Αναφορά επιχειρήσεως 37 Ταξιαρχία, Γ’ΣΣ/10 Οκτ 1946


110

ΑΠΟ: Γ΄ Σώμα Στρατού

ΠΡΟΣ:             Γ.Ε.Στρατού

Αριθ.   Α.Π. 14791

Κοιν.: Β΄ Σ.Σ VIII Μεραρχίαν

Εξ επιχειρήσεως 32ας Ταξιαρχίας ουδέν νεώτερον.

Τμήμα 20 συμμοριτών διήλθεν εκ ΦΛΑΜΟΥΡΙ. Φαίνεται ότι διωκομένη συμμορία 100 μελών κατετμήθη εις μικράς ομάδας.

Διλοχία 555 Τάγματος εγκατεστημένη εν ΡΗΤΙΝΙ (0930) υπέστη 5.30΄ σήμερον αιφνιδίαν επίθεσιν. (χωρίον) εγκαταληφθέν ανεκατελήφθη μετ΄ ολίγας ώρας υπό δυνάμεων προστρεξάντων εκ Κατερίνης υπό τον Δ/τήν συγκροτήματος. 70 άνδρες Διλοχίας κομμουνισταί και Οθωμανοί παρεδόθησαν εις συμμορίαν. Απώλειαι εχθρού 8 νεκροί και είς αιχμάλωτος. Απώλειαι ημετέρων 1 Λοχαγός Αμβράζης και 4 οπλίται νεκροί.

1 αυτοκίνητον κατά εκκίνησιν τμημάτων ενισχύσεων επί οδού Κατερίνης – Ελασσώνος προσέκρουσεν εις νάρκην με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν ελαφρώς 3 οπλιτών. 2 άλλαι νάρκαι εγκατεστημέναι επί οδού ανακαληφθείσαι κατεστράφησαν υπό ημετέρων. Αλλαι πληροφορίαι ελλείπουσιν.

10 Οκτωβρίου 1946

Ο Επιτελάρχης

111448

Advertisements