/σεις ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (Περιοχή ΟΣΣΗΣ) 10-11 Αυγ.
7. Επιχ/σεις ΚΡΟΝΟΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ) 13-14 Αυγ.
8. Επιχ/σεις ΕΒΡΟΥ εκκαθαριστικαί 16-22 Αυγ.
9. Επιχ/σεις ΡΗΤΙΝΗΣ-ΠΙΕΡΡΙΩΝ 10-17 Οκτωβρ.
10. Επιχ/σεις ΚΕΚΡΩΨ (ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ) 2-30 Νοεμβρ.
11. Επιχ/σεις ΣΚΡΑ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΡΔΕΑΣ 13-20 Νοεμβρ.
12. Επιχ/σεις ΒΡΟΝΤΟΥΣ 19-22 Νοεμβρ.
13. Επιχ/σεις ΔΡΟΣΙΝΗΣ-ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 22 Νοεμβρίου
14. Επιχ/σεις ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΑΡΔΕΑΣ 28 Νοεμβρίου
15. Επιχ/σεις ΓΡΑΤΙΝΗΣ-ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 3 Δεκεμβρίου
16. Επιχ/σεις ΚΕΚΡΩΨ (ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ) 3-6 Δεκεμβρ.
17. Επιχ/σεις ΚΟΡΥΜΒΟΥ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4-21 Δεκεμβρ.
18. Επιχ/σεις ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΜΠΕΛΕΣ-ΚΡΟΥΣΙΑ-ΔΟΒΑ ΤΕΠΕ 8-12 Δεκεμ.
19. Επιχ/σεις ΖΕΥΣ (Κάτω ΟΛΥΜΠΟΣ) 10-31 Δεκεμ.
20. Επιχ/σεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 11-12 Δεκεμ.
21. Προσβολή ΦΥΤΙΑΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ 25 Δεκεμβρ.