Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/23 Δεκ 1944 1800


Εκ: ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

23.12.44  ώρα 1800.

1.     ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ. 11ον Σύνταγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ εγκατεστημένον εις περιοχήν πλησίον ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (3951). 2ος Λόχος 3ου Τάγματος(4) Συντ/τος εις περιοχήν ΗΡΩΟΥ (368447). Αντάρτες του Ορέστη(;2 Μεραρχία) περιοχή (3546). Αναφέρεται την17-12-44 ότι η ΧΙΙΙ Μεραρχία ευρίσκεται εις ΦΙΛΙ (3359). 9ον Σύνταγμα έφθασε εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ την 16-12-44. Περίπου εν Τάγμα εις ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΝ (3648). 2 Τάγματα εις παραλίαν ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ (1149) μέχρι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

2-3 Λόχοι 3ου Συντάγματος εις οδ. Λουΐζης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι) (40054575). Αναφέρεται ότι 5ον Σύνταγμα εις ΚΗΦΙΣΙΑΝ 12-12-44. 34ον Σύνταγμα αναφέρεται εις ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ.

2.     ΕΧΘΡΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 200 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις (370-44476) εκ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ την νύκτα 21-22 Δεκεμβρίου. Αναφέρεται παρουσία 800 ανδρών του ΕΛΑΣ εις ΜΕΓΑΡΑ. Αναφέρεται ότι η περιοχή ΓΟΥΒΑΣ (3842) εξεκενώθη υπό των πολιτών. Μόνον ο ΕΛΑΣ παραμένει. Η δύναμις του ΕΛΑΣ εις ΚΟΚΚΙΝΙΑ (2943) αναφέρεται εις 2.000. Αναφέρεται μεγάλη συγκέντρωσις εις ΜΑΝΔΡΑΝ (1256), ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (4253), ΛΙΟΣΙΑ (3656). Μικραί δυνάμεις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Ν.ΣΤΡΕΦΙ (3845). Η ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (3850) αναφέρεται ως Στρατόπεδον στρατού ΕΛΑΣ. Δυνάμις του ΕΛΑΣ εις ΠΑΓΚΡΑΤΙ (3846) εκτιμάται εις 100. Αναφέρεται ότι η Δύναμις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ εκτιμάται εις 1000-1500 περιλαμβανομένου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Δύναμις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ εκτιμάται εις 2.000 χιλιάδες. Οδός ΒΑΘΥ – ΣΕΠΟΛΙΑ αναφέρεται ως εκκαθαρισθείσα εξαιρέσει μερικών ελασιτών. Παρατηρείται αρέωσις εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ έξωθι περιοχής ΚΥΨΕΛΗΣ. Συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΚΩΛΟΝΟΥ.;εκ Λόφου ΣΚΟΥΖΕ. Αναφέρεται την 22-12-44 ότι 1200-1500 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ εκ ΚΑΛΙΘΕΑΣ και ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ. Αναφέρεται ελάττωσις του ΕΛΑΣ εις ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ (381481) μέχρι τέρμα ΠΑΤΗΣΙΩΝ, (382495). Αναφέρονται 200 άνδρες του ΕΛΑΣ χαμηλού ηθικού εις ΚΟΠΑΝΑ.

3.     -ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. Συχνότατα άνδρες του ΕΛΑΣ εγκαταλείπουν τα όπλα των κατόπιν μικράς μάχης ισχυριζόμενοι ότι είναι πολίται. Ο ΕΛΑΣ κωλύει την εκκένωσιν των πολιτών εκ των περιοχών υπό τον έλεγχόν των λόγω της απωλείας εις δύναμιν ανδρών και φόβου βομβαρδισμού. Ο εχθρός χρησιμοποιεί στρατιωτικάς μοτοσυκλέτας και συληφθείσας στολάς οδηγών.

4.     Εχθρικαί νάρκαι και οδοφράγματα εις Τρεις Γέφυρες (367487) νάρκαι εγκαρσίως οδού εις σχήμα Ζ και οδόφραγμα εις Σιδηρ. Γραμμάς και τροχών σιδηροδρομικών αμαξών. Εις Παρά τας Αποθήκας Λιοσσίων (367500) οδόφραγμα εκ 2 σιδηρ. Αμαξών. Εις Περ. Αποθήκης Λιοσσίων (366497) 2 γραμμαί ναρκών εγκαρσίως οδού. Εις (337499) οδόφραγμα εκ μαρμαρίνων όγκων. Εις (38404537) 2 ξύλινα οδοφράγματα εις Ιποκράτους μεταξύ ΣΜΟΛΕΝΣΚΙ – και ΙΣΑΥΡΩΝ. Εις περ. Ψυρρή (36894489) υπονομευμένον οδόφραγμα υποστηριζόμενον υπό 40 ελασιτών. Εις (3714483) (ΚΑΡΝΟΥ) υψηλόν οδόφραγμα υποστηριζόμενον υπό 40 ελασιτών, διαμένοντες εις σταθμόν Βενζίνης Ζερασθένους (3837374). Επί γωνίας τροχιοδρόμου ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ -ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ.

5.     ΕΧΘΡΙΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. Αναφέρεται ότι στρατεύματα του ΕΛΑΣ υποχωρούν της Γραμμής Αθηνών – Περιστέρι ίνα καταλάβουν θέσεις κατά μήκος γραμμής Βορείως των Αθηνών ίνα την αποκόψουν εκ της υπολοίπου Αττικής λόγω των βαρειών απωλειών μεταξύ των πολιτών. Αναφέρεται ότι το ηθικόν είναι χαμηλόν εις ΓΚΥΖΗ (3946). Αναφέρεται ότι ο ΕΛΑΣ θα ενεργήση αντίποινα κατά Βρετανών αιχμαλώτων εν περιπτώσει βομβαρδισμού του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.