Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/10 Δεκ 1944 0700


Εκ: Στρατηγείου ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς:   Στρατηγείον 3ου Σώματος Στρατού -3ην Ελλην. Ταξ/χίαν- ΓΕΣ
23ην Τεθωρακισμένην Ταξ/χιαν -139 Ταξ/χίαν Πεζικού
2αν Ταξ/χίαν Αλεξιπτ. κλπ.
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δελτίον πληροφοριών 10.12.44 ώρα 0700, νυκτός 9/10 Δεκ.

1.     Τμήμα αποτελούμενον εκ 50 Βρεττανών στρατ. και 6 οχημάτων επιστρέφων εκ ΛΙΟΣΙΩΝ έπεσε εις ενέδραν την 2100 ώραν εις περιοχήν ΛΙΟΣΣΙΩΝ. Απεστάλη βοήθεια όλα τα οχήματα ηλευθερώθησαν. Απώλειαι: 3 τραυματίαι.
2.     Διαρκούσης της νυκτός εγκάθερκτοι των φυλακών ΣΥΓΓΡΟΥ μετεφέρθησαν επιτυχώς εις ΚΑΛΑΜΑΚΙ υπό Βρεττανικών στρατευμάτων.
3.     Ωρα 0100. Φάλλαγξ εκ 3 Τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, 1 ανιχνευτικού του 46ου Συντ/τος Αρμάτων κινούμενα εκ των στρατώνων, κτίριον υπ’ αρ. 65 εις χάρτην ΑΘΗΝΩΝ, συνήντησαν νάρκας εις οδόν ΕΒΟΛΑΣ (387467) αι οποίαι είχον τοποθετηθεί εσχάτως. Απώλειαι. 1 Τεθωρακισμένων αυτοκίνητον. 1 ανιχνευτικόν 1 τραυματίας.
4.     Ωρα 0540. Επίθεσις κατά του κτιρίου στρατώνων Χωροφυλακής υπ’ αρ. 87 εις χάρτην ΑΘΗΝΩΝ. Μάχη θέσεων, όγκος πυρών εχθρού εκ περιοχών ΑΡΔΗΤΟΥ (382434) και ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ (375429). Τάγμα αεραγημάτων εμμένον εκεί εζήτησε ενίσχυσιν την προηγουμένην εσπέραν της επιθέσεως εκ περιοχής ΣΤΑΔΙΟΥ. Η επίθεσις εξακολουθεί σφορδά πυρά. Ελλείπουν λεπτομέρειαι.
5.     11ον KRRC (τάγμα) έφθασαν εις ΑΘΗΝΑΣ εκ ΒΟΡΡΑ την 0600 ώραν.

Advertisements