Πληφορορίες κατάστασης (1-5 Οκτ 1944), ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Οκτ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 3044

Δ ι α τα γ ή
Κοινοποιούμε κατωτέρω   το υπ΄αριθμ. 70 ανακοινωθέν του Γ. Στρατηγείου για την πλατειά κοινοποίησή του.

Σ.Δ.Μ τη 16.10-44
Διά την ακρίβειαν                                                       Η
Το ΙΙΙον Γραφείον                                           Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
(Τ.Σ.Υ.)
Β. Ντινόπουλος Υπολοχαγός

Παραλήπται
4, 6, Ι , 38, 54 Συντάγματα, Ιη έφ. Μεραρχία. Λόχοι Δ/σεως, Δ/σεων, Επιμελητείας, Ολύμπου, Γ. Νοσοκομείον, Μουσική Μεραρχίας, ΕΠΟΝ Θηλέων Μεραρχίας Σ. Οπλισμού, Λέσχη Αξιωματικών.


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                         Ανακοινωθέν υπ΄αριθμ.70
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.Π.Ε. 1817                              Από 1-5 Οκτωβρίου -1944

Ι   Περιοχή Πελοποννήσου

30.9.44 Τμήματά μας μπήκαν στην Τρίπολη, όπου τύχανε ενθουσιώδους υποδοχής από τον Λαό. Μαζί τους μπήκε και ο Υπουργός κ. Κανελλόπουλος Π.
3.10.44 Τμήματά μας μάχονται κατά Ράλληδων και Γερμανών της πόλης των Πατρών. Στην ενέργειά τους αυτή υποστηρίζονται με πυρ/κό από τους Συμμάχους. Οι Εθνοπροδότες προβάλλουν ισχυρή αντίσταση. Μαζί τους μάχεται και το τμήμα της διαλυθείσης ΕΚΚΑ υπό τον Καπετσώνη. Σημαντικό μέρος της πόλης κατελήφθη.

ΙΙ   Περιοχή Στερεάς Ελλάδας

Ι-Ι0-44    Οι Γερμανοί εγκαταλείψανε το οχυρωμένο Καστρί και κατέλαβαν υψώματα του χωρίου Ζηλευτό ανατολικά του Καστρί.
17.9.44   Καταδιωκτικό μας του ΕΛΑΝ εκυρίευσε με τολμηρή ενέργεια Γερμανικό εξοπλισμένο βεντζινόπλοιο 150 τόνων στο Β.Δ. άκρο της Εύβοιας. Αιχμαλωτίσθηκαν 5 Γερμανοί και 2 Ράλληδες της ειδικής ασφάλειας που αποκαλύψανε όλους τους συνενόχους τους. Λάφυρα 1 ταχυβόλο , 50000 σιτάρι κι άλλα υλικά.
Ι.Ι0.44    Τμήμα μας επιτέθηκε και εξουδετέρωσε τρία ισχυρά Γερμανικά φυλάκια στην ΄Αμφισσα. Αντεπίθεση που κάναν οι Γερμανοί με άρματα και 200 άνδρες απέτυχε και τελικά το τμήμα μας έτρεψε σε φυγή τους Γερμανούς. Σκοτώθηκαν πάνω από 20 Γερμανοί και πιάστηκαν 2 αιχμάλωτοι. Λάφυρα Ι αυτ/το, Ι μοτ/τα και Ι ασύρματο.
30.9.44   Τμήματά μας ανατίναξαν γέφυρα σιδ. Γραμμής μεταξύ Μπεκί και Στίρφα .
5.Ι0.44    Τμήμα μας ανατίναξε την σιδ. Γραμμή κοντά στο Λιανοκλάδι σε μήκος 150 μ΄..

ΙΙΙ   Περιοχή Θεσαλίας

2.9.44     Τμήμα μας κτύπησε 61 Γερμανικά αυτ/τα που πήγαιναν για Καλ/κα – Τρίκαλα. Καταστράφηκαν πολλά και σκοτώθηκαν 65 Γερμανοί
16.9.44   Φάλαγγά Γερ. αυτ/των κτυπήθηκε από τμήμα μας 10 χιλ. Α. Τρικκάλων. Καταστράφηκαν 6 αυτ/τα. Σκοτώθηκαν και ετραυματίσθηκαν 12 Γερμανοί.
24.9.44   Τμήμα μας Ιππικού κτύπησε Γερμανικά αυτ/τα με στρατό στο δρόμο Λάρισα – Βόλος. Κάηκαν 3 αυτ/τα. Σκοτώθηκαν 45 Γερμανοί και αιχμαλωτίσθηκαν 22. Λάφυρα 1 όλμος βαρύς και άλλα υλικά.

IV   Περιοχή   Μακεδονίας

20.9.44 Γερ. Φάλλαγα αυτ/των κτυπήθηκε από τμήμα μας στο Μποχαρέμ-Χάνιλ Εδεσσας 35 αυτ/τα έπαθαν ζημιές. Πιάστηκαν 8 αιχμάλωτοι. Λάφυρα Ι αυτοκίνητο γεμάτο σαμπρέλλες και λάστιχα.
22.9.44 Τμήμα μας κτύπησε κοντά στην ΄Αρνισσα φάλαγγα από 200 Γερμανικά αυτοκίνητα και 15 τάγκς που πήγαινε προς Φλώρινα. Σκοτώθηκαν 15 και αιχμαλωτίσθηκαν 7 Γερμανοί. Καταστράφηκαν 2 κανόνια και πολλά αυτ/τα. ΄Αλλα τμήματά μας κτύπησαν την νύκτα τους στρατώνες της Κοζάνης . Οι Γερ. αντεπιτεθέντες με ΠΑΟντζήδες ανεχαίτησαν τα τμήματά μας. Σκοτώθηκαν ΙΙ Γερμ. και ΠΑΟντζήδες μεταξύ δε αυτών και ο ταγ/ρχης της ΠΑΟ Φιλλιπίδης. Λάφυρα Οπλισμός, πυρ/κά, τρόφιμα.
25.9.44Τμήματά μας κτύπησαν το εξοπλισμένο από τους Γερμανούς χωριό Μαυροδένδρι (Περ. Κοζάνης) Σκοτώθηκαν 20 ΠΑΟντζήδες. Δικοί μας 2 σκοτωμένοι. Λάφυρα οπλισμός και άλλα υλικά.

V   Περιοχή Ηπείρου

Τα τμήματά μας που εμάχοντο εις Πρέβεζαν κατόπιν συμφωνίας και σχετικής εντολής της Κυβέρνησης διαπεραιώθηκε στο Ξηρόμερο.
27.9.44 Τμήματά μας κτύπησαν μεταξύ   Ζίτσας – Καρίτσας τμήμα Γερ. Κινούμενον προς Ζίτσαν. Υστερα από πεισματώδικη μάχη οι Γερμανοί απωθήθηκαν πέρα από την Καρίτσα. Σκοτώθηκαν 17, Αιχμάλωτος Ι. Λάφυρα οπλισμός, πυρομαχικά και άλλα υλικά.

Σ.Δ.Γ Στρατηγείο τη 5-10-44

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)

Advertisements