Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/2 Ιαν 1945 0800


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

3.1.45 ώρα 0800

Δελτίον πληροφοριών 2.1.1945.

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 1η Ιανουαρίου ημέρα ήσυχος εις άπαντας τους τομείς. 3η Ελλην. Ταξιαρχία αντεκατεστάθη εις περιοχήν έξωθεν των νέων συνόρων. Όλμοι βάλοντες κατά  Σ.Δ. μιάς Ταξ/χίας εκ περιοχής (402457) εσιγήθησαν υπό 3ου Ελλην. Συντ/τος Φρουράς. Η 3η Ελλην. Ταξ/χία μετά των ακολούθων Μονάδων υπό τας διαταγάς της: 4 (148, 155, 157, 6) Τάγματων Εθνοφυλακής, ενός ουλαμού αρμάτων, ενός ουλαμού Τεθωρακ. Αυτοκινήτων, ετέθη υπό τας αμέσους διαταγάς της ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ με την ονομασίαν: ΔΥΝΑΜΙΣ ΡΙΜΙΝΙ. 2 Μοίραι του 3ου Ελλην. Συντ/τος Πεδ. Πυρ/κού ευρίσκονται νυν εν δράσει και αρχικοί αντικειμενικοί σκοποί επετεύχθησαν. Περίπου 500 λίβραι δυναμίτιδος ευρέθησαν εις υπόγειον κάτωθεν κτιρίου Σ.Δ. 142 Τάγματος Εθνοφρουράς, Κρατ. Νοσοκομείον(Αμπελόκηπους) αριθ. 142. Αι ανακρίσεις εξακολουθούν. Περιπολία Εθνοφυλακής καθηλώθη εις σημείον οδός Χαλκιδικής (Κεραμεικού)  (358452) υπό πυρών πολυβόλων τα οποία κατεστράφησαν υπό αρμάτων. Αριθμός ελευθέρων σκοπευτών εις οδούς ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ (366453) και ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ (371454). Έρευνα εις οικίαν περιοχής Ψυρρή (36784478) έφερεν εις φώς 16000 φυσίγγια ελαφρών όπλων, 1300 φυσίγγια των 0.45 και άλλα πυρομαχικά. Εκκαθαρίσθη και ηρευνήθη περιοχή πλησίον ΣΜΥΡΝΗΣ. Ευρέθησαν χειροβομβίδες και πυρομαχικά. Εχθρικαί θέσεις ΑΘΗΝΩΝ: αναφέρεται συγκέντρωσις Συντ/τος εις Όρος ΥΜΗΤΤΟΣ και περιοχήν (393394), 2ον Σύνταγμα ΑΘΗΝΩΝ αναφέρεται ότι εκινήθη εις ΑΣΤΕΡΙ (4443) – ΑΪΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (4548) ίνα συνενωθή μετά της 2ας Ταξ/χίας εις ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ (4047). Η 13η Μεραρχία, της οποίας η αναγνώρισις έγεινε εκ του ονόματος του Δ/του Μεραρχίας – Στρατηγού ΜΑΤΣΟΥΚΑ, με  δύναμιν 3000 ανδρών, περιλαμβανομένων 150 Γερμανών, εκινήθη προς ΑΘΗΝΑΣ εκ (360560) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ και ανεφέρθη ως αφιχθείσα εις ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ (360510) την 1ην Ιανουαρίου. Στρατηγείον ΕΛΑΣ Σώματος Στρατού ευρίσκεται εις κτίριον ΝΔ γωνίας διασταυρώσεως οδών ΠΙΝΔΟΥ -ΣΚΙΑΘΟΥ (383483). Σ.Δ. 4ου Συντ/τος εις κτίριον Σεπόλια (36474734). Σ.Δ 2ας Ταξ/χίας εις σημείον (363474) Λόφος Σκουζέ.

2.     ΠΑΤΡΑΙ. Βρεττανοί Αξ/κοί και οπλίται συλληφθέντες αιχμάλωτοι εις περιοχήν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ φαίνεται ότι ζούν έγκλειστοι υπό σκληράς συνθήκας μετ’ άλλων πολιτών. Τη 1ην Ιανουαρίου ο κομμουνιστικός τύπος ήτο μετριοπαθής.

3.     ΚΡΗΤΗ. Εξαιρέσει ελαφρώς ανησυχητικής καταστάσεως εις ΚΑΣΤΕΛΙ, η Δυτική Κρήτη  παραμένει ήσυχος.

4.     Κατάστασις εξακολουθεί να είναι τεταμμένη.

5.     ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Κατάστασις ησυχωτέρα.

6.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Επιτυχής επίθεσις διά ρουκετών κατά αποθήκης πυρομαχικών εις σημείον 136 Κάτω Πατήσια (377480). Συγκέντρωσις Μηχαν. Μεταφορικών Μέσων εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (1346482).

7.     Στρατολογία Εθνοφυλακής: ΑΘΗΝΑΙ αξ/κοί 35 οπλίται 482. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ αξ/κοί 3 οπλίται 49.

Advertisements