Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/15 Δεκ 1944 1700


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  15.12.44  ώρα 1700.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός περισσότερον επιθετικός πέριξ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Σημαντικώς ολιγώτερον μαχητικός εις περιφέρειαν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αναφ. Δελτίον Πληροφοριών 15.12.44 ώρα 1100. Εις οικίαν του ΕΛΑΣ καταληφθείσαν υπό της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας ανεκαλύφθησαν μεγάλαι ποσότητες εκκρηκτικών, πυρομαχικών και όπλων.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει κίνησιν εις δένδρα και πέριξ του ΜΝΗΜΕΙΟΥ Φιλοπάππου (364437). 5ον Τάγμα αναφέρει ότι το ΜΝΗΜΕΙΟΝ εβλήθη δι’ όλμων και οπλοπολυβόλων κατόπιν παρατηρηθείσης κινήσεως. Καλά αποτελέσματα. Πολυάριθμοι εχθρικαί απώλειαι. Περιπολία παρηνώχλησε επιτυχώς τον εχθρόν εις Γαργαρέτα ΔΡΑΚΟΥ (369433). 1500 ώραν Σύνολον: 63 αιχμάλωτοι 12 νεκροί. Ημέτεραι απώλειαι: 1 ελαφρός τραυματισθείς. 6ον Τάγμα αναφέρει εξ ιδιωτικής πηγής ότι Ξενοδοχείον ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕΑΝ Χαλκοκονδύλη (37224550) κατέχεται υπό του ΕΛΑΣ ως επίσης το καφενείον περ. Ομονοίας (37054515). Γραφείον τροφοδοσίας και ελέγχου του ΕΛΑΣ ευρίσκεται μεταξύ των οδών ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ – ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. Η περιοχή αύτη εδέχθη επίθεσιν εξ αρμάτων. Αναμένονται λεπτομέρειαι. Λόχος Γ΄εξεκαθάρισε περιοχήν Οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Εξεκαθαρίσθησαν μερικαί νάρκαι και οδοφράγματα. 64 Πυροβολαρχία αναφέρει ότι είς ουλαμός δρά εις περιοχήν στόχου Καμμίνια (293452), παρατηρητήριον εγκατεστειμένον εις  Λυκαβυτόν (38604497) περιπολία κάριερς εν δράσει. Δυναμίτης ερρίφθη Αγ. Τριάς εις (την Ιερά οδό-Πειραιώς) (363448). Πυκνά πυρά ελαφρών όπλων εις Μενάνδρου – Παλαιά Πλατ. Μεταξουργείου (370452 365450). Ιδιώτης αναφέρει αποθήκην βενζίνης και λιπαντικών του ΕΛΑΣ εις Γωνία Ευθανασίας – Αγ. Δανιήλ (Πλ. Μεταξουργείου) (357455). Ανεξάρτητος διμοιρία συνεπλάκη την 1500 ώραν εις μάχην εις  Βύσσης – Αθηνάς (371446). Θέσις πολυβόλου ΕΛΑΣ κατεστράφη υπό ΠΙΑΤ. Ημέτεραι απώλειαι 2 τραυματίαι 1 αγνοούμενος. Ανεξάρτητος (Ind) διμοιρία νυν εγκατεστειμένη εις Βύσσης -Αθηνάς (37194469). Αργότερον, οικία εις  Αγ. Κωνσταντίνου 37064538 θεωρουμένη ως κατεχόμενη υπό Στρατηγείου του ΕΛΑΣ περιοχής εξεκαθαρίσθη. 4 Ξενοδοχεία Μάρνη – Βεραντζέρου (37194550) εξεκαθαρίσθησαν. Αναφέρονται νάρκαι εις: Αγ. Κωνσταντίνου (Μεταξουργείο) (37054541) και Βεραντζέρου – Χαλκοκονδύλη 37204555. 23η Τεθωρακ. Ταξ/χία αναφέρει εκκαθάρισιν υπό αρμάτων θέσεως πολυβόλου εις Ν.Δ. Πλατείας Φιλοπάππου (363433). Β΄Λόχος  HLI (Σκώτων) παρέλαβε εκ 11 KRRC ΛΙΚΑΒΥΤΤΟΥ. ΄Αρματα περιπολούν ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ –  ΟΔΟΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΟΔΟΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – ΟΔΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Συνελέγησαν νάρκαι εις οδόν ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Ιδιώτης αναφέρει παρουσίαν ναρκών εις διασταύρωσιν Στάση Αγγελοπούλου (378465) και εις οδόν Αγ. Γεωργίου Κυψέλης (38094670) ως επίσης οδόφραγμα εις Λέσβου-Πάρνηθος (Κ.Πατήσσια) (38144773). Ιδιώτης αναφέρει ότι Αιχμάλωτοι κρατούνται εις ξενοδοχείον Μάγιερ-Λιοσίων (371457). Πληροφορίαι ληφθείσαι υπό της αστυνομίας αναφέρουν παρουσίαν ναρκών εις διασταύρωσιν οδών ΜΑΥΡΟΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (378465) και διασταύρωσιν οδών ΣΟΛΩΜΟΥ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (37854555). Νάρκαι εις περιοχήν οδού ΚΩΛΕΤΗ (37754540). Αστυνομία αναφέρει 2 πυροβόλα του ΕΛΑΣ 75 χιλστ  εις Β.Δ. Σχ. Κοπανά (388423) πλησίον μικρού δάσους. Περαιτέρω πληροφορίαι αναφέρουν παρουσίαν πυροβόλων εις γήπεδα σχολείου ΝΔ Σχολ. Κοπανά ΜΙΣΣ ΝΤΑΝΚΑΝΣ ΧΑΟΥΖ εις χάρτην. Ελεύθερος σκοπευτής αναφέρεται ως πυροβολών επί ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ εις την διασταύρωσιν της μετά ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (387444) εκ της έναντι οδού. Ιδιωτική πηγή αναφέρει ότι ο ΕΛΑΣ χρησιμοποιεί την σύραγγα εις Σταθμόν ΑΤΤΙΚΗΣ (368467) ίνα φθάνη εις ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Εν περιπτώσει δυσκολίας εξόδου εις ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ εξακολουθούν μέχρι σταθμού ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (369444) (αρ.8 εις χάρτην ΑΘΗΝΩΝ). ΑΡΓΟΤΕΡΟΝ. 6ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας Αεραγημάτων αναφέρει ότι έφραξαν ήδη την έξοδον εις ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

4.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 2 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ ανεγνώρισαν ΚΟΡΙΝΘΟΝ ΤΡΙΠΟΛΙΝ. Δεν παρετηρήθη κίνησις. Οδόφραγμα εις Ν.Πέραμος(Δ.Μεγάρων) (Ε.0948). Σιδηροδρομική γέφυρα εις (D.6335) ανετινάχθη. Εις περιοχήν Δαφνί (Ε.2949) αμυντικά ορύγματα. Εις έν όρυγμα φαίνεται πιθανώς τοποθετημένον καμουφλαρισμένον πυροβόλον. ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ ανεγνώρισε ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΤΑΤΟΪ – ΚΗΦΙΣΙΑΝ – ΧΑΣΣΑΝΙ. Δεν παρετηρήθη κίνησις. Παρετηρήθησαν συγκεντρώσεις πλήθους εις πλατείας και γωνείας οδών ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έν μεγάλον φορτηγόν εδέχθη επίθεσιν εις Ν.Φιλαδέλφεια (385584). Απάντησις πυρών εκ λόφων Βορείως και Νοτίως οδού. 6 ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ εβομβάρδισαν και επολυβόλησαν πιθανάς θέσεις πυροβόλων Δαφνί (Ε.2949). Δεν παρετηρήθη πυροβόλον. Οδόφραγμα εις Πειραιά (260495). ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ εις αναγνώρισιν διά πυροβόλα εδέχθη πυρά με τροχιοδεικτικά  εκ Ν.Δ. Γαλάτσι (386478). Εργοστάσια πυρομαχικών εις Αποθ. Λιοσίων αρ. 70 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ εβλάβη κατόπιν εκκρήξεως.

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Αναφερθείσαι εις δελτία προς Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ. Φίλιαι δυνάμεις 3 τραυματίαι 1 αγνοούμενος. Εχθρός. 22 νεκροί 12 τραυματίαι 75 αιχμάλωτοι.