Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/29 Δεκ 1944 1800


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

29-12-44  ώρα 1800.

1.     Αναγνωρίσεις μονάδων. 2ος Λόχος 3ου Τάγματος 2ου Συντάγματος ΑΡΔΗΤΤΟΥ (3843). 1ος και 4ος Λόχοι 2ου Συντάγματος περιοχής ΠΑΓΚΡΑΤΙ. 1ος Λόχος 4ου Τάγματος 2ου Συντάγματος περιοχής ΣΥΓΓΡΟΥ. 6ος Λόχος 3ου Τάγματος 2ου Συντάγματος περιοχής Συγγρού. 1ον Τάγμα 2ου Συντάγματος ΧΑΛΚΙΔΟΣ περιοχής ΑΒΕΡΩΦ. Στρατηγείον 2ου Τάγματος 2ου Συντάγματος εις οδόν ΚΡΙΜΩΝΙΔΟΥ Παγκράτι (39054320). Όλαι αι ανωτέρω πληροφορίαι προέρχονται εξ αιχμαλώτων.

2.     Εχθρικαί κινήσεις και θέσεις. Συγκέντρωσις 300 του ΕΛΑΣ του ΟΡΕΣΤΗ εις οδόν ΜΕΤΣΟΒΟΥ Νεάπολις (379459). Κατά πληροφορίας εκ της Αστυνομίας αναφέρεται ότι 500 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις σταθμόν ΛΑΡΙΣΣΗΣ (3646) εκ ΧΑΛΚΙΔΟΣ την εσπέραν της 28ης Δεκεμβρίου. Την 27ην Δεκεμβρίου ώραν 16.30 αυτοκινητοπομπή εκ 20 περίπου οχημάτων αφίχθη εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ εκ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με όπλα πολεμοφόδια και τρόφιμα. Εξ ιδιωτικής πηγής Σύνταγμα ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ εκινήθη εκ (3043) Εργοστ. Ναθαναήλ (Πατήσια) εις κτίριον 200 (3749). Εξ ιδιωτικής πηγής 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αντεκατεστάθη υπό του 6ου Τάγματος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ εις περιοχήν Περ. Περιστέρι (3549). Στρατεύματα του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Πλατείας ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (365454). Λόχος του ΕΛΑΣ εις Ευθανασίας-Παλαμιδίου (35724560). Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εις βορ. Πλ. Μεταξουργείου (36604559). Εξ ιδιωτικής πηγής Τάγμα ΠΑΤΡΩΝ φθάνει προσεχώς ίνα ενισχύση το 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Μεγάλος αριθμός ανδρών του ΕΛΑΣ έφθασε εις οδόν ΜΕΓΑΛΟΥ Αλεξάνδρου (360451) εκ Δυσμών. 100-150 άνδρες του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Κων/πόλεως – Αχιλλέως (35924528). Μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών και όπλων εις ΛΑΤΟΜΕΙΑ (428525). Αναφέρεται θέσις Σ.Δ. 6ου Συν/τος εις 100 υάρδας εκ της εκκλησίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.

3.     Εχθρικαί μέθοδοι. Πράκτορες του ΚΚΕ διεισδύουν εις την Κεντρικήν περιοχήν μετεμφιεσμένοι εις πρόσφυγας. Άνδρες του ΕΛΑΣ ενδεδυμένοι με ΜΠΑΤΛ ΝΤΡΕΣ και φέροντες περιβραχιόνια της Εθνοφυλακής κατώρθωσαν να πλησιάσουν τα κτίρια του Στρατηγείου. Αναφέρεται ότι ο ΕΛΑΣ εγκαταλείπει άμα τη εκκενώσει υπ’ αυτών, μυστικάς αποθήκας όπλων και πολεμοφοδίων. Αναφέρεται ότι όταν Στρατεύματα του ΕΛΑΣ υποχωρούν παραδίδουν τα όπλα των εις γυναίκας αι οποίαι τα κρύπτουν υπό τα φορέματά τους. Παιδιά εξεπαιδεύθησαν εις την ρίψιν φλεγομένων φυαλών βενζίνης εναντίον των αρμάτων. Χειροβομβίδες κρύπτονται εις  καλάθους χορταρικών. Ιταλικόν τεθωρακισμένον αυτοκίνητον συνελήφθη περιοχήν Ρούφ (35444). Οπλισμός 20 χιλστ και Πολυβόλον Μπρέντα. Αιχμάλωτος αναφέρει Στρατηγείον ΕΛΑΣ αλλάσσει συχνότατα θέσιν. Εχθρικαί νάρκαι και αμυντικά μέσα. Οδοί εγγύς Πλατείας ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (365454) εφράχθησαν. Οδόφραγμα εις (35724560). Νάρκαι εις διασταύρωσιν ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΠΑΤΗΣΙΩΝ (37594608). Εις διασταύρωσιν βορ. πλατ. Μεταξουργείου (36244569) ετοποθετήθησαν βαρέλια άνωθεν ναρκών. Γέφυρα εις (449529) υπενομεύθη. Τοποθέτησις ναρκών επεξετάθη εις τας πλαγίας οδούς της οδού ΑΧΑΡΝΩΝ (376478). Ετοποθετήθησαν νάρκαι εντός απορρημάτων κατά μήκος ΚΟΛΩΝΟΥ (36654540).

4.     Εχθρικαί προθέσεις. Ιδιώτης αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ απειλεί την ανατίναξιν του φράγματος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ εάν εξαναγκασθή να εκκενώση τας ΑΘΗΝΑΣ.