Ημερήσια διαταγή ΕΛΑΣ, 31 Δεκ 1944


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 31-12-44

Τμήματα ΕΛΑΣ συναγωνιζόμενα απαράμμιλον αγώνα μαχητών Αθηνών Πειραιώς άρχισαν επιχειρήσεις κατά ΕΔΕΣ την 21 Δεκεμβρίου Στοπ. Εντός 8 ημερών επιχειρήσεις ετερματίσθησαν με πλήρη διάλυση αντιλαϊκών και ξενοδούλων δυνάμεων Στοπ. Απευθύνομεν θερμότατα συγχαρητήρια αξιωματικούς Καπεταναίους, αντάρτες Μονάδων ΕΛΑΣ που πραγματοποίησαν τοιαύτην νίκην Στοπ. Υπεράνθρωποι θυσίαι κόποι κακουχίαι στερήσεις ψύχος βαρέως χειμώνος υπερνικήθησαν Στοπ. Σφίγγουμε θερμά χέρι απασών διοικήσεων και Γενικού Στρατηγείου θρυλλικού ΕΛΑΣ Στοπ. Αγώνας διά πολιτικήν ανεξαρτησίαν και λαϊκήν κυριαρχίαν συνεχισθεί με ίδια ορμήν που άρχισε Στοπ. Νίκη είναι βεβαία Στοπ. Είναι νίκη Ελληνικού Λαού Στοπ.-

Κ.Μ. ΕΛΑΣ

Ακριβές αντίγραφο

Το ΙΙο Γραφείο Γεν. Στρατηγείου ΕΛΑΣ

Advertisements