Ενημέρωση ΕΔΕΣ για δολοφονία , ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/31 Οκτ 1944


ΕΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦ. ΙΙ α                                         Τηλεφωνικώς

Αριθ. Ε.Π 10296                                            Γενικόν Αρχηγείον ΕΔΕΣ

(Μέσω ΥΙΙΙ Μεραρχίας)

Εκτη Ταξιαρχία ΕΛΑΣ μας αναφέρει ότι Στοπ. Εικοστήν Πέμπτην Οκτωβρίου τμήμα ΕΔΕΣ μετέβη χωρίον Χρυσοβίτσα περιοχής ΄Εκτης Ταξιαρχίας μας και κατέσφαξε Εαμίτην Τζέλαν Κων/νον Στοπ. Καταγγέλοντες τούτο εις υμάς παρακαλούμεν διατάξητε λήψιν μέτρων κατά υπευθύνων Στοπ.

31-10-44

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση

Σ.Σ Αποστολή (υ.τ.ε)

ΥΙΙΙ Μεραρχία (Τηλεφωνικώς)

ΙΙ α και ΙΙΙ Γραφεία                                        Ακριβές Αντίγραφο

Το ΙΙα Γραφείο

(Τ.Σ.Υ.)