Διαταγή ΕΛΑΣ για έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, 2 Δεκ 1944


ΚΕΕΛΑΣ

Αρ. Α.Π. 3

(Προς) ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΑΤΗΓΕΙΟΝ

Υπουργοί μας παρητήθησαν στοπ. Κατ’ εξακριβωμένος πληροφορίας Ζέρβας ανεχώρησε εσπευσμένως εις Ήπειρον ίνα ενεργηθεί γενικήν επιστράτευσιν και επιτεθεί καθ’ ημών στοπ. Προετοιμάσατε και κινητοποιήσατε ογδόην, πρώτην, ενάτην και δεκάτην μεραρχίαν άνευ ουδεμιάς χρονοτριβής προς επίθεσιν εναντίον Ζέρβα προτού προλάβει να επιστρατευθεί στοπ. Αφαφερατε πρώτοβουλίαν από Ζέρβα στοπ. Άμα πέρατι προετοιμασίας επιτεθείτε στοπ. Διατάξατε άμεσον διάλυσιν Εθνοφυλακής καθ’ άπασαν Ελλάδα με πολιτικά και εν ανάγκη βίαια μέσα στοπ.

2.12.44 ΓΕΡΟΣ.

ΣΗΜ: «Γέρος» ηταν το ψευδωνυμο του Σιάντου

Advertisements