Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/18 Δεκ 1944 1800


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  18.12.44  ώρα 1800.

1.     Περιοχή 3ης Ελλην. Ταξ/χίας. Επιτυχής επίθεσις εξαπελύθη προς βοήθειαν της φρουράς ΑΒΕΡΩΦ την 18.12.44 ώραν 1330 υπό ενός Λόχου της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας μετά 2 ουλαμών αρμάτων, υποστηρίζοντα τούτον. Οι έγκλειστοι μετεφέρθησαν εις στρατώνα 23ης Τεθωρακισμένης Ταξ/χίας Παραπήγματα (394447). Τα στρατεύματά μας ήρχισαν να αποσύρωνται την 1700 ώραν.

2.     Περιοχή 23ης Τεθωρακισμένης Ταξ/χίας. Λόχος 11 KRRC εις ΑΡΔΗΤΤΟΝ (382434) ευρεθείς κάτωθι συνεχών πυρών εκ ΝΟΤΟΥ και ΝΑ απεσύρθη την 18.12.44 ώραν 1720. Θέσις εχθρικού ελευθέρου σκοπευτού εις Λεωφ.  Ιλισσού (Αγ. Σπυρίδωνος) (38404375) κατεστράφη υπό άρματος. Οι ακόλουθοι αριθμοί εδόθησαν διά την εκκένωσιν των φυλακών ΑΒΕΡΩΦ. Άρρενες έγκλειστοι 192. Γυναίκες και παιδιά 30. Φύλακες 41. Χωροφύλακες 90. Ολόκληρος ο ουλαμός 64ης ελαφράς Μοίρας Πυρ/κού απεσύρθη. Επιβεβαιούται παρουσία ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ναρκοπεδίων εις περιοχήν Ν.Δ. κλιτείς (384448) (ΛΥΚΑΒΥΤΤΟΥ) περικυκλωμένων διά συρματοπλέγματος. Τύπος ξύλινων SCHD.

3.     Περιοχή 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων. 5ον Τάγμα Αεραγημάτων ευρίσκεται νυν εις την γραμμήν Φιλοππάπου (367435) – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ –  Μοναστηράκι (369444). Αναφέρεται ότι ο εχθρός τοποθετεί νάρκας και κατασκευάζει οδοφράγματα εις Δ. Άνω Πετράλωνα (356445). Αι γραμμαί του τμήματος 2 ΚΙΓΚΣ ευρίσκεται νυν Φιλοππάπου (367435) – Γαργαρέτα  (371432) – μη περιλαμβανομένων της κοίτης του ποταμού και της ΠΗΓΗΣ ΚΑΛΙΡΟΗΣ – ΠΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ.

4.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Κατωκημένη περιοχή ΝΟΤΙΩΣ, ΝΑ και ΝΔ ΑΡΔΗΤΟΥ επολυβολήθη υπό ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ την 18.12.44 ώραν 1610.