Διαταγή χειρισμού Ιταλών, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΑΠ36/31 Ιαν 1945


ΕΘΝ.ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ)
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθμός Πρωτ. Α.Π 36

Εχουμε πληροφορίες πως από τους αιχμαλώτους ή αυτομόλους Ιταλούς , που στάλθηκαν και παραδόθηκαν προ ημερών σε τμήματα του Αγγλικού Στρατού, μερικοί εδραπέτευσαν και ξαναγύρισαν σε πόλεις και χωριά ελεγχόμενα από μας, θέλοντες να παραμείνουν στις περιοχές μας αυτές.
Επειδή πολύ πιθανό οι Ιαταλοί αυτοί να είναι όργανα και απεσταλμένοι της Ιντέλιζανς Σέρβις, αφού μάλιστα τέτοιου είδους ενέργειες της σημειώθηκαν και στο παρελθόν, έχοντες δε πάντοτε υπ΄όψει μας πως βρισκόμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες και για ν΄αποφύγουμε κάθε δυσάρεστη έκπληξη, ακόμα δε για να καταστήσουμε αδύνατη κάθε σε βάρος μας κατασκοπεία

εντελλόμεθα

ν΄αυξήσετε στο έπαρκο την επαγρύπνησή σας. Κάθε συλλαμβανόμενος Ιταλός θα υποβάλλεται σε λεπτομερή εξέταση, ΄Όταν αποδειχθή ότι ούτος δεν είναι από τους παραδοθέντες να κατευθύνεται προς παράδοσιν στο πλησιέστερο Αγγλικό τμήμα. Αν αντίθετα προκύψουν στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι είχε παραδοθεί από μας στους ΄Αγγλους και έφυγε απ΄αυτούς και αυτοβούλως ακόμα θα μας τον αποστέλνετε μετά προηγούμενη έρευνά του , μαζί με έγγραφη κατάθεσή του.

Σ.Δ.Μ τη 31.1.45

Η

Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α

Παραλήπτες                                               Γ. Μπλάνας (αντ/ρχης Καπ.)
4, 5, Ι/38, 54 Συντάγματα
3/7 Σύνταγμα Ιππικού                                                 Διά την ακρίβειαν
Ιη εφεδρική Μεραρχία                                        Το ΙΙον Γραφείον
Φρουραρχεία: Λάρισας, Τρικκάλων, Καρδίτσας           (Τ.Σ.Υ)
Ια,Ιβ,Ιγ,Ιδ,Ιε Πυροβολαρχίες                      Κ.Κωνσταντάς (Υπίλ/χος)