Εντολή για ομαδικές δίκες. ΕΑΜ/ΚΕ/21 Νοε 1944


ΕΑΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ. Πρωτ.7313,
Αθηνα 21/11/1944
Για όλες τις επιτροπές περιοχών του ΕΑΜ.

Αγαπητοί συναγωνιστές,

Πριν από όλα πρέπει μια σειρά από ομαδικές δικές που τον πρακτικό και πολιτικό τους αντίκτυπο καταλαβαίνετε…

Γι’ αυτό θα ετοιμάσετε ομαδική δική που θα περιλάβετε σε μια μήνυση όλα τα καθάρματα που λάβανε μέρος αρχίζοντας από τους ηγέτες. Έτσι πετυχαίνουμε το αποτέλεσμα να ξεμπερδεύουμε με  μιας μ’όλους αυτούς και να δίνουμε στις δικές χαρακτήρα λαϊκής μάχης απ’ την οποία είναι αδύνατο να γλυτώσουν. Έτσι θα κάνουμε την δική του Α χωριού, της Β συνοικίας κλπ., που όταν θα γίνεται, ολόκληρος ο λαός θα παρουσιασθεί και θα κυκλώσει το Δικαστήριο και όποια να είναι η σύνθεση του δεν θα μπορέσει παρά κάτω από την πίεση του λαού να δικάσει και να καταδικάσει.

Θα οργανώσουμε επίσης ομαδικές δίκες  εναντίον οργανώσεων… Όλα τα μέλη τους με μια μήνυση… Θα τους τραβήξουμε σε ομαδική δίκη προσέχοντας ιδιαιτέρως τους επί κεφαλής κι εκείνους που έχουν μεσ’ τον κρατικό μηχανισμό κάποια θέση… Με τον παραπάνω τρόπο χωρίς να καταπονούμε συνεχώς το λαό εξασκούμε και μια μεγάλη λαϊκή πίεση στα δικαστήρια από τις μάζες του λαού…

Γενικά για όσους έχουν καταγγελθεί –μεμονωμένους- δεν θα πρέπει να γίνονται πολλές χωριστές μηνύσεις… Για να ανταποκριθείτε στα παραπάνω  χρειάζεται να οργανωθεί  στην έδρα κάθε λαϊκού δικαστηρίου που είναι η έδρα του πρωτοδικείου, δικαστικό τμήμα από τους πιο καλούς δικηγόρους και απο μέλη της οργανώσεως μας πιστά και αφοσιωμένα.

Advertisements