Σημείωμα για τον ΕΛΑΣ, ΚΚΕ


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΣ

Οργάνωσις ΕΛΑΣ κατά απελευθέρωσιν
1)     Γενικόν Στρατηγείον – Διοίκησις Στρατ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
»     Καπετ. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΏΤΗΣ
Επιτελάρχης συντ. ΜΙΧ. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ
Πλήρες επιτελείον και Διευθύνσεις υπηρεσιών
Σύνδεσις τηλεφωνική με Μεραρχίας και δι’ ασυρμάτου με όλας τας μεραρχίας, ομάδας μεραρχιών, ταξιαρχίας Πεζικού και ταξιαρχίαν Ιππικού.
Τάγμα Γενικού Στρατηγείου δύναμις 500 άνδρες. (Όλο το υλικό τηλεφώνου και ασυρμάτου προήρχετο από τα υπολλείματα του Ελληνικού Στρατού και κράτους και από λάφυρα Γερμανών και Ιταλών.

2)     Ομάς Μεραρχιών Μακεδονίας

Διοίκησις – Υποστρατ. ΜΠΑΚΙΡΤΣΗΣ ΕΥΡΙΠ.
Καπετ. ΜΑΡΚΟΣ
Επιτελ. Αντισυντ.Πυρ/κου ΛΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣ.
Πλήρες Επιτελείον.
Σύνδεσις τηλεφωνική και δι’ ασυρμάτου με μονάδας της.
,,   δι’ ασυρμάτου με Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Λόχος Στρατηγείου της – 200 άνδρες.

α)    VI Μεραρχία Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης.
Διοίκησιν Αντισυντ. ΣΙΓΑΝΟΣ Γ.
Επιτελ. Ταγμ/χης ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Πλήρες επιτελείον και υπηρεσίαι.
3 Συντάγματα Πεζ. : 22ον, 26ον κι 81ον.
Λόχος Στρατηγείου – Νοσοκομείον
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με ομάδα Μεραρχιών και Γεν. Στρατηγείου. Δύναμις περίπου 3.000.

β)    ΙΧ Μεραρχία Δυτ. Μακεδονίας.
Διοίκησιν Υποστρ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓ.
Καπετ. Υπολ. (ΚΑΡΑΤΣΑΣ Κ.) ΤΡΩΪΑΝΟΣ Κ.
Επιτελ. Αντισυντ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ άγγελος
Πλήρες επιτελείον και Δ/σεις υπηρεσιών.
Τηλεφ. Σύνδεσις με συντάγματα της και ομάδα Μεραρχιών.
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με ομάδα Μεραρχιών και Γεν. Στρατηγείον.
Λόχος Στρατηγείου.
Νοσοκομείον και Χειρουργείον.
27ον. Σύνταγμα Πεζ. 28ον Σύντ. Πεζ. και 53 Σύντ. Πεζ.
Συνολική δύναμις περίπου 5000.

γ)    Χ Μεραρχία Κεντρ. Μακεδονίας.
Διοίκησις Στρ. Αρχ. Συντ. Μηχ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓ.
Καπετ. Υπολ. ΚΙΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ.
Επιτελ. Ταγμ. Πυρ/κού ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ.
Πλήρες επιτελείον και Δ/νσεις υπηρεσιών.
Τηλεφωνική σύνδεσις με συντάγματα και ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας.
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας και Γεν. Στρατηγείον και 30 σύνταγμα.
Λόχος Στρατηγείου.
Νοσοκομείον και Χειρουργείον.
16ον, 30ον και 50ον Συντάγματα Πεζ.
Συνολική δύναμις 4500 περίπου.

δ)    ΧΙ Μεραρχία Θεσσαλονίκης
Διοίκησης Στρ. Αρχ. Συνταγμ. Ιππ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
Καπετ. Έφ. Ανθ/γός ΛΑΒΑΝΗΣ
Πλήρες επιτελείον και διεύθυνσις υπηρεσιών.
Τηλεφωνική σύνδεσις ελλειπής.
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας και Γεν. Στρατηγείου.
Λόχος Στρατηγείου.
Χειρουργείον.
13ον, 31ον και 5ο συντάγματα πεζικού.

ΕΛΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Συνολική δύναμις 4000 περίπου.

3ον) Ομάς Μεραρχιών Στερεάς Ελλάδος.
Διοίκησις Στρατ. Αρχ. Υποστρ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Καπετ. ΤΑΣΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
Επιτελάρχης Συντ. Μηχ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ.
Πλήρες επιτελείον.
Σύνδεσις τηλεφωνική και δι’ ασυρμάτου με Γεν. Στρατηγείον και Μεραρχίας του.
Λόχος Στρατηγείου Δύναμις 200 π. άνδρες.

α)    ΙΙ Μεραρχία Αττικοβοιωτίας
Διοίκησις Στρατ. Αρχ. Συνταγμ. Πεζ. ΡΗΓΟΣ Γ.
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Σαμαρίδης
Επιτελάρχης Λοχαγός ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
Πλήρες επιτελείον και Δ/νσεις υπηρεσιών
Τηλεφωνική σύνδεσις με 2ον Σύνταγμα Πεζ. και ομάδα Μ. Στερεάς.
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με 7ον και 34ον Συντάγματα Πεζ. Ομ. Μεραρχιών Στερεάς και Γεν. Στρατηγείον.
Λόχος Στρατηγείου.
Μοίρα ΕΛΑΝ Ευβοικού – Μοίρα ΕΛΑΝ Κορινθιακού.
2ον, 7ον και 34ον Συντάγματα Πεζικού
Νοσοκομείον και Χειρουργείον.
Συνολική δύναμις 4340

β)    ΧΙΙΙ Μεραρχίας Στερεάς Ελλάδος
Διοίκησις Στρατ. Αρχηγός Υποστ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.
Καπετάνιος Υπολ. Καλλίνος Θεόδ.
Επιτελάρχης Αντισυντ. Πεζ. Παπαθανασίου Αθαν.
Πλήρες επιτελείον και Δ/νσεις υπηρεσιών.
Τηλεφωνική σύνδεσις με όλας τας μονάδας της. Ομ. Μεραρχιών Στερεάς και Γεν. Στρατηγείον. Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με Ομ. Μεραρχιών Στερεάς και Γεν. Στρατηγείον και 54ον Σύνταγμα Πεζικού.
Λόχος Στρατηγείου.
Μοίρα ΕΛΑΝ Μαλιακού. Νοσοκομείον και Χειρουργείον.
36ον, 5/42, 52ον και 54ον Συντάγματα Πεζικού.
Πυροβολαρχία 7.5 Ορειβ. Πυρ/κού. Ιταλικά 4 πυροβόλα.
Συνολική δύναμις περίπου 7000

4ον) Ι Μεραρχία Θεσσαλίας.
Διοίκησις Στρατ. Αρχ. Συνταγμ. Πεζ. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.
Καπετάνιος ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Επιτελάρχης Ταγμ. Πυρ. ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤ.
Πλήρες επιτελείον και Δ/νσεις υπηρεσιών.
Τηλεφωνική σύνδεσις με μονάδας της και Γεν. Στρατηγείον.
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με Γεν. Στρατηγείον
Λόχος Στρατηγείου. Νοσοκομείον – Χειρουργείον.

ΕΛΑΝ Παγασητικού
4ον, 5ον και 1/38 Ευζώνων Συντ/τα.
Πυροβολαρχία 7,5 Ορειβ. Πυρ/κού 4 πυροβόλα Ιταλικά.
Συνολική δύναμις περίπου 6000.

5ον) ΙΙΙ Μεραρχία Πελοποννήσου.
Διοίκησις Στρατ. Αρχηγός Συνταγμ. Πεζ. Παπασταματιάδης Νικόλ.
Καπετάνιος Ακρίτας.
Επιτελάρχης Αντισυντ. Πυρ/κού Τσιγκλητήρας.
Πλήρες επιτελείον και Δ/νσεις υπηρεσιών.
Τηλεφωνική σύνδεσις ελλειπής.
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με μιαν Ταξιαρχίαν και Γεν. Στρατηγείον.
Λόχος Στρατηγείου – Νοσοκομείον – Χειρουργείον.
Μοίρα ΕΛΑΝ.

VIII Ταξιαρχία Σμήναρχος Βασταρδής – 6ον και 12ον Σύνταγμα Πεζικού.
ΙΧ Ταξιαρχία Συνταγμ. Πετροπουλάκης 8ον, 9ον και 11ον Σύνταγμα Πεζ.
Συνολική δύναμις περίπου 6000.

6ον) VIII Mεραρχία Ηπείρου
Διοίκησις Στρατ. Αρχ. Υποστρατ. Αυγερόπουλος Γερ.
Καπετάνιος Ηρακλής.
Επιτελάρχης Αντισυντ. Πεζ. Κούκουρας Δ.
Πλήρες επιτελείον και διεύθυνσις υπηρεσιών.
Τηλεφωνική σύνδεσις με VII Ταξιαρχία και Γεν. Στρατηγείον.              Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με VII Ταξιαρχία.
Λόχος Στρατηγείου και Γεν. στρατηγείον.
Νοσοκομείον και Χειρουργείον.
Μοίρα ΕΛΑΝ.
VI Ταξιαρχία αντισυντ. Πεζ. Κατσαρός Αθαν. 15ον και 85ον Συντάγματα Πεζικού.
VII   ,,                ,,               ,,       Αρέθας Ευστάθ. 24ον Σύνταγμα και 2/39 Ευζώνων.
3/40 Σύνταγμα Ευζώνων.
Συνολική δύναμις 5000 άνδρες.

7ον) V Μεραρχία Κρήτης
Με την Μεραρχία αυτή δεν υπήρχε επαφή. Μόλις τέλος Οκτωβρίου πήραμε επαφή δι’ ασυρμάτου.
Συνεκροτήθη υπό τον Συνταγμ. Πυρ/κού Κουτεκάκην Γρηγ.
Συνολική δύναμις 2000.

8ον) Ταξιαρχία Ιππικού
Διοίκησις Στρατ. Συνταγμ. Ιππικού Κασσάνδρας Δημ.
Καπετάνιος Μπουκουβάλας
Επιτελάρχης Ίλαρχος Καραστάσης
Πλήρες επιτελείον και υπηρεσίαι.
Σύνδεσις δι’ ασυρμάτου με Γεν. Στρατηγείον.
Λόχος Στρατηγείου – Χειρουργείον.
Ιον και 3/7 Συντάγματα Ιππικού.
Έκαστον Σύνταγμα Ιππικού διέθετε μικρόν τμήμα μηχανικόν.
Συνολική δύναμις 1.200 άνδρες 700 άλογα.

9ον) Επί πλέον της δυνάμεως ταύτης υπήρχεν ο ΕΛΑΣ των Αθηνών συγκροτημένο σε 3 Ταξιαρχίες.
Η δύναμις του ΕΛΑΣ Αθηνών υπερέβαινε τις 20.000 αλλά οπλισμένοι υπήρχαν μόνον 6.000 περίπου.

Συνολική δύναμις ΕΛΑΣ

Αξιωματικοί μόνιμοι ενεργού στρατού                            700
,,          απόστρατοι Ελλην. ,,                       100
,,          έφεδροι   Ελληνικού ,,                          1.500
,,                ,,        Σχολής ΕΛΑΣ                        1.270
Καπεταναίοι                                                     1.070
Αξιωματικοί υπηρεσιών ονομασία Π. Ε. Ε. Α.                600

Μηχανικοί – τηλ/κοί – ταχυδρομικοί – ιατροί – δικαστ.

Σύνολον αξιωμ.                     5.240

Οπλίται                                  43.700

Σύνολον ΕΛΑΣ βουνού         48.940
ΕΛΑΣ Αθηνών                     6.000

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣ
Ο εφεδρικός ΕΛΑΣ ήτο επίσης συγκροτημένος σε Μεραρχίας αντιστοίχους προς τας του συνεργού ΕΛΑΣ.
Ησχολείτο με την εσωτερικήν ασφάλειαν, υπηρεσίαν συνδέσμων, τηλεφώνων και εν ανάγκη ενίσχυσιν του ενεργού ΕΛΑΣ.
Εκάστη μεραρχία εφεδρικού ΕΛΑΣ είχεν δύναμιν 3000 ανδρών αλλά λίγα όπλα και αυτόματα διέθεταν, οι περισσότεροι δε ήσαν άοπλοι.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ
Συνολική δύναμις περίπου 6000.
Συνεκροτήθη από 15 Μαρτίου 1944 υπό της ΠΕΕΑ και ανέλαβε την ασφάλειαν εσωτερικού.

ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ

Την 18ην Ιουνίου 1943 υπεγράφη δήλωσις υπό του Ταξιάρχου Έντυ και του Συν/ρχου Σαράφη Στεφάνου στην Αβδέλα σύμφωνα με την οποία ο ΕΛΑΣ αναγνωρίζεται ως συμμαχικός στρατός υπό τας διαταγάς του Στρατηγείου Μ. Ανατολής, και αι επιχειρήσεις που εκτελούν γίνονται κατόπιν διαταγής του Στρατηγείου Μ. Ανατολής.
Την 7ην Ιουνίου 1943 υπεγράφη στην Καστανιά Καλαμπάκας μερταξύ Ταξιάρχου Έντυ ως αντιπροσώπου Σ. Μ. Α. και Συντ/ρχου Σαράφη, Άρη Βελουχιώτη και Βασίλη Σαμαρνιώτη ως εκπροσώπων του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ συμφωνητικόν σύμφωνα με το οποίον συγκροτήθηκε και το κοινόν Γεν. Στρατηγείον.
Αρχάς Ιανουαρίου 1944 νέα συμφωνία για την εκτέλεση της Κιβωτού (σχέδιον επιχειρήσεων Σ. Μ. Α.)
29 Φεβρουαρίου 1944 συμφωνία Πλάκας και υπογραφή μυστικού πρωτοκόλλου δι’ εκτέλεσιν Κιβωτού και διευκόλυνσιν διεισδύσεως συμμαχικών αποσπασμάτων.
25 Σεπτεμβρίου Συμφωνία Γκαζέρτας σύμφωνα με την οποία ο ΕΛΑΣ τίθεται υπό τας διαταγάς της Ελλην. Κυβερνήσεως η οποία τον θέτει υπό τας διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπυ.

Επιχειρήσεις
Ο ΕΛΑΣ δεν έπαυσε από τη συγκροτήσεώς του πολεμών συνέχώς τον κατακτητή τόσον κατόπιν εντολής του Στρατηγείου Μ. Ανατολής όσο και από δική του πρωτοβουλία οσάκις παρουσιάζετο ευκαιρία και έπρεπε να γίνουν επιχειρήσεις. Καθημερινώς σχεδόν δεν έλλειπαν αι συγκρούσεις. Αι επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ εγίνοντο τόσο για να αντιμετωπίσουν τους επιτεθέμενους Γερμανοιταλούς και βουλγάρους ή Γερμανοράλληδες όσο και για καταστροφή ή διακοπή συγκοινωνιών του κατακτητού, επίθεση κατά κινουμένων φαλάγγων πεζών ή αυτοκινήτων ή αμαξοστοιχιών και τέλος επίθεση κατά φυλακίων και φρουρών ολοκλήρων.
Εξετελέσθησαν όλαι αι εντολαί του Στρατηγείου Μ. Ανατολής.
α)    Καταστροφή Γεφύρας Γοργοποτάμου Νοέμβριος 1942 για διακοπή μεταφορών προς Αφρικήν (80 άνδρες ΕΛΑΣ υπό Άρην Βελουχιώτην. 40 άνδρες υπό Ζέρβαν, ομάς ολίγων αξιωματικών υπό Έντυ).
β)    Διάφορα μικροσαμποτάζ και διακοπή συγκοινωνίας επολίγον χρόνον.
γ)    Ανατίναξις γεφύρας Καρνόβου και αμαξοστοιχίας νύκτα 1 - 2 Ιουνίου 600 Ιταλοί νεκροί. Διακοπή συγκοινωνίας 1 εβδομάδα.
δ)    21 Ιουνίου με 14 Ιουλίου. Καταστροφαί καθ
απάσαν Ελλάδα οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, τηλεφωνικών και τηλεγραφικών γραμμών, προσβολαί κινουμένων φαλάγγων ή αμαξοστοιχιών. Σκοπός παραπλάνησις εχθρού να νομίση ότι θα γίνη απόβασις στην Ελλάδα ίνα διευκολυνθή απόβασις των συμμάχων στην Σικελία. Επιχειρήσεις επέτυχαν πλήρως και οι Γερμανικαί εφεδρείαι κινήθηκαν προς Ελλάδα. Νηοπομπαί πέρασαν ανενόχλητοι. Συγχρητήρια και ευχαριστήρια στρατηγού Ουίλσων.
ε)    Αρχάς Ιανουαρίου 1944 ανέλαβε εκτέλεσιν σχεδίου Κιβωτού κατόπιν εντολής Στρατηγείου Μ. Ανατολής. Σκοπός του σχεδίου καταστροφή συγκοινωνιών και επίθεσις κατά κινουμένων φαλάγγων ίνα υποχωρήσας Γερμανικός Στρατός υποστή απώλειες σε άνδρας και βαρύ υλικό και να μην είναι εις θέσιν να πολεμήση αμέσως εις άλλον θέατρον επιχειρήσεων αλλά να έχη ανάγκην ανασυγκροτήσεως.
στ)  Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Σεπτέμβριον 1944 πλήθος καταστροφών σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών, σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών. Από 8ης Σ/βρίου 1944 εκτέλεσις σχεδίου Κιβωτός καθ`όλην την γραμμήν σύμφωνα με τας αιτήσεις και οδηγίας των κατά τόπους συμμάχων αξ/κών και εν συνεργασία με Αγγλοαμερικάνικα τμήματα συμμάχων όπου υπήρχαν κυρίως Μακεδονίαν και Θεσσαλίαν εν συνόλω περίπου 400 άνδρες.
ζ)    Διάσωσις συμμάχων αεροπόρων και αιχμαλώτων ως και διάσωσις στρατιωτικών συμμάχων κατεχομένων κρατών και υπηρετούντων εις Γερμανικόν στρατόν ήτοι Πολωνών, Ρώσσων κλπ. άπαντες παρεδόθησαν συμμαχικήν αποστολήν.
η)    Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών από συλλήψεις Γερμανοϊταλών αιχμαλώτων αξιωματικών και οπλιτών, κατασχέσεις εγγράφων κλπ.

Εκτός των επιχειρήσεων αυτών ο ΕΛΑΣ έκαμε σωρείαν επιχειρήσεων καθόλον το διάστημα που φαίνονται στα 80 ανακοινωθέντα του. Μερικές κτυπητές επιχειρήσεις:
Φεβρουάριος 1943. Καταστροφή δύο Ιταλικών ταγμάτων εις Οξύνεια Χασίων.
Άνοιξις 1943 αιχμαλωσία ολοκλήρου Ιταλικού τάγματος εις Μπουγάζι Σιατίστης (Δ. Μακεδονίας) 18 αξιωμ. 700 οπλίται όλον υλικόν.
26 Μαίου 1943 καταστροφή Ιταλικού τάγματος εις 51 χιλιόμετρο οδού Γραβιάς - Αμφίσσης.
4ην Ιουνίου. Καταστροφή άλλου Ιταλικού τάγματος εις Παυλιάνη.
8 - 9 Ιουνίου. Μάχη Πόρτας καθ
ήν επιτίθετο δύναμις 4000 Ιταλών (σύνταγμα Πεζικού, 2 μοίραι πυρ/κού Μεραρχίας Πιτερόλο) Σύνταγμα ιππικού Αόστης και αεροπορία. Απώλειαι Ιταλών 700 π. νεκροί και τραυματίαι.
21 Ιουνίου. Καταστροφή φάλαγγος 90 αυτοκινήτων Γερμανικών εις δρόμον Ελασσώνας – Σερβίων – Γερμανοί νεκροί 61 αιχμάλωτοι 79.
Ιούλιος 1943 εις Β. Δ. Πελοπόννησον καταστροφή 3ου τάγματος του 3ου συντάγματος Μεραρχίας Πιεμόντε . Τάγμα εξεμηδενίσθη τελείως και διεσώθησαν μόνον 20-30 Ιταλοί. Αιχμάλωτοι 150 μεταξύ των οποίων ο διοικητής του τάγματος επικαλούμενος ανταρτοφάγος ως και άλλοι 4 αξ/κοί και λοιποί αξ/κοί και οπλίται τάγματος νεκροί και τραυματίαι.
31 Ιουλίου 1943. Τελεία εκμηδένισις Γερμανικού φυλακίου δυνάμεως 130 ανδρών εις Τοπόλια Βοιωτίας.
26 Αυγούστου 1943. Διάλυσις Γερμανικής φάλαγγος 10 αρμάτων και 70 αυτοκινήτων υψώματα Ν. Α. Δομβραίνης. Γερμανοί νεκροί 71 τραυματίαι 20 κατεστράφησαν 4 άρματα και 8 αυτοκίνητα.
15 Σ/βρίου 1943. Κτύπημα εις θέσιν Παλαιόπετρα Ελασσώνος μεγάλης Γερμανικής φάλλαγος 100 αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα αχρήστευσις 40 αυτοκινήτων. Πολλοί νεκροί και τραυματίαι μεταξύ των οποίων και ο Διοικητής της φάλαγγος.
28 – 30 Σ/βρίου. Μάχαι εις το στενόν Θερμοπυλών. Γερμανοί 52 νεκροί πολλοί τραυματίαι, 2 αιχμάλωτοι. Λάφυρα 2 όλμοι, 2 πολυβόλα, 2 αυτοκίνητα πολλά όπλα.
6 Οκτωβρίου. Ανατίναξις μεταλλείων χρωμίου Ροδιανής Δ. Μακεδονίας. Καταστροφή εγκαταστάσεων 5 αυτοκινήτων.
16 – 18 Οκτωβρίου. Μάχαι Δερβενοχωρίου. Γερμανοί νεκροί 200 αιχμάλωτοι 43 πολλοί τραυματίαι.
12 και 13 Σ/βρίου. Μάχη περιοχής Αραχώβης. Γερμανοί νεκροί 510. Λάφυρα 12 αυτοκίνητα πλήρη υλικού, οπλισμός. Ανετινάχθη η γέφυρα Αραχώβης.
20 – 21 Σεπτεμβρίου. Μάχαι Ψηλοπύργου και Θερμοπυλών.
Γερμανοί νεκροί 92 εκηδεύθησαν Λαμίαν. Τραυματίαι 200. Λάφυρα 2 όλμοι, 2 πολυβόλα, αυτόματα, όπλα.
Οκτώβριον – Νοέμβριον και Δεκέμβριον Γερμανοί με μεγάλας δυνάμεις ΕΣ ΕΣ, πεζικόν, άρματα , πυρ/κό και αεροπορίαν προσπαθούν να εκκαθαρίσουν ορεινάς περιοχάς Πάρνηθος – Ελευσίνος, Κιθαιρώνος – Παρνασσού – Γκιώνας – Οίτης – Βελουχιού Νοτίας Πίνδου και Θεσσαλίαν – Ολύμπου – Κισσάβου – Βερμίου – Χασίων – Πιερίων – Βοείου. Μάχαι σκληρόταται συνάπτονται καθόλον αυτό το διάστημα και τέλος οι Γερμανοί αποσύρονται στις βάσεις τους κατορθώσαντες νανοίξουν το δρόμον Καλαμπάκας – Μετσόβου και Γραβιάς – Αμφίσσης. Απώλειες Γερμανών σόλες αυτές τις επιχειρήσεις εις νεκρούς και τραυματίας υπερβαίνουν τις 4000.
Απώλειες του ΕΛΑΣ περί τους 1000.
3 Ιανουαρίου 1944. Μάχη Σκλήθρου - Καλοσκοπής Οινοχώρι Σκλήθρου διήρκεσε δυο μέρες. Γερμανοί νεκροί 77 τραυματίαι 100. Λάφυρα 1 όλμος πολυβόλα, αυτόματα και όπλα.
Δικοί μας 33 νεκροί, 3 αγνοούμενοι.
1 Φεβρουαρίου 1944. Μάχη Άμφισσας και εν τέλει κατάληψις Άμφισσας υπό Γερμανών. Γερμανοί 200 νεκροί πολλοί τραυματίαι 24 αυτοκίνητα και δυο τάνκς κατεστραμμένα.
3 - 6 Φεβρουαρίου. Μάχη Άγναντα Πράμαντα Τζουμέρκων.
Απώλειαι Γερμανών 150 νεκροί και τραυματίαι μεταξύ των οποίων αρκετοί αξ/κοί και ο Φρούραρχος Μετσόβου. Αιχμάλωτοι 3.
19 Ιανουαρίου. Ανατίναξις αμαξοστοιχίας μεταξύ Λαρίσσης Αικατερίνης. Γερμανοί νεκροί 400. Διακοπή συγκοινωνίας επί τριήμερον.
22 Φεβρουαρίου. Καταστροφή ολοκλήρου Γερμανικής αμαξοστοιχίας μεταξύ Λαρίσσης - Θεσσαλονίκης. Γερμανοί 200 νεκροί μεταξύ των οποίων πολλοί αξ/κοί μεταβαίνοντες εις Βερολίνο διά σύσκεψιν. Στην επιχείρησην αυτή έλαβαν μέρος ένας Άγγλος αξ/κός και ένας υπαξιωματικός.
10 Φεβρουαρίου. Εχθρός δυνάμεως 3000 με πολλά πυροβόλα και όλμους επετέθη κατά δυνάμεως μας εις περιοχήν Καμβονίων - Χασίων. Διεξήχθησαν σκληραί μάχαι επί 9 ημέρας και τέλος αναγκάσθηκε ν
αποσυρθή. Απώλειαι 70 νεκροί πολλοί τραυματίαι και 5 αιχμάλωτοι. Επυρπολήθησαν πέντε αυτοκίνητα και πήραμε 28 άλογα και πολλά λάφυρα.
29 Φεβρουαρίου. Πλέον 1000 Γερμανοί με πυροβολικόν και άρματα εκινήθησαν από Άρτα προς Κάτω Καλοντίνη. Συνήφθησαν μάχαι επί τριήμερον και τέλος αναγκάσθηκαν ναποσυρθούν Άρταν. Νεκροί Γερμανοί πλέον των 50.
18 Μαρτίου. Μάχη Μεσενηκόλα - Βουνέσι και τέλος Γερμανοί αναγκάσθηκαν αποσυρθούν.
8 Μαρτίου. Μάχη Μοσχοποτάμου - Ρυάκια περιοχής Κατερίνης. Γερμανοί νεκροί 50 τραυματίαι 80.
28 Μαρτίου. Εξόντωσις Βουλγάρων Κομιτατζήδων εις χωρίον Κάρυσον - Καστοριάς. Κομιτατζήδες νεκροί 22 Γερμανοί 5.
1 - 5 Απριλίου. Μάχη εις χωρία Παλαβίτσα, Δικλίνη, Πιερίων. Νεκροί Γερμανοί, 47, αιχμάλωτοι 15. Λάφυρα 8 όλμοι, 80 όπλα.
31 Μαρτίου. Ανατίναξις Γερμανικής αμαξοστοιχίας. Γερμανοί νεκροί και τραυματίαι 600.
Ιανουάριον, Φεβρουάριον και Μάρτιον συνεχώς συγκρούσεις εις Εύβοιαν μεταξύ Γερμανοράλληδων και 7<sup>ου</sup> Συντ/τος ΕΛΑΣ απώλειαι εχθρού 380 νεκροί, 10 αυτοκίνητα κατεστραμμένα.
20 Μαρτίου. Μάχη εις περιοχήν Πηλίου. Απώλειαι Γερμανών 96 νεκροί και τραυματίαι, πέντε αυτοκίνητα κατεστραμμένα.
6 και 8 Μαρτίου. Μάχη Βεροίας και Καστανιάς, νεκροί Γερμανοί 40, Ραλλικοί (Έλληνες προδότες) 83. Λάφυρα 2 ταχυβόλα οπλισμός και 4 αυτοκίνητα κατεστραμμένα.
11 Απριλίου. Μάχη εις Περίκλεια Αρδέας. Γερμανοί νεκροί 33. Τραυματίαι 62, 3 αυτοκίνητα κατεστραμμένα.
25 και 26 Μαρτίου. Μάχη Ζαγορίων Ηπείρου. Γερμανοί νεκροί και τραυματίαι 66 μεταξύ των οποίων και ο διοικητής.
13 - 19 Απριλίου 1944. Μάχη περιοχής Πιερίων μεταξύ τμημάτων Χ Μεραρχίας και 2000 Γερμανών με 4 πυροβόλα και πολλούς όλμους. Απώλειαι 150 νεκροί και τραυματίαι.
29 - 30 Απριλίου την νύκτα. Ανατίναξις Γερμανικής αμαξοστοιχίας πλησίον Λιανοκλαδίου. Γερμανοί 16 νεκροί 25 τραυματίαι. Κατεστράφησαν ατμομηχαναί και 7 βαγόνια.
9 Απριλίου. Μάχη χωρίου Μαρκόπουλο Αττικής μεταξύ 34<sup>ου</sup> Συν/τος και Γερμανοράλλληδων. Απώλειαι εχθρού 60 νεκροί και 40 τραυματίαι.
7 - 11 Απριλίου. 2500 Γερμανοί - Ιταλοφασίσται Μαροκινοί και Ράλληδες επετέθησαν κατά 34<sup>ου</sup> Συν/τος εις Ελικώνα. Σκληραί μάχαι 4 ημέρας. Απώλειαι Γερμανών 210 νεκροί και τραυματίαι, 45 Ράλληδες νεκροί.
4 Απριλίου. Μάχη εις περιοχήν Βίτσι Φλωρίνης μεταξύ Γερμανών και 28 Συντ/τος ΕΛΑΣ. Τέλος Γερμανοί αναγκάσθηκαν αποσυρθούν. Γερμανοί νεκροί 40, τραυματίαι 50.
6 Μαίου 1944. Μάχη εις Νότιον Όλυμπον. Απώλειαι Γερμανών 150 νεκροί, 150 τραυματίαι, 18 αιχμάλωτοι. Λάφυρα 12 μυδράλια, 25 στάγερ, 20 πιστόλια, πολλά όπλα.
11 και 12 Μαίου. Μάχη Σπερχειάδος και Μακροκώμης και Υπάτης Λαμίας. Γερμανοί νεκροί και τραυματίαι 230.
11 Απριλίου. Εκτροχίασις αμαξοστοιχίας πλησίον Βεροίας. Γερμανοί νεκροί και τραυματίαι 100.
16 - 17 Απριλίου. Ανατίναξις αμαξοστοιχίας πλησίον Λεπτοκαρυάς Ολύμπου. Γερμανοί νεκροί 45, τραυματίαι 42. Διακοπή συγκοινωνίας 33 ώρες.
22 - 24 Απριλίου. Μεγάλαι δυνάμεις Γερμανών δι’ εννέα φαλάγγων επεχείρησαν εκκαθάρισιν του Βερμίου όρους. Υπεστηρίζονταν από αεροπορίαν και πυροβολικόν. Μετά 8 ήμερον αγώνα τα τμήματα μας έμειναν άνευ πυρομαχικών. Το Σ. Μ. Α. σε επανειλημμένας αιτήσεις πυρομαχικών δεν απήντησε. Τέλος τα τμήματα ενήργησαν αντεπίθεσιν διέσπασαν τον κλοιόν και διέφυγαν κατά το πλείστον εις γειτονικάς περιοχάς. Εις νέαν αίτησιν προς Σ. Μ. Α. όπως εφοδιασθούν εις πυρομαχικά και μεταβούν εκ νέου εις Βέρμιον απήντησε να παραμείνουν όπου βρίσκονται και σε κατάλληλο στιγμή θα ανεφοδιασθούν. Ήτοι όταν διετάχθη η εκτέλεσις της Κιβωτού. Απώλειαι Γερμανών μεγάλαι μη εξακριβωθείσαι.
15 - 27 Απριλίου 3.000 Γερμανοί και 1000 Ράληδες επεχείρησαν εκκαθάρισιν Β. Δ. Πελοποννήσου έγιναν πολλές συγκρούσεις. Απώλειαι Γερμανοράλληδων νεκροί και τραυματίαι 270. Ανατινάχθηκαν μια αμαξοστοιχία και κατεστράφησαν αρκετά αυτοκίνητα.
20 - 21 Μαίου νύκτα ανατίναξις αμαξοστοιχίας μεταξύ Αγόριανης - Γρανίτσης περιοχής Δομοκού και δίωρος συμπλοκή. Γερμανοί νεκροί 130. Κατεστράφησαν ατμομηχανή, 5 βαγόνια και θωρακισμένο αυτοκίνητο.
25 και 26 Μαίου. Συγκρούσεις Αγόριανης Καΐτσης. Γερμανοί νεκροί 39, τραυματίαι 30. Λάφυρα 1 αυτοκίνητο και οπλισμός.
29 Μαίου περιοχήν Μακρυκώμης. Επίθεσις κατά Γερμανικής φάλαγγος κατεστράφησαν 5 αυτοκίνητα. Γερμανοί νεκροί 32.
1 Ιουνίου. Μάχη Μηλιάς Μετσόβου. Γερμανοί νεκροί 40, τραυματίαι πολλά λάφυρα οπλισμός.
Αρχάς Ιουνίου. Πλατάνι Εδέσσης. Εξόντωσις φωλεάς Βουλγάρων κομιτατζήδων. Νεκροί Βούλγαροι 50.
2 Ιουνίου. Περιοχή Μακρυκώμης. Κτυπήθηκε Γερμανική φάλαγγα. Νεκροί Γερμανοί 40, αυτοκίνητα 9 κάηκαν.
28 Μαίου. Πλησίον Δομβραίνης Βοιωτίας κτύπημα Γερμανικής φάλαγγος. Γερμανοί νεκροί 71 κάηκαν 8 αυτοκίνητα.
24 Μαίου. Τμήμα Ιππικού κτύπησε Γερμανική αμαξοστοιχία μεταξύ Βόλου Δεμερλή. Γερμανοί νεκροί 30.
4 Ιουνίου. Μάχη Κοσκινά. Καρδίτσα. Οι Γερμανοί επεχείρησαν να αρπάσουν την παραγωγή αλλ
απεκρούσθησαν. Γερμανοί νεκροί και τραυματίες 60.
5 Ιουνίου. Στενωπό Κλεισούρας στο δρόμο Αγρινίου Μεσολογγίου ανατινάχθηκε Γέφυρα και κτυπήθηκε Γερμανική φάλαγγα νεκροί Γερμανοί και τραυματίαι 45.
10 Ιουνίου. Κτυπήθηκε Γερμανική φάλαγγα στο Κατωχώρι Αγρινίου. Γερμανοί νεκροί 65, τραυματίαι 15 κάηκαν τρία αυτοκίνητα.
11 Ιουνίου. Κτυπήθηκε Γερμανική φάλαγγα κοντά στο Δομοκό και στη Καρυά Λοκρίδας. Γερμανοί νεκροί 26, τραυματίαι 40 κάηκαν 5 αυτοκίνητα.
18 Ιουνίου. Μάχη Μακρυκώμης Σπερχειάδος Λαμίας. Νεκροί Γερμανοί 45 κατεστράφηκαν 2 αυτοκίνητα.
18 Ιουνίου. Τμήμα μας μπήκε στο αεροδρόμιο Κατερίνης έκαψε δυο αποθήκες βενζίνης. Σκότωσε 7 Γερμανούς και το διοικητή του αεροδρομίου.
25 Ιουνίου . Τμήμα καταστροφών ανατίναξε στο Αιτωλικό μια αμαξοστοιχία. Καταστράφηκαν δυο μηχανές και 5 βαγόνια. Γερμανοί νεκροί 40 αιχμάλωτοι 2.
14 Ιουνίου. Τμήμα μας κτύπησε στον κάμπο Γιαννιτσών Γερμανική φάλαγγα αυτοκινήτων. Γερμανοί νεκροί 50, αυτοκίνητα 2 ανατινάχτηκαν από νάρκες.
1 – 2 Ιουλίου. Τμήματα V Ταξιαρχίας δυνάμεως 4 ταγμάτων επετέθησαν κατά της πόλεως Αμφίσσης και απεμόνωσαν αυτήν από τας Γερμανικάς φρουράς. Κατέλαβον το μεγαλύτερον μέρος της πόλεως και παρέμειναν 8 ώρας και έκαμαν σκληρόν αγώνα με τσεκούρια, χειροβομβίδες και εκρηκτικές ύλες.
Κατέστρεψαν 50 αυτοκίνητα, αποθήκες πυρομαχικών, σταθμό ασυρμάτου, εργοστάσιο ηλεκτρικού, τεχνικά έργα. Πήραν λάφυρα 1 πυροβόλο, 4 όλμους πολλά αυτόματα και όπλα ως και πολλά φορτώματα τροφίμων ιματισμού και πυρομαχικών.
Γερμανοί νεκροί 150.
Δικοί μας 25 νεκροί 50 τραυματίες. Το ηθικό των Γερμανών καταρρακώθηκε.
9 Ιουνίου. Τμήματα ΧΙΙΙ Μεραρχίας κτύπησαν αιφνιδιαστικά Γερμνική φάλαγγα στο δρόμο Δομοκός – Λαμία και κοντά στον Πλάτανο. Γερμανοί νεκροί 57 και ένας ταγματάρχης. Τραυματίαι 40.
2 Ιουλίου. Τμήμα μας κτύπησε αιφνιδιαστικά Γερμανική φάλαγγα στη Λεύκα Κορινθίας. Σκοτώθηκαν 70 Γερμανοί και πάρθηκε πολεμικό υλικό.
3 Ιουλίου. Στην περιοχή Στυμφαλίας τμήμα μας κτύπησε αιφνιδιαστικά φάλαγγα 400 Γερμανών και 50 Ράλληδων. Σκοτώθηκαν 380. Λάφυρα 70 φορτία τρόφιμα και πολεμικό υλικό.
4 Ιουλίου. Τμήμα από 31 Γερμανούς εξοντώθηκε ολόκληρο στο Ψάρι Κορινθίας. Σκοτώθηκαν 15, πιάστηκαν αιχμάλωτοι 16. Λάφυρα 2 ολμίδια, 4 μυδράλια, 6 μαρσίπ, 4 πιστόλια, 15 όπλα και ανάλογα πυρομαχικά.
5 Ιουλίου. Τμήμα μας έκανε επιδρομή στο χωριό Καινούργιο Ν. Α. Αγρινίου. Σκοτώθηκαν 20 Γερμανοί.
3 – 20 Ιουλίου. Οι Γερμανοί από πολλών κατευθύνσεων ήτοι α) Κονίτσης διά τριών φαλάγγων προς Ζούζουλη, Σαμαρίνα και Βρυσοχώρι. β) από Πέτρας προς Τρίστενο. γ) από Μπαλντούμας προς Καμπέραγα, Δόλιανη. δ) από Μέτσοβο προς Μηλιά, Κρανιά. ε) από Καλαμπάκας προς Αγιόφυλλον. στ) από Κοζάνη προς Γρεβενά Κηπουριό. ζ) από Άργος Ορεστικό προς Πολυκάστανο, Πεντάλοφο και η) από Νεάπολη προς Τσιοτύλη Αηδόνια επεχείρησαν εναντίον των τμημάτων της Βορείας Πίνδου ήτοι ΙΧ Μεραρχίας και VI Ταξιαρχίας. Οι Γερμανοί διά της μεγαλυτέρας δυνάμεως των ήτοι 101 Μεραρχίας, Ιης Μεραρχίας κυνηγών και τμημάτων 4 Μεραρχίας ΕΣ ΕΣ 15-18.000 εν σύνολω κατόρθωσαν να ανατρέψουν τα τμήματα και κατόπιν σκληρών μαχών να φθάσουν στην έδρα της ΙΧ Μεραρχίας Πεντάλοφον. Η Μεραρχία κατετμήθη σε πολλά μικρά τμήματα και έκανε ανταρτοπόλεμο. Τμήματα Κομάντος Αγγλοαμερικάνων που βρίσκονταν στην περιοχή αυτή αφού έρριψαν μερικά βλήματα όλμων απέκρυψαν το υλικόν των και κατέφυγαν στα δάση και δεν έδιναν πυρομαχικά στα τμήματά μας που είχαν εξαιρετικήν ανάγκην.
Τέλος κατόπιν αντεπιθέσεως της ομάδας Μεραρχιών διά τμημάτων της ΙΧ και Χ Μεραρχίας στην περιοχή Αγιόφυλλον – Αιμιλιανής και ενεργειών αντιπερισπασμού στην περιοχή Αμφιλοχίας Ρούμελης και Θεσσαλίας οι Γερμανοί αναγκάσθηκαν ναποσυρθούν στις βάσεις των φού έκαψαν πολλά χωριά ως και την κωμόπολη Γρεβενά, ελεηλάτησαν και πήραν, μαζύ τους 3000 μεγάλα ζώα και 30.000 γιδοπρόβατα. Χειροτέρα διαγωγήν έδειξαν οι συνεργαζόμενοι μαυτούς Έλληνες, Αλβανοί, Βούλγαροι, Καυκάσιοι, Τάταροι κλπ.
Απώλειαι Γερμανών υπέρ τους 500 νεκρούς και τραυματίας.
Απώλειαι δικές μας υπέρ τους 300 νεκρούς και τραυματίας ως και απώλειαι τροφίμων ιματισμού και άλλου υλικού. Δύναμις 250 Γερμανών με πυροβολικό που κινήθηκε επιθετικά στον Παρνασσό κτυπήθηκε από τμήματα Ι Ταξιαρχίας και διασκορπίσθηκε. Σκοτώθηκαν και τραυματίσθηκαν 50 Γερμανοί. Λάφυρα όλμοι βαρείς, πυροβόλα και λοιπός οπλισμός.
Νύκτα 12 – 13 Ιουλίου. Τμήματα μας κτύπησαν αιφνιδιαστικά τις Γερμανικές φρουρές Αμφιλοχίας – Κρικέλου , Ριβίου – Μοναστηρακίου. Επίσης απέκοψαν την επικοινωνίαν προς Άρταν και Αγρίνιον. Στην επίθεση αυτή έλαβον μέρος η VII Ταξιαρχία και το 3/40 Σύνταγμα της VIII Μεραρχίας. Παντού τα τμήματα μας είχαν μεγάλη επιτυχία. Στις 6 το απόγευμα ύστερα από σκληρή μάχη από σπίτι σε σπίτι καταλήφθηκε η Αμφιλοχία. Ολόκληρος η Γερμανική φρουρά και οι ταγματασφαλήτες εξοντώθηκαν. Τα σπίτια με Γερμανούς και Ράλληδες κάηκαν. Κάηκαν αποθήκες βενζίνης, πυρομαχικών και υλικών που δεν ήταν δυνατό να μεταφερθούν. Λάφυρα 3 αυτοκίνητα, όλμοι, πολυβόλα, μυδράλια, αυτόματα, όπλα, 40 άλογα ιππασίας και 60 μουλάρια.
Στο Ρίβιο και Κρίκελο έγινε ανάλογη εργασία και κτυπήθηκαν Γερμανοί που πήγαιναν προς ενίσχυση. Την ίδια μέρα στον Αμβρακικό κόλπο εξωπλισμένο πλοιάριο του ΕΛΑΝ αιχμαλώτισε Γερμανικό βενζινόπλοιον των 35 τόννων με 5000 νάρκες ξηράς.
Συνολικά αι απώλειες των Γερμανών είναι 450 σκοτωμένοι και 37 αιχμάλωτοι. Ράλληδων 40 σκοτωμένων.
Καταστράφηκαν 13 αυτοκίνητα και πάρθηκε μεγάλη ποσότης τροφίμων, ιματισμός, οπλισμός και πυρομαχικά λάφυρα. Δικές μας απώλειες 42 νεκροί, 50 τραυματίες.
8 Ιουλίου. Τμήμα 54ον Συντάγματος κτύπησε τα Κάτω Λεχώνια κοντά στο Βόλο. Σκοτώθηκε όλη η φρουρά 110 Γερμανοί και Ράλληδες. Καταστράφηκαν εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα, αχρηστεύθηκαν 4 βαρειά πυροβόλα. Εχθρική ενίσχυση που στάλθηκε από Βόλο διασκορπίσθηκε. Δύο αυτοκίνητα τινάχθηκαν από νάρκες και σκοτώθηκαν 25 Γερμανοί.
10 Ιουλίου. Γερμανικό αντιτορπιλικό και 2 τορπιλοβόλα σε συνεργασία με 2 αεροπλάνα αποπειράθηκαν να κάνουν απόβαση από παράλια Βενέτου Κεραμιδίου Πηλίου. Αποκρούστηκαν με ζημιές από επάκτειο πυροβολείο μας και σ`αντίποινα βομβάρδισαν τα παράλια.
17 Ιουλίου. Τμήματα Ι Μεραρχίας μπήκαν στην Καρδίτσα από διάφορα σημεία. Απομόνωσαν τους στρατώνες, εξόντωσαν τελείως τη Γερμανική φρουρά πυρομαχικών και μετέφεραν έξω από την Καρδίτσα πολλά πυρομαχικά. Στο σιδηροδρομικό σταθμό κατέστρεψαν τις γραμμές, βαγόνια, σύστημα υδρεύσεως και 6 αυτοκίνητα και κατόπιν αποσύρθηκαν. Γερμνοί νεκροί 25 Ελασίτες 5.
21 Ιουλίου. Στους Κουμάδες κοντά στη Καρδίτσα τμήμα μας ανατίναξε αμαξοστοιχία με Γερμανούς. Καταστράφηκε η ατμομήχανη και αρκετά βαγόνια. Απώλειες ανεξακρίβωτες.
16 Ιουλίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατίναξε τις λιμενικές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις στην Στυλίδα και έκαψε πολλά αυτοκίνητα. Μεταξύ των σκοτωμένων είναι και ο διοικητής Στυλίδας. Πιάστηκαν αιχμάλωτοι 63 Ιταλοί φασίστες. Λάφυρα οπλισμός και πυρομαχικά.
19 Ιουλίου. Κοντά στο χωριό Χώρα ή Λιγουδίτσα της Πυλίας τμήμα μας κτύπησε φάλαγγα 190 Γερμανών και 20 Ράλληδων. Σκοτώθηκαν όλοι. Λάφυρα 72 μυδράλια, 2 πολυβόλα, 4 αυτόματα όλος ο ατομικός οπλισμός και τρόφιμα. Καταστράφηκαν 12 αυτοκίνητα.
Δικοί μας σκοτωμένοι 16.
23 Ιουλίου. Τμήμα μας κτύπησε στη Βλαχέρνα Β. Δ. Λεβιδίου Τριπόλεως φάλαγγα Γερμανική. Σκοτώθηκαν 50 Γερμανοί και πάρθηκαν λάφυρα 4 αυτοκίνητα, 9 αυτόματα και όλος ο ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά.
23 Ιουλίου. Στο Ρούτσι Μεγαλόπολης ανατινάχθηκε από τμήμα μας αμαξοστοιχία που μετέφερε 350 Ράλληδες. Σκοτώθηκαν 210 και καταστράφηκε η αμαξοστοιχία.
19 Ιουλίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας στον κάμπο της Θεσσαλίας κατέστρεψε δυο αλωνιστικά συγκροτήματα που δουλεύανε για τους Γερμανούς στα χωριά Χατζή Χαλάρ ή Ψυχικού ή Ελευθεραί Ν. Δ. Λάρισσας. Οι Γερμανοράλληδες τράπηκαν σε φυγή.
Σκοτώθηκεν και 17 Γερμανοί τραυματίστηκαν 6 και πιάστηκαν αιχμάλωτοι 17.
Λάφυρα 1 όλμος βαρύς και οπλισμός.
26 Ιουλίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας κτύπησε στην Πουλιάνα Τρικκάλων αλωνιστικό συγκρότημα που δούλευε για τους Γερμανούς. Γερμανοί στάλθηκαν με αυτοκίνητα για ενίσχυση. Ανατινάχθηκαν δυο αυτοκίνητα από νάρκες άλλα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν. Σκοτώθηκαν 25 Γερμανοί και πιάστηκαν αιχμάλωτοι 30 Ράλληδες.
25 Ιουλίου. Στο χωριό Πέτρα κοντά στη Λεβαδειά ανατινάχθηκε αμαξοστοιχία. Καταστράφηκε η σιδηρ. Γραμμή σε αρκετό μήκος, η ατμομηχανή και πολλά βαγόνια. Απώλειες Γερμανών ανεξακρίβωτες.
25 Ιουλίου. Νοτίως Μύρφακα Λαμίας τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατίναξε τμήμα γαλαρίας. Καταστράφηκαν 20 βαγόνια με στρατό και πολεμοφόδια.
23 Ιουλίου. Εξοπλισμένο πλοιάριο του ΕΛΑΝ αιχμαλώτισε στα παράλια της Δυτ. Στερεάς 2 γερμανικές ατμάκατες με σιτάρι.
23 Ιουλίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας ανατίνξε αποθήκη πολεμικού υλικού των Γερμανών από Βασάνι Ν. Δ. Τυρνάβου. Καταστράφηκαν 360 τόννοι δυναμίτιδος, αρκετές χιλιάδες κυβικά μέτρων πυρομαχικών πεζικού, 700 κυβικά μέτρα βλήματα αντιαεροπορικού και 600 βαρέλια βενζίνας.
24 Ιουλίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας αποβιβάσθηκε στο Μώλο. Προχώρησε στη σιδ. γραμμή και ανατίναξε μια αμαξοστοιχία. κατεστράφηκαν η ατμομηχανή και τρία βαγόνια με στρατό.
31 Ιουλίου. Ανατινάχθηκε αμαξοστοιχία μεταξύ Λιανοκλαδίου – Γοργοποτάμου. Καταστράφηκαν πολλά βαγόνια.
3 Αυγούστου. Τμήμα μας εκτύπησε Γερμανούς στο χωριό Μόδι και τους εξεμηδένισε. Νεκροί 40, αιχνμάλωτοι 60. Λάφυρα όλος ο οπλισμός τους.
5 – 31 Αυγούστου. Έγιναν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον της περιοχής Καρπενησίου με φάλαγγες που κίνησαν από διάφορα σημεία.

α) Μια φάλαγγα κινήθηκε από Αγρίνιο Μακρύνεια προς Θέρμο και κατόπιν Αετόπετρα και στις 7 Αυγούστου μπήκε στο Μπαρίκο το οποίον και έκαψε. Ηφάλαγγα αυτή κινήθηκε μέχρι Πλατάνου και τέλος αφού κτυπήθηκε επανειλημμένα συμπτύχθηκε.
β)    Στις 6 Αυγούστου φάλαγγα Γερμανική με πυρ/κό και τάνγκς κινήθηκε από Αγρίνι προς Άγιο Βλάση στον οποίο ύστερα από σκληρή μάχη κατέλαβε και έκαψε. Σε συνέχεια κινήθηκε προς Βορράν και κατέλαβε τα χωρία Χούνι – Σίδερα εκεί έγινε σκληρή μάχη με τμήματα μας τα οποία τέλος αναγκάστηκαν ναποσυρθούν γιατί απειλήθηκαν να κυκλωθούν από άλλη γερμανική φάλαγγα που κινούνταν δυτικώτερον Ν. Α. της Φραγγίστας δόθηκε άλλη μάχη και τελικά ο εχθρός υπερίσχυσε και τα τμήματα μας αναγκάσθηκαν να αποσυρθούν βορειότερα. Κατέλαβε και έκαψε τα χωρία Ανατολική και Δυτική Φραγγίστα, Μαραθιά και Βίνιανη. Στο Κεράσοβο μόλις έμπαινε χτυπήθηκε από τμήμα του Γεν. Στρατηγείου που έφθασε για ενίσχυση και ανατράπηκε άρχισε δε την αποχώρηση του. Στις 13 περνάει το Γεφύρι Σιδήρων και στις 14 συμπτύσσεται στην Χούνη. Εκεί κτυπιέται από τμήματα μας και το βράδυ αποσύρεται στον Άγιο Βλάση.
γ)    Στις 5 Αυγούστου άλλη φάλαγγα 300 Γερμ. κινήθηκε από Άμφισσα δυτικά προς Καρούτια όπου κτυπήθηκε από τμήματα μας και εκμηδενίστηκε. Πιάσθηκαν 105 αιχμάλωτοι και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν. Στις 7 Αυγούστου άλλη φάλαγγα 500 γερμανών κινήθηκε από Άμφισσα προς Έλατο. Κτυπήθηκε και συμπτύχθηκε στην Άμφισσα. Στις 8 ξανακίνησε χωρίς επιτυχία. Στις 9 Αυγούστου νέα επιθετική κίνηση του εχθρού προς Λιδωρίκι αποκρούστηκε με μεγάλες απώλειες. Στην περιοχή Καρούτια, Γαρδικίτσα και Ταράτσα γίνεται σκληρή μάχη. Την ίδια μέρα μικρό γερμανικό τμήμα 25 ανδρών στο δρόμο Γραβιά.- Άμφισσα εκμηδενίστηκε. Τέλος τα τμήματα των γερμανών αποσύρονται από όλη την περιοχή Γκιώνας προς Καστέλια Υπάτην και Άμφισσαν. Στις 25 Αυγούστου επαναλαμβάνεται η επίθεσις και ο εχθρός κατόπιν μάχης φθάνει την 26 στα Καρούτια όπου αποκρούστηκε με πολλές απώλειες. Στην 27 ενισχύθηκε και συνέχισε την επίθεση όλη την ημέρα. Τα τμήματα μας ελλείψει πυρομαχικών αναγκάζονται να συμπτυχθούν.
Στον τομέα Μαλανδρίνο με αντεπιθέσεις των τμημάτων μας συγκρατείται. Την 28 οι Γερμανοί ενισχύθηκαν περισσότερο και φθάνουν τους 3000. Τα τμήματα μας ανθίστανται ηρωικά, τους λείπουν πυρομαχικά. Ζητήσαμεν επειγόντως και επανειλλημένως πυρομαχικά από τους Συμμάχους μας υποσχέθηκαν αλλά καθ
όλη την διάρκεια των μαχών δεν μας έστειλαν. Αι απώλειες των Γερμανών ανέρχονται σε 300 νεκρούς. Την 29 Αυγούστου δεν κινήθηκε αλλά περιορίσθηκε σε βολή πυροβολικού εναντίον μας.
Την 30 Αυγούστου η επίθεση στρέφεται προς Λοιδωρίκι. Ισχυρός βομβρδισμός πυροβολικού και έπειτα σκληρή μάχη. Παρά τας επανειλημμένας αιτήσεις μας τα τμήματα μένουν δίχως πυρομαχικά και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το χωριό. Οι Γερμανοί μπαίνουν, καίνε το Λοιδωρίκι και στις 31 αποσύρονται.
Από τις μάχες στη περιοχή αυτή 400 Γερμανοί τραυματίες μεταφέρονται στη Λαμία.

δ)    Στις 7 Αυγούστου τέταρτη φάλαγγα με πυροβολικό και τάγκς κινήθηκε από Λαμία προς Καρπενήσι και ύστερα από σκληρό αγώνα κατέλαβε την Παληοβράχα και Σπερχειάδα.
Στις 8 συνέχισε την επίθεση και κατέλαβε τα χωριά Βίτουλη, Πύργος, Άγιος Γεώργιος πάνω στο δημόσιο δρόμο προς Καρπενήσι και Λευκάδα Πίτσι νοτίως Σπερχειού. Στις 9 συνέχισε ενισχυθείς περισσότερο με τάνκς και μπήκε στο Καρπενήσι έπειτα από μάχη. Άλλη προσπάθεια του εχθρού από Μακρακώμη προς Τσούκα αποκρούστηκε με μεγάλες απώλειες. Τμήματα μας προσβάλλουν τις εφοδιοπομπές και τα μετόπισθεν των Γερμανών. Οι Γερμανοί εξακολουθούν την επίθεση τους και καταλαμβάνουν τα χωριά Καλεσμένο – Μεγάλο Χωριό, Μικρό Χωριό, Ασπρόκαμπο, Μυρίνη, Νόστιμο, Βούτυρο, τα οποία και καίνε κατά το πλείστον. Επίσης το Καρπενήσι.
Στις 10 Αυγούστου τμήματα μας κτυπούν τους Γερμανούς στα χωριά Βίτουλη και Μακρακώμη, στις 12 στα χωριά Πύργος Νηοχεράκι, στις 13 κοντά στο χωριό Δίλοφο, στις 15 στα χωριά Πλατύστομο – Μάκρη – Καστρί.
Οι Γερμανοί επιτίθενται Βόρρεια και Νότια του δημόσιου δρόμου για να πλατύνουν την περιοχή τους.
Στις 14 κατορθώνουν να καταλάβουν την Τσούκα και το Γαρδίκι. Στις 15 κινούνται προς Γιαννιτσού αλλαποκρούονται. Τα τμήματα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ενισχύθηκαν με ένα τάγμα Θεσσαλικό, ένα τμήμα του Γεν. Στρατηγείου και τη Σχολή Εφ. Αξιωματικών, γίνονται επιθετικώτεροι και οι γερμανοί αρχίζουν να συμπτύσσωνται και στις 16 παρακολουθούμενοι διαρκώς από τμήματα μας αποσύρονται στη Λαμία.
Κατά τη διάρκεια της μάχης Καρπενησίου τμήματα μας άλλων περιοχών ενήργησαν αντιπερισπασμούς. Την νύκτα 8 - 9 Αυγούστου μπήκαν στη Στυλίδα όπου κτύπησαν εγκαταστάσεις. Την ίδια νύχτα στη Λαμία χτύπησαν τους στρατώνας. Άλλα τμήματα από τον Ελικώνα στις 15 Αυγούστου μπήκαν στην Ιτέα.
Αι απώλειες των Γερμανών στο σύνολο τους των μαχών αυτών είναι σοβαρές υπερβαίνουν τους 700 νεκρούς και 1500 τραυματίας.
Αι Γερμανικές δυνάμεις που πήραν μέρος σ
αυτές τις επιχειρήσεις είναι μεγάλες από την κατεύθυνση κοιλάδας Σπερχειού 7.000 – 8.000 με τάνκς και πυροβολικό. Από την κατεύθυνση Αγρινίου τα 7 και 8ον Συντάγματα της 4 Μεραρχίας ες ες Πολιτσάιτ που μεταφέρθηκε από Λάρισσα με άρματα και πυροβολικό. Από κατεύθυνση Άμφισσας 3.000 Γερμανοί και πλέον με άρματα και πυροβολικό.
Δικές μας απώλειες υπέρ τους 300 νεκροί και τραυματίες. Ταυτόχρονα με τις παραπάνω επιχειρήσεις εκδηλώνεται σοβαρή επίθεση ΕΔΕΣ και Γερμανών κατά τμημάτων ΕΛΑΣ στην Ήπειρο.
Από 7 Αυγούστου 2.000 ΕΔΕΣίτες περίπου επετέθηκαν στον Καλαμά από Μαλούνι μέχρι Σουλόπουλο ως και στα Γραμεννοχώρια.
Από 7 – 9 Αυγούστου οι Εδεσίτες κατόρθωσαν να περάσουν βορρείως του Καλαμά και να καταλάβουν τα χωριά της περιοχής μας Βρυσούλα – Λεπτοκαρυά, Ραβενή – Λύκου – Κεραμίτσα – Μαλούνι.
Από τις 12 Αυγούστου και ενώ αντιμετωπίζουν τους εδεσίτες δέχονται Γερμανική επίθεση από Βορρά από δυο κατευθύνσεις προς Κτίσματα, Βελισίστα, Καστανιά και άλλη προς Κεράσοβο – Σιταριά. Στις 13 Αυγούστου οι Γερμανοί επιτίθενται από Νότου με δυο φάλαγγες με βάση τη περιοχή που είχαν καταλάβει οι εδεσίτες βορρείως Καλαμά.
Μια Φάλαγγα προς Ράικο – Ιερομνήμη και άλλη προς Δεσποτικό – Σούτιστα. Σκληρός αγώνας επακολουθεί ιδίως προς το Δεσποτικό – Σούτιστα και Νοτίως Φωτεινού.
Οι Εδεσίτες ακολουθούν τους Γερμανούς και εγκαθίστανται στα καταλαμβανόμενα χωριά.
Τα τμήματα μας αγωνιζόμενα από 7 Αυγούστου με  αποφασιστικότητα και κτυπώντας προς όλες τις κατευθύνσεις τους Γερμανοεδεσίτες συμπτύσσονται προς Μουργκάνια.

Τέλος οι Γερμανοί συμπτύχθηκαν προς Μονή Βελάς – Χάνι Τζεραμπίνι – Δελβινάκι. Οι Εδεσίτες παρέμειναν.

10 Αυγούστου. Δύναμη Γερμανικού λόχου εξοντώθηκε στη Σιλεσία – Λακωνίας. Σώθηκαν μόνο 15 Γερμανοί. Λάφυρα 10 μυδράλια, 50 όπλα, 30 άλογα και 80 φορτώματα πολ. υλικό.

Μεταξύ 4 και 8 Αυγούσου πιάσθηκαν στις Βόρρειες Σποράδες 3 εξωπλισμένα Γερμανικά πλοιάρια. 12 αιχμάλωτοι εκ των οποίων οι δυο αξιωματικοί.

27 Ιουλίου. Τμήματα Χ Μεραρχίας κτύπησαν μέσα στη Νάουσσα Γερμανούς. Σκότωσαν 22 και τραυμάτισαν 18. Άλλα τμήματα κτύπησαν κοντά στην Άρνισσα στη θέση Μαχαμέτι – Χάνι μια αμαξοστοιχία φορτωμένη με φορτηγά αυτοκίνητα και την έκαψαν ολοκληρωτικά. Σκοτώθηκαν 60 και τραυματίσθηκαν 45 Γερμανοί.
2 Αυγούστου. Κοντά στην Άρνισσα στο Μαχαμέτι – Χάνι ανατινάχθηκε από τμήματα μας και Άγγλους Κομάντος μια αμαξοστοιχεία με αυτοκίνητα και φαρμακευτικό υλικό. Μια τερεζίνα και ένα αυτοκίνητο ανατινάχθηκαν κοντά στην Άγρα.
Αμαξοστοιχία κτυπήθηκε κοντά στην Σκύδρα. Καταστράφηκε μια μηχανή και δυο βαγόνια. Γερμανοί νεκροί 45 τραυμ. 14, αιχμάλωτοι 10.
4 Αυγούστου. Στο δρόμο Λαμία – Δομοκού στη θέση Παληοκαρυά κτυπήθηκε η Γερμανική φάλαγγα. Γερμανοί νεκροί 25, τραυμ. 25, κατεστράφησαν 3 μοτοσυκλέτες.
16 Αυγούστου. Γερμανικές φάλαγγες κτυπήθηκαν στην περιοχή Μετσόβου προς Πριόνια και Μηλιά.
Γερμανοί νεκροί 40, τραυματίες 63, αιχμάλωτοι 2. Λάφυρα οπλισμός και ιματισμός.

21 Αυγούστου. Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας εξώντωσαν συμμορίαν Βουλγάρων Κομιτατζήδων στο χωριό Πολυκέρασο κοντά στην Καστοριά. Σκοτώθηκαν 20 και πιάστηκαν αιχμάλωτοι 150. Λάφυρα 4 πολυβόλα, 150 όπλα και πολλά πυρομαχικά.

27 Αυγούστου. Τμήματα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατίναξαν αμαξοστοιχία πλήρη στρατού κοντά στα Στίρφακα. Καταστράφηκε η ατμομηχανή. Την ίδια νύχτα κοντά στο Λιανοκλάδι ανατινάχθηκε άλλη αμαξοστοιχία.

31 Ιουλίου. Βούλγαροι μαζύ με προδότες και 400 Γερμανούς άρχισαν εκκαθαριστική επιχείρηση στη περιοχή Νικόκλεια Δημητρίκα – Καπουτζή – Μεσάδα. Έπειτα από συγκρούσεις και ενέδρας αναγκάσθηκαν να γυρίσουν στις βάσεις τους.

Σκοτώθηκαν 20 Βούλγαροι και ο Διοικητής του 2ου Βουλγαρ. Τάγματος. Τραυματίσθηκαν 30 και ο Βούλγαρος Φρούραρχος Νιγρίτας.

19 Αυγούστου. Τμήματα Χ Μεραρχίας κτύπησαν γερμανούς και Ραλλικούς στα Γιαννιτσά. Η μάχη διήρκεσε από τις 10 το βράδυ εώς το πρωί, σκοτώθηκαν 125 Ραλλικοί και 15 Γερμανοί.

6 Αυγούστου. Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας σε συνεργασία με Άγγλους κομμάντος κτύπησαν αμαξοστοιχία στην Άρνισσα, στη θέση Μουχαμέτ – Χάνι. Σκοτώθηκαν 24 εκ των οποίων ένας λοχαγός, τραυματίσθηκαν 34 και αιχμαλωτίσθηκαν 57. Η αμαξοστοιχία φορτωμένη με αυτοκίνητα και λοιπά υλικά κάηκε εξ ολοκλήρου.

21 Αυγούστου. Τμήματα Ι Μεραρχίας ανετίναξαν μεταξύ Τεμπών – Πλαταμώνος εχθρική αμαξοστοιχία 48 βαγονιών γεμάτη με πολεμικό υλικό. Επηκολούθησε σύγκρουση κατά την οποία σκοτώθηκαν όλοι διασωθέντες από την ανατίναξη. 40 βαγόνια κάηκαν και η γραμμή καταστράφηκε. Σε 1000μ.

29 – 30 Αυγούστου. Κτυπήθηκαν Γερμανοράλληδες στη Σκούπα Κορινθίας και Λαύκα Νεμέας. Σκοτώθηκαν 105 και πιάσθηκαν αιχμάλωτοι 5.

30 Αυγούστου. Κοντά στους Τσοπανάδες Στερεάς καταστράφηκε από τμήμα μας αμαξοστοιχία με στρατό και πολεμικό υλικό.

1 Σεπτεμβρίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανετίναξε και πυρπόλησε αμαξοστοιχία με βενζίνη και άλλο υλικό κοντά στη Γέφυρα Καρυάς Νοτίως Λαμίας.

2 Σεπτεμβρίου. ΤμήματαΧΙΙΙ Μεραρχίας μαζύ με εφεδρικό ΕΛΑΣ χτύπησαν τη φρουρά Λιανοκλαδίου. Ενίσχυση που στάλθηκε από την Λαμία κτυπήθηκε μέσα στο Λιανοκλάδι. Γερμανοί νεκροί και τραυματίες 120 περίπου. Λάφυρα 1 πυροβόλο, πολυβόλα, αυτόματα, τουφέκια και πυρ/κά.

28 Αυγούστου. Τμήματα μας σε συνεργασία με Αγγλοαμερικάνους κομμάντος χτύπησαν τα ισχυρώτατα οχυρωμένα μεταλλεία Πέλλης. Ύστερα από 10ωρο αγώνα εξουδετερώθηκαν αι αντιστάσεις πλην του κεντρικού εργοστασίου και ανατινάχθηκαν οι υδατοφράχτες και εγκαταστάσεις. Νεκροί Γερμανοί 60, αιχμάλωτοι 28, λάφυρα πυροβόλα, όπλα, ασύρματος, τέσσερα τηλέφωνα.

3 Σεπτεμβρίου. Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας κτύπησαν την Γερμ. φρουρά Ροδιανής Σιατίστης. Σκοτώθηκαν και τραυματίσθηκαν 40 Γερμανοί ενώ οι διασωθέντες συμπτυχθήκανε στην Κοζάνη. Καταστράφηκαν 4 αυτοκίνητα και πέσανε στα χέρια μας διάφορα υλικά σε μεγάλες ποσότητες.

Τμήμα Χ Μεραρχίας ανετίναξε κοντά στο Λιτόχωρο Κατερίνης μια γέφυρα και τη σιδηρ. Γραμμή σε μήκος 80 μέτρων. Συγκοινωνία κόπηκε 24 ώρες.

Τμήμα Χ Μεραρχίας ανατίναξε αμξοστοιχία στη γραμμή Έδεσσας – Φλώρινα. Η μηχανή και 6 βαγόνια πέσανε στη λίμνη Οστρόβου. Η συγκοινωνία κόπηκε 8 ώρες.

4 Σεπτεμβρίου. Κοντά στη Κακαβιά Ηπείρου τμήμα VΙΙΙ Μεραρχίας κτύπησε και κατέστρεψε 9 γερμανικά αυτοκίνητα. Σκοτώθηκαν 23 Γερμανοί και τραυματίσθηκαν πολλοί. Λάφυρα οπλισμός και πυρομαχικά.

7 Σεπτεμβρίου. Τμήμα VΙΙΙ Μεραρχίας κτύπησε ισχυρό Γερμανικό φυλάκιο στη Καλλιθέα στο δρόμο Καλπάκι – Μπουραζάνη. Σκοτώθηκαν 7 και πιάστηκαν αιχμάλωτοι 9 Γερμανοί. Λάφυρα 2 όλμοι βαρείς, οπλισμός και πυρομαχικά.

8 Σεπτεμβρίου. Τμήμα VΙΙΙ Μεραρχίας κτύπησε Γερμ. φάλαγγα στο δρόμο Άρτα – Αμφιλοχίας. Σκοτώθηκαν 13 Γερμανοί. Λάφυρα ένα πεδινό πυροβόλο, οπλισμός και πυρομαχικά.

26 – 27 Αυγούστου. Τμήμα ΙΙ Μεραρχίας ανατίναξε αμαξοστοιχίαν ανατολικά Αμφικλείας. Καταστράφηκε η μηχανή και 4 βαγόνια. Συγκοινωνία κόπηκε 12 ώρες.

29 – 30 Αυγούστου. Τμήμα ΙΙ Μεραρχίας κατέστρεψε ολόκληρη αμαξοστοιχία έξω από την Αμφίκλεια και τη Σιδηρ. γραμμή σε μήκος 160 μ. Απώλειες Γερμανών μεγάλες. Συγκοινωνία κόπηκε.

2 Σεπτεμβρίου. Αγγλοαμερικανοί σαμποτέρ κατέστρεψαν κοντά στους 5 Μύλους την σιδηρ. γραμμή σε μήκος 2.000 μ.


Κατόπιν διαταγής του Στρατ. Μ. Ανατολής αρχίζει η εφαρμογή της Κιβωτού.

8 Σεπτεμβρίου. Στο 19ο χιλιομ. Της γραμμής Πάτρα – Αίγιο ανατινάχθηκε και καταστράφηκε η αμαξοστοιχία με 13 βαγόνια γεμάτα πολεμικό υλικό. Η συγκοινωνία κόπηκε.

9 Σεπτεμβρίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατίναξε μεταξύ Σκάρμιτσας – Πετρομαγούλας την σιδηρ. γραμμή σε μήκος 800 μέτρων.

5 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Χ Μεραρχίας ανετίναξε αμαξοστοιχία και έπεσε ολόκληρη στη λίμνη Οστρόβου.

Η σιδηροδρομική γραμμή Φλώρινας – Έδεσσας κόπηκε σε πολλές μεριές καθώς και ο δημόσιος δρόμος. Η συγκοινωνία έχει κοπεί όλες δε αι προσπάθειες των Γερμανών να επισκευάσουν την γραμμή εμποδίζονται από τμήματα ΙΧ Μεραρχίας.

8 Σεπτεμβρίου. Στα στενά Τσιγγάν 10 χιλιομ. Ν. Γευγελής τμήματα ΧΙ Μεραρχίας ανατίναξαν γέφυρα και διέλυσαν εχθρικό φυλάκιο. Σκοτώθηκαν 10, πιάστηκαν αιχμάλωτοι 6 Γερμανοί. Λάφυρα οπλισμός και πυρομαχικά.

10 και 11 Σεπτεμβρίου. Τμήματα VIII Μεραρχίας κτύπησαν φάλαγγες αυτοκινήτων στον δρόμο Αμφιλοχίας Άρτης και Καλπάκι – Μπουραζάνη. Σκοτώθηκαν 120, τραυματίσθηκαν 100 Γερμανοί και καταστράφηκαν 15 αυτοκίνητα και ένα άρμα. Λάφυρα οπλισμός, πυρομαχικά και άλλο υλικό.

7 Σεπτεμβρίου. Ισχυρό Γερμανικό φυλάκιο εξοντώθηκε στο χωριό Μελίσσια Ν. Δ. Λάρισσας. Σκοτώθηκαν 30 Γερμανοί. Λάφυρα όλο το υλικό.

8 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας έκοψε σε πολλά σημεία το δρόμο Καλαμπάκας – Μετσόβου.

8 Σεπτεμβρίου. Κοντά στην Τανάγρα τμήμα ΙΙ Μεραρχίας κτύπησε και διέλυσε Γερμανική φάλαγγα, σκοτώθηκαν 75 και πιάσθηκαν αιχμάλωτοι 9 γερμανοί. Λάφυρα πολυβόλα, αυτόματα, 60 όπλα, 300.000 φυσίγγια και άλλα υλικά. Η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Λαμίας κόπηκε σε πολλά σημεία και καταστράφηκαν εγκαταστάσεις σε σταθμούς. Καταστράφηκαν 3 ατμομηχανές και 11 βαγόνια με πολ. υλικό.

17 Σεπτεμβρίου. Τμήματα ΧΙΙΙ Μεραρχίας κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις υδρεύσεως ατμομηχανών Γοργοποτάμου – Λαμίας και Λιανοκλαδίου.

20 Σεπτεμβρίου. Τμήμα VIII Μεραρχίας κτύπησε Γερμ. φάλαγγα στο δρόμο Γιάννινα – Μέτσοβο. Σκοτώθηκαν 6 και τραυμ. 10 Γερμανοί. Λάφυρα οπλισμός πυρομαχικά και 12 ποδήλατα.

15 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Χ Μεραρχίας κτύπησε φάλαγγα αυτοκινήτων στο δρόμο Βέροια – Καστανιά. Σκοτώθηκαν 40 και αιχμαλωτίσθηκαν 7 Γερμανοί. Κάηκαν 5 αυτοκίνητα. Λάφυρα οπλισμός και πυρομαχικά.

Η σιδηροδρομική γραμμή Έδεσσα – Φλώρινα κόπηκε κατ`επανάληψη.

15 Σεπτεμβρίου. Τμήματα ΧΙ Μεραρχίας κτύπησαν φάλαγγα 65 Γερμ. αυτοκινήτων στο δρόμο Θεσσαλονίκη – Σέρραι. Καταστράφηκαν αρκετά αυτοκίνητα.

19 Σεππτεμβρίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας στο δρόμο Τρίκκαλα – Λάρισσα – κτύπησε φάλαγγα 30 Γερμ. αυτοκινήτων. Κάηκαν 9 αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα 21 γεμάτα βλήματα πυρ/κού, πυρ/κά και πολεμ. υλικό μεταφέρθηκαν στις βάσεις μας όλη η συνοδεία εκμηδενίσθηκε.

17 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας κοντά στον Κρανώνα Ν. Δ. Λάρισσας ανατίναξε αμαξοστοιχία. Καταστράφηκαν η μηχανή και 12 βαγόνια.

9 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Ταξ. Ιπππικού ξύλωσε την σιδηρ. γραμμή κοντά στο Βελεστίνο σε μήκος 4 χιλιομ. και ανατίναξε 2 γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις. Η συγκοινωνία κόπηκε οριστικά.

20 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας κτύπησε 8 γερμ. αυτοκίνητα στο μεγάλο Μπογάζι Τυρνάβου. Κάηκαν τα 4 και πάρθηκαν τα άλλα 4 με το υλικό τους. 6 Γερμανοί αιχμάλωτοι οι άλλοι νεκροί

22 Σεπτεμβρίου. Στη γέφυρα Μαργκάνι κτυπήθηκε φάλαγγα 60 αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν 10 αυτοκίνητα με υλικό.

Κοντά στη Γερτώνα Β. Α. Λάρισσας τμήμα Ι Μεραρχίας ύστερα από σκληρό αγώνα ξύλωσε τη σιδηρ. γραμμή σε μήκος 3200 μ. και αχρήστευσε 2 αντιαεροπορικά ταχυβόλα και ένα πυροβόλο. Όλες οι απόπειρες των Γερμανών για επισκευές ματαιώνονται από τα τμήματά μας με μεγάλες απώλειες των Γερμανών.

22 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Ταξιαρ. Ιππικού ανατίναξε 2 γέφυρες μεταξύ Προέρνης – Δεμερλή. Η συγκοινωνία κόπηκε.

24 Σεπτεμβρίου. Η σιδηροδρομική γραμμή καταστράφηκε κοντά στη Καίτσα από τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας σε συνεργασία με Άγγλους.

24 Σεπτεμβρίου. Η σιδηροδρ. γραμμή Λαμία – Δομοκού ανατινάχθηκε σε πολλές μεριές από τμήματα ΧΙΙΙ Μεραρχίας σε συνεργασία με Άγγλους κομμάντος.

24 Σεπτεμβρίου. Κτυπήθηκε φάλαγγα αυτοκ. στη Κουτσούφλιανη και Νοτίως Ελασσώνος σκοτώθηκαν 6 και αιχμαλώτ. 6 Γερμανοί. Καταστράφηκαν 7 αυτοκίνητα. Λάφυρα 4 αυτοκίνητα, 1 όλμος και άλλο πολεμικό υλικό.

25 Σεπτεμβρίου. Στο Κλειδί Φλώρινας και στη Καστανιά Βεροίας κτυπήθηκαν φάλαγγες αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν 8 αυτοκίνητα και σκοτώθηκαν 73 Γερμανοί.

17 Σεπτεμβρίου. Καταδιωκτικό του ΕΛΑΣ κυρίευσε με τολμηρή ενέργεια γερμανικό εξωπλισμένο βενζινόπλοιο 150 τόννων στο Β. Δ. άκρον Ευβοίας. Αιχμάλωτοι 5 Γερμανοί και 2 Ράλληδες. Λάφυρα ένα ταχυβόλο 50.000 σιτάρι και άλλα υλικά.

30 Σεπτεμβρίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατίναξε Σιδηρ. γέφυρα μεταξύ Μπέκι και Στύρφακα.

1 Οκτωβρίου. Τμήμα ΙΙ Μεραρχίας εξουδετέρωσε 3 Γερμανικά φυλάκια στην Άμφισσα. Σκοτώθηκαν 20 Γερμ. και πιάστηκαν 2 αιχμάλωτοι. Λάφυρα 1 αυτοκ. , 1 μοτοσ. , ένας ασύρματος και άλλο υλικό.

3 Οκτωβρίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατίναξε τη σιδηρ. γραμμή σε μήκος 150 μέτρ. Κοντά στο Λιανοκλάδι.

16 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας κτύπησε φάλαγγα αυτοκινήτων 10 χιλιομ. Ανατολ. Τρικκάλων. Καταστράφηκαν 6 αυτοκ. Και σκοτώθηκαν 12 Γερμαν.

24 Σεπτεμβρίου Τμήμα Ταξιαρχίας Ιππικού κτύπησε Γερμ. αυτοκίνητα με στρατό στο δρόμο Βόλος – Λάρισσας. Κάηκαν 3 αυτοκίνητα. Σκοτώθηκαν 45 και αιχμαλωτίσθηκαν 22 Γερμανοί. Λάφυρα 1 όλμος και πολλά υλικά.

29 Σεπτεμβρίου Τμήμα Ι Μεραρχίας κτύπησε Γερμ. αυτοκίνητα στο δρόμο Καλ/κα – Τρίκκαλα. Καταστράφηκαν πολλά και σκοτώθηκαν 55 Γερμανοί.

20 Σεπτεμβρίου. Τμήμα Χ Μεραρχίας κτύπησε φάλαγγα αυτοκινήτων στο Μουχαρέμ – Χάνι Δ. της Έδεσσας. 35 αυτοκίνητα έπαθαν μεγάλες ζημιές. Πιάσθηκαν 8 αιχμάλωτοι. Λάφυρα 1 αυτοκίνητο γεμάτο σαμπρέλλες και λάστιχα.

22 Σεπτεμβρίου. Τμήμα ΙΧ Μεραρχίας κοντά στην Άρνισσα κτύπησε φάλαγγα 200 αυτοκ. που πήγαινε προς Φλώρινα. Σκοτώθηκαν 15 και αιχμαλώτ. 7 γερμανοί. Καταστράφηκαν 2 πυροβόλα και πολλά αυτοκίνητα.

Κοντά στη Βέρροια ανατινάχθηκε η σιδηρ. γραμμή σε μήκος 200 μ. και γέφυρα μήκους 8 μ.

4 Οκτωβρίου. Τμήματα ΙΙΙ Μεραρχίας σε συνεργασία με συμμαχικά απηλευθέρωσαν την Πάτρα.

30 Σεπτεμβρίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατίναξε μεταξύ Λαμίας – Γοργοποτάμου γέφυρα μήκους 22 μ. Συγκοινωνία κόπηκε για 24 ώρες.

27 – 29 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη Γερμαν. Φάλαγγα κινουμένη προς Β. κτυπήθηκε από τμήματα ΧΙΙΙ Μεραρχίας στα στενά Ντερβέν Φούρκα Β. Λαμίας. Κατόρθωσε να περάση αφού σταμάτησε και έδωκε μάχη με μεγάλες δυνάμεις. Πληροφορία φέρει τις απώλειες των Γερμανών σε 600 νεκρούς και τραυματίες.

3 Οκτωβρίου. Από τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανατινάχθηκε κοντά στη γαλαρία Κουρύβου αμαξοστοιχία με στρατό. Καταστράφηκε η μηχανή και 7 βαγόνια. Αι απώλειες Γερμανών μεγάλες.

4 Οκτωβρίου. Από τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας μέσα στη γαλαρία κοντά στα Στύρφακα ανατινάχθηκε αμαξοστοιχία με 43 βαγόνια και κάηκε ολόκληρη. Καταστράφηκαν πυροβόλα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, πυρομαχικά και βενζίνες. Από 1 γερμανικό τάγμα που μεταφέρονταν σώθηκαν μόνο 67. Οι άλλοι κάηκαν.

5 Οκτωβρίου. Τμήμα Ιππικού σε συνεργασία με Βρεττανό αξιωματικό ανατίναξε τη σιδηρ. γραμμή Β. Δεμερλή σε μήκος 700μ.

6 Οκτωβρίου. Τμήμα VIII Μεραρχίας κτύπησε στο δρόμο Γιάννινα – Καλπάκι Γερμ. αυτοκίνητα. Καταστρ. 1 αυτοκ. Σκοτώθηκαν και τραυμ. 14 Γερμανοί. Τμήμα ΙΧ Μεραρχίας κτύπησε Γερμ. φάλαγγα στο Πισοδέρι – Φλωρίνης. Σκοτώθηκαν 5, αιχμαλωτ. 13 Γερμανοί.

Κατά Σεπτέμβριο. 81ον Σύνταγμα στη περιοχή Έβρου ύστερα από σκληρές μάχες εξόντωσε τους Γερμανούς της περιοχής και καθάρισε την περιοχή. Απώλειες Γερμανών σε έμψυχο και άψυχο υλικό μεγάλες. Σύνολο συλληφθέντων αιχμαλώτων 300 Γερ.

5 Οκτωβρίου. Κατόπιν πίεσης τμημάτων Χ Μεραρχίας παραδόθηκε ολόκληρη η φρουρά σιδηρ. σταθμού Ναούσης με οπλισμό της εκ 40 Γερμ. Η Σιδηρ. γραμμή Πλαταμώνος – Παπασούλι καταστράφηκε σε μήκος 500 μετρ.

10 Οκτωβρίου. Ουλμός πυρ/κού κτύπησε με επιτυχία εχθρική νηοπομπή στον Παγασητικό. Βυθίστηκε μια πλατφόρμα με στρατό και πολλά οχήματα. Την ίδια ημέρα 2500 Γερμ. με 4 πυρ/λα κι 2 τάνκς επεχείρησαν από Βόλο ν`ανοίξουν δρόμο προς Λάρισσα.

Ουλαμός πυρ/κού μας τους κτύπησε διέλυσε σχηματισμούς και κτύπησε συγκεντρώσεις στο Βόλο. Ταυτόχρονα τμήματα Ι Μεραρχίας και ιππικού επετέθηκαν από διάφορα σημεία και έγινε μάχη 12 ώρες. Εχθρός σκόρπισε. Σκοτώθηκαν 315 γερμανοί. Πολλά αυτοκίνητα καταστράφηκαν.

Ντόπια τμήματα του ΕΛΑΣ Κερκύρας συνέλαβον 60 Γερμ. αιχμαλώτους και πήραν λάφυρα 4 πυροβόλα. 1 επάκτιο πυροβόλο και πολύ άλλο υλικό.

13 Οκτωβρίου. Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας εξουδετέρωσε 3 γερμ. φυλάκια στο δρόμο Γραβιάς Αμφίσσης. Σκοτώθηκαν 55 Γερμανοί.

12 Οκτωβρίου. Οι Γερμανοί εξεκένωσαν την Αθήνα και περιοχή της. Φεύγοντας ανατίναξαν στο Λιμάνι Πειραιώς τις λιμεν. Εγκαταστάσεις και βύθισαν πολλά πλοία.

Τμήμα ΕΛΑΣ Αθηνών ύστερα από πεισματώδη μάχη κατόρθωσε να σώση το ηλεκτρικό εργοστάσιο Αγ. Γεωγίου από προπαρασκευασμένη ανατίναξη.. Η φρουρά του από 100 γερμανούς εξοντώθηκε.

Στο χωριό Κατσικαβέλι Θηβών ύστερα από κτύπημα τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας παραδόθηκαν 41 Γερμ. με τον οπλισμό τους.

Τμήματα ΙΙ Μεραρχίας στις 13 Οκτωβρίου κατέλαβαν ύστερα από μάχες προς οπισθοφυλακές των Γερμανών τα αεροδρόμια Ελευσίνος και Τατοίου. 2 φάλαγγες 1000 και 500 Γερμ. που κινήθηκαν από τα αεροδρόμια προς Βορράν κτυπήθηκαν και διαλύθηκαν. Σκοτώθηκαν 245 Γερμ. και αιχμαλωτίσθηκαν 42.

9 – 10 Οκτωβρίου. Οι Γερμανοί από Έδεσσα με 1 θωρακισμένη αμαξοστοιχία, 4 τάνκς και πυροβολικό επετέθηκαν κατά τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας στο Μουχαρέμ – Χάνι.

Ύστερα από 4 ώρες μάχη ο εχθρός τράπηκε σε φυγή. Καταστράφηκαν 2 τάνκς, μια τερεζίνα, 4αυτοκίνητα.

4 Οκτωβρίου. Στη Θεσ/νίκη τμήματα εφεδρ. ΕΛΑΣ σε μάχες κατά Γερμανοράλληδων κατέλαβαν τις συνοικίας Τούμπα και Νεάπολη. Σκοτώθηκαν 200 Γερμανοράλληδες.

5 Οκτωβρίου. Γερμανοτάταροι επετέθηκαν κατά τμημάτων ΧΙ Μεραρχίας εις Λιβάδι Χαλκιδικής. Έπειτα από αντεπίθεση τράπηκαν σε φυγή. Σκοτώθηκαν 20 και αιχμαλωτίσθηκαν 30 Γερμ. Στην Κασάνδρα και στα Λαγκαδάκια τμήμα ΧΙ Μεραρχίας κτύπησε Γερμανούς. Καταστράφηκε Γερμ. αυτοκίνητο. Σκοτώθηκαν 22 και 6 αξιωματικοί. Λάφυρα οπλισμός και πυρ/κά.

9 Οκτωβρίου. Τμήμα ΧΙ Μεραρχίας ανατίναξε γέφυρα μεταξύ Γευγελής – Ειδομένης και κατέστρεψε ατμομηχανή.

10 Οκτωβρίου. Τμήμα Ταξιαρ. Ιππικού κτύπησε Γερμ. φάλαγγα μεταξύ Φαρσάλων – Λάρισσας. Σκοτώθηκαν 100 και αιχμαλωτίσθηκαν 24 Γερμανοί. Λάφυρα οπλισμός.

14 Οκτωβρίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας στα Τέμπη έκαψε αμαξοστοιχία με 60 βαγόνια φορτωμένη πολεμικό υλικό και εξουδετέρωσε τα γύρω φυλάκια.

6 Οκτωβρίου. Καταδιωκτικό του ΕΛΑΝ αιχμαλώτισε μεταξύ Λήμνου – Αγ. Ορους Γερμ. βενζινόπλοιο με φορτίο βενζίνης και άλλο καταδιωκτικό βούλιαξε Γερμ. βενζινόπλοιο στο στενό Ποτίδαιας.

18 και 20 Οκτωβρίου. Τμήματα ΙΙ και ΧΙΙΙ Μεραρχίας επ`αυτοκινήτων κατέφθασαν Γερμ. οπισθοφυλακές στο Σκαμνό Βορ. Γραβιάς και προς Δομοκό και τους κτύπησαν με πυρ/κό και όλμους. Μεγάλες απώλειες των Γερμανών σε άνδρες, αυτοκίνητα και υλικό.

19 Οκτωβρίου. Τμήμα Ι Μεραρχίας κτύπησε στη Θεόπετρα Καλαμπάκας Γερμ. φάλαγγα, σκοτώθηκαν και τραυματ. 75 Γερμανοί, κάηκαν 2 αυτοκίνητα και πάρθηκαν λάφυρα.

21 Οκτωβρίου Τμήματα Ι Μεραρχίας καταδιώκοντα Γερμ φάλαγγα υποχωρούσαν από Καλαμπάκα προς Αγιόφυλλο συγκρούσθηκαν με τη φάλαγγα. Σκοτώθηκαν 40 Γερμ. και τραυματισθ. πολλοί.

20 Οκτωβρίου. Η φρουρά Βόλου επεχείρησε να διαφύγη προς Λάρισσα. Έγινε 8 ώρες μάχη με 54ον Σύνταγμα Ι Μεραρχίας και τέλος την νύκτα ο εχθρός εν διαλύσει κατόρθωσε να διαφύγη. Σκοτώθηκαν και τραυματίσθηκαν 400 Γερμανοί. Πάρθηκαν πολλά λάφυρα.

14 – 23 Οκτωβρίου. Τμήματα VIII Μεραρχίας κτύπησαν φάλαγγες αποχωρούντων Γερμανών. Απώλειες Γερμ. μεγάλες. Εγκατέλειψαν πολύ πολεμ. Υλικό.

16 – 22 Οκτωβρίου. Από τμήματα Μακεδονίας κτυπήθηκαν Γερμ. φάλαγγες και έφυγαν προς Βορράν. Σκοτώθηκαν 123, τραυμ. 50 και πιάστηκαν αιχμαλ. 36 Γερμανοί. Καταστράφηκαν 2 αμαξοστοιχίες με πολεμ. υλικό, 4 αυτοκίνητα και πάρθηκαν πολλά λάφυρα.

14 Οκτωβρίου. Ο λόχος μηχανικού Ι Μεραρχίας απέκλεισε στα Τέμπη 2 αμαξοστοιχίες.

26 Οκτωβρίου. Γερμανικές φάλαγγες που υποχωρούν προς βορράν Λαρίσσης καταδιώκοντα από Ταξ. Ιππικού και Τμήματα Ι Μεραρχίας. Υπέστησαν πολλές απώλειες κυριεύτηκε πολεμ. υλικό και 12 πυροβόλα.

22 Οκτωβρίου. Από το Γερμ. φυλάκιο Βατοχωρίου παραδόθηκαν 14 Γερμανοί, 12 Αρμένιοι και 2 Ρώσσοι.

22 Οκτωβρίου. Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας εις Μουχαρέμ – Χάνι αιχμαλώτισαν την φρουράν Αρνίσσης που κινούνταν προς Έδεσσα. Σκοτώθηκαν 4 και αιχμαλ. 40 Γερμανοί. Λάφυρα οπλισμός και άλλο υλικό.

28 Οκτωβρίου. Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας κτύπησαν την Κοζάνη. Ύστερα από πολύωρη και πεισματώδη μάχη κατέλαβον την πόλη. Συνελήφθηκαν πολλοί αιχμάλωτοι και πάρθηκαν πολλά λάφυρα.

19 Οκτωβρίου. Στον Κορινό ξυλώθηκε από τμήμα Ι Μεραρχίας σιδηρ. γραμμή σε μήκος 1000μ. με αποτέλεσμα εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας. Επίσης ανατινάχθηκε ο σταθμός Αλικής, αρκετό μήκος γραμμής και μια αμαξοστοιχία.

24 Οκτωβρίου. Στη γέφυρα Αλιάκμονος οδού Σερβίων – Κοζάνης κτυπήθηκε γερμ. φάλαγγα και καταστράφηκαν 20 αυτοκίνητα. Διακόπηκε η κίνηση φαλάγγων την νύκτα. Την ίδια μέρα άλλα τμήματα κατέστρεψαν τη μεγάλη γέφυρα Ριζαρίων Εδέσσης.

Την ίδια μέρα αιχμαλωτίσθηκε ολόκληρος Γερμ. λόχος παρά την Σκύδρα. Πάρθηκαν πολλά λάφυρα.

26 Οκτωβρίου. Τμήμα Χ Μεραρχίας κτύπησε φάλαγγα στο χωριό Τριγωνικό Δ. Σερβίων. Σκοτώθηκαν και τραυματίσθ. 80 Γερμανοί. Καταστράφηκαν 7 αυτοκίνητα.

20 Οκτωβρίου. Τμήματα ΧΙ Μεραρχίας κτύπησαν φάλαγγες στη περιοχή Λαχανά – Θεσ/νίκης. Σκοτώθηκαν 12 αιχμαλωτίσθηκαν 20 Γερμαν. και πάρθηκαν πολλά λάφυρα.

21 Οκτωβρίου. Στο 72 χιλιόμετρο Θεσ/νίκης – Γευγελής ανατινάχθηκε αμαξοστοιχία γεμάτη στρατό και γυναίκες.

27 Οκτωβρίου. Στην περιοχή Θεσ/νίκης κτυπήθηκαν Γερμ. φάλαγγες. Σκοτώθηκαν 16 Γερμ. Καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα.

21 Οκτωβρίου. Μοίρα ΕΛΑΝ έκανε απόβαση στην Αργυρόνησο στην έξοδο του Ευβοικού και αιχμαλώτισε ύστερα από μικρά σύγκρουση τη φρουρά 75 γερμ. ναύτες. Οπλισμός και υλικά λάφυρα.

26 Οκτωβρίου με μια Νοεμβρίου. Τμήματα Ι Μεραρχίας κτυπούσαν φεύγουσες γερμ. φάλαγγες σκοτώθηκαν πολλοί Γερμανοί. Πάρθηκαν λάφυρα 12 αυτοκίνητα, αποθήκες γεμάτες με πυρομαχικά και τρόφιμα στη Φλώρινα, 6 πυροβόλα, 3 όλμοι, 1 μοτοσυκλέτα, πολυβόλα, αυτόματα όπλα, πυρομαχικά και ιματισμός.

26 Οκτωβρίου με 4 Νοεμβρίου. Τμήματα Χ και ΧΙ Μεραρχιών και Ταξιαρχίας Ιππικού κτυπούν διαρκώς τους φεύγοντας Γερμανούς μέχρι των Ελληνικών συνόρων. Αι απώλειες των Γερμ. είναι μεγάλες. Λάφυρα, αυτοκίνητα, βαγόνια και αποθήκες με πυρομαχικά, αποθήκες τροφίμων, ιματισμοί και πάσης φύσεως υλικό εγκαταλείφθηκε στις διάφορες πόλεις.

Απώλειες εχθρού συνολικές.

Γερμανοί νεκροί 16062 τραυμ. 6504 αιχμαλωτ. 1878
Βούλγαροι ,, 1305  ,, 1237 ,, 2230
Ιταλοί ,, 1988  ,, 753 ,, 1073

 

Στους Ιταλούς δεν συμπεριλαμβάνονται ολόκληρος η Μεραρχία Πινερόλο και το Συν/μα Ιππικού Αόστης ως και άλλα τμήματα πεζικού και πυρ/κού που προσήλθαν στον ΕΛΑΣ κατά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Καταστράφηκαν 30 γέφυρες, 85 ατμομηχανές, 957 βαγόνια, 1007 αυτοκίνητα, 32 μοτοσυκλέτες. Πάρθηκαν λάφυρα 11 πλοιάρια, 5000 νάρκες, 347 άλογα και μουλάρια. Δεν συμπεριλαμβάνονται 700 άλογα Συν/τος ιππικού Αόστης και 300 μουλάρια Μερ/χίας Πινερόλο.

Όλος ο οπλισμός του ΕΛΑΣ σχεδόν που παραδόθηκε κατά την αποστράτευση του τον Φεβρουάριο 1945 ως και εκείνος που εγκαταλείφθηκε κατά την μάχη των Αθηνών και την αποχώρηση εις την γραμμήν ανακωχής.

Παραδόθηκαν από τον ΕΛΑΣ κατά την αποστράτευσή του.

100 πυροβόλα όλα εκ λαφύρων.

81 όλμοι βαρείς ,,   ,,       ,,         πλην 10 περίπου χορηγηθέντων από τους συμμάχους.

128 όλμοι ατομικοί όλοι εκ λαφύρων.

412 πολυβόλα σχεδόν όλα εκ λαφύρων μόνον περί τα 25 πολυβόλα εχορηγήθησαν υπό των συμμάχων.

1200 οπλοπολυβόλα σχεδόν όλα εκ λαφύρων. Μόνον περί τα 100 εχορηγήθησαν υπό των Συμμάχων.

763 αυτόματα τυφέκια. Μόνον περί τα 300 εχορηγήθησαν υπό των συμμάχων. Τα λοιπά εκ λαφύρων.

49.500 όπλα. Σχεδόν όλα εκ λαφύρων. Μόνον 5000 περίπου εχορηγήθησαν υπό των συμμάχων και 5000 πάρθηκαν από τον πληθυσμό.

57 αντιαρματικά τυφέκια. Σχεδόν όλα εκ λαφύρων.

17 ασύρματοι. Σχεδόν όλοι εκ λαφύρων.

Σωρεία πυρομαχικών και λοιπού υλικού.

Απώλειες ΕΛΑΣ

Νεκροί 4500
Τραυματίαι 6000
Ανάπηροι 2000

Δεν συμπεριλαμβάνονται αι απώλειες του Δεκεμβρίου που υπερβαίνουν τους 2.500 νεκρούς αντάρτας.

Οικονομική βοήθεια


Από της συγκροτήσεως του ΕΛΑΣ μέχρι της υπογραφής της συμφωνίας ήτοι 7ης Ιουλίου 1943 ο ΕΛΑΣ δεν έπαιρνε βοήθεια από τους Συμμάχους. Μόνο όπου υπήρχαν αξιωματικοί φιλικά διακείμενοι όπως ο Αντ/ρχης Χίλς στον Όλυμπο Άνοιξη 1943 και Χάυμοντ στη Μακεδονία, άνοιξη 1943 βοήθησαν σχετικά τον ΕΛΑΣ με χρήματα και ιματισμό κατά διαστήματα χωρίς όμως κανονική χορήγηση. Στην Ρούμελη μικρά ενίσχυση στην Ήπειρο καμμία. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 1943 δόθηκαν σ`όλη τη δύναμη του ΕΛΑΣ μια λίρα για κάθε αντάρτη τον μήνα για τη συντήρηση του ως και ένα ποσοστόν ιματισμού μη υπερβαίνον τις 5000 στολές.

Από Οκτωβρίιου 1943 που έγινε η σύγκρουση με τον Ζέρβα κόπηκε κάθε βοήθεια προς τον ΕΛΑΣ σε χρήματα, ιματισμό και πυρ/κά.

Αντίθετα στις άλλες οργανώσεις Ζέρβα, ΕΚΚΑ αυξήθηκε η χορήγηση από δε Απριλίου 1944 εχορηγούντο 2 λίρες κατά μήνα για κάθε αντάρτη.

Όταν τον Ιανουάριο 1944 οι σύμμαχοι ζήτησαν να εκτελέσωμεν τα σχέδια Κιβωτού υπεσχέθηκαν να ξαναρχίσουν τον εφοδιασμό αλλά πραγματικά δεν τον ξανάρχισαν.

Έπειτα από διαμαρτυρίες μας που οι αντάρτες μας ήταν γυμνοί, ξυπόλητοι, χωρίς καλή διατροφή, χωρίς πυρομαχικά πολλές φορές και αναγκάζονταν να διακόψουν τις μάχες, υποσχέθηκαν να μας εφοδιάσουν αλλά δικαιολογούνταν πως δεν είχαν αεροπλάνα και μας υπεχρέωσαν να στείλωμε δικά μας καίκια του ΕΛΑΣ σένα όρμο της Σμύρνης για να παραλάβωμε ιματισμό και τρόφιμα μόνον για 10.000 αντάρτες, γιατί τόσοι τους χρειάζονταν για την Κιβωτό. Τους υπόλοιπους 20.000 αντάρτες δεν τους χρειάζονταν και δεν τους εφοδίαζαν. Αν δεν μπορούσαμε να τους συντηρήσωμε μας απήντησε το Στρατηγείο Μ. Ανατολής πως μπορούσαμε να τους απολύσωμε, ενώς διαρκώς προσπαθούσε ναυξήση την δύναμη του Ζέρβα που δεν πολεμούσε τους Γερμανούς αλλά βρίσκονταν σε καλές σχέσεις μαζύ του.

10.000 χρειάζονταν μόνον για τις επιχειρήσεις της Κιβωτού, αλλά για την συντήρηση των μαχητών αυτών, τις συγκοινωνίες, τηλέφωνα, ασυρμάτους, επιτελεία, διοικήσεις, εφοδιασμούς, ασφάλεια και τυχόν ενισχύσεις χρειάζονταν και οι υπόλοιποι αλλά δεν ήθελαν να τους εφοδιάσουν γιατί σκόπο είχαν να διαλύσουν τον ΕΛΑΣ χωρίς κόπο.

Έτσι από Φεβρουάριο – Σεπτέμβριο 1944 στον ΕΛΑΣ έδωκαν.
α)    Χρήματα καμμία απόλυτα βοήθεια.
β)    Ιματισμός περίπου 10.000 στολές και άρβυλα. Λίγες μανδίες.
γ)    Τρόφιμα αρκετές ποσότητες με συντηρημμένες τροφές για την συντήρηση των 10.000 ανταρτών.
δ)    Πυρομαχικά ελάχιστα και έπειτα από επιμονή των Άγγλων συνδέσμων αξιωματικών. Στο Βέρμιο Πιέρια, Λοιδωρίκι – Ήπειρο τα τμήματα μας αναγκάσθηκαν να διακόψουν τις επιχειρήσεις ελλείψει πυρομαχικών.
Η χορηγηθείσα ποσότης σε χρήματα, ιματισμό, υπόδηση και τρόφιμα από τους συμμάχους εκάλυψε τις ανάγκες του ΕΛΑΣ εν συνόλω μόνον κατά τα 15%.
Αι ανάγκαι του κατά τα 85% οικονομήθηκαν από τους πόρους της χώρας ήτοι εισφοράς προαιρετικάς, υποχρεωτικάς, επιτάξεις, παρακρατήματα και λάφυρα. Πάντως η διατροφή και ιματισμός και υπόδησης δεν ήτο καλή. Πολλές φορές ένα μεγάλο τμήμα των ανταρτών ήταν γυμνοί, ανυπόδητοι, κακώς τρεφούμενοι και ιδιαίτερα η Μεραρχία Ηπείρου, αλλά η πειθαρχία, η αυτοθυσία, η αφοσίωση και η πίστη προς τον αγώνα συνετέλεσαν ναντιμετωπίζουν τις ανάγκας με καλή διάθεση.
Η χρηματική ενίσχυση εν συνόλω του ΕΛΑΣ δεν υπερέβη τις 120.000 λίρες Αγγλίας χρυσές καθ
όλο το διάστημα από θέρος 1942 μέχρι Δεκεμβρίου 1944.

Υπηρεσίαι προς το λαό
Εκτός των επιχειρήσεων ο ΕΛΑΣ προσέφερε προς το λαό τις κάτωθι υπηρεσίες.
Με τη καταστροφή του 1941 και τη συνθηκολόγηση έλειψε κάθε έννοια κράτους ιδιαίτερα στην ύπαιθρο και η ληστεία και ζωοκλοπή λυμαίνονταν την χώρα. Δεν υπήρχε καμμία ασφάλεια.

Διάφοροι λεγεωνάριοι ή προδότες με μερικούς καραμπινιέρους ή Ιταλογερμανούς και Βουλγάρους στρατιώτας ελήστευαν τον πληθυσμό.

Τα δικαστήρια δεν λειτουργούσαν, ούτε σχολεία, ούτε τηλέφωνα, ούτε ίχνος κρατικής υπηρεσίας υπήρχε.

Ο ΕΛΑΣ από της συγκροτήσεώς του και ιδίως από την αρχή του 1943.

α)    Κτύπησε τους λεγεωνάριους και προδότας ως και τους μεμονωμένους Γερμανοιταλούς και Βουλγάρους και απήλλαξε την ύπαιθρο από τις αρπαγές των. Έπρεπε πλέον τμήματα ολόκληρα να πηγαίνουν να κάμουν μάχες για να πάρουν τρόφιμα, ζώα ή άλλα πράγματα των χωρικών.

β)    Εξαλείφθηκε η ληστεία και η ζωοκλοπή και υπήρχε πλήρης ασφάλεια στην ύπαιθρο. Τα ζώα έμειναν στις βοσκές χωρίς φύλακες, τα σπίτια έμειναν ακλείδωτα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και κορίτσια κυκλοφορούσαν χωρίς φόβο και κανένα έγκλημα δεν παρατηρούνταν. Ο πληθυσμός είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αντάρτες.

γ)    Αί υπηρεσίες του ΕΛΑΣ, τηλέφωνα κλπ. ταχυδρομείο, εξυπηρετούσαν και το πληθυσμό.

δ)    Τις διαφορές των χωρικών μεταξύ των ήτοι αγροζημίες, οικονομικές διαφορές και πάσης φύσεως ζητήματα εκδίκαζαν χωρίς πληρωμή τα λαικά δικαστήρια των χωριών. Οι χωρικοί ή οι πολίτες των πόλεων εξέλεγαν μια δικαστική επιτροπή από 5 συγχωριανούς των, οι οποίοι αποτελούσαν το Δικαστήριον και δίκαζαν τις διαφορές. Αι αποφάσεις εξετελούντο πρόθυμα. Αν κανείς δυστροπούσε αναγκάζονταν προς τούτο από τον ΕΛΑΣ και αργότερον την πολιτοφυλακή.

Για σοβαρώτερα ζητήματα κλοπές, ληστείες, εγκλήματα, προδοσία κλπ. δικάζονταν από τα στρατοδικεία που λειτουργούσαν ένα σε κάθε μεραρχία κανονικώς συγκροτημένα με πρόεδρο και επίτροπο δικαστές μη δικηγόρους που διορίζονταν από το Γεν. Στρατηγείο του ΕΛΑΣ και αργότερα την ΠΕΕΑ και μέλη στρατιωτικούς και πολίτες σύμφωνα με τον κώδικα των Στρατοδικείων.

ε)    Η Διοίκηση των χωρίων κλπ. γίνονταν από Λαική Επιτροπή που εξέλεγαν οι χωρικοί και βοηθούνταν από άλλες επιτροπές ήτοι ασφαλείας, δασική, εκπαιδευτική, θρησκευτική, προνοίας κλπ. που εξέλεγαν επίσης οι χωρικοί.

στ)  Ο ΕΛΑΣ φρόντισε να τοποθετήση δασκάλους αργότερα δε η ΠΕΕΑ έκαμε και σχολεία που έβγαλε δασκάλους για να βοηθήση στην εκπαίδευση.

ζ)    Ο ΕΛΑΣ βοήθησε κατά το δυνατόν τους πτωχούς των χωριών, τα άπορα παιδιά και τους καταδιωκομένους που κατέφευγαν στην ελεύθερη περιοχή.

η)    Προστάτευε τους χωρικούς δίνοντας ακόμη και μάχες με τους κατακτητές για να συγκεντρώσουν την παραγωγή τους και μη την αρπάσουν οι κατακτηταί και οι συνεργοί τους. Πολλές μάλιστα φορές βοηθούσε με αντάρτες και ζώα στη σπορά, θερισμό και αλωνισμό της παραγωγής.

θ)    Οι ιατροί του ΕΛΑΣ προσέφεραν δωρεάν και πρόθυμα τις υπηρεσίες τους στους αρρώστους χωρικούς, τους έδιναν φάρμακα εφ`όσον υπήρχον και τέλος όσοι είχαν ανάγκη νοσηλείας νοσηλεύονταν στα Νοσοκομεία του ΕΛΑΣ.

Εν γένει ο ΕΛΑΣ προσέφερε κάθε υπηρεσία που μπορούσε στον πληθυσμό.