Εκθεση δράσης 3ου Συγκροτήματος Χασίων απο 27 Μαί έως 2 Νοε 1946


Ο.Δ.Κ.                                                             Αντίγραφον ορθογραφημένον

Αρχηγείον Χασίων

ΙΙΙ Συγκρότημα

΄Εκθεσις – Ιστορία του ΙΙΙ Συγκροτήματος

Το συγκρότημα μας ιδρύθηκε την 27 Μαΐου   1946 οπότε περιμάζεψε όλους τους καταδιωκομένους της επαρχίας Ελασσώνος εις τους κόλπους του, με επί κεφαλής τον Αλευράν Ηλίαν και Μπαντέκον Νικόλαον. Πριν συγκροτηθούν σε σώμα οι καταδιωκόμενοι δρούσαν ανεξάρτητα κατά δύο (2) ομάδες που δρούσαν η μια υπό τον Αλευράν στην περιοχή Δεσκάτης και η άλλη υπό τον Μπαντέκον στην Περιοχή Τσαριτσάνης και που σαν σκοπό είχαν να εξαφανίσουν ωρισμένους εγκληματίες και προέδρους.

Η ομάδα του Αλευρά εξαφάνισε τον Αντιπρόεδρο Κρανιάς Δημήτριον Χαρίτον την 5 Μαΐου   1946 και τον Πρόεδρο Κρανιάς Ευθύμιο Μαστοροδήμο την 27-5-46. Δικές μας απώλειες, εφονεύθη ο συν. Σαϊκάνος Ευθύμιος.

Επίσης την 10-5-46 στήθηκε ενέδρα εις θέσιν Τσερνίλο και απόπειρα για την εξαφάνιση του Προέδρου Κονικτσής Βασ. Λιούρα άνευ αποτελέσματος.

Την 29-5-46 πάρθηκε απόφαση και κτυπήθηκαν συνδυασμένα οι Σταθμοί Χωρ/κής Βούρπα, Σαντόβου, Κοκκινοπλού και Κρανιάς. Αποτελέσματα: Συλλάβαμε έξ (6) χωρ/κες και πείραμε πολλά λάφυρα, ήτοι όπλα, πυρομαχικά, τρόφιμα, είδη ρουχισμού κ.τ.λ.

Την 6η Ιουνίου ο στόχος μας αποτελούμενος εκ 45 ανδρών κτύπησε την έδραν Εβενιτών Κονικτσής. Αποτελέσματα : Εφονεύθησαν 4 Εβενίτες οι οποίοι έκαναν πολλά σε βάρος του λαού της Επαρχίας Ελασσώνος. Πείραμε 5-6 όπλα και διάφορα τρόφιμα, είδη ρουχισμού από τα σπίτια των Εβενιτών.

Την 8-6-46 αιφνιδιαστήκαμε από απόσπασμα Χωρ/κής Στρατού, Εβενιτών και αναγκαστήκαμε να δώσουμε μάχη και να συμπτυχθούμε χωρίς αποτελέσματα.

Την 11-6-46 δώσαμε μάχη έξω από τη Δεσκάτη και στο δρόμο προς την Ελάτη με το απόσπασμα Χωρ/κής Δεσκάτης. Αποτελέσματα : Εφονεύθη ο χωρ/αξ Ροδάκης και ετραυματίσθησαν είς χωρ/αξ και δύο ένοπλοι Εβενίτες. Δικές μας απώλειες καμμία.

Την 14-6-46 η Διοίκηση του Λόχου για να δώση καλύτερα κτυπήματα και συνδυασμένα, απεφάσισε να χωρισθή ο Λόχος εις δύο και το μεν ένα τμήμα υπό τον Αλευρά να μεταβή στην Οξυά Ποταμιά όπου και ορίζετο ο τομέας της δράσεώς του, το δε άλλο τμήμα υπό τον Μπαντέκην στην περιοχή Ολύμπου.

Προ του χωρισμού του Λόχου εστάλη μια ομάδα υπό την ηγεσία του Αστέρη Ντόβα στον ΄Ολυμπο με αντικειμενικό σκοπό να συλλάβη ή να εξαφανίση ωρισμένα κακοποιά στοιχεία που δρούσαν στην περιοχή αυτή.

Την 13-6-46 η ομάδα αυτή συνεπλάκη με απόσπασμα Χωρ/κής στο Μοναστήρι Σπαρμού που είχε σαν αποτέλεσμα να φονευθή ο Στέργιος Ντόβας και ο Λαμπύρης Γεώργιος απ’ τους τρεις χωροφύλακες που είχαν συλλάβει την προηγουμένη (και που ο ηγέτης της ομάδας αυτής έκανε την ανοησία και δεν τους αφώπλισε επειδή του ωμολόγησαν ότι είναι άνθρωποι δικοί μας και ότι προτίθενται να καθήσουν στις ένοπλες ομάδες καταδιωκομένων (αντάρτες) κατά την ώρα της συμπλοκής με το απόσπασμα.

Την 28-6-46 το υπό τον Αλευρά τμήμα πέρασε στην Οξυά και είχε σαν σκοπό να κτυπήση τους Σταθμούς της Χωρ/κής και Ε.Β.Ε.Ν. της περιοχής αυτής. Η δύναμίς του τότε ήτο 33 άνδρες. Ευθύς όμως μόλις έφθασε στην Οξυά, συνεκέντρωσε και τους άλλους διωκομένους και έφθασε σε δύναμη 80 ανδρών.

Την 12-7-46 χτυπήσαμε το Σταθμό Βερδικούσης. Αποτελέσματα : Συλλάβαμε 4 χωρ/κες και σκοτώσαμε άλλους 4 μαζί με τον εν/ρχη. Επίσης σκοτώσαμε άλλους 4 Εβενίτες ένοπλους. Ετραυματίσθησαν 2 χωρ/κες και 3 Εβενίτες. Το κτίριον του Σταθμού το κάψαμε επειδή ηρνούντο οι χωρ/κες να παραδοθούν. Πείραμε πολλά λάφυρα, όπλα, πυρομαχικά, ρουχισμό και είδη τροφίμων.

Την 15-7-46 έγινε ανασυγκρότηση και το τμήμα Οξυάς ονομάσθη Συγκρότημα με Αρχηγό τον Αλευρά.

Την 20-7-46 η Διμοιρία του Οξυά πείρε την αποστολή να μεταβή στην περιοχή Δεσκάτης για την περισυλλογή οπλισμού και τη σύλληψη ωρισμένων εγκληματιών. Η υπόλοιπη δύναμις πείρε την αποστολή να κτυπήση το Μεγ. Ελευθεροχώρι. Μόλις φθάσαμε στο Ελευθεροχώρι δεν πήγαμε για τη δράση διότι το Συγκρότημα Κανάρη που ευρίσκετο στη θέση Κούτρα είχε έλθει σε διαπραγματεύσεις με τους Εβενίτες Μεγ. Ελευθεροχωρίου για να παραδώσουνε τα όπλα. ΄Ετσι η θέση προδόθηκε και κινήθηκαν δυνάμεις Χωρ/κής προς το σημείο εκείνο. Ο συναγ. Διμοιρίτης Βασίλειος Οικονόμου θέλησε την 21-7-46 να μεταβή στην Κούτρα για συνάντηση του Συγκροτήματος Κανάρη. Στο δρόμο ενέπεσε σε ενέδρα Χωρ/κων όπου συνελήφθη και εξετελέσθη επί τόπου ύστερα από πολλά βασανιστήρια.

Την 25-7-46 έγινε η δεύτερη απόπειρα κατά του Σταθμού Βερδικούσης όπου ευρίσκετο δύναμις 60 στρατ. και Εβενιτών. Η κρούσις αύτη απέτυχε λόγω του ότι επροδόθη το σχέδιό μας και έπειτα από κρούση μιας περίπου ώρας συνεπτύχθημεν. Απώλειες εχθρού 2 τραυματίες. Δικές μας ουδεμία.

Την 2-8-46 πήραμε την εντολή και ξεκινήσαμε για τη Μακεδονία προς ενίσχυση των εκεί ευρισκομένων τμημάτων μας.

Την 7-8-46 χτυπήσαμε το Σταθμό Χωρ/κής Μελισσίου Γρεβενών. Αποτελέσματα: Αιχμαλωτίσαμε τη φρουρά εκ 5 χωρ/κων που ευρίσκοντο εκεί την ώρα της κρούσης. Λάφυρα πήραμε, όπλα, πυρ/κά, υπαυτόματα, τρόφιμα, είδη ιματισμού, κλινοσκεπάσματα, κλινοστρωμνές κ.λ.π. ανερχόμενα σε 12 φορτία.

Την 8-8-46 στήσαμε ενέδρα στο δημόσιο δρόμο Γρεβενών-Καλίκας έξωθι του Μελισσίου και κτυπήσαμε το Στρατό και Χωρ/κες που ερχόταν σε ενίσχυση του Σταθμού που χτυπήσαμε. Αποτελέσματα : Σκοτώθηκαν 6 χωρ/κες και τραυματίσθηκαν εκτός των άλλων ο Δ/τής της Υποδ/σεως Κηπουργιού και ο αποσπασματάρχης. Δικές μας απώλειες ένας νεκρός, ο συναγ. Βασίλειος Κων. Μανάκος.

Την 12-8-46 πήγαμε να κτυπήσουμε το Σταθμό Χωρ/κής Τούργιας Κρανιάς ο οποίος είχε δύναμη 10 ανδρών. Μόλις όμως οι χωρ/κες μάθανε τούτο, έφυγαν την νύχτα πριν εμείς προλάβουμε να τους αντικρύσουμε, αφίνοντας όλα τα υλικά που περιήλθαν στα χέρια μας. ήτοι: ένα πολυβόλο ελαφρό Χότσκις, πυρ/κά, όπλα 2, είδη ιματισμού, κλινοσκεπάσματα, κλινοστρωμνές και πολλά τρόφιμα.

Την 13-8-46 πήγαμε να κτυπήσουμε το Σταθμό Μηλιάς Μετσόβου, την ώρα όμως που πηγαίναμε μας αντιλήφθησαν και ετράπησαν εις φυγήν αφίσαντες όλα τα υλικά στο Σταθμό τα οποία και περιήλθον στα χέρια μας ήτοι : 3 όπλα, πυρ/κά, άφθονος ιματισμός και κλινοσκεπάσματα, 10 ξίφη κ.λ.π. τρόφιμα.

Την 16-8-46 κτυπήσαμε σε συνεργασία με τα τμήματα περιοχής Γρεβενών το Σταθμό Μοριάζας (Διστράτου). Σκοτώσαμε τον αποσπασματάρχη και ένα δεκανέα και τραυματίσαμε 2 άλλους στρατιώτες. Η δύναμις της φρουράς ανήρχετο σε 100. Η κρούση δεν επέτυχε λόγω του ότι κατέφθασαν ενισχύσεις απ’ την Κόνιτσα και μας ανάγκασαν να συμπτυχθούμε. Λάφυρα πήραμε 2 χλαίνες, 1 όπλο, 12 ταινίες οπλ/λου γεμάτες. Δικές μας απώλειες 1 ελαφρά τραυματίας.

Την 19-8-46 ηναγκάσθημεν να δώσουμε μάχη και να συμπτυχθούμε στα υψώματα του Πενταλόφου διότι μας αιφνιδίασαν δυνάμεις Στρατού και Χωρ/κής. Μετά ξεκινήσαμε και ήλθαμε στην περιοχή δράσεως του Συγκροτήματός μας.

Την 23-8-46 κτυπήσαμε το Σταθμό Χωρ/κής Κρανιάς. Συλλάβαμε 8 χωρ/κες του Σταθμού και περί τους 30 Εβενίτες ενόπλους. Λάφυρα πήραμε : 40 όπλα, 2 οπλ/λα, ένα τόμιγκαν, ένα στάγερ, πυρ/κά, είδη ιματισμού, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα κ.λ.π.

Την 30-8-46 η 11 Διμοιρία πήγε στο Μ. Ελευθεροχώρι. Δεν πρόλαβε όμως τους ένοπλους Εβενίτες που έφυγαν. Μπήκε στο χωριό και πήρε πολλά τρόφιμα.

Την 7-9-46 χτυπήσαμε το Σταθμό Χωρ/κής και Εβενιτών Συκιάς όπου σκοτώσαμε 8 Εβενιτοχωροφύλακες. Λάφυρα περί τα 60 όπλα, 2 οπλ/λα, πυρ/κά, είδη ιματισμού, γυλιοί, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα κ.λ.π.

Προ της κρούσεως Συκιάς, το Συγκρότημα ίδρυσε απόσπασμα που είχε σα σκοπό την προώθηση και εξασφάλιση τροφίμων και το οποίο μετά την κρούση Συκιάς έκανε πολλές προωθήσεις τροφίμων, ιματισμού κ.λ.π.

Την 17-9-46 στήσαμε ενέδρα στο Παλιούρι Κεφαλοβρύσου και πιάσαμε 2 αυτοκίνητα με 11 στρατιώτες, 1 χωρ/κα, 1 Εβενίτη και 7 εργάτες. ΄Ολους την επομένη τους αφίσαμε ελευθέρους. Στην κρούση σκοτώθηκε ένας εργάτης εξ Ελασσώνος. Λάφυρα πήραμε 3 οπλ/λα Μπρέν, 12 όπλα, υλικά Μηχανικού, φαρμακευτικόν υλικόν, τσιγάρα, τρόφιμα, ιματισμό κ.λ.π.

Την 21-9-46 μαζί με τ’ άλλα συγκροτήματα του αρχηγείου χτυπήσαμε τη Δεσκάτη. Αποτελέσματα: Σκοτώθηκαν και συνελήφθησαν εξ αυτών περί τους 30 χωρ/κες. Λάφυρα πήραμε πολλά τα οποία παραδόθηκαν στην Επιμελητεία του αρχηγείου. Δικές μας απώλειες ένας τραυματίας.

Την 22-9-46 η 11 Διμοιρία μαζί με το συγκρότημα Φώντα χτύπησε το Λόχο που ερχόταν σε ενίσχυση της Δεσκάτης. Αποτελέσματα : Συνελήφθησαν 3 στρατιώτες και εφονεύθησαν άλλοι 2, ο δε υπόλοιπος Λόχος ηναγκάσθη να υποχωρήση πέραν της Ελάτης. Δικές μας απώλειες ουδεμία.

Την 25-9-46 χτυπήσαμε δύναμη Στρατού που κατηυθύνετο από Ελασσώνα στη Δεσκάτη. Μετά την κρούση συμπτυχθήκαμε. Αποτελέσματα δεν εγνώσθησαν. Απώλειες δικές μας καμμία.

Την 27-9-46 πήραμε την εντολή και ξεκινήσαμε για το Μέτσοβο.

Την 4-10-46 έγινε η μάχη της Κουτσούφλιανης η οποία διήρκεσε περί τις 3 ώρες. Το σχέδιό μας όμως είχε προδοθή και η φρουρά ενισχύθη κατά την ώρα της μάχης με δυνάμεις εκ Καλαμπάκας και Μετσόβου. ΄Ετσι αναγκασθήκαμε να συμπτυχθούμε. Απώλειες δικές τους ανεξακρίβωτες. Δικές μας ένας σοβαρά τραυματίας όστις και συνελήφθη επειδή κατέστη αδύνατον να τον παραλάβουμε κατά την σύμπτυξη και δύο (2) άλλοι τραυματίες ελαφρά.

Την 17-10-46 το συγκρότημά μας χτύπησε στη θέση Στένωμα Κρανιάς, 13 αυτοκίνητα που πήγαιναν από Ελασσώνα στη Δεσκάτη. Δεν μπορέσαμε όμως να τους συλλάβουμε διότι ήλθε και άλλη δύναμις 11 αυτοκινήτων, οπότε αναγκασθήκαμε να φύγουμε. Απώλειες δικές τους : Κάηκε ένα αυτοκίνητο. Δικές μας ουδεμία.

Την 2-11-46 έγινε η μάχη της Βάνιας η οποία μας στοίχισε 10 νεκρούς και 11 τραυματίες δικούς μας. Δικές τους απώλειες ανεξακρίβωτες.

Για την Κ.Ε. ΙΙΙ Συγκροτήματος

Ο Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφον                                          Υπογραφή

Το Γραφ. Α2 Α΄ ΣΣ

Τ.Σ.Υ.

Advertisements