Εντολή μη αφοπλισμού τμημάτων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/25 Οκτ 1944


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                                            Επιβεβαίωσις
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθ. Ε.Π 10173
VΙην Ταξιαρχίαν
Κοινοποίησις VΙΙΙ Μεραρχίαν

Επί Ε.Π 1473/21.10.1944 σας Στοπ.
Κατά συμφωνίαν Γκαζέρτας ΕΛΑΣ ουδαμού αφοπλίζεται Στοπ.
Τμήματα ΕΛΑΣ Κερκύρας δεν θα αφοπλισθώσιν Στοπ.
Αλλά θα υπαχθώσι τακτικώς υπό διοίκησιν στρατιωτικού διοικητού ΕΔΕΣ Στοπ.
Εφόσον πρόκειται περί εφεδρικού ΕΛΑΣ επανέλθωσιν εργασίας των Στοπ.
Υπό προϋπόθεσιν κρατήσωσιν οπλισμόν των συμφώνως Ε.Π 9838 διαταγήν μας Στοπ.

Σ.Δ. Γεν Στρατηγείου 25.10.1944
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Κοινοποίησις
ΙΙΙ Επιτελλικόν Γραφ.
ΙΙ Επιτελ. Γ.Σ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙα Γραφείον

Advertisements