Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/13 Δεκ 1944 1900


Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  13.12.44  ώρα 1900.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Η απειλούμενη επίθεσις κατά των στρατώνων πεζικού εις κτίριονΣτρτ. Παπαπηγμάτων 59 ΑΘΗΝΩΝ έλαβε χώραν σήμερον την πρωΐαν μέχρι 1000ώρας ότε ο εχθρός παρεδόθη και επέστρεψε μερικούς εκ των Αιχμαλώτων. Εχθρός αιχμάλωτος αναφέρει ότι της επιθέσεως ηγείτο τέως Έλλην Αξ/κός της αεροπορίας ο οποίος  επληροφόρησε τον εχθρόν ότι οι στρατώνες κατείχοντο υπό της χωροφυλακής. Είς αιχμάλωτος είχε μόλις στρατολογηθή  χθες εκ της περιοχής ΠΑΤΙΣΙΩΝ και ήτο ωπλισμένος με πιστόλιον και 55 φυσίγγια. Δεν ελήφθησαν πληροφορίαι εκ της περιοχής ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Εχθρικαί συγκεντρώσεις αναφέρονται εις Περιοχή Χολαργός – Αγ. Παρασκευή – Αγ. Ιωαν. – Κυνηγός (464470 464482 452482). Ενωρίς σήμερον την πρωΐαν η 3η Ελλην. Ταξ. απέκρουσε εχθρικήν επίθεσιν εις ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ (408425). Ο εχθρός έσχε βαρείας απωλείας. Επίσης ο εχθρός έβαλε δι’ όλμων ολόκληρον την γραμμήν της Ταξ/χίας από ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ έως το νοσοκομείον ΣΥΓΓΡΟΥ αριθμ.96 Νοσοκ. Συγγρού (394440) αλλά το πεζικόν και τα άρματα της Ταξ/χίας τους εξεδίωξε μέχρι του κτιρίου (395454). Επίθεσις επίσης της Ταξ/χιας εις περιοχήν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ έλαβε χώραν Β.Δ. Μαιευτηρίου ΄Ελενας (396453) ίνα ελαφρύνη την πίεσιν εκ της επιθέσεως του εχθρού κατά των στρατώνων πεζικού αλλά ο εχθρός ταχέως υπεχώρησεν εις 6ο Στρ. Νοσοκομείον αριθμ.88 ΑΘΗΝΩΝ. Διαρκούσης της πρωίας η Ταξ/χία επολυβόλησε στόχους εις περιοχήν ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ από (402438). Αιχμάλωτος συλληφθείς εις επίθεσιν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ εδήλωσε ότι ήτο εκ ΘΗΒΩΝ. Έφερε στολήν ΜΠΑΤΛ ΝΤΡΕΣ και είχε τυφέκιον Βρεττανικόν εκ των, όπως είπε, χορηγουμένων εις την Εθνοφυλακήν των ΘΗΒΩΝ. Το ηθικόν του ήτο χαμηλότατον και ανέφερε ότι το Τάγμα του ήτο αδύνατον.

3.     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Την 13.12.44 ώραν 0345 ο εχθρός επετέθη κατά του κτιρίου στρατώνων πεζικού Παραπηγμάτων 59 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ (395449). Διέρρηξαν τον ΒΟΡΕΙΟΝ τοίχον εις πολλά σημεία και εισήλθον εις σημαντικόν αριθμόν. Το κύριον μέρος της μάχης έλαβε χώραν εις περιοχήν Αποθήκης χορηγήσεως Βενζίνης και Λιπαντικών, τα οποία επυρπολήθησαν. Πολλά κτίρια εις την ΒΑ γωνίαν των στρατώνων κατελήφθησαν υπό του εχθρού  και πολλά επυρπολήθησαν ως επίσης και μερικά οχήματα. Την 0900 ώραν κατέφθασαν ενισχύσεις υπό Λόχου του Βασιλ. Συντ/τος. Την 1400 ώραν ανεφέρθη ότι τώρα η εν λόγω περιοχή εκκαθαρίζεται. Αι απώλειαι μας ως ανεφέρθησαν κατά την 1100 ώραν ήσαν 4 Αξ/κοί νεκροί. Χθές την νύκτα διμοιρία του 11 KRRC παρά Λεωφ. Συγγρού (Εργοστ. ΕΘΕΛ) εις γέφυραν (366427) διεσκόρπισε εχθρικήν περιπολίαν. Την αυγήν, επιθεώρησις της γέφυρας απέδειξε ότι είχον τοποθετηθεί γομώσεις δυναμίτου. Η αστυνομία αναφέρει ότι την 11ην Δεκεμβρίου 2 Νοσοκομειακά συνελήφθησαν υπό του εχθρού εις γωνίαν ΚΟΛΕΤΙ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (378454). Ο αριθμός του ενός Ν5647479. Το έν εκ των δύο εσημειώθη το απόγευμα της 12ης Δεκεμβρίου έξωθεν της Τεχνικής Σχολής Νέα Σφαγεία (344429) εκφορτώνον υλικά του ΕΛΑΣ. Ανεπιβεβαίωτοι  πληροφορίαι εξ ιδιωτικής πηγής αναφέρουν ότι οχήματα της πυροσβεστικής εχρησιμοποιήθησαν υπό του εχθρού προς μεταφοράν πυρομαχικών. Ανεφέρθη συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις Κωλέτη (Νεάπολη) (378453) διασταύρωσιν ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΣΩΛΟΝΟΣ ωπλισμένων διά δυναμίτιδος κλπ. Κατάλογος οδοφραγμάτων αναφέρεται ως ακολούθως υπό υπηρεσίας πληροφοριών 3ου Σώματος. Παρετηρήθησαν το απόγευμα της 12.12.44. 1ον 100 μέτρα ΝΟΤΙΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΟΥ Ψυρρή εις οδόν ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ψυρρή (36914466). Κατασκευή εκ παλαιών σιδηρών κενών βαρελιών, ύψος 1.05 μέτρα αμφότερα τα πεζοδρόμια ελεύθερα.2ον. Σταυροδρόμιον ΑΪ ΑΣΣΟΝΑΤΟΥ παρά το τέρμα οδού Ερμού και ΜΙΛΙΟΝΙ (36574471). Εκ λίθων, ύψος 0.50 μέτρα. 3ον. Εις οδόν ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ πλησίον διασταυρώσεως με ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ (37104486). Εκ λίθων, εκ κατεδαφισμένων οικιών και λιθοστρώτου. Προσεγγίσεις υπονομευμέναι. 4ον. Εις οδόν ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ πλησίον διασταυρώσεως μετά ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (37044487). 5ον. Εις Πλατείαν ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έμπροσθεν του Αστυνομικού Σταθμού (36984537). 6ον. 2 οδοφράγματα εις πλατείαν ΑΣΩΜΑΤΩΝ το έν είναι κατασκευασμένον πέριξ ενός τροχιοδρόμου εις την είσοδον της οδού ΕΡΜΟΥ (366246). Το έτερον εις την δυτικήν πλευράν της Εκκλησίας εις την είσοδον της Πλατείας ΑΣΩΜΑΤΩΝ (36604464). Η αστυνομία αναφέρει επίσης 6 νάρκας κάτωθι των ακολούθων οδοφραγμάτων. Μεταξύ οδών ΠΑΤΙΣΣΙΩΝ και ΙΘΑΚΗΣ ΜR (378469). Οδών ΠΑΡΝΗΘΟΣ και ΚΩΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ MR (377466). Οδών ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ και ΠΑΤΗΣΙΩΝ MR (379471). Πλατείαν ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ, δεξιά και αριστερά της πλατείας MR Κυψέλη (386473). Αι ακόλουθοι πληροφορίαι εκ της αστυνομίας. Δ/τής Χωροφυλακής κτιρίου 87 Μακρυγιάννη αναφέρει 2 πυροβόλα των 75 χιλστ εις περιοχήν λόφου Φιλοππάπου (365435). Αναφέρεται συγκέντρωσις 300 ανδρών του ΕΛΑΣ εις εργοστάσιον μακαρονοποιίας  οδόν ΛΕΜΠΕΣΗ αρχή Λεωφ. Συγγρού (375435). Συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ αναφέρεται εις γκαράζ γωνίαν ΛΙΩΣΙΩΝ και ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (369473). Αναφέρεται ότι το Γεν. Επιτελείον του ΕΛΑΣ ευρίσκεται εις οδόν ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ Ακαδημία Πλάτωνος (361457). Αναφέρεται ότι η κλινική ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ (379452) κατέχεται υπό του ΕΛΑΣ. Έλλην Αξ/κός Σύνδεσμος αναφέρει ότι Στρατηγείον ΕΛΑΣ εις μεγάλον κτίριον ΝΑ πλευράν ΛΟΦΟΥ ΚΟΛΟΝΟΥ ΣΚΟΥΖΕ (364471) ομού με άρμα και α/αρματικόν πυροβόλον. Επίσης αναφέρεται μεγάλη συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ – 2α Ταξ/χία του ΕΛΑΣ – εις περιοχήν ΚΟΛΩΝΟΥ ΣΚΟΥΖΕ. Επίσης αναφέρεται υπό του ιδίου πυροβόλον εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (3548). Αι κάτωθι πληροφορίαι υπό της αστυνομίας. Οδόφραγμα και νάρκη 300μ απο Πλατ. Μεταξουργείου επί της οδού ΛΕΝΟΡΜΑΝ (364456). Υπόλοιπα 6ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ εκ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναφέρονται εις οικίαν ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (3548) με δέκα όλμους και μικρά πυροβόλα. Ολμος εις Λόφον ΚΟΛΩΝΟΥ (363466). Ελλην. ΓΕΣ αναφέρει ότι εις γωνίαν οδών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (381457) έν ΤΖΙΠ μετά α/αεροπορικού Πολυβόλου ευρίσκεται εκεί κεκαλυμμένον(με σινδόνιον) υπό του ΕΛΑΣ. Αναφέρονται 2 όλμοι εις την είσοδον της οδού ΑΡΑΧΩΒΗΣ (381454). Επίσης το Ελληνικόν ΓΕΣ αναφέρει ότι Γραμμή εξορμήσεως της επιθέσεως του εχθρού κατά των στρατώνων πεζικού αριθ. 59 παραπήγματα ΑΘΗΝΩΝ ήτο το τετράγωνον ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ (398453) όπου υπάρχουν ακόμη μερικοί κρυπτόμενοι. Άλλοι κρύπτονται εις δάσος ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΛΙΚΑΒΥΤΤΟΥ. Αγγελιαφόρος μοτοσυκλετιστής ανάφερεν  σήμερον την μεσημβρίαν ότι εχθρικόν α/αρματικόν πυροβόλων έβαλε κατά της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ εκ της οδού ΡΙΓΙΛΗΣ (385442). Το Ελληνικόν ΓΕΣ αναφέρει σοβαράν συγκέντρωσιν εις ΓΑΛΑΤΣΙ (394486) πυρομαχικών και φορτηγών 4ον Τάγμα 2ας Ταξ/χίας αεραγημάτων αναφέρει ότι η 5η Αποθήκη Τροφίμων κατελήφθη υπό του ΕΛΑΣ. Δεν ελήφθησαν νέα των 4 φρουρών. Α΄Λόχος εβλήθη μετ’ ακριβείας δι’ όλμων εις Εργοστάσιον Πουλοπούλου κτίριον 177. Διμοιρία του Α΄Λόχου εκινήθη εκ του κτιρίου 177 προς την περιοχήν διασταυρώσεως οδών. Οι όλμοι επεσημάνθησαν εις τρεις Ιεράρχας Δ.λόφου Νυμφών οικίαν (358439). Απώλειαι του εχθρού 31 νεκροί. 5ον Τάγμα. Ημέρα ήσυχος. Περιοχή εχθρικού Στρατηγείου Ζυθοποιείον ΦΙΞ αρ. 153 χάρτου ΑΘΗΝΩΝ. Εχθρός παρηνωχλήθη με πυρά πολυβόλου. Ανεφέρθησαν ελεύθεροι σκοπευταί έναντι ζυθοποιείου Φιξ (369430). Ιδιωτική πηγή πληροφορεί α/αρματικαί ομάδος με δυναμίτην εις Σόλωνος και Ζωοδόχου Πηγής (37774524). Θέσις πολυβόλου εις Ν.Δ. κλιτές αρδηττού (38034322). 6ον Τάγμα. Θεωρεί ότι ο εχθρός εκινήθη εις οδόν ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ διαρκούσης της ημέρας. Πλατεία ΟΜΟΝΟΙΑΣ βάλεται εξ ελευθέρων σκοπευτών. Κτίριον 146 Βαρβάκειον ΑΘΗΝΩΝ επίσης Νοσοκομείο γειτονικόν και κτίριον «3» εις  ωδείον οδού Πειραιώς 143 ΑΘΗΝΩΝ κατέχονται υπό του Γ΄Λόχου του 6ου Τάγματος και αστυνομίας. Το ηθικόν της αστυνομίας καλίτερον. Το μηχανικόν αναφέρει πληροφορίαν εξ ιδιωτικής πηγής αποθήκην πυρομαχικών ΕΛΑΣ εις Πλατ. Βάθης (37104565) μετά Γερμανού Ταγματάρχου κατοικούντος εις οικίαν. Ίλη Μηχανικού εργάζεται εις υπηρεσίαν υδρεύσεως, τοποθέτησιν ναρκών μετά KRRC και καταπολέμισιν φθειριάσεως των οικιών. 64η πυροβολαρχία αναφέρει ελεύθερον σκοπευτήν εις οδόν Αθηνάς παρά οδ. Βύσσης (371447). Ισχυραί εκκρήξεις εις Λεωφ. Αλεξάνδρας παρά Παναθηναϊκού (394455). RSR αναφέρουν  ότι φορτηγόν του ΕΛΑΣ μετά πολυβόλου εκινήθη ΒΟΡΕΙΩΣ οδού ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ Κεραμεικός (356454). Περιπολία Κάριερς αναφέρει ότι ερίφθη κατ’ αυτής βόμβα εις Πλατ. Ελευθερίας (366449). Ουδέν άλλο αξιοσημείωτον αναφέρει. Θέσις Στρατηγείου Α΄Λόχου 6ου Τάγματος εις Εθν. Τράπεζα 104. 5ον Τάγμα εχθρικαί απώλειαι 4 νεκροί, 7 τραυματίαι, 3 Αιχμάλωτοι. HLI αναφέρουν εκκαθάρισιν 3 ελευθέρων σκοπευτών του ΕΛΑΣ διαρκούσης της ημέρας. Ουδέν άλλο αξιοσημείωτον. Αναφέρεται ότι 70 πολίται ώθησαν ένα τροχιόδρομον εις απόστασιν 100 υαρδών εκ γέφυρας Γέφυρα Τράμ Σφαγεία (363428). Υπόνοιαι ότι ο εχθρός θα επιχειρήση να ανατινάξη ταύτην σήμερον την νύκτα.

4.     ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αεροπορία αναφέρει κατόπιν αναγνωρίσεως ότι όλα τα εχθρικά φράγματα επί ακτίνος ½-3/4 του μιλίου εκ του κυρίου λιμένος ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχουν επανδρωθεί.

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Ανεγνωρίσθη η περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (3556). Δεν παρετηρήθη κίνησις. Ανεγνωρίσθη ΘΗΒΑΙ – ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ – ΧΑΛΚΙΣ. ΓΛΑΥΚΗΣ αεροδρόμιον(;) 143 υπό καλλιέργειαν. Αεροδρόμιον ΛΑΡΙΣΗΣ κεκαλυμμένον ερείπιων κλπ. Δεν παρετηρήθη αεροπλάνον. Προσγείωσις είναι δυνατή εις ΝΔ-ΒΑ λωρίδα. 200-300 ένοπλοι με ίππους και αμάξας κινούνται προς Ανατολάς. 15 μίλια ΔΥΤΙΚΩΣ ΘΗΒΩΝ 3 φορτηγά τριών τόννων της ΡΑΦ κινούνται προς ΑΝΑΤΟΛΑΣ. Το εν τούτων πλήρες επαναστατών, ενόπλων. Παρετηρήθη πυροβόλον 75 χιλστ εις κεντρικήν πλατείαν ΘΗΒΩΝ. Οδοφράγματα αμφοτέρωθεν ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ φρουρούνται. 4 Σπιτφάιρς επολυβόλησαν ΛΟΦΟΝ ΦΙΛΟΠΠΑΠΟΥ ΒΑ Κλιτύν Δυτ. και Βορ. κλιτείς Λοφ. Φιλοππάπου (364437 εις 364434). Επολυβόλησαν χαρακώματα εις Νοτ. κλιτείς Φιλοππάπου (364432  και 362434). Δεν παρετήθη κίνησις. ώρα 1149-1416. Αναγνώρισις υπό 1 ΜΠΟΦΑΪΤΕΡ. Παρετηρήθησαν εξατμήσεις εις αυλήν εργοστασίου με ερυθράν στέγην  Δουργούτη (374423) Υψ. Ν.Γαλάτσι (386479). Δεν παρετηρήθη κίνησις Υψ. ΝΑ Ζωοδόχου Πηγής (Κοπανάς) (408417 και 467469) δεν παρετηρήθη κίνησις. Εις Δραπετσώνα Πειραιώς (284418) δεν  παρετηρήθησαν πυρά όλμων. (224530) δεν παρετηρήθη κίνησις. Απάντησις πυρών ελαφρών όπλων εις Υψ. ΝΑ Ζωοδ. Πηγής (408417). Πυριτιδαποθήκη (376429) όλα ήσυχα. Λόφος Δουργούτη 375422 βλήματα εντός της περιοχής. Ωρα 1404-1447. 2 Σπιτφάϊρς επολυβόλησαν λόφος Δουργούτη (374423). Δεν παρετηρήθησαν πυροβόλα, αλλά ολόκληρος η περιοχή επολυβολήθη περιλαμβανομένων χαρακωμάτων. Μεγάλον επιτελεικόν αυτοκίνητον εις το σημείον τούτο διαλελυμμένον. Ώρα 1546-1625. 2 Σπιτφάϊρς βομβαρδίζουν και πολυβολούν περιοχήν Ζωοδόχου Πηγής – Κοπανά (402416 405416 403419 405419). Πρώται δύο βόμβαι έπεσαν πλησίον χαρακωμάτων. Επολυβολήθη ολόκληρος η περιοχή 2 κτίρια ανεφλάγησαν. Επίσης επολυβολήθησαν αντικείμενα χρώματος κυανού, μεγέθους περίπου βαρελίων 40 γαλλονίων εις Ζωοδόχου Πηγή – Κοπανάς (406417). Πολλαί φλόγες και καπνός.

6.     ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Αναφερθείσαι εις στρατηγείον ΑΡΚΦΟΡΣ. Φίλια τμήματα νεκροί 4 τραυματίαι 8. Εχθροί . Νεκροί 7 τραυματίαι 7 αιχμαλώτοι 75.

Advertisements