Τα Δεκμβριανά 1944, Απώλειες Ελλήνων και Βρεττανών


Τό Δεκεμβριανο κίνημα προξενησε μεγιστη ζημία στά εθνικά ελληνικά ζητήματα, εφερε τήν Ελλάδα σε μειονεκτική θέση, και παρεμποδισε τήν αξιοποίηση των τεραστίων θυσιών τις οποιες προσέφερε τό Εθνος εις τον συμμαχικον άγώνα.

Όσον άφορα τις απώλειες των ελληνικών δυνάμεων την περίοδο των Δεκεμβριανών 1944, αυτές συνοψίζονται όπως παρακάτω:

III ΕΟΤ

Αξιωματικοί

Οπλίτες

Νεκροί

1

23

Τραυματίες

11

133

ΣΥΝΟΛΟ

12

156

Σύνολον απωλειών 168

Τάγματα Εθνοφυλακής

Αξιωματικοί

Οπλίτες
Νεκροί

1

5

Τραυματίες

2

18

ΣΥΝΟΛΟ

3

23

Σύνολον απωλειών 26

Ελληνική Χωροφυλακή

Αξιωματικοί

Χωροφύλακες

Νεκροί

82

341 έκ των όποίων 218 εκτελέστηκαν ή εσφάγησαν.

Τραυματίες

49

158

ΣΥΝΟΛΟ

131

499

Σύνολον απωλειών 630. Έξ’ αυτών 2 Αξιωματικοί και 22 όπλΐται έφονεύθησαν κατά τάς προσβολάς των κομμουνιστών κατά τών στρατώνων Μακρυγιάννη, 19 Αξιωματικοί και 53 όπλϊται ετραυματίσθησαν και 5 Αξιωματικοί και 24 όπλίται συνελήφθησαν εκτελεσθέντες έν συνεχεία

Αστυνομία Πόλεων

Αξιωματικοί Αστυφύλακες
Νεκροί 59 152 εκ των οποίων οι περισσότεροι εξετελέσθησαν
Τραυματίαες 49 134
ΣΥΝΟΛΟ 108 286

Σύνολον απωλειών 394.

Πυροσβεστικό σωμα

Νεκροί 9

Καταστραφεισαι η πυρποληθεισαι οικίες 200

Βρεττανικές απώλειες (1)

Νεκροι 273
Τραυματιες 1737

(1) O Τσωρσιλ σε ομιλία του 7-1-1945 μίλησε για απώλειες 2010 εκ των οποίων 237 νεκροί

Advertisements