Δελτίο πληροφοριών αρ.4, ΣΔΑ/2ΕΓ/23 Ιαν 1945


ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αθήνα τη 23 Ιανουαρίου 1945
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                              από 1800 ώρας της 22-1-45
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.                                                       με 1800 ώραν της 23-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Νο4

Ι-     ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Η 9η Ταξιαρχία αναφέρει ότι περί τους 200 ένοπλοι Ελασίτες διαμένουσιν εις την περιοχή Χ Α Σ Ι Ω Ν. Ούτοι κατά περιόδους κατέρχονται εις ΧΑΣΙΑ και δι’ επιτάξεως κτηνών μεταφέρουσι τρόφιμα και πυρομαχικά εξ αποθηκών ευρισκομένων εις ΧΑΣΙΑ εις μονήν ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΣΠΕΛΑ ΚΟΥΡΑΣΙ, σπηλιάν ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑ ή Σπηλιάν ΠΡΕΜΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ Ν.Δ. και Δ. Πάρνηθος, ένθα τα κρυσφηγετά των.
Το 143 Τάγμα αναφέρει ότι την 18ην τρέχοντος μηνός ανεξακρίβωτος δύναμις του ΕΛΑΣ επετέθη ανεπιτυχώς εις Κορωπή κατά των Γραφείων της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ επί τω σκοπώ της απελευθερώσεως τεσσάρων 4 κρατουμένων Ελασιτών. Την 19ην τρ. μηνός αντιπροσωπεία του εις περιοχήν ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΛΑΣ ητήσατο επιτροπήν  εξ αξιοπίστων προσώπων του Χωρίου Κορωπίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.

ΙΙ     ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι την 21ην τρ. μηνός μέλη του ΕΑΜ ΚΚΕ εις τας συνοικίας Καμινίων και Ταμπουρίων Πειραιώς και Κυψέλης και Εξαρχίων Αθηνών διά τηλεβόα είπον «Μερικοί ελιποψύχησαν και έγιναν προδόται. Τους ξέρουμε, τους παρακολουθούμε και θα τους τιμωρήσουμε όπως τους αξίζει.»

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Διά την ακρίβεια                     Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
το ΙΙ Γραφείον                    Συντ/ρχης Πυρ/κού
Τ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΓΕΣ-Γρ. ΙΙ/Β Υ.Τ.Α, Γρ. ΙΙΙ ΣΔΑ, Γρ. ΙΙ ΣΔΑ