Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΕΓ/17 Δεκ 1944 1430


Γενικόν Επιτελείον Στρατού

Γραφείον ΙΙ                                              Πληροφορίαι 17-12-44 Ώρα 1430

Χθες εις την οδόν Ευθανασίας και Καβάλλας ψηλή πολυκατοικία, είχε τοποθετηθή επί της ταράτσας όλμος.

Εις την πλατ. Προφήτου Δανιήλ κάθε απόγευμα και περί την 5ην ώραν οι εαμίται εκτελούν συγκεντρώσεις και εκφωνούν λόγους.

Εις την οδόν Λένορμαν και Κωνσταντινουπόλεως έχει εκτροχιασθή το τραμ και έχει τοποθετηθή ως οδόφραγμα και έχουν τοποθετηθή αντιαρματικοί πάσαλοι.

Εις Βερανζέρου 26 το οίκημα κατέχεται υπό ελασιτών ελθόντων εκ Σπάρτης. Ωσαύτως το οίκημα της πλ. Κάνιγκος (Χαλκοκονδύλη 2).

Λέγεται ότι έχουν αφιχθή τμήματα του 11ου Τριπόλεως των οποίων ηγείται ο Αντ/ρχης Πεζ. Παρασκευόπουλος Γεώργιος.

Εις Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως στεγάζεται η ΚΟΒΑ Μεταξουργείου.

Εις Αχαρνών και Παρασσίου υπάρχει τραμ-οδόφραγμα.

Το θέατρον Περοκέ κατέχεται υπό μικράς μάλλον δυνάμεως Ελασιτών παραπλεύρως τούτου ευρίσκετο ανέπαθεν το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ.

Παρά την στάσιν Αγγελοπούλου Κοδριγκτώνος και Ι.Δροσοπούλου εις το κατάστρωμα της οδού υπάρχουν νάρκες.

Παρά το θέατρον Ηλέκτρα εις τας οδούς Νάξου Πατησίων και Δροσοπούλου υπάρχουν ανά τρία οδοφράγματα εις εκάστην οδόν.

Εις Γαλάτσι επί της οδού Μπαρτζόκι 1, οικία Παπαλεωνάρδου ευρίσκεται ο Ορέστης μετά του Στρατηγείου του.

Εις το Ζηρίνειον και εις την έπαυλιν Καζούλη εν Κηφισσιά έχουν αποθήκας πυρομαχικών. Τα ανωτέρω οικήματα ευρίσκονται παρά το άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτου.

Βορείως από τις τρεις γέφυρες Λιοσίων επί του Κηφισσού είναι μία άλλη γέφυρα που είναι το κέντρον Ροσινιόλ. Πεντακόσια μέτρα Β.Α. του κέντρου τούτου είναι εις λοφίσκος με ελαιώνας. Εντός του ελαιώνος τούτου ευρίσκονται 4 πυροβόλα παρηλλαγμένα (ευρίσκοντο εκεί το απόγευμα της χθες).

Γωνία Ασκληπιού και Σμολένσκυ είναι εγκατεστημένον Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ και επί της ταράτσας τοποθετημένον πολυβόλον. Ομοίως γωνία Ασκληπιού και Σεργίου Πατριάρχου δεξιά τω ανερχομένω προς Λεωφ. Αλεξάνδρας και επί της οικίας της πρώτης γωνίας είναι τοποθετημένον πολυβόλον.