Προκύρηξη ΕΟΚ Ηρακλείου, Αυγ 1944


Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ                                           Αύγουστος 1944
Νομού Ηρακλείου

Προς
Ολους τους Κατοίκους του Νομού Ηρακλείου

Αγαπητοί μου Συμπατριώται,
Ευρίσκομαι από ημερών στα ψηλά Βουνά της Πατρίδος μας και από όπου πρώτα σας στέλλω χαιρετισμό.
Αναγκάζομαι να κυκλοφορήσω αυτήν την προκήρυξιν σε όλους Σας γιατί μερικοί άτιμοι συκοφάντες και πουλημένοι στους εχθρούς μας δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συκοφαντούν τον αγώνα μας και να λένε πως συνεννοηθήκαμε με τους κατακτητάς μας για να κτυπήσουμε τους κομμουνιστάς και να είμαστε η αιτία ενός εμφυλίου πολέμου και σπαραγμού.
Οι σκοποί μας είναι φανεροί σαν τη καθαρή ημέρα και η ψυχή μας ελεύθερη και διαμάντι.
Πρώτα ζητούμε την ελευθερία μας και θα πολεμήσουμε τον κατακτητή σαν η ώρα έλθη, τίμια, αντρίστικα, γιατί δεν είμαστε δολοφόνοι και ξέρετε όλοι πόσα θαύματα κάναμε όλοι από τον μεγαλύτερο ως τον μικρότερο και σ’ όλους τους πολέμους και τώρα στην Αλβανία, όταν είμαστε ηνωμένοι.
Σκοπός μας δεν είναι να κτυπήσωμε καμμίαν Οργάνωσιν, εφ΄όσον έχει διαπιστωθή ότι και αύται αποβλέπουσι και εργάζονται διά τον αυτόν σκοπόν.
Αφού ελευθεροθούμε τότε εσύ αγαπητέ νοικοκύρη κτηματία, σκαφτιά εργάτη, επιστήμονα, υπάλληλε και εργαζόμενε, ψήφισε όποιον θέλεις, όποιον νομίζεις καλύτερον να σε διοικήση.
Δεν θα επιτρέψουμε καθόλου, σε κανένα μα σε κανένα το ορκιζόμαστε, να καταλάβη την Αρχήν με την βία, να σκοτώνη άδικα, να κλέφτη και να ατιμάζη τον πολιτισμόν μας.
Θα ξεπαστρέψω κάθε γκεσταπίτη όπου τον βρώ, κάθε ζωοκλέπτη όπου τον συναντήσω και θα τιμωρήσω κάθε άπατρι και άτιμο.
Μαζύ με τους Μεγάλους Συμμάχους μας Αγγλους, Ρώσσους και Αμερικανούς θα πολεμήσωμε τον κοινόν εχθρόν.
Διά την πραγματοποίησιν των άνω σκοπών έχω επί του παρόντος συνεργάτην τον ειλικρινή και ενθουσιώδη καλόν Πατριώτην, τον Καπετά Μπαντουβά και ελπίζω πολύ συντόμως και τας λοιπάς ενόπλους δυνάμεις μεθ’ ων ενήργησα να λάβω την φιλικήν επαφήν.
Ηνωμένοι όλοι οι Ελληνες, με την απόφασιν να νικήσωμεν, και ηνωμένοι να εορτάσωμεν την ελευθερίαν μας.
Ζήτω το ΕΘΝΟΣ μας, Ζήτω οι Μεγάλοι μας Σύμμαχοι, Ζήτω η ΚΡΗΤΗ μ α ς .

Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Ε.Ο.Κ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Συν/χης Πεζικού.

Advertisements