Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/7 Ιαν 1945 1800


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

7.1.1945  ώρα 1800

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 6η Ιανουαρίου ημέρα ήσυχος. Έρευναι και περιπολίαι εις νέας περιοχάς εξηκολούθησε. Περιπολίαι προς ΑΧΑΡΝΑΣ εύρε οδόν Δ. σιδηροδρομικής γραμμής καθαράν και ηρεύνησε όλας τας οικίας μέχρι (387561). Συνέλαβε ένα τραυματίαν αιχμάλωτον. Περιπολία εις Νοσοκομείον (1873951) εύρε 300 τραυματίας του ΕΛΑΣ. Τεθωρακισμέναι φάλαγγες προήλασαν ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ, ΒΟΡΕΙΩΣ και ΔΥΤΙΚΩΣ κατά μήκος των εξόδων των ΑΘΗΝΩΝ εις διάφορα βάθη. Συνήντησαν μεμονωμένα μικρά τμήματα του εχθρού ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ και ΒΟΡΕΙΩΣ μόνον. Εξεκαθαρίσθησαν οδοφράγματα και κατελήφθησαν ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (2554) και η ΕΛΕΥΣΙΣ (2152). Πολυάριθμοι εχθροί εφονεύθησαν υπό των αρμάτων και των αεροπλάνων κατά την φυγήν προς ΒΟΡΡΑΝ εις τους λόφους. Η προέλασις εξηκολούθησε και τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΜΑΝΔΡΑΝ (1756) όπου συνήντησαν πυρά ελαφρών όπλων και όλμων. Πιθανώς περί τα 2000 εχθρικά στρατεύματα θα αποσυρθούν προς Δυσμάς με κατεύθυνσιν την ΚΟΡΙΝΘΟΝ και τα υπόλοιπα θα προσπαθήσουν να φθάσουν εις ΘΗΒΑΣ. Μεθοδική έρευνα περιοχών ΑΘΗΝΩΝ εξηκολούθησεν άνευ αντιστάσεως. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ (4555) την 1400 ώραν άνευ επεισοδίου. Νοτία πλευρά ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (3448) ηρευνήθη και γέφυρα εις (362480) εκκαθαρίσθη εξ οδοφραγμάτων και ναρκών.

2.     ΠΑΤΡΑΙ. Εξακολουθεί υπό του ΕΛΑΣ η διανομή όπλων και η εκκένωσις οικογενειών εκ ΠΑΤΡΩΝ. Αναφέρεται ότι έφθασαν εις περιοχήν ΠΑΤΡΩΝ ενισχύσεις περί τους 1000 του ΕΛΑΣ εκ ΠΥΡΓΟΥ (VC32) την 3.1.45 ως επίσης και 17 ιστιοφόρα εκ του Βορείου μέρους του κόλπου. Κατ’ ανεπιβεβαιώτους πληροφορίας συνεκεντρώθησαν περί τας 15000 διά την επίθεσιν κατά των ΠΑΤΡΩΝ. Ο ΕΛΑΣ ευρίσκεται ακόμη εν στάσει αμύνης και ΔΕΝ φαίνεται αδημονών ν’ αναλάβη πρωτοβουλίαν μέχρις ότου λάβη και άλλας ενισχύσεις.

3.     ΚΕΡΚΥΡΑ. Ουδέν το ανακοινώσιμον.

4.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Την 5.1.45 κατεστράφησαν άνω των 100 Μεταφ. αυτοκιν. των επαναστατών. Τη 6ην Ιανουαρίου αεροπλάνον παρηνόχλησε την υποχώρησιν των επαναστατών και κατέστρεψε αριθμόν οχημάτων.

Advertisements