Περί Τσάμηδων, ΕΑΜ/ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH, 26-1-1945


ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΑΜ)
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH
Αριθμ. Πρωτ. 39
Γιάννινα 26-1-45

Προς
Την Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜ Θεσπρωτίας
Παραμυθιά

Αγαπητοί Συναγωνιστές

Σας κοινοποιούμε απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αργυροκάστρου σχετικά με την επάνοδο των Τσάμικων οικογενειών στα σπίτια τους.
Πρέπει να πάρετε όλα τα μέτρα για την καλύτερη υποδοχή τους από μέρος του Χριστιανικού στοιχείου για τη στέγαση τους και γενικά για την αποκατάσταση τους και ομαλή συμβίωση τους με τους Έλληνες.
Στους επανερχόμενους τσάμηδες θα γίνει εντατική διαφώτιση.

Θάνατος στο φασισμό – Λευτεριά στο λαό.

Για την Πανηπειρωτική Επιτροπή του ΕΑΜ
Προεδρείο ΕΑΜ Αργυροκάστρου
Τμήμα Διοικητικού

Αριθ. 7 1ΕΧ44 19-1-45
Πανηπειρωτική Επιτροπή
Γιάννινα

Οι Τσάμικες οικογένειες που βρίσκονται εντός της Αλβανίας πήραν διαταγή να μεταβούν στα χωριά τους στην Ελλάδα, επειδή η κατάσταση τους χειροτερεύει από μέρα σε μέρα.

Θάνατος στο φασισμό  Λευτεριά στο λαό

Για το Προεδρείο
ΕΑΜ. Νομαρχίας

Advertisements