Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/19 Δεκ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον                                                        Σελίς 1

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 18/12/44
μέχρι της 14ης ώρας της 19/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ
1.-    Αρχηγείον Χωρ/κής:

Μεταξύ πυριτιδοποιείου και Περιστερίου και από Πυριτιδοποιείο εις 1500 μέτρα υπάρχει μία αρδευτική δεξαμενή και παραπλεύρως εν δένδρον (μουριά) κάτωθεν της Μουριάς είναι τεταγμένον πυροβόλον βάλλον κατά της πόλεως και καλώς καμουφλαρισμένον. Τούτο ανακαλύπτεται εκ της μεγάλης κινήσεως περί αυτό επαναστατών.

2.-    Τμήμα Μεταγωγών: (Διεβ/σθη εις ΓΕΣ).

Εις περίβολον φυλακών Βουλιαγμένης χθες την 13.30΄ ήσαν τεταγμένα ένα πυροβόλον και δύο όλμοι.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (δελτίον 18/12/44):

Εις την ταράτσαν της 5ορόφου γωνιαίας πολυκατοικίας επί των οδών Σπ. Τρικούπη και Καλλιδρομίου υπάρχει πυροβόλον.

Όλμος βάλλον κατά του κέντρου της πόλεως (περιοχής Παλαιάς Βουλής) είναι τεταγμένος εις την Πλατείαν Ψυρρή παρά τα δερματοπωλεία.

4.-    Ιδιωτική θετική: Εις εργοστάσιον Ναθαναήλ (Στάσις Σωτηριάδου) υπάρχει αντιαεροπορικόν πολυβόλον επίσης και εις το εργοστάσιον Κλωναρίδου.

5.-    Αρχηγείον Χωρ/κής: (Δελτίον 18/12/44)

Επί της γωνίας των οδών Ευρυτανίας – Βαλτετσίου (Αμπελόκηποι) έχουν τάξει δύο βαρέα πολυβόλα.

6.-    Ιδιωτική θετική:Εις αγρόκτημα ολίγον προ του νεκροταφείου Περιστερίου και πέριξ δύο χαρακτηριστικών δένδρων μιας Μουριάς και μιας Λεύκας υπάρχουν δύο πυροβόλα των επαναστατών βάλλοντα κατά της πόλεως.

7.-    Συν/μα Χωρ/κής:Χθες και ώραν 11ην δύο πυροβόλα των 105 ήσαν τεταγμένα εις την αυλήν του Σχολείου Υμηττού κειμένου Α. της πλατείας 200 μέτρα καλυπτόμενα υπό 3 δένδρων, ταύτα χειρίζονται 2 Ιταλοί Αξ/κοί. Έχουν άφθονα πυρομαχικά και έβαλον χθες κατά Γουδί και Κολωνακίου.

8.-    Ιδιωτική θετική:Εντός του Γηροκομείου υπάρχουν όλμοι τεταγμένοι:

Εις την ταράτσαν της πολυκατοικίας παρά την διασταύρωσιν των οδών Κηφισσίας και Ερυθρού Σταυρού υπάρχει πολυβόλον.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                    Σελίς 2

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.-    Περιγραφή Γερμανικής χειροβομβίδος V. 3:

Φέρει ξυλίνην λαβήν και είναι ενισχυμένη με δυναμίτιδα εις μέγεθος 3πλάσιον.

Ενέργεια: Προσδένεται διά δύο σχοινίων εν μονίμως εκ της ξυλίνης λαβής και έτερον εκ της περόνης. Όταν το όχημα πλησιάζη η χειροβομβίς που ευρίσκεται εις το ρείθρον του πεζοδρομίου διά χάρτου σύρεται εις το μέσον του οδοστρώματος διά του εκ της λαβής σχοινίου ενώ συγχρόνως σύρεται το έτερον το εκ της περόνης σχοινίον. Ούτω προκαλείται η διάρρηξίς της και η κατά του οχήματος ενέργειά της.

2.-    Αρχηγείον Χωρ/κής (δελτίον 18/12/44)

Εις την πλατείαν Αγ. Μελετίου και εις αναγκαστικήν συγκέντρωσιν των κατοίκων ο αρχηγός της ΕΠΟΝ κατεφέρθη κατά των Άγγλων και εδήλωσεν ότι ο πόλεμος θα συνεχισθή μέχρι τέλους από οικίας εις οικίαν.

Τας επιχειρήσεις Αττικής διευθύνει ο στρατηγός Μάντακας με Διευθυντήν γραφείου επιχειρήσεων τον Ταγ/χην Παπαδάκην Στυλιανόν.

Εις την οδόν Αναγνωστοπούλου 19-21 διαμένει ο κομμουνιστής ιατρός Ολύμπιος όστις έλεγεν ότι πρέπει ο ΕΛΑΣ να σφάξη όλους τους Αξ/κούς και εθνικιστάς για να ζήση ο άλλος κόσμος.

Εις τας περιφερείας Κηφισσίας, Αμαρουσίου, Καλογρέζης ενεργείται στρατολογία πάντων των δυναμένων να φέρουν όπλα.

Εις τον σταθμόν του Σιδηρ. εις Ν.Ηράκλειον υπάρχει επιστεθμείον των ανταρτών.

Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ ευρίσκεται εις Κολωνόν επί της Ιωαννίνων και έναντι της Λαμπελέτ.

7.-    Ιδιωτική πηγή: Εις περιοχήν Γκύζη λέγουν οι επαναστάται ότι αύριον το απόγευμα αναμένουν γενικώς Αγγλικήν επίθεσιν επειδή ο μήνας έχει 20 και εκπνέει η προθεσμία καταθέσεως των όπλων.-

8.-    Ιδιωτική θετική: Χθες εις περιοχήν Παγκράτι – Καισαριανής συνελήφθησαν 6 Άγγλοι αιχμάλωτοι, σήμερον δε περί τους 10 άπαντες ωδηγήθησαν εις Πολιτοφυλακήν Βύρωνος.-

Εις το τμήμα της οδού Αγορακρίτου (Αγ. Παντελεήμων) μεταξύ των οδών Μιχαήλ Βόδα και Αλκαμένους υπάρχει ταβέρνα όπου καθ’ εκάστην και από ώρας 14-15 γίνεται διανομή νέων διά τους περιφερειακούς τηλεβόας, έναντι τούτου υπάρχει γκαράζ των επαναστατών.

9.-    Ιδιωτική θετική: Εις την οδόν Κασταλίας υπάρχει Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ.

Εις την οδό Σκοπέλου ευρίσκονται τα γραφεία ενός Συν/τος του ΕΛΑΣ και Επιμελητεία.

Εις Παλαιά Σφαγεία ευρίσκεται ο Χρήστος Ζανάπαλης αρχηγός ΚΚΕ περιοχής ως και η σύζυγός του. Δέον να γίνη αιφνηδιαστική έρευνα και να συλληφθούν όλοι οι εντός της οικίας του ευρισκόμενοι.-

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                 Σελίς 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.-    Ιδιωτική πηγή:

Νάρκαι υπάρχουν:

Επί της διασταυρώσεως Αχαρνών – Ηπείρου, και επί της Ηπείρου 4-5 νάρκαι.

Εις το οδόφραγμα Πατησίων – Αγ. Μελετίου.

Εις την περιοχήν μεταξύ Διαβολορεύματος και συνοικ. Ελληνορώσσων (εντεύθεν Ψυχικού), ως και εις τα οδοφράγματα των παρόδων της οδού Κηφισσίας από Επαύλεως Θων μέχρι Γηροκομείου.

Εις τας παρόδους της οδού Πριγκηπίσσης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι).

Επί της διασταυρώσεως Κοδριγκτώνος – Μαυροματαίων διαγωνίως από ταβέρνα Μονμάρτη προς Ι.Δροσοπούλου εν συνόλω έξ (6).

Άνδρου – Ι.Δροσοπούλου εις το κατάστρωμα της οδού 2 νάρκαι.

Εις το οδόφραγμα Λευκάδος – Ιθάκης και οδού Κυψέλης.

Επί της οδού Στουρνάρα 2 νάρκαι.

Εις τας 4 δεξιάς παρόδους της οδού Γκύζη και προς το τέρμα ταύτης οδόφραγμα με νάρκες.

Οδοφράγματα υπάρχουν:

Επί Στουρνάρα διά κατεδαφίσεως κτιρίων Γεν. Ασφαλείας.

Επί Λεωφ. Αλεξάνδρας και εις γωνίαν με Αρμένη – Βραϊλά.

Επί Λεωφ. Αλεξάνδρας και τέρμα Ιπποκράτους.

Εις όλας τας παρόδους της οδού Γκύζη.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την πολυκατοικίαν Παβαδέα γωνία Μαυρομιχάλη και Διδότου εγκατελήφθη σήμερον υπό των επαναστατών ποσότης πυρομαχικών με πιθανώς και νάρκας.

3.-    Δ/νσις Αστυνομίας:

Εις την οδόν Αγ. Κων/τίνου και Μαινάνδρου έχουν κατασκευάσει οδόφραγμα δι’ αχρήστων αυτοκινήτων και έχουν τοποθετήσει νάρκας.

4.-    Αρχηγείον Χωρ/κής:

Νάρκαι υπάρχουν:

Εις την οδόν Κυψέλης παρά τον Αγ. Γεώργιον, οδόν Λασκαράτου (στάσις Σωτηριάδου) έμπροσθεν του Ταχυδρομείου και εντός του οδοφράγματος, Ανδρέου Μεταξά και Πλατείας Εξαρχείων, Ι.Δροσοπούλου και Τήνου.

5.-    Ιδιωτική θετική:

Οδοφράγματα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού και εις την διασταύρωσίν της με την Κηφισσίας και την Λαρίσσης.

6.-    Ιδιωτική θετική:

Δύναμις περιοχής Γηροκομείου 500 επαναστάται εξ Ευβοίας εξ ων πολλοί γενειοφόροι.

Εις την οδόν Κερκύρας υπάρχει δύναμις 100 πολιτοφυλάκων.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                      Σελίς 1

ΤΥΠΟΣ – ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΗΘΙΚΟΝ

1.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την Περιοχήν των πολυκατοικιών του Συνοικισμού Γηροκομείου ο λαός πεινά και ως εκ τούτου δυσανασχετεί ποικιλλοτρόπως. Έχουν επιταχθή όλα τα τρόφιμα των Καταστημάτων, εκ των οποίων όμως ελάχιστα έχουν διανεμηθή εις τον λαόν.

Οι αντάρται της περιοχής αυτής διαιτώνται με κρίθινον άρτον. Διαμαρτύρονται εντόνως διά τα κομμουνιστικά εμβλήματα τα οποία βλέπουν πέριξ των ως και διά τας κομμουνιστικάς επαγγελίας των διαφόρων καθοδηγητών, λέγοντες «ημείς δεν ήλθομεν εδώ διά να πολεμήσωμεν διά την εγκαθίδρυσιν του κομμουνισμού, αλλά διά την δημοκρατίαν. Είμεθα Δημοκράται».

Είναι λίαν καταπεπονημένοι και απογοητευμένοι από την εξέλιξιν της καταστάσεως, διότι ήλπιζον ότι εντός 24ώρου θα κατελάμβανον την Σχολήν Χωροφυλακής.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την περιοχήν Στρέφι ο τηλεβόας μετέδωσε σήμερον την πρωΐαν, ότι όλοι οι κάτοικοι ανεξαρτήτως πολιτικών φρονημάτων ακόμη και οι Αντιδραστικοί πρέπει να προσέλθουν χωρίς κανέναν φόβον εις το δημοτικόν Σχολείον της οδού Πολυβίου διά να συζητήσουν διάφορα θέματα ενδιαφέροντα όλους τους Έλληνας και προπαντός το πως μπορεί να σταματήση η αιματοχυσία.

Εις την αυτήν περιοχήν διάφορα πανώ παριστάνουν οικίας φλεγομένας και αναγράφουν τας λέξεις «Οι απελευθερωταί του Σκόμπυ.» ΕΑΜ 7ος Τομεύς.

3.-    Ιδιωτική μη επιβεβαιωθείσα:

Λέγεται, ότι εις την Περιοχήν Περιστερίου ο Διοικητής του 17ου Τμήματος, η σύζυγός του (έγκυος 7 μηνών) και έτερος Αξ/κός εξετελέσθησαν διά λιθοβολισμού, αφού προηγουμένος εγυμνώθησαν.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                     Σελίς 1

ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:

1.-    Ιδιωτική θετική:

Εκ της πολυκατοικίας Εξαρχείων (Αραχώβης 61) ανεχώρησαν την 21ην ώραν της 17ης/12/44 οι εκ Τριπόλεως αντάρται ανακοινώσαντες ότι εσυνθηκολόγησαν.

Εις περιοχάς Εξαρχείων παρετηρήθη χθες σημαντική ελάττωσις των επαναστατών.

2.-    Αστυνομικός: (εδόθη εις ΓΕΣ)

13η Μεραρχία ΕΛΑΣ την 17ην υπό τον Οπούντιον Ματσούκας Δημ. εκ 1200 ανδρών ηυρίσκετο εις Χασιά.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (Δελτίον 18/12/44)

Έδρα των 3ου και 4ου λόχου περιοχής Αχαρνών εις το δημοτικόν σχολείον γωνία Ταρσού και Αλκαμένους.

Την 5.30΄ ώραν της χθες διήλθον εκ της περιφερείας ΙΕ΄ τμήματος και έκαμψαν την οδόν Ξανθίππης προς Αγ. Μελέτιον περίπου 800 επαναστάται ένοπλοι και συντεταγμένοι, εις εξ αυτών ηρώτησε που ευρισκόμεθα; έτερος είναι μακρυά το Περιστέρι; και έτερος απήντησεν εις ερώτησιν ερχόμεθα εκ Κοκκινιάς.

4.-    Ιδιωτική πηγή:

Δ/σις Τάγματος περιοχής Γκύζη εις την οδόν Γκύζη αρ.30.
5.-    Συν/μα Χωρ/κής:

50 περίπου επαναστάται την 10.20΄ ώραν της σήμερον κατεσκεύαζον οδόφραγμα ή συρματόπλεγμα εις θέσιν 500 μέτρα Ν.Α/κώς κορυφής Αρδυτού.

6.-    Ιδιωτική πηγή:

Την 23.30΄ ώραν της 17/12/44 φάλαγξ εξ 800 ανδρών (έφιπποι ή πεζοί) διήρχοντο την οδόν Αγ. Μελετίου με κατεύθυνσιν την οδόν Λιοσίων.

7.-    Ιδιωτική πηγή:

Επί της Λεωφ. Κηφισσίας και εις την περιοχήν εκκλησίας Αγ. Τριάδος διαμένει εν συνόλω δύναμις 300 επαναστατών άνευ ηθικού ετοίμων να παραδοθούν.

8.-    Αρχηγείον Χωρ/κής: (Δελτίον 18/12/44)

Δυνάμεις μεγάλαι του ΕΛΑΣ περίπου 2000 αφίχθησαν προ 3 ημερών και κατέλυσαν εις Κηφισσίαν, Χαλάνδρι, Αμαρούσιον και Γαλάτσι.

Εις το Δημ. Σχολείον παραπλεύρως εκκλησίας Αγ. Γεώργιος (Κολωνός) στρατωνίζονται πολλοί επαναστάται.

Εις το Μέγαρον Καρέλα γωνία Αιόλου και Πλατείας Δημοπρατηρίου είναι περίπου 100 ελασίται υπό έναν Ανθ/γόν με γυαλιά και πολιτικόν καθοδηγητήν έναν Κορωνάκον.

9.-    Ιδιωτική πηγή:

Εις το τέρμα της οδού Γκύζη και μετά την πλατείαν όλαι αι οικίαι αριστερά μεν του δρόμου, πολιτοφυλακή που κρατά τους ομήρους, δεξιά δε οι στρατωνισμοί.

Την 17/12/44 αφίχθη εις Γκύζη δύναμις 1000 ανδρών. Την ιδίαν ημέραν εις λόφον Σκουζέ κατέφυγε το υπόλοιπον των εκ των 3000 ανδρών ομού, ήτοι 2000 άνδρες.-

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                    Σελίς 1

ΔΙΑΦΟΡΑ

1-     Τμήμα Μεταγωγών:

Εις την περιοχήν πλατείας Βάθης κυκλοφορούν Αξ/κοί του ΕΛΑΣ με άψογον ιδωτικήν περιβολήν ενδεδυμένοι διά να μη διεγείρουν υποψίαν ότι παρακολουθούν θέσεις φιλίων τμημάτων.

2.-    Ιδιωτική πηγή: θετική:

Εις την πολυκατοικίαν Αραχώβης 61 διαμένουν οι Αποστολίδης Δημοσιογράφος του Ριζοσπάστου, οι δύο υιοί του και εις Κίρκος μετά των υιών του πολιτοφυλάκων του ΕΛΑΣ. Άπαντες οι ανωτέρω είναι επικίνδυνοι κομμουνισταί.

Εκ της ιδίας πολυκατοικίας (Αραχώβης 61) απήχθη υπό των επαναστατών η οικογένεια Αντωνοπούλου μεταφερθείσα εις Γκύζη.

Μαυρομιχάλη 25 είναι η κατοικία του Δημητρίου Δελεζάκου πολιτικού καθοδηγητού περιοχής Γκύζη.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (δελτίον 18/12/44)

Από αξιόπιστον πηγήν γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ είναι εις την πλατείαν Κολωνού κάτωθι λόφου Σκουζέ και επί της εκεί μεγαλυτέρας οικίας.

Β. Στρατηγείον του ΕΛΑΣ περιοχών Κυψέλης – Γκύζη – Πολυγώνου – Εξαρχείων εις Ίλιον Τρωάς (Κυψέλη) επί των οδών Σπετσών και Κερκύρας όπου κρατούνται πολλοί αιχμάλωτοι εθνικισταί.

Φρουραρχείον Κυψέλης του ΕΛΑΣ εις το τέρμα της οδού Κυψέλης παρά την πλατείαν.

Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ περιοχής Αχαρνών εις το Γυμνάσιον γωνία Αχαρνών και Χέϋδεν.

Εις θέσιν Πετρούπολις παρά τα Ν.Λιόσια έχουν φέρει αστυνομικούς και Αξ/κούς χωρ/κής. Εις Ν.Λιόσια μετέφερον τον Αστυνόμον Ευαγγελόπουλον, έναν υπαρχιφύλακα, δύο αστυφύλακας και προ 15νθημέρου 50-55 Αξ/κούς Χωρ/κής και Χωροφύλακας. Από όλους τούτους αφήρεσαν τον ρουχισμόν και τους ωδήγησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.

Από δυσηρεστημένον ελασίτην παρεσχέθη η πληροφορία ότι οι Ζεύγος, Σάντος, Πορφυρογένης, Χατζημιχάλης, Μάντακας και οι περί αυτούς συσκέπτονται καθημερινώς περί την 19ην ώραν εις τινα οικίαν της οδού Αγίας Ζώνης (Κυψέλη) συνεγείροντες προς τούτο τα εις την περιοχήν εκεί τμήματα των επαναστατών.

Κατά βασίμους πληροφορίας εις ονόματι Μιχαλόπουλος διατηρών το εστιατόριον Τιτάνια (γωνία Σατωβριάνδου και Ίωνος) υποστάς δυναμιτιστικήν απόπειραν κατά του εστιατορίου του κατόρθωσε να πλησιάση τον Λοχαγόν Γερμανόν διευθύνοντα τας επιχειρήσεις και μάλιστα να του παραθέση χθες την μεσημβρίαν γεύμα εις το μπαρ (τέρμα της οδού Ίωνος και ολίγον προς της διασταυρώσεώς της με την Βερανζέρου. Εμεσολάβησε προς τούτο μία γυνή εργαζομένη εις το μπαρ τούτο.

Εκ του συνοικισμού Περιστερίου απήχθησαν προς άγνωστον μέρος άπαντες οι επιστήμονες.

4.-    Ιδιωτική θετική:

Επί της οδού Καπνοκοπτηρίου μεταξύ Αβέρωφ και Στουρνάρα λειτουργεί ασύρματος των επαναστατών με κεραίαν και ηλεκτρικήν γεννήτριαν.

5.-    Ιδιωτική θετική:

6 Αξ/κοί χωρ/κής διαμένοντες εις Δημοτικόν Νοσοκομείον Πατησίων ευρέθησαν νεκροί με κεκομένα τα άνω και κάτω άκρα παρά τον Άγιον Ανδρέαν (Εργοστάσιον Ναθαναήλ). Εξ ενός πτώματος Συν/ρχου Χωρ/κής είχον αφαιρέσει την γλώσσαν διά λαβίδος. Επίσης έτερος Ανθ/στής χωρ/κής ευρέθη φονευμένος όπισθεν νεκροταφείου Πατησίων.

Την 16/12/44 αυτοκίνητον αφιχθέν εις Αθήνας εξ Ωρωπού μεταξύ των επιβατών του έφερε και 2 Άγγλους στρατιώτας τυφλωθέν τας παρά των επαναστατών αφού τους αφήρεσαν τον οπλισμόν και τας χλαίνας των.