Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/ 4 Ιαν 1945 1900


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

4.1.1945 ώρα 1900

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Διαρκούσης της 3ης Ιανουαρίου η ανασυγκρότησις συνετελέσθη συμφώνως τω σχεδίω και εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις τα ΒΑ προάστεια των ΑΘΗΝΩΝ και εις περιοχήν ΑΘΗΝΩΝ επί οδού Δ. του ΚΗΦΙΣΣΟΥ ήρχισαν επιτυχώς. Θέσεις 3ης Ελλην. Ορεινής Ταξ/χίας: Στρατηγείον εις ΓΟΥΔΙ (415448), Τακτικόν Στρατηγείον εις Αρχιμήδους (Αρδηττός) (383433), Σ.Δ. 148 Τάγματος εις Αγ. Βαρβάρα (390426), Σ.Δ. 157 Τάγματος εις Αγ. Ιωάννη (378422), Σ.Δ. 1ου Ορεινού Τάγματος εις Αν. Κουπόνια (415448), Σ.Δ. 2ου Ορεινού Τάγματος εις Πλ. Υμηττού (392435), Σ.Δ. 3ου Ορεινού Τάγματος εις (377433), 6ον Ελλην. Τάγμα και 2 Λόχοι εις (417453). Λόχος εις (408452), Σ.Δ. 154 Τάγματος εις (374450), Σ.Δ. 159 Τάγματος και 2 Λόχοι εις αριθ. 106 (378452). Εις περιοχήν (357449) Κωνσταντινουπόλεως δράσις ελευθέρων σκοπευτών και όλμων. Οδόφραγμα οδού ΖΗΝΩΝΟΣ εις (36824532) κατεστράφη υπό πυρών ΠΙΑΤ. Περιοχή ΗΡΩΟΥ νυν εκκαθαρισμένη εκ ναρκών και οδοφραγμάτων. Περιοχή οικιών (4147-4148) Ψυχικό περιπολείται. Απεκατεστάθη επαφή μετά  97ου Γεν. Νοσοκομείου Ψυχικού και διαμονής Στρατηγού Διοικητού. Περιοχή οικιών Βορ Αμπελοκήπων (402462 397461) εκκαθαρίσθη. Προέλασις άνευ αντιστάσεως Β. Στρατώνων ΡΟΥΦ. Βρεττανικά στρατεύματα εις κτίρια αριθ. 154 (3445) και 156 (3545) Ιερά Οδός. Ελαφρά αντίστασις. 150 Ελλην. Τάγμα ακολουθεί προέλασιν. Ισχυρά πυρά πυρ/κού εις περιοχήν στρατώνων ΡΟΥΦ την 2230 ώραν της 3ης Ιανουαρίου. Αντιπυροβολικόν απεδείχθη αποτελεσματικόν. Στρατεύματα προωθούνται εξ οδού ΓΡΕΒΕΝΩΝ Βορ. Βοτανικού εις (355450). Πολυάριθμα οδοφράγματα. Αρκεταί εχθρικαί δυνάμεις αντεπετέθησαν την 0500 ώραν της 4ης Ιανουαρίου εις (399464). Κατά την 0800 ώραν η αντεπίθεσις ητόνισε. Η προέλασις ήρχισε την 1700 ώραν της 3ης Ιανουαρίου εις 6ο Στρ. Νοσοκομείον κτίρια 88 και επροχώρησε μέχρις (397457). Εχθρικαί θέσεις: 200 άνδρες του ΕΛΑΣ εις Σχολείον Νοτ. Ακαδημ. Πλάτωνος (353445526). Μεγάλη συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις Πλατ. Μεταξουργείου (36414550). Εξ ιδιωτικής πηγής πληροφορούμεθα ότι ο ΕΛΑΣ εις Αλικαρνασσού – Λένορμαν (36294579) φέρει στολάς της ΡΑΦ. Εκκρηκτικά με πυραγωγόν σχοινίον ετοποθετήθησαν κατά την νύκτα εις σταθμευμένα οχήματα εις το κέντρον των ΑΘΗΝΩΝ. Διατρήσεις οπών διά μέσου οικιών εις περιοχήν (366454) εκ του αριθ. 20 Οδού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ εις αριθ. 34 οδού ΚΟΛΛΟΝΟΥ και οδού ΑΧΙΛΛΕΩΣ, επίσης εξ αριθμού 31 οδού ΙΑΣΩΝΟΣ εις ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ και ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ. Υπόνομοι εις περιοχάς οδού ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ (36444523) προς οδούς ΜΙΛΕΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ. Μεγαλυτέρα δραστηριότης πυρ/κού επαναστατών ιδίως κατά περιοχής ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (300415) και Αποθήκης Τροφίμων (336407). Εξ αξιοπίστου πηγής πληροφορούμεθα ότι ετοιμάζονται αμυντικά έργα μεγάλης κλίμακος εις περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (3044).

2.     ΠΑΤΡΑΙ. Αι ΠΑΤΡΑΙ κυριολεκτικώς πολιορκούνται και ο ΕΛΑΣ απηγόρευσε κάθε κίνησιν των στρατευμάτων μας έξω της πόλεως. Το απόγευμα της 3ης Ιανουαρίου διετάχθη περιορισμός του ΕΛΑΣ εντός των Στρατώνων. Αναφέρεται ότι άπαντες οι άνδρες οι κατοικούντες εις ΠΑΤΡΑΣ διετάχθησαν να εκκενώσουν τας οικογενείας των εκ της πόλεως. Η εκκένωσις αρχίζει την 0400 ώραν. Την πρωΐαν της 3ης Ιανουαρίου Βρεττανικά στρατεύματα ευρισκόμενα εις ασκήσεις έξω των ΠΑΤΡΩΝ εσταματήθησαν υπό του ΕΛΑΣ. Ερρίφθη πυροβολισμός εκ μέρους του ΕΛΑΣ και διά τον οποίον ο Δ/τής του ΕΛΑΣ εζήτησε συγνώμην. Πολυάριθμοι άνδρες του ΕΛΑΣ έλαβον αμυντικάς θέσεις και εκάλυψαν τα Βρεττανικά στρατεύματα.

3.     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μονάδες του ΕΛΑΣ εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ διετάχθησαν να σταματήσουν ασκήσεις μάχης. Το ηθικόν του ΕΛΑΣ χαλαρούται με την πάροδον του χρόνου.

4.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Πολυάριθμα μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα των επαναστατών κατεστράφησαν και πολυάριθμα κτίρια εδέχθησαν επιθέσεις.

5.     ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ. Στρατολογία 3ης Ιανουαρίου. ΑΘΗΝΑΙ. 60 Αξ/κοί 715 οπλίται.

Advertisements