Εκθεση δράσης Λόχου Μηχανικού, ΕΛΑΣ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/29 Οκτ 1944


ΕΛΑΣ
54ο Σύν/μα Πεζικού
Λόχος Μηχανικού

Εκθεση Δράσης Λόχου Μηχανικού του μηνός Οκτωβρίου

Προς το 54ον Σύνταγμα

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεση δράσης του Λόχου Μηχανικού προς την Διοίκησιν του 54ου Συν/τος από 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερον. Την 8ην Οκτωβρίου φάλαγγα Εχθρικών αυτοκινήτων που πήγαιναν από Βόλο προς Λάρισα, προσέκρουσαν 2 δύο φορτηγά αυτοκίνητα επί του πεδίου ναρκών μεταξύ Κακάβου Λατομίου. Τα αυτοκίνητα κατεστράφησαν τελείως. Αι απώλειαι διά τον εχθρόν αρκεταί αλλά όχι εξακριβωμέναι. Την 8ην Οκτωβρίου εγκατεστάθη νέον πεδίον ναρκών και βομβών εις τον ίδιον τομέα με ενέδραν Μηχανικού. Την ιδίαν νύκτα της 17/10 μην. 2 δύο τεθωρακισμένα αυτοκίνητα με 2 δύο τανκς κάνουν περιπολία επί της αμαξιτής οδού. Όταν φθάσαν εις το μέρος της ενέδρας οι επιβένοντες των οχημάτων κατεβήκαν να ανιχνεύσουν το έδαφος που τους φαινώταν ως ύποπτο. Ταυτόχρονα η ενέδρα του Μηχαν. έδωσε πυρ εις την εμπυρευματισμένην βόμβα των 55 κοιλών που οι περισσότεροι Γερμανοί εξυφανίσθησαν. Αμέσως τα τεθωρακισμένα επιχείρησαν να κάνουν μεταβολή, όπου 1 ένα τεθωρακισμένον αυτοκίνητο έπεσε σε νάρκη και κατεστράφη. Αι απώλειαι αρκεταί συμφώνως με τα ίχνη από αίματα που βρήκα την επαύριο που επισκέφθην το πεδίο ναρκών να ιδώ τα αποτελέσματα. Φεύγοντες εγγατέληψαν 1 μυδράλιο με 5 κιβώτια πυρομαχικά μυδραλίου και ένα κυβώτιο πυρομαχικά ατομικού όλμου.

Επίσης την 19η Οκτωβρίου ετοποθετήσαμε νάρκες πλησίον του Βελεστίνου που φεύγωντας η φάλαγγα ανετινάχθη έτερον Γερμανικόν αυτοκίνητο που ταυτόχρονα ανατινάχθησαν δύο αντιαρματικές νάρκες και το αυτοκίνητο εδιαλύθη τελείως. Οι επιβαίνωντες του αυτοκινήτου εξωντώθηκαν μέχρι έναν.

Ο Καπετάνιος του Λόχου

(Τ.Υ)

Τ.Τ 303 29-10-44