Πολιτικοί αιχμάλωτοι, ΒΣΑ/8 Ιαν 1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αρχηγείον Δυν. Ξηράς και
Στρα. Συνδ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δυν. Κεντρ. Μεσιγ.

Αριθ. Πρωτ. 7405.40 (C)

Περίληψις 8 Ιανουαρίου 1945
Πολιτικοί Αιχμάλωτοι

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΛΛ. ΥΠ. ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε,
Ενετάλην να αποστείλω υμίν το ακόλουθον τηλ/μα προς περαιτέρω διαβίβασιν όπου δεί.

ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΝ
ΑΠΟ: ΜΟΔΗΝ

Οι ακόλουθοι ηχμαλωτίσθησαν:

ΝΑΟΥΣΑ 400 πολίται και 348 της Χωροφυλακής
ΚΙΛΚΙΣ 1300 -//-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 300 -//-
ΒΕΡΡΟΙΑ 260 Χωροφύλακες και 300 πολίται
ΠΑΤΡΑΙ 600 πολίται
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 300 -//-
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 100 (;)
ΠΡΟΜΑΧΙ 70 πολίται
ΑΡΔΑΙΑ 287 Αξιωματικοί
2000 άνδρες κρατούνται εν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στρατοπέδω συγ/σεως ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και μέγας αριθμός εις άλλους Αστυνομικούς σταθμούς και φυλακάς. Η κατάστασις πάντων των πολιτικών τούτων αιχμαλώτων είναι φρικώδης και η πλειονότης των Αξ/κών και χωροφυλάκων είναι ξένοι προς την περιοχή.

Διατελώ Υμέτερος

NΤΙΟΥΚ
Λοχαγός

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΚΙΒ. δι’ Αντιστράτηγον-
Υπολ/γος Αρχισ/γον

Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΠ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διά την ακρίβειαν
Ο Υπασπιστής

Τ.Σ.Υ.

Advertisements