Εκθεση πεπραγμένων, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/ 10 Νοε 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.2231

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιον Α΄ Οργάνωσις – Δύναμις

Συνεκροτήθη Διμοιρία Αυτοκινήτων εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθ. Διαταγής Γενικού Στρατηγείου εκ των υπαρχόντων μηχανοκινήτων.
Επίσης συνεκροτήθη και ετέρα Ναυτική Βάσις στις Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ με βάσιν την ΣΚΙΑΘΟΝ.
Συνεκροτήθησαν Φρουραρχεία εις ΒΟΛΟΝ – ΑΛΜΥΡΟΝ – ΣΚΙΑΘΟΝ – ΣΚΟΠΕΛΟΝ.
Το ΙΙ ον Γραφείον του Συν/τος μετά των Π.Κ.Π αποτέλεσε ιδιαίτερον τμήμα.
Επίσης συνεκροτήθησαν ως ιδιαίτερον τμήμα τα Συνεργεία του Συν/τος.

ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μονάδες

Αξκοί

Υπαξκοί

Ιερείς

Ανταρταί

Σύνολον

1.Διοίκησις

2

2.Επιτελείον

15

3.Λόχος Διοικήσεως

3

15

119

137

4.Ι/54 Τάγμα

24

92

634

750

5. ΙΙ/54 –«-

21

75

1

505

602

6.ΙΙΙ/54 –«-

25

106

1

680

812

7.ΧΥΙ/γ Μοίρα      Πυρ/κού

7

31

164

202

8. 8ος Λόχος Νέων

5

4

137

146

9.Λόχος Μηχανικού

3

26

133

162

10.Λόχος Εμπέδων

5

6

104

115

11.Διμοιρία   Ολμων

1

4

27

32

12.Διμοιρία
Αυτόκινήτων

5

19

24

13.4η Ναυτική Μοίρα

2

18

137

157

14.Εφ. Συν/τος

1

11

72

84

15.Συνεργεία Συν/τος

1

14

116

131

16.Νοσοκομείον

5

1

23

29

17.ΙΙ ον Γραφείον

1

1

23

25

18.Φρουραρχείον Βόλου

2

7

9

19. Λέσχη Αξ/ κών

1

1

      Σύνολον

124

409

2

2.900

3.435

Δύναμις Κτηνών κατά κατηγορίας

Τμήματα

Ιπποι

 

Ημίονοι

Ονοι

Κέλητες

Κοιν. Φόρτου

Ειδ.

Φόρτου

Κοιν.

Φόρτου

1.Ι/54 Τάγμα

2

3

9

15

2.ΙΙ/54 –«-

2

10

22

3.ΙΙΙ/54 –«-

3

8

13

25

4.ΧΥΙ/γ Μοίρα Πυρ/κού

2

6

33

5. Λόχος Μηχανικού

1

5

6.Λόχος Διοική  σεως

4

5

7. 8οςΛόχος Νέων

3

8.Διμοιρία Όλμων

6

2

9.
Εφοδιασμός

2

3

10. Λόχος Εμπέδων

1

       Σύνολον

10

17

44

114

1-185

ΚΑΥΣΙΜΑ : Δεν υπάρχουν

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

6 φορτηγά αυτοκίνητα (λάφυρα)       1 τρίκυκλη Μοτοσυκλέτα (λάφυρον)
4            -«-     -«-        (εξ επιτάξεως) 6 δίκυκλες       -«-           (λάφυρα) 2
2 επιβατικά     -«-       (λάφυρα)                     (2 ακινητούν)
3            -«-     -«-        (εξ επιτάξεως)
(2 ακινητούν)

ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ: ΄Απαντα τα τμήματα εντός οικημάτων.
ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΚΤΗΝΩΝ: Εις ΄Ορχον και Σταύλους.

ΗΘΙΚΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Αρκετά καλόν. Αι μάχαι και τα εγχειρήματα για την κατάληψη του Βόλου και των λοιπών Στρατιωτικών στόχων διακρίνοντο από το επιθετικό πνεύμα των ανδρών.

Κεφάλαιον Β΄ Πληροφορίαι

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1/10/1944 Οι Γερμανοί εξετέλεσαν 2 στρατιώτες των που απεπηράθησαν να αυτομολήςουν
2/10/1944 Τα Πυρ/λα του ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ μεταφέρθησαν στα ΧΑΝΙΑ. Το δε οχυρό ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ το περιεκύκλωσαν με νάρκες και περιμένουν διαταγή να το ανατινάξουν.
1/10/1944 Σήμερα στο ΒΟΛΟ έγινε εκ μέρους των Εθνικοαπελευθερωτικών Οργανώσεων μνημόσυνον για τα θύματα του φασισμού στο οποίον πήραν μέρος πάνω από 20.000 Λαού. Οι   Γερμανοί τρομοκρατημένοι παράμειναν απλώς ως θεαταί.
2/10/1944 Οι Γερμανοί ανατίναξαν την σιδ/κήν γέφυραν ΑΝΑΥΡΟΥ.
3/10/1944 Ηλθε από την ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ 1 αεράκατος με 4 ανωτέρους Αξ/κούς οι οποίοι   συνομίλησαν με τον Λιμενάρχην   ΒΟΛΟΥ ΠΕΤΣ. Οι Γερμανοί σήμερα   ανετίναξαν τα κλειδιά και το τροχαίον υλικόν της γραμμής ΠΗΛΙΟΥ.
5/10/1944 Οι Γερμανοί με 5 αυτοκίνητα ανέβηκαν στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ όπου αφού καθ΄οδόν κτυπήθηκαν από τμήματά μας φεύγοντες έκαψαν 150 σπίτια εις ΠΟΡΤΑΡΙΑ και ΚΑΤΗΧΩΡΙ. Επί κεφαλής της ανωτέρω δυνάμεως ήταν ο Φρούραρχος   ΒΟΛΟΥ Αντ/ρχης ΚΡΑΪΣ.
7/10-1944 Ηλθε στο λιμάνι του ΒΟΛΟΥ νηοπομπή με 1000 περίπου Γερμανούς που προέρχονται από τον ΠΕΙΡΕΑ.
8/10/1944 Σήμερα με μικρά πλοία ήλθαν από ΕΥΒΟΙΑ περί τους 150 Γερμανούς θετικές πληροφορίαι της απορρήτου υπηρεσίας μας αναφέρουν ότι οι Γερμανοί θα εγκαταλείψουν τον ΒΟΛΟΝ μέχρι 20/10/1944.
9/10/1944 Ηλθαν από τον ΠΕΙΡΕΑ 30 σκάφη διαφόρου μεγέθους με πολεμικό υλικό και στρατό.
10/10/1944 Σήμερα ήλθε στο λιμένα του ΒΟΛΟΥ από τον ΠΕΙΡΕΑ νηοπομπή μεταφέρουσα περί τους 3000 στρατιώτες και διάφορο πολεμικό και άλλο υλικό.
11/10/1944 Άλλη νηοπομπή   από 19 σκάφη ήλθε στο λιμένα με 1000 περίπου Γερμανούς και παντοειδές πολεμικό υλικόν.- Σήμερα οι Γερμανοί στο ΒΟΛΟ επίταξαν πολλά κάρρα και καροτσάκια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν διά την αναχώρησίν των προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ.- Με πολλά πλοία έφυγαν σήμερα δυνάμεις του ναυτικού προς ΘΕΣ/ΝΙΚΗ πλην όμως αργότερα επέστρεψαν πάλιν εις ΒΟΛΟΝ γιατί στο δρόμο χτυπήθηκαν από συμμαχικά αεροπλάνα και καράβια.
12/10/1944 Φάλαγγες άρχισαν να φεύγουν προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ αφού προηγουμένως το Πυρ/κό τους έβαλε προς τα υψώματα του ΚΑΚΑΒΟΥ προσπαθώντας να διανύξουν δρόμον. Αι ανωτέρω δυνάμεις υπολογίζονται περί τους 4500 άνδρες.
13/10/1944 9 συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν σήμερα τον λιμένα του ΒΟΛΟΥ στον οποίον βρίσκονται περί τα 75 γερμανικά σκάφη και τα οποία έπαθεν τεράστιες καταστροφές. Λόγω των μεγάλων δε εκρήξεων προξενήθησαν ζημίες σε πολλά παραλιακά οικήματα.- Οι Γερμανοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν καροτσάκια πωλούν σε εξευτελιστικές τιμές τα ατομικά των είδη πολλά δε εκ των οποίων καίουν.- Πληροφορίαι απορρήτου υπηρεσίας μας αναφέρουν ότι ήλθε διαταγή στο Φρουραρχείο , λέγουσα να αυτοβυθίσουν τα εις τον λιμένα ευρισκόμενα πλοία , ν΄ανατινάξουν τον λιμένα και να αναχωρίσουν μέχρι 18/10/1944.- Τα καταστραμένα υπό του συμμαχικού βομβαρδισμού πλοία   υπολογίζονται εις 25 περίπου.
15/10/1944 Σήμερα ήλθε στο λιμάνι από Χαλκίδα 1 πλοίο τσιμέντινο με Γερμανούς και υλικόν.
16/10/1944 Οι Γερμανοί απηγόρευσαν την κάθοδον   πολιτών προς παραλίαν και σκότωσαν 1 που δεν ήξευρε την διαταγή τους.- Τας μεσημβρινάς ώρας σήμερον έγινε βομβαρδισμός στον λιμένα του ΒΟΛΟΥ από συμμαχικά αεροπλάνα με αποτέλεσμα την καταστροφήν 6 καϊκιών του τσιμέντινου πλοίου, την σκάλαν των σιδ/μων και μιας αερακάτου.
18/10/1944 Οι Γερμανοί   σήμερα ανετίναξαν τη σκάλα του παλαιού   Λιμεναρχείου, τις γενικές   αποθήκες, τον λιμένα μέχρι ψαράδικα και πολλά σκάφη.
19/10/1944 Οι Γερμανοί αφού ανετίναξαν τας οχυρώσεις ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ επιχείρησαν να κατέβουν προς ΒΟΛΟ όπου καθ΄οδόν συνεπλάκησαν και εξουδετερώθησαν από τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ.- Οι Γερμανοί ανετίναξαν σε 4 σημεία τον κυματοθραύστην σε πολλά σημεία, το λιμάνι σε πολλά σημεία το δρόμο ΒΟΛΟΥ προς ΑΓΡΙΑΝ. Το ασύρματο που είχαν στο ξενοδοχείον ΠΑΛΛΑΣ εβύθησαν στον λιμένα. Εριψαν πολλά Πυρ/λα και όπλα στη θάλασσα, έκαψαν μεγάλες ποσότητες ιματισμού, εγκατέλειψαν όλους τους στρατωνισμούς των και συγκεντρωμένοι κατευθύνωνται προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ.- Τας απογευματινάς ώρας άνδρες της Ε.Π εισήλθον εις την πόλιν κατέλαβαν διαφόρους στρατωνισμούς και διατήρησαν   την τάξιν . Ο λαός του ΒΟΛΟΥ σύσσωμος με λουλούδια και τραγούδια περιμένει την είσοδο των Ανταρτών στην πόλιν.- Εις τας 7.30′ κατελήφθη υπό του 9ου Λόχου η ΓΟΥΡΙΤΣΑ.- Τας μεσονυκτίους ώρας τμήματα του 54ου Συν/τος εισήλθον εις την πόλιν και ολοκλήρωσαν την κατάληψιν αυτής.- Ο Λαός υπεδέχθη αυτούς με έξαλον ενθουσιασμόν τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και στεφανώνων τους Αντάρταςμε λουλούδια.- Πέραν της ημερομηνίας ταύτης παύουν αι πληροφορίαι περί του εχθρού καθ΄ότι δεν υπάρχει τοιούτος.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Η αντίδρασης με την είσοδο του στρατού στο ΒΟΛΟ και την επίδειξη της δυνάμεώς του, της πειθαρχίας του, της λαϊκότητός του και της υποδοχής την οποία επεφύλαξε ο Λαός εις αυτόν τρομοκρατήθηκε και εις ουδεμίαν ενέργειαν προέβη.
Τελευτέως όμως βλέπουσα την ανεχτικότητά μας, την αποφυγή λήψεως μέτρων και καθοδηγηθείσα ίσως καταλλήλως ήρχισε να κινείται προβαίνουσα εις συνεδριάσεις και διαδόσεως ειδήσεων ψευδών, εις κυκλοφορίαν συνθημάτων εναντίον του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ως και εις στρατολογίαν μελών.
Ο ΕΔΕΣ ειδικώτερα αναπτύσει δράσιν και ο ίδιος φαίνεται και ως καθοδηγητής των άλλων.
Όλα τα στελέχη και τα σπίτια παρακολουθούνται άγρυπνα.

ΔΡΑΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Η δράσις της Χωροφυλακής προ της αποχωρήσεως των Γερμανών ήτο παθητική και μάλλον υποβοηθητική των Γερμανών.
Μετά την είσοδο του ΕΛΑΣ και την αποκάλυψιν στοιχείων εις βάρος της αφωπλίσθη και εις ουδεμίαν υπηρεσία ασχολείται.
Τα στελέχη της διάκεινται μάλλον εχθρικώς προς το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.

Κεφάλαιον Γ΄ Επιχειρήσεις

ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

1/Διοίκησις. εις ΒΟΛΟΝ εις πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ επί της οδού Αγ. Νικολάου
2/Μ. Επιτελείον. εις ΒΟΛΟΝ εις πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ επί της οδού Αγ. Νικολάου
3/Λόχος Διοικήσεως. εις ΒΟΛΟΝ επί της οδού Δεληγιώργη
4/Ι/54 Σ.Δ. εις Στρατώνες Πεζικού με την Ιην Πολυβολαρχίαν και την ομάδα ΕΠΟΝ. 1ος, 2ος, 3ος Λόχοι εις αποθήκη Στεργίου Β. (ΒΟΛΟΣ)
5/ΙΙ/54 Σ.Δ.   εις Στρατώνες Πεζικού μεθ΄όλης της δυνάμεως.
6/ΙΙΙ/54 Σ.Δ. εις ΒΟΛΟΝ επί της οδού Ιάσωνος – Γαμβέτα οικίαν Ζαρκάδου, 9ος Λόχος εις ΛΑΡΙΣΣΑ, 10ος Λόχος εις ΑΛΜΥΡΟΝ, 11ος Λόχος εις ΣΚΙΑΘΟΝ, 12ος Λόχος εις ΛΑΡΙΣΣΑ, Λόχος Οπλομηχανημάτων έδρα Στρατώνες Πεζικού και με 1 Διμοιρία εις Κεντρική προβλήτα και Φυλάκειον εις γέφυρα ΞΗΡΙΑ.
7/ΧΥΙ/γ Μοίρα Πυρ/κού Σ.Δ. εις Στρατώνες, 5η Πυρ/ρχία εις Στρατώνες.
8/4η Ναυτική Μοίρα. Βάσις εις ΒΟΛΟΝ πολυκατοικία ΓΚΛΑΒΑΝΑ, ετέρα εις ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ – ΑΓΥΙΟΚΑΜΠΟΥ – ΒΑΛΤΟΥΔΙ – ΣΚΙΑΘΟΝ.
9/Λόχος Εμπέδων. Εις Στρατώνες
10/Λόχος Μηχανικού. Εις ΒΟΛΟΝ.
11/8ος Λόχος Νέων. Εις Στρατώνες
12/Διμοιρία Ολμων. Εις ΓΟΥΡΙΤΣΑ και ΠΕΥΚΑΚΙΑ και Σωλήν εις Στρατώνες.
13/Διμοιρία Μηχανοκινήτων. Εις ΒΟΛΟΝ
14/Εφοδιασμός Συν/τος. Εις ΒΟΛΟΝ (Αποθήκη ΦΟΝ-ΚΛΕΒΕ).
15/ΙΙον Γραφείον . Εις Πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ.
16/Λέσχη Αξ/κών. Εις πολυκατοικία ΓΚΛΑΒΑΝΗ (Ιάσωνος- Γαμβέτα)
17/Φρουραρχείον ΒΟΛΟΥ. Εις πολυκατοικία ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
18/Φρουραρχείον Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ. Εις ΣΚΙΑΘΟΝ
19/Φρουραρχείον ΑΛΜΥΡΟΥ. Εις ΑΛΜΥΡΟΝ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Την 2/10/1944 Γερμανικόν Πυρκόν έβαλε σφοδρώς κατά του ΙΙΙ/54 Τάγματος άνευ ουδεμιάς ζημίας.
Την 3/10/1944 τμήματα του 9ου Λόχου ενήργησαν τρομοκρατικήν επιδρομήν   κατά Γερμανικού Φυλακείου ΧΑΝΙΩΝ. Ο εχθρός αιφνιδιάσθη και συνήλθεν μόλις μετά παρεύλεσιν 10 λεπτών ότε ηδυνήθη να βάλη κατά των ημετέρων. Απώλειαι εχθρού ανεξακρίβωτοι. Ημετέρων –Ο-
Την ιδίαν ημέραν τμήμα Μηχανικού το Ι/54 Τάγματος κατέστρεψε ολοκληρωτικά τη γραμμή ΝΤΕΚΩΒΙΛ Μεταλλείων ΔΟΜΟΚΟΥ – ΚΑΪΤΣΗΣ που χρησιμοποιούσε ο εχθρός διά την μεταφοράν βενζίνης και πετρελαίου εκ των Μεταλλείων.
Την 4/10/1944 ο εχθρός εφοδίασε τα αποκεκομένα τμήματά του εις ΧΑΝΙΑ δ ι΄ αεροπλάνου.
Την 5/10/1944 τμήματα αντιμετώπησαν επί 3ωρον εις ΠΟΡΤΑΡΙΑ εχθρική φάλαγγα εκ 12 αυτοκινήτων πλήρων στρατού, τριών Πυρ/λων και 2 τάνκς υποστηριζομένων υπό των Πυρ/λων ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ, ΓΟΥΡΙΤΣΗΣ και πολλών ΄Ολμων και εχθρικής δυνάμεως κινηθείσης από ΠΛΙΑΣΙΔΙ εις σκληράν μάχην εξεληχθείσαν εις οδομαχίαν εντός της ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ο εχθρός κατώρθωσε να καταλάβη ταύτην. Απώλειαι του εχθρού εξακριβωμέναι 30 νεκροί και τραυματίαι, 1 αυτοκίνητον καταστραφέν. Απώλειαι ημετέρων 1 νεκρός. Ο εχθρός προέβη εις πυρπόλησιν μεγάλου αριθμού οικιών εις ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ και ΚΑΤΗΧΩΡΙ..
Από 1ης μέχρι 6ης Οκτωβρίου τμήματα του Ι/54 Τάγματος απηγόρευσαν την αποχώρησιν προς Βορράν εχθρικών φαλάγγων επιφέροντα σοβαράς απωλείας εις τον εχθρόν.
Την 7/10/1944 ενεργήθη επιθετική κρούσις εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ διά 2 ομαδικών Ολμων και μιάς Διμοιρίας Πεζικού με αποτέλεσμα την καταστροφήν 6 εχθρικών αυτοκινήτων και τον φόνο πολλών Γερμανών.
Την ιδίαν ημέραν 2 εχθρικαί περίπολοι κινηθείσαι εκ ΒΟΛΟΥ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ δι΄ανίχνευσιν πεδίου ναρκών εβλήθηκαν υπό ενεδρευόντων τμημάτων μας. Επικολούθησε συμπλοκή αποτέλεσμα της οποίας ήτο η υποχώρησις του εχθρού με απώλεια αλυσιδοφόρου έλκοντος Πυρ/λον καταστραφέν συνεπεία νάρκης. Εχθρικόν Πυρ/κόν έβαλε κατά των θέσεών μας. Απώλειαι εχθρού περίπου 15 νεκροί. Ημετέρων 2 τραυματίαι.
Δύναμις 300 και πλέον Γερμανών με 4 Πυρ/λα και 2 τάνκς υποστηριζομένη υπό των Πυροβολείων ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ – ΓΟΥΡΙΤΣΗΣ και πολλών Ολμων επεχήρησε από τας πρωϊνάς ώρας ν΄ανέλθη εις ΠΟΡΤΑΡΙΑ. Εις μάχην διαρκέσασα επί 5 ώρες τα τμήματά μας επέφερον σημαντικάς απωλείας εις τον εχθρόν και εκράτησαν τας θέσεις των τελικώς ο εχθρός ηδυνήθη την 13ην ώραν ν΄ανέλθη εις ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ. Απώλειαι του εχθρού περίπου 20 νεκροί και τραυματίαι και 3 αιχμάλωτοι. Λάρυφα 1 μαρσίπ, 2 μάουζερ, 1 ζεύγος κιάλια και πολλές εκκρηκτικές ύλες. Απώλειαι ημετέρων 3 νεκροί και 7 τραυματίαι.
Εν συνεχεία την 13ην ώραν ο εχθρός επιχήρησε ν΄ανέλθη εις ΧΑΝΙΑ και να διασπάση τον κλοιόν του ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ εις μάχην με τα εκεί τμήματά μας διαρκέσασα επί 6ωρον ηναγκάσθη να καμφή και τελικώς να τραπή εις φυγήν προ της εκδηλωθείσης αντεπιθέσεως των ημετέρων. Απώλειαι του εχθρού 25 περίπου νεκροί και τραυματίαι. Λάφυρα 1 Οπλ/λον, 2 όπλα, άφθονα πυρ/χικά και 4 κάρρα.
Ημέτεραι απώλειαι –Ο-.

Την 8/10/1944 εχθρική φάλαγξ αυτοκινήτων κινηθείσα εκ ΒΟΛΟΥ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ προσέκρουσε επί πεδίου ναρκών μεταξύ ΚΑΚΑΒΟΥ – ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 2 φορτηγά αυτοκίνητα κατεστράφησαν τελείως. Απώλειαι εχθρού ανεξακρίβωτοι. Ημετέρων -Ο-.
Την 11/10/1944 ημέτερος Ουλαμός Πυρ/κού εβομβάρδισε εχθρική νηοπομπή 4 σκαφών πλήρων στρατού και πολεμικού υλικού. Εβλήθησαν άπαντα τα σκάφη, 1 τούτων πλήρων στρατού εβυθίσθη και έτερον ερυμουλκήθη με σοβαρές ζημίες εις ΒΟΛΟΝ. Ημέτεροι απώλειαι -Ο-.

Την 12/10/1944 ο εχθρός εκ ΒΟΛΟΥ έβαλε διά Πυρκού και Ολμων από θέσεων ΠΕΥΚΑΚΙΑ – ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ – ΛΑΜΙΑ –ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ και από θαλάσσης (εξ αντιτορπιλικού από 6ης πρωϊνής μέχρις 18ης ώρας) κατά των θέσεών μας ΚΑΚΑΒΟΣ – ΜΡΑΜΟΡΑΧΗ με σκοπόν να διαλύση τα τμήματα και διέλθη διά της δημοσίας οδού ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ. Ο εχθρός έβαλε πλέον των 2500 βλημμάτων κατά το 12ωρον και υπό την προστασία του Πυρ/κού εκινήθη φάλαγξ 2500 ανδρών επ΄αυτοκινήτων, τετρατρόχων, πεζή και δι΄άλλων μεταφορικών μέσων φθάσασα των θέσεών μας. Εβλήθη δε υπό του Πυρ/κού μας και ενός ΄Ολμου ευστόχως, ταυτοχρόνως το πεζικό μας έβαλε δι΄όλων των πυρών του   κατά του κινουμένου εχθρού εξαναγκασθέντος να τραπή εις φυγήν με κατεύθυνσιν αριστερά της δημοσίας οδού προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ διά του χωρίου Διμίνι και των αντερισμάτων ΣΕΣΚΟΥΛΟΥ. Αποτέλεσμα της μάχης απώλειαι του εχθρού περί τους 200 νεκρούς και τραυματίας, 2 αυτοκίνητα πολλά κάρρα και μεταφορικά ζώα. Ημέτεραι απώλειαι 3 νεκροί και 1 τραυματίας. – Λάφυρα μία μεγάλη Γερμανική σημαία Ναυτική, αρχείον μονάδος, 800 δισεκατομύρια ένα μυδράλιον, σφαίρες μυδραλίου, ΣΤΕΝ, βλήματα όλμων και αρκετός ιματισμός και τρόφιμα
Μέχρις αργά το εσπέρας το πεδίον εγκαταλείπετο από νεκρούς και τραυματίας του εχθρού.
Την 14/10/1944 ο 12ος Λόχος εχτύπησε αιφνιδιαστικά παρά το ΣΑΚΑΛΑΡ δύναμιν 100 Γερμανών. Διάρκεια μάχης 4ωρος. Απώλειαι εχθρού 40 νεκροί και τραυματίαι. Ημετέρων 1 νεκρός.
Την 15/10/1944 εχθρική δύναμις 100 περίπου Γερμανών εκινήθη από ΒΟΛΟΝ προς ΑΓΡΙΑΝ. Τμήματα του 9ου Λόχου τους απέκρουσε, εν συνεχεία ενεργήσαντα κυκλωτικήν κίνησιν εκ του δεξιού των ανάγκασαν να τραπούν εις φυγήν εγκαταλείψαντες όπλα και υλικά. Απώλειαι ημετέρων –Ο-.

Την ιδίαν ημέραν ο εχθρός από πρωϊνάς ώρας έβαλλε διά πυρ/κού και ΄Ολμων εκ των Στρατώνων ΒΟΛΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ και ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ κατά των θέσεών μας «ΚΑΚΑΒΟΣ και ΜΠΡΑΜΟΡΑΧΗ» . Περί την 8ην πρωϊνήν εχθρική φάλαγξ δυνάμεως Συντ/τος εκινήθη από ΒΟΛΟΝ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ τμηματικώς. Το πυροβολικόν και ο Ολμος έβαλε την κινηθείσα φάλαγγα ήτις ανεπτύχθη αριστερά και προσπάθησε να διέλθη και καταλάβη τα υψώματα «ΜΠΡΑΜΟΡΑΧΗΣ» προς υποστήριξιν των τμημάτων του, κατόρθωσε προς στιγμήν αυτό και διευκόλυνε την διάβασιν της φάλαγγος προς ΛΑΡΙΣΣΑ Τμήματα μας συμπτυχθέντα προσωρινώς, εξακολούθησαν μάχην. Πυροβολικόν μας και Ολμοι έβαλλον κατά της «ΜΠΡΑΜΟΡΑΧΗΣ» αντεπίθεσις 2 Λόχων μας εξηνάγκασε τον εχθρόν τας νυκτερινάς ώρας να την εγκαταλήψουν. Απώλειαι εχθρού αρκετά σοβαραί. Ημετέρων 1 νεκρός και 3 τραυματίαι.
Την 16/10/1944 Τα ως άνω τμήματά μας ανακατέλαβον τας θέσεις της χθες ελέγχοντα και πάλιν την δημοσίαν οδόν ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ.
Την ιδίαν ημέραν ο 12ος Λόχος επετέθη κατά των υποχορούντων Γερμανών από ΒΟΛΟΝ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ και εκυρίευσαν λάφυρα και υλικόν. Συνεπεία δε της ιδίας ενεργείας ανετινάχθη εχθρικόν τάνκς. Απώλειαι ημετέρων –Ο-.
Την 17/10/1944 προς 18ην εξετελέσθη σαμποτάζ επί της αμαξιτής οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ διά της δημιουργίας πεδίου ναρκών με αποτέλεσμα την καταστροφήν 3 αυτοκινήτων, 1 μοτοσυκλέτας και 4 κάρρων πλήρη στρατού. Απώλειαι ημετέρων –Ο-.

Την ιδίαν ημέραν ο εχθρός δυνάμεως 3000 ανδρών και πλέον τη υποστιρίξει πυρκού και όλμων επιχείρησε να διέλθει από Βόλου προς Λάρισσαν. Το πυρ/κόν μας διά των ευστόχων βολών απαγόρευσε την διέλευσιν πέραν της γέφυρας «ΞΗΡΙΑ» Οι Γερμανοί ανεπτύχθησαν και διασκορπίσθησαν αριστερά. Τα κάρρα, αυτοκίνητα και όλα τα μεταγωγικά του βαρειά φορτωμένα με υλικά παντοειδή μη δυνάμενα να διέλθουν καίονται υπό των ιδίων Γερμανών εκτός εκείνων που κατεστράφησαν από το Πυρ/κό μας. Ο εχθρός όταν έφθασε εις το ύψος των θέσεών μας εβλήθη συνεχώς υπό των πυρών μας και εξηναγκάσθη να απομακρυνθή εκ της βολής διά ΔΙΜΙΝΙΟΥ προς ΣΕΣΚΟΥΛΟΝ και ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ. Το Πυρ/κό αντιληφθέν την κίνησιν τεμάχισε την φάλαγγα εις 4 μέρη και επέφερε βαρυτάτας απωλείας στον εχθρόν όστις είχε ενισχυθεί εν τω μεταξύ δι 1 τάνγκς και αυτοκινήτων εξελθόντα της ΛΑΡΙΣΣΗΣ. Απώλειαι του εχθρού πλέον των 200 νεκρών και τραυματιών, 7   κάρρα, 1 αυτοκίνητον, άφθονα πυρομαχικά, και παντοειδές υλικόν. Απώλειαι ημετέρων –Ο-.

Σήμερον εισήλθον τμήματα του Ι/54 Τάγματος εις ΣΤΥΛΙΔΑ.
Την ιδίαν νύκτα 2 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα με 2 τάνκς περιπολόντα επί της δημοσίας οδού ανιχνεύοντα έφθασαν επί του πεδίου βομβών ενώ τμήματα του Μηχανικού έδωσαν πυρ εις εμπυρευματισμένες βόμβες είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή 1 τεθωρακισμένου αυτοκινήτου και πολλών Γερμανών. Απώλειαι εχθρού ανεξακρίβωτοι. Ημετέρων –Ο-. Λάφυρα 1 μυδράλιον με 5 κιβώτια πυρ/χικά μυδραλίου και 1 κιβώτιο πυρ/χικά αυτομάτου όπλου.
Την 18/10/1944 ο εχθρός επί 4ωρον έθαπτε τους νεκρούς της προηγουμένης ημέρας παρά το ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ.
Την 19/10/1944 Φυλάκειο ΠΛΙΑΣΙΔΙΟΥ και ΧΑΝΙΩΝ επεχήρησαν να κατέλθουν εις ΒΟΛΟΝ. Ο ΙΙ ος Λόχος επετέθη κατ΄αυτών και τους διέλυσε αναγκάσας αυτούς να εγκαταλείψουν όλα τα υλικά των, και να τραπούν εις φυγήν άτακτοι και άοπλοι. Συνελήφθησαν 4 αιχμάλωτοι και εκυριεύθη πολεμικό υλικό. Εκ των 53ων της εχθρικής φρουράς ΙΙ διεσώθησαν.
Το ίδιο πρωϊ εχθρικόν Πυρ/κόν έβαλε κατά των θέσσεων του ΙΙ/54 τάγματος, εκεί εχθρική φάλαγξ εκ 350 ανδρών ως εμπροσθοφυλακή εβλήθη υπό των πυρών του Πυρκού και Πεζικού. Εκ ταύτης περί τους 120 εφονεύθησαν καθ΄ομολογίαν αιχμαλώτου.
Ετέρα φάλλαγξ δυνάμεως 2000 ανδρών περίπου κινηθείσα και αυτή εκ ΒΟΛΟΥ προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ και ενισχυθείσα διά 2 τάνκς εκ ΛΑΡΙΣΣΗΣ εβλήθη υπό των τμημάτων μας. Μετά πολλάς απωλείας ο εχθρός ετράπη εις φυγήν προς τα αριστερά των θέσεών μας και επωφελούμενος της νυκτός διέφυγε προς ΛΑΡΙΣΣΑΝ . Απώλειαι εχθρού πλέον των 200 νεκρών και τραυματιών, 4 αιχμάλωτοι, βλήματα όλμων πυροβολικού, αυτοκίνητα, κάρρα, φυσίγγια μυδραλίου και παντοειδές άλλο υλικόν. Ημέτεραι απώλειαι 2 τραυματίαι.
Επίσης επί τοποθετημένων ναρκών υπό τμήματος Μηχανικού διελθούσα υπ/πος φάλαγγα προσκρούσαν αυτοκίνητον αυτής ανετινάχθη φονευθέντων απάντων των επιβαινόντων.
Την 20/10/1944 και περί ώραν 00.30’ το ΙΙΙ/54 Τάγμα ευρίσκετο εντός της πόλεως του ΒΟΛΟΥ ως η Ε.Π.Ε 1/778 δγή μας.
Την ιδίαν ημέραν τμήμα του ΙΙ/54 και περί ώραν 13η εισήλθεν εις ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΝ.
Την 21/10/1944 12ος Λόχος εκτύπησε οπισθοφυλακή του υποχωρούντος εχθρού.
Την 23/10/1944 Ο 12ος Λόχος εισήλθεν στη πόλη της ΛΑΡΙΣΣΗΣ.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Απασαι αι επιχειρήσεις του μηνός είχον την μορφήν τακτικής διεξαγωγής μάχης, χαρακτηριστική είναι η διεύθυνσις της μάχης και η επέμβασις των ηγητόρων διά της εφεδρείας των εις πυρ και άνδρες.
Αι τελευταίαι μάχαι του ΚΑΚΑΒΟΥ αι οποίαι εγένοντο ως επί το πλείστον με αναλογίαν 1/10 το ολιγώτερον με την αριθμητικήν υπεροχήν πάντοτε με το μέρος του εχθρού απέδειξαν ότι τα τμήματά μας έχουν συνεχή πειθαρχία πυρός, αρκετά αναπτυγμένο μαχητικό και επιθετικό πνεύμα. Διά τας δύο τελευταίας μάχας αξίζει να εξαρθή το γεγονός ότι εκ μέρους των τμημάτων μας και των ηγητόρων επεδείχθη αρκούντος ανεπτυγμένη τακτική αντίληψις και ικανότητες διεξαγωγής μάχης εκ παρατάξεως εις όλας τας φάσεις εξελίξεώς της.
Ο μην αυτός απέδειξε ότι η Μοίρα Πυρ/κού έχει αρτίως εκπαιδευθή, τα αποτελέσματα δε της βολής συνηγορούν εις την σκέψιν ότι η Μοίρα δύναται να ανταποκριθεί πλήρως εις πάσαν αποστολήν εντός των δυνατοτήτων βολής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1/     Να εγκριθή η λειτουργία της Σχολής Επιλοχιών και Συτιστών η οποία ήρχησε ήδη μαθήματα.
2/     Να εγκριθή η επαναλειτουργία Σχολής Υπαξ/κών.
3/     Να εγκριθή η λειτουργία Σχολής Καπεταναίων Λόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Εφοδιασμός

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Ο εφοδιασμός μας σε τρόφιμα και παντοειδή υλικά γίνεται:
1/     Παρά των διαφόρων Κλιμακίων ΕΤΑ Περιοχής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατόπιν χορηγήσεως σχετικής δ/γής παρά του Νομαρχιακού Αντιπροσώπου της ΕΤΑ περιοχής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συντ/στής Τριαντ. Σκοτινιώτης.
2/     Δι΄αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου διά χρηματικών ενισχύσεων και
3/     Διά συμφερουσών ανταλλαγών.

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Σήμερα ο Εφοδιασμός μας έχει μόνον μία Κεντρική Αποθήκη τροφίμων και υλικών στο ΒΟΛΟ. Αποθέματα δεν υπάρχουν.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εις άρβυλα καλή. Ιματισμός εφθαρμένος κυρίως εις λινοστολάς και περισκελίδας ως και ελλειπής στρατιωτικός τοιούτος από πολλούς Συν/στάς.
ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΡΙΨΕΙΣ

-0-

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Παρελήφθη το Ταμείον του διαλυθέντος 1ου Κέντρου Εφοδιασμού. Αποδείξεις επί αποδόσει λ/σμού διά $ 196 και μετρητά $3.
Επίσης από Π. Πηλιορείτη $9, από Σ.Σ.Α $ 100, από Σ.Σ.Α μέσω Ι/54 Τάγματος μας $ 150 ήτοι σύνολον $ εις μετρητά 262 και εις αποδείξεις επί αποδόσει λ/σμού $ 196.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Οπλισμός
Κατάστασις όπλων Γερμανικών, Αγγλικών και Ιταλικών μακρυκάνων καλή, των υπολοίπων μετρία.

Κ α τ η γ ο ρ ί α ι

Πυροβόλα 47/50

5

Υπολ/λα ΜΠΕΡΕΤΑ Ιταλίας

5

Πυροβόλα 47/32

3

ΤΟΜΙΓΚΑΝ Αμερικής

12

Ανταρ/κά τυφέκια

7

Τυφέκια Ιταλικά μακρύκανα

808

Ομαδ. Ολμοι Ιταλ. των 81

3

Τυφέκια Ιταλικά  βραχύκανα

927

Ομαδ. Ολμοι Αγγλ. των 81

2

Τυφέκια  Αγγλίας

88

Ατομ. ΄λμοι Ιταλίας

7

Τυφέκια Γερμανίας

97

Ατομ. ΄λμοι Αγγλίας

3

Τυφέκια ΜΑΟΥΖΕΡ
Μακρύκανα

7

Πολ/λα Ιταλίας ΦΙΑΤ

29

Τυφέκια ΜΑΟΥΖΕΡ Βραχύκανα

2

Πολ/λα Ιταλίας ΜΠΡΕΝΤΑ

5

Τυφέκια ΜΑΛΝΙΧΕΡ Ελληνικά  βραχύκ.

118

Οπλ/λα των 6,5

81

Τυφέκια ΜΑΛΝΙΧΕΡ βραχύκανα

38

Οπλ/λα Αγγλίας ΜΠΡΙΕΝ

26

Τυφέκια ΛΕΜΠΕΛ Μακρύκανα

13

Οπλ/λα Γερμανίας

6

Τυφέκια ΛΕΜΠΕΛ Βραχύκανα

7

Μυδράλια Γερμανικά

7

Τυφέκια Αμερικής

4

Οπλ/λα ΤΟΜΣΟΝ

8

Πολ/λα ΧΟΤΣΚΙΤΣ

1

Υπολ/λα ΣΤΑΓΕΡ Ελληνικά

1

Πιστόλια

85

Υπολ/λα Γερμανικά ΜΑΡΣΙΠ

14

Περίστροφα

62

Υπολ/λα Αγγλίας ΣΤΕΝ

31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
Καλή

ΡΙΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
-Ο-

Κεφάλαιον ΣΤ΄ Υγιεινή Κατάστασις Ανταρτών

Η υγιεινή κατάστασις των Ανταρτών κατά τον μήνα Οκτώβριο δεν εβελτιώθη διότι αφ΄ενός τα κρούσματα της ελονοσίας εσυνηχήσθησαν με την ιδίαν έντασιν αι δε υποτροπαί της νόσου είναι συχνότεραι καίτοι η φαρμακευτική θεραπεία ενεργείται μάλλον κανονικώς, ενώ αφ΄ετέρω η νοσηρότης των Ανταρτών γενικά συνεχίζεται μέσα στα ίδια πλαίσια. Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα δεν παρατηρήθησαν ειμή ελάχιστα ως συνήθως μας απασχολεί το ζήτημα της ψώρας και σταφυλοκοκκιάσεως συνεπεία ελλείψεως αλοιφών. Οι τραυματίες μας που νοσηλεύομεν σήμερα ανέρχονται εις 60 περίπου η γενική κατάστασις είναι μάλλον καλή εκτός ορισμένων   χειρουργικών επεμβάσεων προς αφαίρεσιν βλημμάτων κ.λ.π αι οποίαι καθυστερούνται καθώς επίσης καθυστερούνται και διάφοραι άλλαι χειρουργικαί επεμβάσεις επί περιπτώσεων χρονοίας σκωλικοειδίτητος, κύλης κ.λ.π.

Η καθαριότης των Ανταρτών πλημμελεστάτη και σήμερον ακόμη λόγω ελλείψεως λινοστολών, σάπωνος, λουτρών. Οι όροι υγιεινής και διαβιώσεως των Ανταρτών στο στρατωνισμό τους ουδόλως ανταποκρίνονται με τους κανονισμούς λόγω των μεγάλων ελλείψεων που παρουσιάζουν τα οικήματα και γενικώτερα ο στρατωνισμός των.

Λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας

Η Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργεί από μεν της πλευράς της ιατρικής επιστημονικής εξυπηρέτησης κανονικώς και ικανοποιητικώς ενώ δυσχερένεται αφ΄ετέρου γενικώτερα εκ των διαφόρων ελλείψεων εις παντοειδή υγειονομικό υλικό απαραιτήτου διά την κανονικήν λειτουργία των αναρρωτηρίων διά την καλυτέραν εξυπηρέτησιν των ασθενών. Επίσης μας λείπουν μεταφορικά μέσα διά την ταχείαν μετακίνησιν των Ιατρών προς καλυτέραν απόδοσιν της υπηρεσίας των ως και μεταφορικόν μέσον διά την μεταφοράν βαρέως πασχόντων. Ως εκ τούτου η άμεσος παροχή βοηθείας εκ μέρους των Ιατρών επί εκτάκτου ανάγκης καθίσταται αδύνατος.

Λειτουργούντα Αναρρωτήρια

Υπάρχουν το Αναρρωτήριον του Συν/τος, εις Στρατώνες όπου νοσηλεύονται περίπου 50 ασθενείς.
Το Κεντρικόν Αναρρωτήριον του Συν/τος και της πόλεως στεγαζόμενον εις Βρεφικόν Σταθμόν με 120 αρρώστους.
Το Αναρρωτήριον των τραυματιών με 60 τραυματίας Δημητριάδος 231β.
Το Αναρρωτήριον των Φυματικών με 12 Φυματικούς και θάλαμος εις Εμπορικήν Σχολήν με 25 Γερμανούς τραυματίας.

Διατροφή ασθενών – Φάρμακα
Ως εκ της μεγάλης πληθόρας των ασθενών και η διατροφή είναι ελλειπής και κυρίως εκ της δυσκολίας εξευρέσεως απαραιτήτων τροφίμων, κρέατος, ιχθύων, αυγών και βουτύρου.
Ελλειψις εις φάρμακα στερούμεθα από μηνός παντελώς ενέσεων και κουφέτων κινίνης, βαζελίνης , θειάφι, οινόπνευμα κ.λ.π.

Κεφάλαιον Ζ΄ Πειθαρχία
Η πειθαρχία των Μονάδων αρκετά καλή.
Κίνησις Στρατοδικίων – Καταδίκαι
-Ο-

Κεφάλαιον Η΄ Γενικαί Παρατηρήσεις

Στρατωνισμός Ανδρών κτηνών
Με την είσοδον του Συν/τος εις κατοικιμένας περιοχάς επήλθεν ουσιώδης βελτίωσις της διαβιώσεως των ανδρών από της πλευράς ταύτης, το Συν/μα αντιμετωπίζει ήδη μεγάλα προβλήματα επιδιορθώσεως των κατεστραμένων κτιρίων των Στρατώνων ιδίως εις τας υδραυλικάς εγκαταστάσεις. Συνεστήθη από της επομένης της εισόδου εις ΒΟΛΟΝ ειδική επιτροπή τεχνιτών Ανταρτών η οποία επελήφθη του έργου τούτου και παρουσίασε ήδη αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, πλην όμως αντιμετώπισε ανυπέρβλητες τεχνικές δυσχέρειες. Επίσης τα κτήνη ευρίσκονται όσον αφορά την στέγασίν των εις καλυτέρους σταύλους πλην όμως το ζήτημα του ποτίσματος λόγω μη επισκευής εισέτι των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι αρκετά δυσχερές.

Διατροφή ανδρών κτηνών
Είναι από τα οξύτερα προβλήματα τα οποία το Συν/μα αντιμετωπίζει λόγω ελλείψεως εφοδίων εις τα Επαρχιακά Κλιμάκια της Ε.Τ.Α ιδίως τραγική είναι η κατάστασις των ασθενών λόγω ελλείψεως επαρκών τροφίμων διαίτης. Είναι ανάγκη η Κεντρική Επιμελητεία της Μεραρχίας να επιληφθεί του ζητήματος του Εφοδιασμού του Συν/τος διότι θα έχωμεν σοβαράς συνεπείας λόγω της αδυναμίας του Συν/τος και της Τοπικής Ε.Τ.Α.

Ιματισμός και Υπόδησις των Ανταρτών
Με την χορήγηση 250 αρβυλών καλύπτονται αι ανάγκαι του Συν/τος. Εκ των ανδρών 15% στερούνται λινοστολάς και 50% στερούνται δευτέρας λινοστολής. ΄Εχομεν 50% ελλείψεις εις χλαίνας και κουβέρτες. Ο υπάρχον ιματισμός και υπόδησις χρήζουν συντηρήσεως και επισκευής , ειδών κουρέως, ράπτου, υποδηματοποιού.

Οργάνωσις Γραφείων Συν/τος, Ταγμάτων, Λόχων
Γενικώς οργανώθησαν – εγκαταστάθησαν και λειτουργούν τα Γραφεία εις ολόκληρο το Συν/μα επί πλέον της του Μ.Ε του Συν/τος εκρίθη απαραίτητος η οργάνωσις Δ/σεως Διαβιβάσεων – Υπηρεσίας Μεταφορών – Υπηρεσία Περισυλλογής πολεμικού Υλικού πράγμα που διευκόλυνε πάρα πολύ την εν γένει ομαλήν λειτουργίαν της εσωτερικής υπηρεσίας του Συν/τος, η δε αντιμετώπισις των διαφόρων προβλημάτων εγένοντο μάλλον επιτυχώς.

Ανασυγκρότησις Συν/τος
Ηρχισε η ανασυγκρότησις του Συν/τος σύμφωνα με τας κοινοποιηθείσας δ/γάς της Μεραρχίας.

Εκπαίδευσις των Ανδρών
Ευθύς μετά την είσοδον εις ΒΟΛΟΝ ήρχισε εκπαίδευσις των ανδρών κυρίως εις ασκήσεις πυκνής τάξεως, οπλασκίας εις τρόπον ώστε η εμφάνησις των ανδρών εις σύνολον και ατομικώς να είναι εμφανίσιμος και στρατικοποιουμένη.
Ηδη ήρχισε η εκπόνησις προγραμμάτων τεχνικής και τακτικής καταρτίσεως των ανδρών και στελεχών.

Σ.Δ 54ου Συν/τος τη 10/11/1944

Η
Διοίκησις
(Τ.Υ)
Κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Π. ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
Ιην ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ (υ.τ.α)