Πρακτικό σύσκεψης ΠΕΕΑ-ΕΔΕΣ Τροιζηνίας, 13 Σεπ 1944


Πρακτικόν

Δίδυμα, 13 Σεπτεμβρίου 1944 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι από το ένα μέρος οι: Γεώργιος Κωστελένος, Τάσος Γεωργοπαπαδάκος, Μήτσος Παπαγεωργίου ως εντολοδόχοι της ΠΕΕΑ και Τάκης Παπασωτηρίου ως εκπρόσωπος του ΕΑΜ και από το άλλο οι: Ιωάννης Παλυβός στρατιωτικός αρχηγός του ΕΔΕΣ Ερμιονίδος Τροιζηνίας, Γεώργιος Αγγελόπουλος ομοίως στρατιωτικός αρχηγός ΕΔΕΣ Τροιζηνίας, Παναγιώτης Σταρτσιάρης μέλος της πολιτικής οργανώσεως ΕΔΕΣ Κρανιδίου, Νίκος Αλεξανδρής μέλος της πολιτικής οργανώσεως ΕΔΕΣ Διδύμων, Μιχαήλ Δανόπουλος μέλος της πολιτικής οργανώσεως ΕΔΕΣ Τροιζηνίας, εξουσιοδοτημένοι για όλη την επαρχία Ερμιονιδοτροιζηνίας, τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες, συνήλθαμε σε σύσκεψη κατά την οποίαν επροτάθησαν τα παρακάτω:

1.     Οι εντολοδόχοι της ΠΕΕΑ και οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ επρότειναν να ενταχθεί το ένοπλο τμήμα του ΕΔΕΣ Ερμιονιδοτροιζηνίας στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού που υπάρχει στην Αργολιδοκορινθία και που εκπροσωπεί τον Εθνικό Στρατό στο νομό αυτό μετά το σχηματισμό της Εθνικής Κυβέρνησης και να μη μείνη το ένοπλο αυτό τμήμα της Ερμιονιδοτροιζηνίας έξω από τη μεγάλη μάζα του στρατού του νομού.

2.     Οι στρατιωτικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι του ΕΔΕΣ δεν εδέχθηκαν ότι το 6ο Σύνταγμα Πεζικού αντιπροσωπεύει τον Εθνικό Στρατό στο νομό Αργολιδ/νθίας, εζήτησαν γι’ αυτό επίσημα έγγραφα και αντιπρότειναν να προσκομισθούν τέτοια επίσημα έγγραφα και διαταγές της Εθνικής Κυβερνήσεως όπως επίσης να πάρουν και εντολές της ηγεσίας της οργανώσεως του ΕΔΕΣ σχετικώς οπότε και θα συμμορφωθούν προς τις τέτοιες διαταγές. Μέχρις ότου φθάσουν αυτές οι διαταγές της Κυβερνήσεως και της Οργανώσεως του ΕΔΕΣ να μένουν τα πράγματα  στις επαρχίες Ερμιονιδοτροιζηνίας όπως έχουν τώρα, να μη περάσουν ένοπλα τμήματα του 6ου Συντάγματος, ελεύθερα όμως μπορούν να περνούν μεμονωμένοι άοπλοι άνθρωποι ανήκοντες εις οιονδήποτε κόμμα ή οργάνωσιν για την ασφάλειαν των οποίων υπόσχονται ότι αναλαμβάνουν ευθύνην. Επίσης αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να μη περάσουν στην επαρχία τους άνθρωποι των Ταγμάτων Ασφαλείας ή Γερμανοί τους οποίους υπόσχονται να χτυπήσουν αν θελήσουν να περάσουν.

3.     Οι εντολοδόχοι της ΠΕΕΑ και ο εκπρόσωπος του ΕΑΜ δήλωσαν ότι θα διαβιβάσουν τις παραπάνω απόψεις  των προσώπων του ΕΔΕΣ στην ανώτερή τους καθοδήγηση και να τους στείλουν γραπτή την απάντησή τους. Μέχρι να σταλεί η απάντηση αυτή στις παραπάνω προτάσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μένουν τα πράγματα όπως έχουν τώρα, να μη περάσουν τμήματα του 6ου Συντάγματος στην Ερμιονιδοτροιζηνία. Επίσης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να περνούν ελεύθερα στις περιοχές του 6ου Συντάγματος  της οργανώσεως του ΕΑΜ άνθρωποι του ΕΔΕΣ για την ασφάλεια των οποίων εγγυώνται.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τριπλούν και υπογράφεται από όλους.

Οι εντολοδόχοι της ΠΕΕΑ                 Οι αντιπρόσωποι του ΕΔΕΣ

Τ.Υ.                                                                                                    Τ.Υ.

Οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ

Τ.Υ.

Advertisements