Σχέδιο επίθεσης ΕΛΑΣ κατά φυλακών ΑΒΕΡΩΦ, ΣΔΑ/2ΕΓ/20 Δεκ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙον                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Αριθ.Α.Π.4088
Το
ΙΙον Γραφείον Στρ. Διοικ. Αττικής

Προς
ΙΙον Γραφείον Γενικού Επιτελείου Στρατού
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι εκ της εξετάσεως αυτομώλου εφέδρου Ανθ/γού του 6ου Συντάγματος ΕΛΑΣ προκύπτει ότι το σχέδιον ενεργείας των επαναστατών κατά τας παραμονάς της επιθέσεως κατά των Φυλακών ΑΒΕΡΩΦ ήτο το κάτωθι:

Επίθεσις προς κατάληψιν Φυλακών ΑΒΕΡΩΦ.
Ανατίναξις μιας υπονόμου.
Επίθεσις προς κατάληψιν Στρατώνων Παραπηγμάτων.
Εκείθεν προσπάθεια συνενώσεως μετά δυνάμεων ΕΛΑΣ Καισαριανής και αποκατάστασις αμυντικής γραμμής δι’ οδοφραγμάτων και ναρκοπεδίων προς αποκοπήν του Γουδί.

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1944

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ                                                            Τ.Σ.Υ.
Περί σχεδίου ενεργείας
ΕΛΑΣ εις Β.Α. Τομέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΙΙον Γραφείον

Advertisements