Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/16 Σεπ 1944 0900


Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ- ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.671

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
16/9/44

Χθές 10ην πρωϊνήν τμήματα Γενικού Αρχηγείου κατέλαβον την ΠΡΕΒΕΖΑΝ. Η Ελληνική σημαία κυματίζει πάλιν εις Φρούριον Αγίου Ανδρέου.
Η πόλις σημαιοστόλιστος ολόκληρος.

Σ.Δ.Γ.Α. 16/9/44 ώρα 09.00’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Διά την Ακρίβειαν
το ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements