Κατάληψη Αγ. Αναργύρων απο ΕΛΑΣ, στρατηγός ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ/20 Οκτ 1944


Eν Αθήναις τη 20η Οκτωβρίου 1944
Ο
Στρατηγός Σπηλιωτόπουλος Π.

Προς
Τον Στρατηγόν Σκόμπι
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι κατόπιν επιτοπίου αναγνωρίσεως Αξιωματικού ημών διεπιστώθη ότι εις Συνοικ. Αγίων Αναργύρων υφίσταται τμήμα Εθνικής Πολιτοφυλακής ΕΛΑΣ, όπερ εμποδίζει την είσοδον εις την πρωτεύουσαν αυτοκινήτων εκ Βορρά, καίτοι τω συνεστήθη να αφήση ελευθέραν την κίνησιν κατά πάσαν έννοιαν.

Τ.Υ.

Advertisements