Τελευταία προκύρηξη της Ελληνικής Κυβερνήσεως, 23 Δεκ 1944


Αξιωματικοί και αντάρτες του ΕΛΑΣ
Από 20ημέρου εκτρέψατε τα όπλα εναντίον της πατρίδος. Τα όπλα αυτά τα είχατε πάρει με την βοήθεια της μεγάλης μας συμμάχου Αγγλίας για νά τα στρέψετε, εναντίον των Γερμανών.
Δυστυχώς οι Γερμανοί έφυγαν ανενόχλητοι και τα όπλα τα εστρέψατε εναντίον των συμμάχων μας, οι οποίοι επί 4 χρόνια μας εβοήθησαν για νά ζήσουμε και οι οποίοι μας προστατεύουν αφ’ ότου εγίναμε Κράτος.
Οι πολιτικοί σας αρχηγοί δεν τήρησαν τον λόγού τους, διότι θέλουν νά επιβάλουν την Δικτατορία εις τον τόπον μας.
Μερικοί εξ αυτών, όπως ο Τζήμας, είναι όργανα της Βουλγαρικής προπαγάνδας. Διέταξε εiς την Δυτική Μακεδονία, στα Σχολεία νά διδάσκουν την Βουλγαρική γλώσσα. Οι στρατιωτικοί σας αρχηγοί είναι μερικοί φιλόδοξοι αποτυχόντες, οι όποίοι θέλουν και αυτοί νά διοικήσουν την δύσμοιρο Ελλάδα.
Αξιωματικοί καί αντάρτες του ΕΛΑΣ
Χθες το ραδιόφωνο εξήγγειλε ότι οι Αλβανοί βαδίζούν εναντίον της ‘Ηπείρου, Βούλγαροι εισήλθαν εις την Ελληνική Δυτική Μακεδονία καί σφάζουν. `Οποία προσβολή!! Οι νικητές μετεβλήθησαν εις ηττημένους. Γιατί;
Εις τάς τάξεις σας υπηρετούν Γερμανοί, Βούλγαροι καί Ιταλοί, υπό το πρόσχημα δήθεν, ότι είναι κομμουνιστές καί υπακούετε εiς αυτούς.
Έλληνες, γιατί δεν, σας καλούν οι Βούλγαροι κομμουνιστές νά πάτε στη Βουλγαρία νά επιβάλετε εκεί το κομμουνιστικό καθεστώς πρώτα; Νά ρίξετε την Κυβέρνησίν των, πού ήτο σύμμαχος με τους Γερμανούς, νά διαλύσετε τον στρατό της καί νά τον κάμετε με καθοδηγητές καί καπεταναίους;
Όχι, δεν σας καλούν, μπήκανε μέσα εις τάς τάξεις σας εκμεταλλευόμενοι τη φιλοδοξία, τη βλακεία καί ασυνειδησία των μωροδόξων αρχηγών σας, για νά διαλύσουν την πατρίδα μας, νά μας πάρουν την Μακεδονία καί την Θράκη.
Το Υπουργικό Συμβούλιο σας καλεί δια τελευταία φοράν νά στρέψετε τα όπλα εναντίον των Γερμανών, των Βουλγάρων καί των Ιταλών, πού έχετε εις τάς τάξεις σας καί ύστερα νά καταθέσετε τα όπλα καί νά καταταγείτε εις τον Εθνικό Στρατό καί νά πάμε όλοι μαζί εναντίον των Γερμανοβουλγαρων.
Οποίος παρουσιασθεί καί καταθέσει τα όπλα εντός 48ώρου, αμνηστεύεται. Θα δικαστούν μόνον οι αρχηγοί καί οι δολοφόνοι.
Όσοι συνεχίσουν τον εμφύλιο πόλεμο θα δικασθώσιν ως στασιασταί εν ώρα πολέμου και προδόται της πατρίδος. Η περιουσία των θα δημεύεται υπέρ του Έθνους.

Εις ολόκληρο την χώρα θα σας αποδοθούν αί ελευθερίαι για να εκλέξετε το πολίτευμά σας καί την Κυβέρνηση σας. Το Έθνος μας θα καταλάβει πάλιν την πρέπουσα θέσιν μεταξύ των συμμάχων Εθνών, την θέσιν που δικαιούται το τόσον αίμα.
Το Κράτος του Νόμου θα επιβληθεί, ή Ελλάς θα γίνει μεγάλη, είτε το θέλουν, είτε όχι, οι ολίγοι στασιασταί καί οι εχθροί της.
23 Δεκεμβρίου 1944

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ       ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Γ. Παπανδρέου

Advertisements