Προκύρηξη 3 Ορεινή Ταξιαρχία (ΡΙΜΙΝΙ)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ

Αξιωματικοί καί αντάρτες του ΕΛΑΣ

Ημείς οι αξιωματικοί καί στρατιώται της ΙΙΙ E.O.T., φτωχά παιδιά, πού τόσα χρόνια πολεμήσαμε τον απαίσιο Χιτλερισμό καί Φασισμό, σας εκκαλέσαμε προχθές να καταθέσετε τα όπλα καί όλοι μαζί νά κάνομε Εθνικό Στρατό, νά σπεύσομε στα βόρεια σύνορα μας, νά πολεμήσομε τους απαίσιους Γερμανοβουλγάρους. Μερικοί μας ακούσατε καί ήλθατε, σας έστείλαμε αμέσως εις τα Τάγματα ‘Εθνοφυλακής καί κατετάγητε στρατιώται.
Μερικοί εξακολουθείτε τον εμφύλιο πόλεμο, υπακούετε ακόμη εiς τους Γερμανούς, Ιταλούς καί Βουλγάρους, που έχετε εις τάς τάξεις σας. Υπακούετε σε μερικούς μωροδόξους στρατιωτικούς αρχηγούς σας καί σε μερικούς πολιτικάντηδες που θέλουν να επιβάλουν την χειροτέρα δικτατορία.
Ξέρομε, θα μας απαντήσετε ότι σας σκοτώνουν οι καθοδηγητές, όταν εκδηλωθείτε. Είσθε όμως πολλοί, στρέψατε τα όπλα σας εναντίον των για νά απαλλάξητε την Ελλάδα από το κακόν.
Χτες το ραδιόφωνο εξήγγειλε, ότι οι Αλβανοί βαδίζουν εναντίον της Ηπείρου. ότι τριακόσιοι Βούλγαροι εϊσήλθον εϊς την Δυτική Ελληνική Μακεδονία καί σφάζουν. H Βουλγαρική Κυβέρνησις απήντησε, ότι δεν είναι τακτικός στρατός καί δεν έχει ευθύνη.
Ημείς δεν έχομεν ευθύνη, που δεν στρέφομε τα όπλα εναντίον των παρά άλληλοσκοτωνόμεθα;
Γιατί οι Βούλγαροι που είχαν φασιστικό καθεστώς καί εξακολουθούν νά το έχουν καί είχαν συμμάχούς τους Γερμανούς, δεν καλούν ημάς τους Έλληνας καί τους αρχηγούς σας, τους κομμουνιστές, νά μπούμε στη Βουλγαρία καί νά ρίξομε το καθεστώς των καί νά επιβάλλουν τον κομμουνισμό εκεί πρώτα; Σας κάνομε έκκλησιν πάλιν, καταθέσατε τα όπλα τώρα, που είναι καιρός ακόμη για νά μη φέρετε την σφραγίδα του Εφιάλτου εϊς τον αιώνα.
Παρ’ όλα τούτα, σας τονίζομε: Σεις προστατεύετε τους λωποδύτες, τους δολοφόνους, τους εμπρηστές, τους πάσης φύσεως κακοποιούς καί παίρνετε επαίνους άπό τον Χίτλερ.
Ημείς όμως, ως γνήσιοι Έλληνες καί παιδιά του λαού, θα επιβάλλομε το Κράτος του Νόμου, θα αποδώσομε τάς ελευθερίας του λαού καί θα εκδιώξομε τους Γερμανοβουλγάρους από το πάτριον έδαφος, είτε το θέλετε, είτε όχι.

Οι Αξιωματικοί καί στρατιώται της
ΙΙΙ E.O.T. Ταξιαρχίας

Advertisements