Διαταγή Α’ΣΣ προς 8η ΜΕΡΑΡΧΙΑ, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3ΕΓ,22-12-44/ΑΠ243


ΕΛΑΣ
Α’ Σ. Στρατου
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
Αριθ. ΑΠ 243
Προς την VIII Ταξιαρχιαν

Το θλιβερόν -γεγονός της εγκαταλείψεως των θέσεών του από το Ταγμα σας των Πετραλώνων γεννά νέα και βαρέα καθήκοντα διά την Ταξιαρχίαν. Καί τούτο μάλιστα κατόπιν του συνεχιζόμενου ηρωικού αγώνος όλων των άλλων τμημάτων των Αθηνών και του 7ου Αποσπάσματος.
Ανεξαρτήτως του ζητήματος των ευθυνών, αι οποίαι θα ζητηθούν εν ολη των τη εκτάσει από τους υπολόγους, εντελλόμεθα τα εξής:
α) Ταξιαρχία άμα τη λήψει να αναπτυχθή επί της οδού Πεΐραιώς (Δυτικώς Κάτω Πετράλωνα) Γυμναστήριον-οδο.ς Βασιλείου Μεγάλου-Κεραμεικός-Μεταξουργείον και να εμπόδιση πάσαν περαιτέρω πρόοδον του Εχθρού εν στενώ συνδίασμω μετά της ΙΙ Ταξιαρχίας.
β) Αναφοράς τμημάτων σας που ζητούν να αποφύγουν Τον αγώνα ούτε να δεχθήτε του λοιπού. Ούτε να μας υποβάλλετε,

ΣΔ 22-12-44, ώρα 12

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΙΟΧΟς ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Κοινοποίηση: ΚΕ ΕΛΑΣ (υ,τ.α.)
II Ταξιαρχία
III Γραφείο

Advertisements