Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/27 Δεκ 1944 1800


Εκ: Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

27.12.44  ώρα 1800.

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Απεκρούσθησαν επιθέσεις επαναστατών εις Πλατείαν ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως εις περιοχήν ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ εξακολουθούν: βορ. Λόφ. Νυμφών (3644) έναντι αποφασιστικής αντιστάσεως. Περιοχή μεταξύ οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και περιοχής Μοσχάτου (3342) εξεκαθαρίσθη Δυτικώς του (323424) γεφ. Κηφισού έναντι ελαφράς αντιστάσεως. Εις ΠΕΙΡΑΙΑ τα στρατεύματα μας κατέλαβον σημείον 85 και εγκατεστάθησαν κατά μήκος γραμμής οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκ Μεθώνης (29224231) εις Μεσολογγίου (28704232) και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΤΕΡΟΝ προήλασαν προς (298420) εναντίον κάποιας αντιστάσεως. Β. του ΛΙΜΕΝΟΣ …ΛΟΝ εσημειώθη σοβαρά προόδος έναντι ισχυράς αντιστάσεως και η οποία κατέληξεν εις την διάνοιξιν εκ ΝΟΤΟΥ προς ΒΟΡΡΑΝ των παραλιών του Λιμένος ΠΕΙΡΑΙΩΣ εις την κυκλοφορίαν των απαραιτήτων οχημάτων. Περίπου εις τόνος εκκρηκτικών ετοποθετήθη υπό των επαναστατών εις υπονόμους κάτωθεν του Ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ την νύκτα της 25/26. Ανεκαλήφθη εξουδετερώθη και περισυνελέγη υπό των περιπολιών μας την 0700 ώραν της 26ης. Την 1500 ώραν πρεσβεία εκ της Κ.Ε. του ΕΑΜ προσήλθεν προ της μεταβάσεώς της εις την συνεδρίασιν εις το Στρατηγείον μετά του Βρεττανού Φρουράρχου, Έλληνος Φρουράρχου, Αρχιστρατήγου ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ και Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ. Την 27.12.44 ώραν 0415 ανταλλαγή πυρών μεταξύ 142 Τάγματος Εθνοφυλακής και ΕΛΑΣ εις ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ βορ. Μαιευτηρίου Έλενας (397483). Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΕΛΑΣ εις κτίρια Β. πλευράς οδού ΕΡΜΟΥ Β.Α. Αστεροσκοπείου (365446) και των στρατευμάτων μας Ν. πλευράς την 26ην ώραν 1800. Εχθρική επίθεσις εις Δυτ. Πλ. Ομονοίας (37164528) απεκρούσθη. Περιπολία 148 Τάγματος Εθνοφυλακής εβλήθη υπό Μέσων Πολυβόλων εκ περιοχής (438452) και όλμων εκ (445456).<

2.     Ο ΕΛΑΣ κατασκευάζει θέσεις δι’ εκσκαφής ορυγμάτων καλυπτοντες την οδόν ΚΟΡΙΝΘΟΥ εις ΑΙΓΑΛΑΙΟΝ(QC 984) και περιοχήν (QC8692).

3.     Το ΚΚΕ εσταμάτησε την «έξω οι Βρεττανοί» εκστρατείαν του λόγω της αντιδημοτικότητός της.

4.     ΗΠΕΙΡΟΣ. Αναφέρεται ότι ο ΖΕΡΒΑΣ κρατεί την γραμμήν ΦΙΛΙΠΙΑΣ (QX0098) ΜΠΑΦΕΣ (QW9898) ΣΤΑΥΡΟΣ (QN9098). Επέκτασις προς Δυσμάς  αβέβαιος καθ’ ότι υποχώρησις αριστεράς πτέρυγος δεν συνετελέσθη λόγω πιέσεως του ΕΛΑΣ. Αναφέρεται ότι η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ευρίσκεται εις χείρας του ΕΛΑΣ. Η κύρια απειλή του ΕΛΑΣ εις περιοχήν  ΦΙΛΙΠΙΑΔΟΝ. ΒΟΡΕΙΟΙ ΝΗΣΟΙ. ΛΗΜΝΟΣ ΣΑΜΟΣ. Ουδέν το ανακοινώσημον. ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ. 18 Τάγματα και 4 Στρατηγεία Ταξ/χίας υπό Δ/σεως επιχειρήσεων. Στρατολογία 26.12.44. ΑΘΗΝΑΙ. 50 Αξ/κοί 711 οπλίται. ΠΕΙΡΑΙΑ. 3 Αξ/κοί 351 οπλίται.

Advertisements