Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης, ΑΡΚΦΟΡΣ/22 Δεκ 1944


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόροι.                                                                                                    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
22.12.44  ώρα 1900.

1.     Περιοχή Ελλην. Ταξ/χίας. Ουδέν το ανακοινώσιμον.
2.     Περιοχή 23ης Τεθωρακ. Ταξ/χίας. Κατεστράφησαν εχθρικά οδοφράγματα και περισυνελέγησαν νάρκαι εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Έν άρμα εβλάβη υπό νάρκης.
3.     Περιοχή 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων. Πρώτη προσπάθεια εκκενώσεως οχημάτων εκ της προκεχωρημένης Αποθήκης Εφορείας εις ΡΟΥΦ (3444) επιτυχής. Εξεκενώθησαν 47 οχήματα. Επιτυχείς επιχειρήσεις  εκκαθαρίσεως εις περιοχήν Ψυρρή (369447). Επίσης εις ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (3644) εγκαρσίως της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ και εις ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ (363442). Συνελήφθησαν 13 αιχμάλωτοι.
4.     Πυροβολικόν. Εβλήθη αποθήκη πυρομαχικών Συνοικ. Κυπριάδου (38944871) την 22.12.44 ώραν 1615 και εξεράγησαν πολλαί πυρκαϊαί. Όλμοι έβαλον κατά των περιοχών (451456 449458) και Πολυβόλα εις Β. Αμπελοκήπτων (Οδ. Λαμίας – Ριαγκούρ) (401457). Επίσης ανεφέρθη ότι εβλήθησαν Στρατηγείον εις Καισαριανή (403433) και Πεζικόν εις ανοικτόν χώρον Νοτ. Συν. Υμηττού (380403).
5.     Δελτίον Πληροφοριών Μεσημβρίας. Επιχειρήσεις προς κάλυψιν υποχωρήσεως Συνεργείων 342 Πεζικού εκ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (383418) εστέφθησαν υπό επιτυχίας. Ελαφρά αντίστασις. Δεν εσημειώθησαν απώλειαι. Εκκαθάρισις περιοχής Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (3541) εξακολουθεί ικανοποιητικώς. Περιπολία Μηχ/κού προς ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ (343429) Νέα Σφαγεία εύρε το κτίριον κενόν. Επιχειρήσεις υπό της ΜΠΛΟΚΦΟΡΣ προς εκκαθάρισιν περιοχών λιμένος ΒΟΡΕΙΩΣ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ (2941) και ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ (2841) ήρχισαν της 22.12.44 ώραν 0300. Στρατεύματα της 5ης Ινδικής Ταξ/χίας Πεζικού έφθασαν περίπου εις την γραμμήν (277418-285419) Δραπετσώνα κτίριον 131 Ψυγείον (Αγ. Διονυσίου Δραπετσώνα) (289420).