Περί διαλύσεως Συντάγματος Ευζώνων, ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/13 Οκτ 1944


ΣΧΟΛΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΙΘ.811/3/32α
Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1944

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Περί διαλύσεως Συντάγματος Ευζώνων και κρατήσεως Αξιωματικών και Ανθ/στών αυτού»

Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 196 από 12-10-1944 διαταγής υμών να υποβάλω προσαρτημένως ονομαστικήν κατάστασιν των κρατηθέντων εις τους Στρατώνας Γουδί Αξιωματικών και Ανθ/στών του εν περιλήψει Συντάγματος και ν’ αναφέρω ότι το σύνολον των οπλιτών της Μονάδος ταύτης ανέρχεται εις 780 άνδρας.

Περί του παραληφθέντος μέχρι τούδε υλικού εκ του Συντάγματος τούτου αναφέρω ότι περί τούτου ανέφερεν υμίν ο Συν/ρχης κ.Κώτσαλος διά των υπ’ αριθ.5 και 6 σημερινών αναφορών του. Το παραληφθέν υλικόν μετεφέρθη εις την Σχολήν.

Επιφυλάσσομαι ν’ αναφέρω πλήρη εκτέλεσιν της άνω διαταγής υμών όσον αφορά την παραλαβήν όλου του υλικού του Συντ/τος τούτου.

Ο
Διοικητής της Σχολής
Τ.Υ.
Δημ. Γιαννικόπουλος
Αντ/ρχης


ΣΧΟΛΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Των Αξιωματικών και Ανθ/στών του Συντάγματος Ευζώνων, οίτινες κρατούνται εις Στρατώνας Γουδί.

Α/Α

Βαθμός

Ονοματεπώνυμον

1

Συντ/ρχης

Πλυντζανόπουλος Ιωάννης
2

Αντ/ρχης

Ηλιακόπουλος Βασίλειος
3

//

 Κυριακού Παναγιώτης
4

//

 Κουκόπουλος Διονύσιος
5

//

 Μανέτας Βασίλειος
6

//

Φραγκούλης Πέτρος
7

Ταγ/ρχης

Αργυρόπουλος Χρίστος
8

//

 Ιωαννίδης Κων/νος
9

//

 Μπιτσάνης Βασίλειος
10

//

 Παπαγιαννόπουλος Ηλίας
11

//

Πόγκας Χαράλαμπος
12

//

Χατζημιχαήλ Μαρίνος
13

//

Φασόης Γεώργιος
14

Επίατρος

Καλαράς Νικόλαος
15

Λοχαγός

Βασιλογιάννης Γεώργιος
16

//

Βασίλαρος Βασίλειος
17

//

Γεωργόπουλος Νικόλαος
18

//

Δούβος Λεωνίδας
19

//

Κοτζαμάνης Τριαντάφυλλος
20

//

Κολέτας Νικόλαος
21

//

Λοϊζος Χαράλαμπος
22

//

Παναγιωτίδης Παναγιώτης
23

//

Σχίζας Αναστάσιος
24

Ιατρός

Πετρόπουλος Κων/νος
25

Υπολ/γος

Γιακουμής Γεώργιος
26

//

Γκότσης Αντώνιος
27

//

Γιαννόπουλος Παναγιώτης
28

//

Κονδύλης Νικόλαος
29

//

Καραουλάνης Χρίστος
30

//

Καλογερόπουλος Δημήτριος
31

//

Κοκοτός Ιωάννης
32

//

Κόκκας Ιωάννης
33

//

Μπατσιάκος Αργύριος
34

//

Μουρελάτος Ασημάκης
35

//

Παππάς Βασίλειος
36

Υπολ/γος

Παππάς Σταύρος
37

//

Σουτούχος Δημήτριος
38

//

Παπανικολάου Δημήτριος
39

Υπίατρος

Δούβος Δημήτριος
40

Ανθ/γος

Βλάχος Σπυρίδων
41

//

Βλάχος Δημοσθένης
42

//

Γεραλόπουλος Εμμανουήλ
43

//

Γιαννόπουλος Χαράλαμπος
44

//

Δεληγιώργης Γεώργιος
45

//

Δημαράς Νικόλαος
46

//

Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
47

//

Ιωαννίδης Ηλίας
48

//

Κουνέλης Κων/νος
49

//

Κυριακάκης Σάββας
50

//

Κούρτης Δημήτριος
51

//

Λιάμης Διονύσιος
52

//

Λίλας Ιωάννης
53

//

Μπαράτσας Γεώργιος
54

//

Μπακογιάννης Ιωάννης
55

//

Μαρούλης Κων/νος
56

//

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτ
57

//

Πλυντζανόπουλος Νικόλαος
58

//

Πεδιώτης Μιχαήλ
59

//

Παπαφωτίου Φώτιος
60

//

Παπαδόπουλος Ηλίας
61

//

Ράλλης Κων/νος
62

//

Σταυρούλιας Γεώργιος
63

//

Τζωρτζακάκης Μύρων
64

//

Τσουλέας Ηλίας
65

//

Τρίμαης Παναγιώτης
66

//

Τακουμάκος Γεώργιος
67

//

Χρονόπουλος Πέτρος
68

//

Χατζάκης Ευάγγελος
69

//

Πανωληάσκος Κων/νος
70

Ανθ/τρος

Πετεινάρης Κων/νος
71

Ανθ/γος

Τσαμπουράς Δημήτριος
72

Ανθ/στης

Αρβανίτης Γεώργιος
73

//

Αναστασόπουλος Παναγιώτ
74

//

Βασιλείου Ιωάννης
75

//

Βουρλιωτάκης Δημήτριος
76

//

Βέργης Παναγιώτης
77

//

Βραχάτης Ιωάννης
78

//

Βολιονιτάκης Γεώργιος
79

//

Γιακουμής Δημήτριος
80

//

Γουλής Κων/νος
81

//

Γιαννακάς Θεόδωρος
82

//

Γαρελίδης Ευάγγελος
83

//

Γιαννάκος Ζήσης
84

//

Δημακόπουλος Δημήτριος
85

//

Ζέρβας Χρίστος
86

//

Ζαβός Πελοπίδας
87

//

Ζαβός Βασίλειος
88

//

Ιωάννου Κων/νος
89

//

Κατσιλιέρης Αναστάσιος
90

//

Καλογερόπουλος Κων/νος
91

//

Καραφωλιάς Σταύρος
92

//

Κόρπης Περικλής
93

//

Κωστάκης Γεώργιος
94

//

Καρβέλης Γεώργιος
95

//

Λάμπρου Ιωάννης
96

//

Λεουδάκης Ανδρέας
97

//

Μορδάκης Χαράλαμπος
98

//

Μπεσμέντης Παντελής
99

//

Μπεκιάρης Μιχαήλ
100

//

Μελάς Κων/νος
101

//

Ματζούνος Δημήτριος
102

//

Νότας Βασίλειος
103

//

Νουνανάκης Σπυρίδων
104

//

Παπαματθαίου Αθανάσιος
105

//

Παπαδάκης Βασίλειος
106

//

Παπαδάκης Γεώργιος
107

//

Παρασάκης Αλέξανδρος
108

//

Παπαβασιλείου Νικόλαος
109

//

Πολίτης Νικόλαος
110

//

Σίμος Γεώργιος
111

//

Σούμπασης Μιχαήλ
112

//

Σταθόπουλος Νικόλαος
113

//

Σολούκος Νικόλαος
114

//

Ραπτίδης Γρηγόριος
115

//

Ρασσάς Ηρακλής
116

//

Τοπλιανάκης Γεώργιος
117

//

Τζιρτζιλακάκης Γεώργιος
118

//

Φωτάκης Κων/νος
119

//

Χατζηαντωνίου Ιωάννης
120

//

΄Εξαρχος Ελευθέριος
121

//

Καστανόπουλος Γεώργιος
122

//

Παυλόπουλος Ιωάννης
123

//

Κωνσταντακόπουλος Ευστάθ

Ο
Διοικητής της Σχολής
Τ.Σ.Υ.

Advertisements