Ενημέρωση ΣΔΑ προς ΕΛΑΣ επι καταγγελιών, ΣΔΑ/27 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Τηλεφωνικώς
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Αριθ.20061

ΠΡΟΣ
Α΄ Σώμα Στρατού ΕΛΑΣ

Επί υπ’ αριθ. 700/17-Χ-44 αναφοράς σας γνωρίζω ότι ενήργησα προσωπικώς μετά του Επιτελάρχου μου και Υπασπιστού μου, εξήτασα επί τόπου και διεπίστωσα εξ όλων των πληροφοριών προερχομένων από τους περιοίκους διευθυντάς καφενείων, καταστήματα και ιατρούς Νοσοκομείων κλπ. ότι ουδείς εφονεύθη και ότι ουδείς πυροβολισμός έπεσε εις την περιοχήν της πύλης των παραπηγμάτων σήμερον ΣΤΟΠ.- Επίσης από λεπτομερή αναγνώρισιν μέχρι Φθισιατρείου και Ζωγράφου ουδαμού διεπίστωσα ένοπλον πολίτην περιφερόμενον.-

Αθήναι τη 27-Χ-44

Ο
Στρατ. Διοικητής
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ