Καταγραφή Ιταλών που δεν τροφοδοτούνται απο τη Συμμαχική αποστολή, ΕΛΑΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/2 Νοε 1944


Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ ον
Αριθ. Ε.Π.1301

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατωτέρω κοινοποιούμεν την υπ΄αριθμ. Ε.Π.9810/15-10-44 Διαταγήν Γεν. Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως αι καταστάσεις υποβληθούν ημίν μέχρι 15 τ.μ. απαραιτήτως.

Σ.Δ 2-11-44
Αντ/ρχης Πυρ/κού ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ
Καπετάνιος ΑΚΡΙΤΑΣ

Παραλήπται
ΙΙΙΙ και ΙΧ Ταξιαρχίαι
11ον Συν. Πεζικού
ΙΙΙ Μ.Συν. Πυρ/κού

Κοινοποίησις                                                   Διά την ακρίβειαν
Πελ/κήν Επιτροπήν (υ.τ.ε)                              Το ΙΙ ον Γραφείον
Γραφείον ΙΙ ον


Ε.Λ.Α.Σ                                                                      Επείγουσα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ α
Αριθμ. Ε.Π. 9810

Διαταγή

Παρακαλούμεν να υποβληθούν μέσω του Γεν. Στρατηγείου στη Συμμαχική Επιμελητεία των Ιταλών καταστάσεις των Ιταλών που βρίσκονται σε τμήματα του ΕΛΑΣ ή κοντά σε χωρικούς κ.λ.π. που δε τροφοδοτούνται απ΄τη Συμμαχική Επιμελητεία, είτε άμεσα, είτε έμμεσα με τη χορήγηση μισής ή μιας λίρας. Στις καταστάσεις αυτές θ΄αναγραφούν όλοι οι Ιταλοί στρατιώτες και Αξιωματικοί είτε αυτόμολοι, είτε αιχμάλωτοι είναι, είτε προέρχωνται από τους συνθηκολογήσαντες το Σεπτέμβριο του 1943. Στις καταστάσεις αυτές θ΄αναγραφούν χωριστά οι παραπάνω κατηγορίες. Θεωρούμε περιττό να τονίσωμε πως επείγει πολύ η υποβολή των καταστάσεων.

Σ.Δ.Γεν.Στρατηγείου 15-10-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος