Εκθεση Προσωπικού Οργάνωσης ΜΥΔΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Των εις το Επιτελείον ΜΥΔΑ (Συν/χην Αντωνοπούλου Μιχ.)
εργασθέντων αξ/κών και ιδιωτών κατά το διάστημα της κατοχής
Αύγουστος 1942 – Οκτώβριος 1944

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ ΟΝ ΕΦΕΡΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΟΠΛΟΝ Ή ΣΩΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝ.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.

Συν/χης

Πεζικού

Υπ.
ε.α.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μιχ.

Αντ/χης

Πεζικού

Υπ.
ε.α.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Βασ

Γεωρ

1898

3

Αντ/χης

Πεζικού

Ταξ
ε.α.

ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ Νικ  

4

Αντ/χης

Πεζικού  

Υποσ/γος

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Μενελ.

Γεωρ

1895

5

Αντ/χης

Πεζικού

Αντ/γος

ΙΑΤΡΙΔΗΣ
Δημ

Μιχ

1893

6

Ταγ/χης

Πεζικού

Ταξ/γος

ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ
Γερασ

Σπυρ

1899

7

Ταγ/χης

Διαβ.

Ταξ/γος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωαν 

Σταμ

1904

8

Ανχ/χης

Πεζικου

Ανχης
ε.α

ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ
Σπυρ.

 –

9

Ταγ/χης

Πεζικού

Σχης

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Πλατ

Αριστ

1900

10

Ταγ/χης

Πεζικού

Σχης

ΚΕΡΑΔΗΜΑΣ  Παν

Χαραλ

1900

11

Ταγ/χης

Πεζικού

Σχης
ε.α.

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ
Στυλ

12

Ταγ/χης

 Πυρκού

Σχης

ΒΑΛΛΙΔΗΣ
Μιχ

Ευαγ

1904

13

Λοχαγός

Πυρκού

Σχης

ΔΟΥΚΑΣ
Στεφ

Δούκα

1907

Γαλαξίδι Φθιωτιδος

14

Λοχαγός

Πυρκού

Σχης

ΒΕΡΡΟΣ
Διον

Κων

1906

15

Λοχαγός

Διαβ

Σχης

ΣΑΜΠΑΛΗΣ
Χρ

Σωτηρ

1905

16

Ίλαρχος

Ιππικου

Σχης

ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ
Γεωρ

Κων

1906

17

Λοχαγος

Πυρκού

Εφονευθη

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ

18

Λοχαγος

Πυρκού

Σχης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αλεξ

Χρησ

1908

19

Ίλαρχος

Ιππικού

Ανχης

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Δημ

Ιωαν

1911

20

Ίλαρχος

Ιππικού

Σχης

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημ

Σπυρ

1909

21

Λοχαγος

Πυρκού

Ανχης
ΠΔ

ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Κων

22

Λοχαγος

Πυρκού

Σχης

ΚΟΥΛΑΙΣΑΚΗΣ
Χαριλ

23

Λοχαγος

Αυτ./ων

Εφονεύθη

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

24

Ίλαρχος

Ιππικού

Σχης

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωαν

Κων

1907

Λαμία

25

Υπ/λγος

 ΣΥΠ

Ανχης

ΤΟΥΣΑΣ
Βασ

Γεωρ

1912

26

Υπ/λγος

Πυρκού

Ανχης

ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ  Διον

Αλεξ

 1914

27

Υπ/λγος

Πυρκού

Ανχης

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Αν

Γεωρ

1915

28

Υπ/λγος

ΣΥΠ

Ανχης

ΜΠΕΛΜΠΑΣ
Δημ

Γεωρ

1913

29

Υπ/λγος

Πυρκού

Ανχης

 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ Λεων

Δημ

1914

30

Υπ/λγος

Φαρμ

Ανχης

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ  Σπ

Γεωρ

1909

31

Ανθ/γος

ΣΥΠ

Ταγ/χης

ΙΑΣΙΑΔΗΣ  Δημ

Αναστ

1908

32

Ανθ/γος

Ιππικού

Εφονεύθη

ΓΙΑΓΚΟΥ

 –

33

Υπ/λγος

Πυρκού

Εφονεύθη

ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Βασ

34

Υπ/λγος

Πεζικού

Ανχης

ΚΟΜΝΗΝΟΣ  Ιωαν

Νικ

1915

Αντ/χης ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Βοηθός ΙΙΙ Γραφείον Υπηρεσία Αποστολής Αξ/κών εις
Ανταρτικάς Ομάδας – Διαναμή βοηθημάτων Διανομή Παρανόμου τύπου
Εκδόσεις Ταυτοτήτων.

Σεπτ. 1942 – Οκτώβριος 1944

Advertisements