Δελτίο πληροφοριών, 143 ΤΑΓΜΑ/2ΓΡ/29 Ιαν 1945


143 Τάγμα
ΙΙ Γραφείο                                                              Αρ.42685
29-1-45

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επιβάται εκ Ναυπλίου επιβεβαιούν τα συμβάντα την 19ην τρεχ. εκεί συν τη πληροφορία ότι οι συλληφθέντες μετά δίωρον μάχην άνδρες της Ελληνικής Ταξιαρχίας είχον επί κεφαλής ΄Αγγλους Αξ/κούς. Ο αρχηγός, Λοχαγός Έλλην, ετραυματίσθη κατά την μάχην και ότι τελικώς υποκύψαντες προ υπερτέρων δυνάμεων, απήχθησαν εις Τρίπολιν.
Μετά των κατερχομένων προς Αθήνας ομήρων, πλείστοι όσοι ηγέται και στελέχη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι μέσω αυτών.

Αθήναι τη 29 Ιανουαρίου 1945

Το
143 Τάγμα
Τ.Σ.Υ.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΡ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Advertisements