Δελτίο πληροφοριών, 13 Ιαν 1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ              ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 7405                               Αρχηγείον Δυν. Ξηράς και Στρατ. Συνδ.
11 Ιανουαρίου 1945                            Ελλάδος Δυν. Κεντρ. Μεσογείου

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε,
Ενετάλην να σας αποστείλω το κατωτέρω τηλεγράφημα προς επίδοσιν.-

Υμέτερος
ΝΤΙΟΥΚ-Λοχαγός

δι’ Αντ/γον-Αρχιστράτηγον

—————————————-

Από: ΜΟΔΗΝ                                                            Ημερομ. 8
Προς: Στρατηγόν Πλαστήραν                                  Αριθ. Πρωτ.62

« Συνεχώς φήμαι διαδίδονται ότι Βρεττανοί θα υποστούν επίθεσιν υπό του ΕΛΑΣ. Παιδιά ηλικίας 15 έως 16 ετών θεώνται εν Θεσσαλονίκην ωπλισμένα με Βουλγαρικά όπλα.
« Αι εντόπιοι εφημερίδες επαναλαμβάνουν ότι ο ΕΛΑΣ θα προβή εις αντίποινα εάν οποδοί του εις Αθήνας πιέζονται.-
« Παρακαλώ όπως αι πολλαί χιλιάδες των συλληφθέντων εις Μακεδονίαν συμπεριληφθώσιν εις τους όρους του Στρατηγού Σκόμπυ περί ομήρων και αιχμαλώτων.-
« Μέγας αριθμός ανδρών κρυπτομένων εις Θεσσαλονίκην επιθυμούν να διαφύγουν θαλασσίως».-

(1/252/13-1-45)                                   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΚ. -Υπολοχαγός
ΑΜ/ΓΜ                                              Δ/ντης Γρ. Συνδ. Υπ. Στρα/κών

Ακριβές αντίγραφον
ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΟΥ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements