Ονομαστική κατάσταση υπηρετούντων, ΕΛΑΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/30 Αυγ 1944


ΕΛΑΣ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Ονομαστική των Μονίμων, Εφέδρων εκ Μονίμων και Εφέδρων Αξιωματικών και Καπεταναίων υπηρετούντων εις τας Μονάδας και Υπηρεσίας της Μεραρχίας.

Α/Α Βαθμός Μόνιμος ή Έφεδρος Όπλον ή Σώμα Ονοματεπώνυμο Υπηρεσίαν ην εκτελεί
Δ/σις ΙΙΙης Μεραρχίας
1. Υποσ/γος έφ.εκ Μον. Υγειον. Κάνιστρας Κων/νος Επιθ.Υγ. Υπηρ/ας
2. Συν/ρχης -//- Πεζικού Παπασταμα-τιάδης Κ. Μέραρχος
3. Αντ/ρχης -//- Ιππικού Δημητρίου Μιχ. Φρούραρχος Τριπόλεως
4. Επίλ/χος Μόνιμος Κονδύλης Ηλίας Επιτελάρχης
5. Ταγ/ρχης -//- Αυτοκιν. Μισιχρόνης Κων. Δντής ΙΥ Γραφείου
6. -//- -//- Μηχ/κού Ζέρβας Χρήστος Δντής ΔσεωςΜηχανικού
7. -//- -//- Διαχσεως Κώνστας Γεωργ. Δντής Επι-μελητείας
8. Επισμη-ναγός -//- Αεροπο-ρίας Ματζουράνης Παναγιώτης Εις Νοσοκο-μείον
9. Πλωτάρ-χης -//- Ναυτι-κού Λυκάκης Παύλος Δ/τής Δσεως ΕΛΑΝ
10. Ταγ/ρχης Έφεδρος Δ/σύνης Κουλουμβάκος Ν. Δ/τής Δικαστικού
11. Λοχαγός Μόνιμος Πεζικού Καραγιαννάκος Δ. Δ/τής Ιου Γραφείου
12. -//- -//-    -//- Στασινόπουλος Χρ. Δ/τής ΙΙΙ Γραφείου
13. Λοχαγός Μόνιμος Διαχσεως Φαγογένης Ηλ. Δ/τής Ελέγχου
14. -//- -//-    -//- Λιαρομμάτης Απ. Δ/στής Α. Γ. Σ. Νοσοκ.

15. Ίλαρχος -//- Ιππικού Καπιτσόπουλος Αρ. Δ/ντής ΙΙου Γραφείου
16. Λοχαγός Έφεδρος Μηχ/κού Χριστόπουλος Γεώργ. Δ/ντής Δια-βιβάσεων
17. -//- -//-    -//- Κουτάφας Νικήτας Δ/ντής ΣΤΥ
18. -//- -//-    -//- Τσαγκρώνης Σπυρ. Δντής Κρυ-πτογραφ.
19. Ανθλ/γός -//- Πεζικού Ντούμας Νικόλαος Λαϊκός Επιτρόπου
20. Λοχ. Ιατρ. -//- Υγειον. Ντόκας Αλέκος Αρχίατρος Μ/χίας
21. Υπλ/γός Μόνιμος Πεζικού Δίπλας Παναγιώτης Εις αναρ. άδειαν
22. -//- Έφεδρος Πυρ/κου Μπαλτιμάς Νικ. Δ/τής τμήμ. οπλισμού
23. -//- -//- Μηχ/κού Καπετάνιος Δημήτρ. Βοηθ. Δσεως Μηχ.
24. -//- -//- -//- Λάγιος Βασιλ. Εις Διάθεσιν
25. -//- -//- -//- Κάζαγλης Νικόλ. Προϊστ.Τ.Χ.Μερ.
26. -//- -//- -//- Βασιλόπουλος Δ. Προϊστ. Τ. Τομέα
27. -//- -//- Αυτ/των Ζης Δημήτριος Βοηθ. ΙΥ Γραφείου
28. -//- Μόνιμος Πεζικού Παπαπροκοπίου Δ/στής Κλιβάνων
29. Ανθ/ρχος Έφεδρος Ιππικού Γκρουμούτης Νικ. Υπασπιστής
30. Υπλ/γός Έφεδρος Διαχσεως Απαλοδήμας Κων. Βοηθός Επι-μελητείας
31. Ανθ/γός -//- -//- Αλεξόπουλος Χάρης      -//-
32. -//- -//- Πεζικού Κροτσουράκης Κ. Αξκός Εφ/σμού
33. -//- -//- -//- Κοτσομύτης Περικ.      -//-
34. -//- -//- -//- Σπηλιόπουλος Τηλ. Δ/στής Χρηματικού
35. -//- -//- -//- Τοράκης Νικόλαος Δ/ντής Δ/σεως
36. -//- -//- -//- Αποστολόπουλος Φ. ΕΔΑ Μεραρχίας
37. -//- -//- -//- Λιακόπουλος Χρ. Δ/τής Λ.Δ/σεως
38. -//- -//- -//- Λαμπρόπουλος Χαρ. Διμοιρίτης
39. -//- -//- -//- Δρούλιας Ευάγ.      -//-
40. -//- -//- -//- Μουλόπουλος Χρ. Φρούραρχος Τριπόλεως
41. -//- -//- -//- Γιαννίκος Δημ.      -//-
42. -//- -//- -//- Λαμπαδάρης Δημ. ΕΠΟΝ Μεραρχίας
43. -//- Μόνιμος Πυρ/κού Μουτούσης Νικ. Εις διάθεσιν
44. Ανθ/τρος Έφεδρος Υγειον. Μεγρέμης Αθανάσιος Βοηθ. Επιθ. Υγ.Υπηρεσ.
45. -//- -//- -//- Αδαμόπουλος Δημ. Δ/ντής Υγ. Υπηρεσίας
46. Ανθ/γός -//- Δικαιο-σύνης Χρυσοβιτσιότης Γεώργ. Γραμ. Στρα-τοδικείου
47. Ανθ/γός Μόνιμος Εμπ.Ναυτικού Παπαδόπουλος Νικ. Διαχειρι-στής
48. -//- -//- Μηχ/κού Μπλάνας Χρήστος Προϊστ. Ασυρμάτου
49. Ανθ/στής -//- Πυρ/κού Γαβαλάς Νικολ. Διμοιρίτης
ΙΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
50. Αντ/ρχης Εφ. εκ. Μον Πυρ/κού Τσικλητήρας Σπ. Ταξίαρχος
51. Ταγ/ρχης Μόνιμος Πεζικού Γκουμάς Παναγιώτης Επιτελάρχης
52. -//- -//- -//- Αναστασό-πουλος Γ. Δ/ντής Ιου Γραφείου
53. -//- Εφ. εκ. Μον Χωρ/κής Φακούνης Χαραλ. Πρόεδρος Στρατοδικ.
54. Λοχαγός Μόνιμος Πεζικού Καλλιμόπουλος Κίμων Περισυλ. Πυρ/κών
55. Λοχαγός Μόνιμος Υγ/κού Μεταξάς Γεώργ. Αρχίατρος
56. Υπλ/γός -//- Αεροπορ. Γκέργκης Παν. Αξ/κός Δια-βιβάσεων
57 -//- -//- Πεζικού Μαυραγάνης Γεώργιος Δ/ντής ΙΙΙου Γραφείου
58. -//- Έφεδρος Αυτ/των Ντάλλας Ανδρέας Υπηρεσία Αυτ/των
59. -//- -//- Πεζικού Γεράνιος Δημήτριος Λαϊκ.Επιτρ. Στρατ.
60. -//- -//- -//- Παναγούλιας Παν. Υπασπιστής Ταξιαρχίας
61. -//- -//- -//- Ράλλης Ανδρέας Δ/τής Λοχ.Δ/σεως
62. Ανθ/γός -//- -//- Πριόβολος Βασίλειος Καπετάν Τ/ρχίας
63. -//- -//- -//- Αργυρόπουλος Χ Βοηθ. Ιου Γραφείου
64. Ανθ/γός Έφεδρος -//- Παπανδρεό-πουλος Γ. Βοηθ. ΙΙου Γραφείου
65. -//- -//- -//- Ράπανος Σωτήρ. Εις Νοσο-κομείον
66. -//- -//- -//- Σιώρης Άγγελος Διαχειρι-στής
67. -//- -//- -//- Διάκογλου Εμμανουήλ Διμοιρίτης
68. -//- Μόνιμος -//- Σεφερλής Ηλίας Βοηθ. υπ. Αυτ/των
69. -//- Έφεδρος Μηχ/κού Ζησιάδης Κων/νος Δ/ντής ΙΙου Γραφείου
70. -//- -//- -//- Παναγόπουλος Θεόδ. Βοηθ. Ιου Γραφείου
71. -//- -//- -//- Κουτσούμπας Θεόδ. Ε.Π.Ο.Ν. Ταξιαρχίας
72. -//- -//- -//- Ανδρέσσας Δημήτριος Ηλεκτρολό-γος
73. -//- -//- -//- Ασημακόπουλος Γ. Α/ξκός Εφοδιασμού
74. -//- -//- Αυτ/των Πανταζής Δημήτριος Βοηθ. Υπ. Αυτ/των
75. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Κανδιόγλου Ευάγ. Υγειον. Υπηρεσίας
76. -//- -//- -//- Σπηλιόπουλος Θεόδωρος Βοηθός Αρχιάτρου
77. Ανθ/στής -//- Πεζικού Βέλκος Ελευθέριος Διαχ/στής Κλιβάνων
78. -//- -//- Πυρ/κού Μητσόπουλος Νικόλαος Καπ. Νοσ. Ταξ/ρχίας
79. -//- Μόνιμος Αρ/λαξ Μπακατσέλος θεόδωρος Προϊσταμ. Διεκ/σεως
6ον Σύνταγμα Πεζικού
80. Ταγ/ρχης Μόνιμος Πεζικού Βαζαίος Εμμανουήλ Διοικητής
81. -//- -//- -//- Χαλκιάς Βασίλειος Φρούραρχος
82. Ίλαρχος -//- Ιππικού Κονδύλης Νικόλαος Υπασπιστής
83. Λοχαγός Έφεδρος Μηχ/κού Κόρδας Νικόλαος Σαμποτέρ
84. -//- Μόνιμος Πεζικού Παπαϊωάννου Δημ. Δ/τής Τάγματος
85. Υπλ/γός Έφεδρος -//- Τουμπανάκης Βασ. Δ/τής Λόχου
86. -//- -//- -//- Δασόπουλος Γεώργιος Δ/τής Τάγματος
87. -//- Μόνιμος -//- Ασιούρος Γεώργιος Δ/τής Λόχου
88. -//- Έφεδρος -//- Πανόπουλος Ευάγ. Επιτελής Τάγματος
89. -//- -//- Μηχ/κού Νιάρχος Ηλίας Επιτελής
90. -//- -//- Πεζικού Κυριάκης Αναρ.
91. -//- Μόνιμος -//- Τούτουνας Αναστ. Δ/τής Λόχου
92. -//- Έφεδρος -//- Παπαδιαμαντό-πουλος Κ. Δ/τής Λοχ. Μηχ/των
93. -//- -//- -//- Σπηλιόπουλος Λεων. Δ/τής Τάγματος
94. -//- -//- -//- Ηλιόπουλος Σταύρος Δ/ντής Λόχου
95. Υπίατρος -//- Υγειον. Καργάνδος Ανδρ. Ιατρός Συντ/τος
96. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Τρακαδάς Ανδρέας Αξ/κός Πλη-ροφοριών
97. -//- -//- Ιππικού Οικονομίδης Τάκης Αξ/κός Προαν/σεων
98. -//- -//- Πεζικού Τσιμπουράκης Δημ. Φρούραρχος Κορίνθου
99. -//- -//- -//- Ζερβός Τάσσος Φρούραρχος Κορίνθου
100. -//- -//- -//- Κυριάκης Βασίλειος Καπ. Τάγματος
101. -//- -//- -//- Γκολφινόπουλος Δημ. Ε.Δ.Α.
102. -//- -//- -//- Κουτσουμύτας Θεόδ. Αξ/κός Πλη-ροφοριών
103. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Παυλόπουλος Ανδρέας Ιατρός Τάγματος
104. Ανθ/γός -//- Πεζικού Καλογήρου Αθανάσ. Διμοιρίτης
105. -//- -//- -//- Πίκουλας Θεοφ.      -//-
106. -//- Μόνιμος -//- Καραγιαννάκος Κων.      -//-
107. Ανθ/τρος Έφεδρος Υγειον. Σουσούνης Σωτήριος Ιατρός
108. Ανθ/γός -//- Πεζικού Στεφανόπουλος Αθαν. Δ/τής Λόχου
109. -//- -//- -//- Βάρσος Γεώργιος Διμοιρίτης
110. -//- -//- -//- Σωτήρχος Κων.      -//-
111. -//- -//- -//- Καραγιάννης Γεώργ.      -//-
112. -//- -//- Πυρ/κού Δαρλάσης Δημήτριος      -//-
113. Ανθ/γός `Εφεδρος Πεζικού Λυμπερόπουλος Κων.      -//-
114. -//- -//- -//- Καραλής Παν. Δ/τής Λόχου
115. -//- -//- -//- Αναγνωστόπου-λος Οδ. Διμοιρίτης
116. -//- -//- -//- Παπακωνσταντίνου Δ.      -//-
117. -//- -//- -//- Δερβαντζής Γεώργιος      -//-
118. -//- -//- -//- Γιαμπρές Αθανάσιος      -//-
119. -//- -//- -//- Μπολότας Βασίλειος Δ/τής Λοχ. Μηχ/των
120. -//- -//- -//- Δαβίδ Διονύσιος Διμοιρίτης
121. -//- -//- Αντ/κού Κασολέτης Γεώργ.      -//-
122. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Κοντογιάννης Ν. Ιατρός Τάγματος
123. -//- -//- -//- Γκέκης Νικ. Βοηθός Ιατρού
124. Ανθ/γός -//- Πυρ/κού Ιωάννου Δημητ. Διμοιρίτης
125. -//- -//- Πεζικού Θεοδωρόπουλος Ι. Δ/τής Λόχου
126. -//- -//- -//- Μουτούσης Νικόλ. Διμοιρίτης
127. -//- -//- -//- Βλάχος Νικόλαος      -//-
128. -//- Μόνιμος -//- Παπακωνστα-ντόπουλος Θ.      -//-
129. -//- Έφεδρος -//- Αγγελίδης Γεώργ.      -//-
130. -//- -//- -//- Μαυραγάνης Βλ      -//-
131. Ανθ/γός Έφεδρος -//- Σιόλας Γεώργιος Ε.Δ.Α.Αξ. Πληρ/ριών
132. -//- -//- -//- Παπαϊωάννου Ι. Διμοιρίτης
133. -//- -//- -//- Στεφάτος Βασίλειος      -//-
134. -//- Μόνιμος Μηχ/κού Άρχος Στέφανος Δ/τής Λόχου
135. -//- Έφεδρος Πεζικού Νάκος Σπύρος Διμοιρίτης
136. -//- -//- -//- Μποτσίνης Παν.        -//-
137. -//- -//- -//- Στεφόπουλος Δημ.        -//-
138. -//- -//- -//- Βόϊλας Ευάγγελος        -//-
139. -//- -//- -//- Μιχαλόπουλος Γεώργιος      -//-
140. -//- -//- -//- Σατήρης Σπύρος      -//-
141. -//- -//- Πυρ/κού Μιχαλόπουλος Γεώργ.      -//-
142. -//- -//- Πεζικού Μήτσας Σταμάτης Επιτελής
143. -//- -//- -//- Χαιρόπουλος Παν. Δ/τής Λόχου
144. -//- -//- -//- Τζαβέλλας Ευαγ. Διμοιρίτης
145. -//- -//- -//- Βασιλείου Αναστ.        -//-
146. -//- -//- -//- Κασαπάκης Αδάμ        -//-
147. -//- -//- -//- Ηλιόπουλος Νικόλ. Δ/τής Λόχου
148. -//- -//- -//- Γαλάνης Ανδρέας Διμοιρίτης
149. Ανθ/γός Έφεδρος -//- Κασμαδάκης Στ.        -//-
150. -//- -//- -//- Καραλής Ελευθ.        -//-
151. -//- -//- -//- Ευστρατιάδης Κων.        -//-
152. -//- -//- -//- Βασιλάκος Κων. Δ/τής ΙΙΙ Πολ/ρχίας
153. -//- -//- Μηχ/κού Νίκος Δημήτριος Διμοιρίτης
154. Ανθ/στής Μόνιμος Πεζικού Ψυράκης Ευτύχιος Διαχ/στής Συν/τος
155. Εύελπις -//- -//- Φλίγκος Βασίλειος Στρ/λόγος
156. Ανθ/στής -//- Πυρ/κού Κατσαρός Κων. Διμοιρίτης
157. -//- Εθελο-ντής Πεζικού Λαλιώτης Ιωάν.        -//-
158. -//- Έφεδρος -//- Ραφτόπουλος Ανδρ.        -//-
159. Ανθ/γός -//- Επιμελ. Παπαθεοδώρου Ευάγ.        -//-
12ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
160. Αντ/ρχης Εφ.εκ. Μον. Πεζικού Ανδρικόπουλος Βλασ. Διοικητής Συν/τος
161. Λοχαγός Μόνιμος -//- Μπατσέας Παν. Διοικητής Τάγματος
162. -//- -//- -//- Κοτσώνης Γεώργ. Διοικητής Τάγματος
163. -//- Έφεδρος -//- Γλανόπουλος Χρίστος Διοικητής Τάγματος
164. -//- -//- -//- Κεντριστάκης Ι. Εις Νοσοκομείο
165. -//- Μόνιμος Στρατολ. Μπουρατζής Γεώργ. Υπασπιστής
166. Υπλ/γός Έφεδρος Πεζικού Βέργος Γεώργιος Δ/τής Λόχου
167. Υπλ/γός Μόνιμος Πεζικού Ζαχαρόπουλος Ι.        -//-
168. -//- -//- -//- Μανωλόπουλος Γ.        -//-
169. Ανθ/γός Έφεδρος -//- Παπαστεργιόπουλος Η. Αξ/κός Πληρ/ριών
170. -//- -//- -//- Τρυφωνόπουλος Σωτ. Αξ/κός Εφοδιασμού
171. -//- -//- -//- Κούκος Ανδρέας ΕΔΑ Συν/τος
172. -//- -//- -//- Βασιλακόπουλος Ανδ. Αξ/κός Οπλισμού
173. -//- -//- -//- Λαγουμιτζής Ανδρ. Αξ/κός Στρ/λγίας
174. -//- -//- -//- Κυριακουλάκος Μιχ. Δ/τής Λοχ. Δ/σεως
175. -//- -//- -//- Καρποζήλος Γεώργ. Σαμποτέρ
176. -//- -//- -//- Γεωργακόπου-λος Χαρ. Δ/τής Λόχου
177. -//- -//- -//- Κατζόπουλος Ζήσης Διμοιρίτης
178. -//- -//- -//- Αραβαντινός Παναγ. Διαχ/στής Τάγματος
179. -//- Μόνιμος -//- Κουτσουμάρης Διον. Δ/τής Λόχου
180. -//- -//- -//- Αποστολόπουλος Λακ. Διμοιρίτης
181. -//- -//- -//- Τζαβέλλας Νικολ. Δ/τής Λόχου Μη/χτων
182. -//- -//- -//- Πέτρου Νικ. Διμοιρίτης
183. -//- Έφεδρος -//- Τσαγκρής Γεώργ.        -//-
184. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Βόσκας Θεόδωρ.        -//-
185. -//- -//- -//- Νικολόπουλος Αναστ.        -//-
186. -//- -//- -//- Ματζαβίνος Πέτρος        -//-
187. -//- -//- -//- Καραγιώργας Διομ.        -//-
188. -//- -//- -//- Τσιγκλητήρας Διον.        -//-
189. -//- -//- -//- Μακρυγένης Αλ.        -//-
190. -//- -//- -//- Σολωμός Δημ.        -//-
191. -//- -//- -//- Κατσιμπούρης Ιωάν.        -//-
192. -//- -//- -//- Μπόμπας Λεων. Δ/τής Λόχου
193. -//- -//- -//- Νασόπουλος Ανδρέας Διμοιρίτης
194. -//- -//- -//- Τζουρομάνης Γεώργ.        -//-
195. -//- -//- -//- Ντούρος Αθαν.        -//-
196. -//- -//- -//- Ροκάνας Σπύρος        -//-
197. -//- -//- -//- Παπασχάλης Θωμάς        -//-
198. -//- -//- -//- Παπαϊωάννου Γεώργ.        -//-
199. -//- -//- -//- Χαμακιότης Νικ.        -//-
200. -//- -//- -//- Οικονομόπουλος Παν.        -//-
201. -//- -//- -//- Μπατάλης Ευάγγελος        -//-
202. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Γιαννόπουλος Ιωάν.        -//-
203. -//- -//- -//- Χρονόπουλος Δημ.        -//-
204. -//- -//- -//- Αλεξόπουλος Παναγ. Δ/στής Τάγματος
205. -//- -//- -//- Παναγιωτακό-πουλος Δ. Εις Νοσοκομείο
206. -//- -//- -//- Πολυκράτης Νικ. Καπετ. Τάγματος
207. -//- -//- -//- Παναγόπουλος Δ/τής Λόχου
208. -//- -//- -//- Χατζησταύρου Γ. Διμοιρίτης
209. -//- -//- -//- Μπουρλής Σταύρος        -//-
210. -//- -//- -//- Καρνέσης Γεώργιος        -//-
211. -//- -//- -//- Αγαθίας Παναγ.        -//-
212. -//- -//- -//- Καλλοπίσης Γεώργιος        -//-
213. -//- -//- -//- Καλκατζάκος Σωκράτης        -//-
214. -//- Μόνιμος Ιππικού Στυλιανόπουλος Βασίλ. Δ/τής Λόχου
215. -//- -//- -//- Σταματόπουλος Κ. Εις ΙΙ Ανεξ. Απόσπασμα
217. -//- Έφεδρος -//- Μανούκας Αναστάσιος Διμοιρίτης
218. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Πετραλιάς Αντών. Ιατρός Συν/τος
219. -//- -//- -//- Κούτουλας Κων. Βοηθ. Αναρ-ρωτηρίου
220. Ανθ/τρός Έφεδρος Υγειον. Ρόδης Χρίστος Ιατρός Τάγματος
221. -//- -//- -//- Τζίφας Δημήτριος      -//-
222. -//- -//- -//- Φωτόπουλος Αλεξ.      -//-
223. -//- -//- -//- Σιώρης Νικόλαος Εις Διάθεσιν
224. -//- -//- -//- Τσιριγώτης      -//-
225. Ανθ/στής Μόνιμος Πεζικού Βέλκος Ελευθέριος Εις Κλιβαν. Τ/χίας
226. -//- -//- -//- Ζερζυβάς Άγγελος Επιτελής Τάγματος
227. -//- -//- -//- Παπαχρυνθό-πουλος Δ. Διμοιρίτης
228. -//- -//- -//- Ανδρουτσόπου-λος Γ.      -//-
229. -//- Έφεδρος -//- Σπηλιόπουλος Γ.      -//-
230. -//- -//- -//- Κοντάκος Παν. Καπετ. Συν/τος
231. -//- -//- Διαχειρ. Γκολφινόπουλος Χαρ. Διαχ/στής Τάγματος
232. -//- Μόνιμος Μηχ/κού Νικολόπουλος Νικ.      -//-
ΙΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΤΑΓΜΑ
233. Ταγ/ρχης Μόνιμος Πεζικού Μαντούκος Νικόλ. Δ/τής Τάγματος
234. Λοχαγός Έφεδρος Τ.Τ.Τ. Ψυχογυιός Γεώργ. Αξ/κός Τ.Τ.
235. Υπλ/γός Μόνιμος Πεζικού Κουτσογιαννό-πουλος Ηλ. Δ/τής Λόχου
236. -//- Έφεδρος -//- Στεφανάκος Ι. Επιτελής
237. Υπλγός Έφεδρος Πεζικού Βλασσόπουλος Ι. Δ/τής Λόχου
238. -//- -//- -//- Καμπάσης Αντ. Διμοιρίτης
239. -//- -//- -//- Ρένεσης Διον.        -//-
240. -//- -//- -//- Καψαμπέλης Ιωάν.        -//-
241. Ανθ/γός -//- -//- Αντωνόπουλος Διον. Αξ/κός Πλη-ροφοριών
242. -//- -//- -//- Ντούλας Πέτρος Διμοιρίτης
243. -//- -//- -//- Λουμιώτης Αναστ. Δ/τής Λόχου
244. -//- -//- -//- Μακριδάκης Δημήτρ. Διμοιρίτης
245. -//- -//- -//- Τερζής Τάκης Υπασπιστής
246. -//- -//- -//- Καραγιάννης Ελευθέριος Στρ/λόγος
247. -//- -//- -//- Μπαλάσης Χρ. Ταμίας
248. -//- -//- -//- Γκρεκιώτης Χρ. Δ/τής Λόχου
249. -//- -//- -//- Τριγαζής Γεώργ. Διμοιρίτης
250. -//- -//- -//- Σίσκος Αθανάσιος      -//-
251. -//- -//- -//- Μπαρτζούκας Χρ.      -//-
252. -//- -//- -//- Δράκουλης Αθαν.      -//-
253. -//- -//- -//- Μήχανος Θεοτόκης Δ/τής Λόχου
254. -//- -//- -//- Πανταζής Γεώργιος Διμοιρίτης
255. -//- -//- -//- Σκουλαρίκης Σωτ.        -//-
256. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Μέλιος Γεώργιος Διμοιρίτης
257. -//- -//- -//- Πρωτόπαπας Κων.        -//-
258. -//- -//- -//- Δαής Κω/νος Καπετ. Λόχου
ΑΙ ΓΕΝΙΚΟΝ   ΣΤΡΑΤΤΙΩΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
259. Λοχαγός Έφεδρος Υγειον. Πανουτσόπουλος Ηλ. Δ/ντής Νοσ/μείου
260. -//- -//- -//- Λαζάρου Παναγ. Παθολόγος
261. -//- -//- -//- Βαχλιότης Αν.        -//-
262. Ανθ/τρος -//- -//- Κόλλιας Ιωάν. Υποδ/ντής Νοσ.
263. -//- -//- -//- Θούας Αριστ. Χειρουργός
264. -//- -//- -//- Καπράλος Ανδρ.        -//-
265. -//- -//- -//- Στασινόπουλος Ι. Αφροδισ/γός
266. -//- -//- -//- Κίνας Ιωάν. Οφαλμ/τρος
267. -//- -//- -//- Μπράχος Νικ. Χειρουργός
268. -//- -//- -//- Παναγάκος Ιωάν.
269. -//- -//- -//- Τριανταφυλό-πουλος Δ. Παθολόγος
270. -//- -//- -//- Κούκιος Ιωάν. Οδον/τρος
271. Ανθποιός -//- -//- Βολάρης Χαρ. Φαρμακο-ποιός
ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
272. Αντ/ρχης Εφ. εκ. Μον. Πεζικού Κωστόπουλος Πανάγ. Δ/τής Ταξιαρχίας
273. Ταγ/ρχης Μόνιμος -//- Ντοματάς Δημ. Δ/ντής Επι-μελητείας
274. Λοχαγός -//- -//- Νικολόπουλος Σ Επιτελάρχης
275. Λοχαγός Μόνιμος Πεζικού Παπαδόπουλος Θεμ. Δ/ντής ΙΙου Γραφείου
276. Υπλ/γός -//- -//- Βαρτζάκης Ι. Δ/ντής Ιου Γραφείου
277. -//- -//- Ιππικού Πλεμμένος Παν. Δ/ντής ΙΙΙου Γραφείου
278. -//- Εφ. εκ. Μον. Πεζικού Λεουτσάκος Ι. Λαϊκός Επίτροπος
279. Υπίατρος Μόνιμος Υγειον. Οιχαλιώτης Βασ. Εις ετ. αναρ. άδειαν
280. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού ΩΡΙΩΝ Καπ. Ταξ/χίας
281. -//- Μόνιμος -//- Δρακόπουλος Αχ. Υπασπ. και Βοηθ.Ιου Γραφείου.
282. -//- -//- -//- Καφίρης Κων. Βοηθ. ΙΙΙου Γραφείου
283. -//- -//- -//- Λακουδάκης Παν. Δ/ντής Διεκ/σεως
284. -//- -//- -//- Αλεξανδρόπου-λος Γρ. Δ/τής Λόχου Δ/σεως
285. -//- Έφεδρος -//- Αποστολόπουλος Φ. Συ Ταξ. 9ου Συν. Ευζ.
286. -//- -//- -//- Παπαλεξόπου-λος Δ. Δ/σις Δικαστικού
287. -//- -//- Πυρ/κού Αργυρόπουλος Φώτ. Διαχειριστής
288. -//- -//- Μηχ/κού Ζιώρας Δημ. Δ/ντής ΣΤΥ
289. Ανθ/τρος Μόνιμος Υγειον. Μπουρίκας Κων. Δ/ντής Υγ. Υπηρ.
290. Ανθ/στής Έφεδρος Μηχ/κού Αγγουράς Κων. Δ/τής Διμ. Καταστροφ.
8ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
291. Αντ/ρχης Μόνιμος Πεζικού Ρουμπέας Σωτήρ. Δ/τής Συν/τος
292. Ταγ/ρχης Εφ. Εκ. Μον. Πεζικού Αρετάκης Γ. (Σφακιανός) Δ/τής ΙΙου Τάγματος
293. Λοχαγός Μόνιμος -//- Παπαδάκος Κων. Δ/τής Ιου Τάγματος
294. Υπλ/γός -//- -//- Κανελλόπουλος Κων. Δ/τής ΙΙΙου Τάγματος
295. -//- Έφεδρος -//- Αθανασάκος Ευστρ. Εις Νοσοκομείο
296. -//- -//- -//- Καντιάνης Δημ. Αξ/κός Πληρ/ριών
297. -//- -//- -//- Καλομοίρης Ιωάν. Δ/τής Λόχου Δ/σεως
298. -//- -//- -//- Χριστινάκης Κων. Δ/τής Λόχου
299. -//- -//- Πυρ/κού Μιχαλακάκος Κων. Καπ. Λόχου
300. -//- Μόνιμος Διαχειρ. Χριστάκος Γεώργ. Στρατ/γος
301. -//- Έφεδρος Τ.Τ.Τ. Ζερβουλάκος Σαρ. Δ/ντής ΣΤΥ
302. -//- -//- Μηχ/κού Χοντζέας Παν. Αρχηγός Σαμποτέρ
303. Υπίατρος -//- Υγειον. Σπυρίδης Δημ. Ιατρός Συν/τος
304. Ανθ/γός Μόνιμος Πεζικού Σταθάκης Εμμ. Δ/τής Λόχου
305. -//- -//- -//- Μπουτσικάρης Σωτ. Επιμελ. Τάγματος
306. -//- -//- -//- Προκοπίδης Δημ. Διμοιρίτης
307. -//- -//- -//- Μακρής Ιωάν. Καπετ. Τάγματος
308. -//- Έφεδρος -//- Γλυκοβάτσος Πετρ. Διμοιρίτης
309. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Λεβεντάκης Πασκ. Υπασπιστής Συν/τος
310. -//- -//- -//- Λεωτσάκος Θωμάς Δ/τής Λόχου Πολ/λων
311. -//- -//- -//- Γραμματικάκης Ιωάν. (Αστραπο-γιαννός) Δ/τής Λόχου
312. -//- -//- -//- Κατούνας Αναστ. Δ/τής Λόχου
313. -//- -//- -//- Προκοπίδης Γεωργ. Διμοιρίτης
314. -//- -//- -//- Σαρρής Ιωάν. Δ/τής Λόχου
315. -//- -//- -//- Λελέας Ηλίας Διμοιρίτης
316. -//- Μόνιμος -//- Μαστοράκος Ιωάν.        -//-
317. -//- -//- -//- Κυριακάς Δημ.        -//-
318. -//- Έφεδρος -//- Πετροπουλάκης Λεων. Καπετ. Τάγματος
319. -//- -//- -//- Μαχαίρας Ευαγ. Δ/τής Λόχου Μηχ/των
320. -//- -//- -//- Καλατζόπουλος Κων. Συνεργ. Συν/τος
321. -//- -//- -//- Πιερράκος Νικ. Διαχ/στής Λέσχης
322. -//- -//- -//- Παρασκευάς Μιχ. Διμοιρίτης
323. -//- -//- -//- Χαντζόπουλος Ιωάν.        -//-
324. -//- -//- -//- Κοκκίνης Νικ.        -//-
325. -//- -//- Πυρ/κού Καρύδης Κων.        -//-
326. -//- -//- -//- Σκαλτσάς Αθαν.        -//-
327. Ανθ/γός Έφεδρος Πυρ/κού Δεδούσης Λάγιος Διμοιρίτης
328. -//- Μόνιμος -//- Σάμιος Γεώργ. Δ/τής Λόχου
329. -//- Έφεδρος -//- Γκουμόπουλος Αθ. Διμοιρίτης
330. -//- Μόνιμος -//- Ξανθάκος Παν. Δ/τής Λόχου
331. -//- Έφεδρος -//- Μουρλάς Μαν.        -//-
332. -//- -//- -//- Χρήσιμος Γεώργ. Διμοιρίτης
333. -//- -//- -//- Σελιμιώτης Ιωάν.        -//-
334. -//- -//- Ιππικού Σαλής Βασίλ. Αξ/κός Πληρ.Τάγμ.
335. -//- Μόνιμος Πυρ/κού Ροζάκης Κων. Εις Νοσοκομείο
336. -//- Έφεδρος -//- Σπυριδάκας Παν. Βοηθός Διαχ.
337. -//- -//- Ιππικού Πρεκεζές Θεόδ. Δ/τής Λόχου Πολ/λων
338. -//- -//- Πυρ/κού Κώνοτης Χρ. Καπ. Συν/τος
339. -//- -//- Διαχειρ. Κωνσταντινίδης Ι. Εφοδιασ. Συν/τος
340. -//- -//- -//- Καλέργης Παν. Ταμίας Συν/τος
341. -//- Μόνιμος Αυτ/των Κονταλώνης Γ. Δ/τής Λόχου
342. -//- -//- Μηχ/κού Κανέλλος Θεόδ. Διμοιρίτης
343. -//- -//- Σ.Τ.Υ. Ξυδιάς Νικόλ. Αξ/κός Δ/σεων Συν/τος
344. -//- -//- -//- Καλύβας Ηλίας Αξ/κος ΣΤΥ
345. -//- -//- Μηχ/κού Παναγιωτουνά-κης Γ. Αξ/κός Προανακρί-σεων
346. Ανθ/γός Μόνιμος Διαχειρ. Γεωργούλης Γ. ΕΔΑ ΙΙΙου Τάγματος
347. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Σπυρίδης Αναστ. Φαρμακ.ΝοσΣπάρτης.
348. -//- -//- -//- Περδίκης Λεων. Ιατρός ΙΙΙου Τάγματος
349. -//- -//- -//- Καραβίτης Νικ. Ιατρός Ιου Τάγματος
350. Ανθ/γός -//- Φαρμακ. Αμπαλοδήμας Ηλ. ΕΔΑ ΙΙΙου Τάγματος
351. Ανθ/τρος Έφεδρος Υγειον. Γιαννούκος Λεών. ΕΔΑ Συν/τος
352. -//- -//- -//- Τσιμικάλης Δημ. ΝοσοκομείοΣπάρτης
353. -//- -//- -//- Χρόνης Γεώργ. Ιατρός Τάγματος
354. Ανθ/γός -//- Πυρ/κού Πανταζόπουλος Γ. Δ/τής Λόχου
9ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ   ΠΕΖΙΚΟΥ
355. Ταγ/ρχης Μόνιμος Πεζικού Κλάπας Ηλίας Δ/τής Συν/τος
356. Λοχαγός -//- -//- Σταθάκης Παντελής Δ/τής Ιου Τάγματος
357. Λοχαγός Εφ. εκ. Μον. -//- Αναστασόπουλος Αν. Δ/τής ΙΙου Τάγματος
358. Υπλ/γός Μόνιμος -//- Καλαθάς Περικλής Στρ/γος και οπλισμού
359. -//- Έφεδρος -//- Κουρούσης Γεώργιος Εις αναρ. άδειαν
360. -//- -//- -//- Κατσούλης Γεωργ. Δ/τής Λόχου Δ/σεως
361. Υπίατρος -//- Υγειον. Καλοφωλιάς Γεώργ. Ιατρός Συν/τος
362 Υπλγ/ος -//- Πεζικού Σταθόπουλος Διον. Διμοιρίτης
363. Υπλ/γός Έφεδρος Πεζικού Ιωαννίδης Δημ. Εις Νοσοκομείο
364. -//- -//- Μηχ/κού Σπηλιότης Γεώργ. Εις Διάθεσιν Ταξ/χίας
365. -//- -//- Πεζικού Σπηλιότης Θεόδ. Διμοιρίτης
366. -//- -//- -//- Μπελόκας Αντων.        -//-
367. -//- -//- -//- Μουτουβέλης Πέτρος Αξ/κός Πληρ/ριών
368. -//- -//- -//- Ξυδιάς Δημ. Δ/τής Λόχου Δ/σεως
369. -//- -//- -//- Κούτρος Πέτρος Διμοιρίτης
370. -//- -//- -//- Μαργιόπουλος Βασ. Επιτελής Τάγματος
371. -//- -//- -//- Κωνσταντόπου-λος Δημ. Αξ/κός Πληρ/ριών
372. -//- -//- -//- Παπαγεωργίου Δημ. Δ/τής ΙΙΙ Πυλ/ρχίας
373. -//- -//- -//- Καραγγελής Κυρ. Διμοιρίτης
374. Ανθ/γός Μόνιμος -//- Παπαγιαννόπουλος Ναπ. Καπετ. Συν/τος
375. -//- -//- Πυρ/κού Μητσάκος Ιωάν. Υπασπιστής
376. -//- -//- -//- Πρεκετές Βασίλ. Γραφείον Εκπ/σεως
377. -//- -//- -//- Κότσιρας Αν. Εις αναρ. άδειαν
378. -//- -//- Πεζικού Μακαρούνης Γεώργ. Εις Νοσοκομείο
379. -//- -//- -//- Σιχαλός Δημ. Εις αναρ. άδειαν
380. -//- -//- -//- Κατσουλέας Γεωργ. Αντ.Συν/τος-Ε.Τ.Α.Πε
381 Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Κατσαρός Άγγελ. Επιτελής Φρουρ/χείου
382. -//- -//- -//- Καπέτας Αναστ. Αξ/κός Πληρ/ριών
383. -//- -//- -//- Μπασάκος Ανδρ. Εις αναρ. άδειαν
384. -//- -//- Πυρ/κού Κυράζαλος Ανδρ. Αξ/κός Διαβ/σεων
385. -//- -//- Πεζικού Πουλόπουλος Αθαν. Διμοιρίτης
386. -//- -//- -//- Καπόπουλος Αθαν.        -//-
387. -//- -//- -//- Καλόγρης Κων.        -//-
388. -//- -//- -//- Ψυχογυιόπουλος Κων.        -//-
389. -//- -//- -//- Δαλκαφούκης Διομήδης Εισηγητής Συν/τος
390. -//- -//- -//- Δεδούσης Ηλίας Ε.Δ.Α. Συν/τος
391. -//- -//- -//- Μπράβος Βασίλ.        -//-
392. -//- -//- Πυρ/κού Τσατάς Φώτιος Δ/τής Λόχου Μηχ/των
393. -//- -//- Πεζικού Σγουρέας Παν. Δ/τής Λόχου Μηχ/των
394. -//- -//- Διαχειρ. Λαζάρου Μιχαήλ Επιμελητεία Συν/τος
395. -//- -//- -//- Κανελέας Χρ. Βοηθ.Αλ. Εφ Συν/τος
396. -//- -//- -//- Σταθόπουλος Αθαν. Διαχ/στής Συν/τος
397. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Γκότσης Νικ. Νοσοκομείο Καλαμών
398. -//- -//- -//- Τράγος Χρύσ. Οδοντ/τρος Συν/τος
399. Ανθ/γός Έφεδρος Ιππικού Μπάστας Ευάγ. Εις αναρ. άδεια
400. -//- -//- Πυρ/κού Νικολόπουλος Κων. Εις Νοσοκομείο
401. -//- -//- -//- Βρεττός Φώτ. Ε.Τ.Α. Μεσσήνης
402. -//- -//- -//- Ρετζέπης Ιωάν. Επιμελητεία Συν/τος
403. -//- -//- Πεζικού Τζούμης Δημήτρ. Εις Νοσοκομείο
404. -//- -//- Ιππικού Στρατηκόπουλος Αθαν.        -//-
405. -//- -//- Αυτ/των Κορομηλάς Αναστ.        -//-
406. -//- Μόνιμος Πεζικού Καλαθάκης Νικόλ.        -//-
407. -//- -//- -//- Ηλιόπουλος Παν.        -//-
408. -//- Έφεδρος -//- Μπενάκης Εμμανουήλ        -//-
409. -//- Μόνιμος -//- Παναγάκης Γεώργ. Δ/τής Λόχου
410. -//- Έφεδρος -//- Λυμπερόπουλος Παναγ. Σ.Τ.Υ. Συν/τος
411. -//- -//- -//- Σπηλιώτης Ιωάν. Διμοιρίτης
412. -//- -//- Υγειον. Ανδριανόπουλος Κων. Ιατρός Τάγματος
413. Ανθ/τρος -//- -//- Αλεβίζος Κων.        -//-
414. Ανθ/γός -//- Πεζικού Ζαφείρας Γεώργ. Διμοιρίτης
415. -//- -//- -//- Μπιτσάνης Χρ.        -//-
416. -//- Μόνιμος Ιππικού Μέλιος Νικόλ. Δ/τής Λόχου
417. -//- -//- Πεζικού Στούνης Νικόλ. Διμοιρίτης
418. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Μπασακάρης Γεώργ. Διμοιρίτης
419. -//- -//- -//- Χριστόπουλος Κων.        -//-
420. -//- Μόνιμος -//- Πισπιρής Ηλίας        -//-
421. -//- Έφεδρος -//- Κόσοβας Βασ.        -//-
422. -//- -//- Ιππικού Χατζής Δημήτρ.        -//-
423. -//- -//- Αεροπορ. Σταυρόπουλος Σωκρ. Δ/τής Ιης Πολ/ρχίας
424. -//- -//- Ιππικού Γιαννακόπουλος Νικ. Διμοιρίτης
425. -//- -//- Πεζικού Παναγόπουλος Στ.        -//-
426. -//- -//- -//- Καλατζής Δημήτρ. Καπετ. Τάγματος
427. -//- -//- -//- Δρακόπουλος Στ.        -//-
428. -//- -//- -//- Δούκας Γεώργ.        -//-
429. -//- -//- -//- Παπαντινόπου-λος Γ.        -//-
430. -//- Μόνιμος -//- Οικονομάκος Κων.        -//-
431. -//- -//- -//- Μπασακίδης Κων. Δ/τής Λόχου
432. -//- -//- -//- Μπελτέκος Αν. Διμοιρίτης
433. -//- Έφεδρος -//- Πετρόπουλος Δημ.        -//-
434. -//- -//- -//- Μαρινόπουλος Παν.        -//-
435. -//- -//- -//- Δραγώνας Κων.        -//-
437. Ανθ/γός Μόνιμος Πεζικού Καρδάσης Αθ. Δ/τής Λόχου
438. -//- -//- -//- Κανταγάρης Ηλ.        -//-
439. -//- Έφεδρος -//- Ρετζέπης Θεόδ. Διμοιρίτης
440. -//- -//- -//- Τσετσέπης Φιλ.        -//-
441. -//- -//- -//- Βαλσαμάκης Ιωάν. Δ/τής Λόχου
442. -//- Μόνιμος -//- Δημητρόπουλος Πέτρ. Διμοιρίτης
443. -//- Έφεδρος -//- Κατσούλης Νικ.        -//-
444. -//- Μόνιμος -//- Χρυσοσπάθης Χρ.        -//-
445. -//- Έφεδρος -//- Μιζάρας Βασ. Δ/τής ΙΙης Πολ/ρχίας
446. -//- -//- -//- Σταματόπουλος Χαρ. Διμοιρίτης
447. -//- -//- -//- Γιαλελής Παν.        -//-
448. -//- -//- Μηχ/κού Αργυρόπουλος Παν. Ε.Δ.Α. Τάγματος
449. Ανθ/τρος Έφεδρος Υγειον. Παναγόπουλος Νοσοκομείο
450. Ανθ/γός Μόνιμος Πεζικού Παναγόπουλος Κων. Δ/τής ΙΙΙου Τάγματος
451. -//- Έφεδρος -//- Πιρπιρής Δημήτρ. Καπετ. Τάγματος
452. -//- Μόνιμος -//- Παπαδόπουλος Επαμ. Δ/τής Λόχου
453. -//- Έφεδρος -//- Μουζάκης Χρήστος Διμοιρίτης
454. -//- -//- -//- Κλίδωνας Σταύρος        -//-
455. -//- Μόνιμος -//- Γούτος Ηλίας Δ/τής Λόχου
456. Ανθ/γός Μόνιμος Πεζικού Νικολακόπου-λος Σπ. Δ/τής Λόχου
457. -//- -//- -//- Πλαγιαννός Στρατ. Διμοιρίτης
458. -//- Έφεδρος -//- Μιλίτσης Νικόλ.        -//-
459. -//- Μόνιμος -//- Κόσυβας Θεόδ. Δ/τής Λόχου
460. -//- Έφεδρος -//- Σιαμέτης Φώτιος Διμοιρίτης
461. -//- -//- -//- Τασσόπουλος Νικ.        -//-
462. -//- Μόνιμος -//- Μοίρας Λεων.        -//-
463. -//- Έφεδρος -//- Κριτσωτάκης Ιωάν.        -//-
464. Ιατρός -//- Υγειον. Κανελλόπουλος Σωτ. Ιατρός Τάγματος
465. -//- -//- -//- Θεοδωρόπουλος Γ.        -//-
466. -//- -//- -//- Φλέστας Φίλιπ. Ιατ. Θερ. Συν/τος
467. Ανθ/στής Μόνιμος Πεζικού Δημακουλέας Πετρ. Διμοιρίτης
ΙΙον ΣΥΝΤΑΓΜΑ   ΠΕΖΙΚΟΥ
468. Αντ/ρχης Μόνιμος Πεζικού Σεφερλής Ευστάθιος Δ/τής Συν/τος
469. Λοχαγός -//- -//- Τσεκούρας Βασίλ. Δ/τής Τάγματος
470. Υπλ/γός -//- -//- Παπανικολάου Νικ.        -//-
471. Υπλ/γός -//- -//- Στεργιόπουλος Μιλτ.        -//-
472. Υπλ/γός Έφεδρος -//- Αντωνιάδης Μιλτ. Επιτελής Τάγματος
473. Υπλ/γός Έφεδρος Πεζικού Τσαγγάρης Νικόλ. Αξ/κός Πληρ/ριών
474. Υπίατρος -//- Υγειον. Δουνούκος Δημ. Ιατρός Τάγματος
475. Υπλ/γός -//- Πεζικού Βαρέας Γεώργ. Δ/τής Λόχου
476. -//- -//- -//- Βλάχος Κων. Δ/τής Πολ/ρχίας
477. -//- -//- Ιππικού Βρέντας Αθαν. Δ/τής Λόχου
478. -//- -//- Πεζικού Γεωργόπουλος Ηλ. Δ/τής Πολ/ρχίας
479. -//- -//- -//- Ηλιόπουλος Δημ. Δ/τής Λόχου
480. -//- -//- -//- Μπίκος Δημ. Απεσπ/νος
481. -//- -//- -//- Σπυρόπουλος Απ.        -//-
482. -//- -//- -//- Παναγούλιας Παν.        -//-
483. -//- -//- -//- Παναγούλης Παν. Επιτελ. Συν/τος-Πρ.
484. Υπίατρος -//- Υγειον. Σιψής Γεώρ. Ιατρός Τάγματος
485. Ανθ/γός -//- Πεζικού Κατσούφης Παν. Δ/στής Τάγματος
486. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Σωτηρόπουλος Γεώργ. Ιατρός Τάγματος
487. Ανθ/γός -//- Πεζικού Δασκαλόπουλος Εύαγ. Διμοιρίτης
488. -//- -//- -//- Μπαφές Παν.        -//-
489. -//- -//- -//- Κωνσταντόπου-λος Χρ.        -//-
490. -//- -//- -//- Γεωργαντάς Γεώργ.        -//-
491. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Παναγάκης Γέωργ. Διμοιρίτης
492. -//- -//- -//- Γιαννόπουλος Κυρ. Δ/τής Πολ/ρχίας
493. -//- -//- -//- Παπαϊωάννου Αλκαίος Διμοιρίτης
494. -//- -//- -//- Μέμος Ιωάννης        -//-
495. -//- -//- -//- θεοδωρόπουλος Δ.        -//-
496. -//- -//- -//- Γατσόπουλος Φ. Επιτελής
497. -//- -//- Ιππικού Καλόγρης Γεώργ. Αξ/κός Πληρ/ριών
498. -//- -//- Πεζικού Παπαζαφειρό-πουλος Κ. Διαχειρι-στής
499. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Βασιλακόπουλος Αγ. Ιατρός
500. Ανθ/γός -//- Πεζικού. Χρυστοφύλης Κων. Διμοιρίτης
501. -//- -//- -//- Κανελής Ιωάν.        -//-
502. -//- Μόνιμος Ιππικού Σπεντζούρης Ι.        -//-
503. -//- Έφεδρος Μηχ/κού Τσουκόπουλος Αλ. Δ/τής Λόχου
504. -//- -//- Πεζικού Μπόμπος Σαρ. Διμοιρίτης
505. -//- -//- -//- Στασινόπουλος Ανδ.        -//-
506. -//- -//- -//- Πανορίτης Γεώργ.        -//-
507. -//- Μόνιμος -//- Σωτηρόπουλος Σ. Δ/τής Λόχου
508. -//- Έφεδρος -//- Γεωργόπουλος Τασ. Διμοιρίτης
509. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Πλέσιας Άγγελ. Διμοιρίτης
510. -//- -//- -//- Βασιλόπουλος Ευαγ.        -//-
511. -//- -//- -//- Τσινώνης Παν.        -//-
512. -//- Μόνιμος -//- Κοτσώνης Κων. Δ/τής Λόχου
513. -//- Έφεδρος -//- Αυγερινός Ελευθ. Διμοιρίτης
514. -//- -//- Ιππικού Παπαντωνίου        -//-
515. -//- -//- Πεζικού Σκαλτσάς Κων.        -//-
516. Ανθ/τρος -//- Υγειον. Μακροσβέλυκος Γ. Ιατρός Τάγματος
518. Ανθ/γός -//- Πεζικού Χάγιος Γεράσ. Διμοιρίτης
519. -//- -//- -//- Καναβούρος Ηλ.        -//-
520. -//- -//- -//- Τσάκαλης Γεώργ.        -//-
521. -//- -//- -//- Σαραντόπουλος Δ.        -//-
522. -//- Μόνιμος -//- Γιαννιός Γεώργ. Δ/τής Λόχου
523. -//- Έφεδρος -//- Χαλδούκης Πέτρος Διμοιρίτης
524. -//- -//- -//- Σαρρής Νικόλ.        -//-
525. -//- -//- -//- Λαλιώτης Κων.        -//-
526. -//- -//- Ιππικού Δασκαλόπουλος Δ.        -//-
527. -//- -//- Πεζικού Κομνηνός Στεφ. Εις Νοσοκομείο
528. -//- -//- -//- Δελλόπουλος Δημ.        -//-
529. -//- -//- -//- Κωνσταντινό-πουλος Β. Υπ/στής Αξ. Π.
530. Ανθ/γός Έφεδρος Πεζικού Πλεμμένος Γεώργ. Αξ/κός Πληρ/ριών
531. -//- -//- Τ.Τ.Τ. Κουλόπουλος Ι. Αξ/κός Διαβ/σεων
532. -//- -//- Τ.Τ.Τ. Παπαδημητρίου Ν. Προϊστ. Τ.Τ.
533. -//- -//- Διαχειρ. Χάσουλας Στεφ. Εφοδ. Συν/τος
534. -//- -//- Πεζικού Παπαδόπουλος Χριστ. Διαχ. Συν/τος
535. -//- Μόνιμος -//- Κάβας Ιωάννης Εις Νοσοκομείο
536. -//- Έφεδρος -//- Μαγέρης Ιωάν. Αξ.Στρατολ. και όπλου
537. Ανθ/στής -//- -//- Κολοκοτρώνης Νικ. Διμοιρίτης
538. -//- -//- Μηχ/κού Ανδροκόπουλος Δ. Βοηθ. Αξ. Πληρ.
539. -//- Μόνιμος Πεζικού Ροδόπουλος Νικ. Διμοιρίτης
540. -//- -//- Υπηρε-σιών Βόριος Αντων. Αρχ/της Πεταλωτής
ΙΙον ΜΙΚΤΟΝ   ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
541. Λοχαγός Μόνιμος Πυρ/κού Μαρκόπουλος Ιωάν. Δ/τής Συν/τος
542. -//- -//- -//- Μπαλτάς Ηλίας Δ/τής Ιης Μοίρας
543. -//- -//- -//- Καλογερόπου-λος Κων. Δ/τής ΙΙας Μοίρας
544. -//- -//- -//- Αντωνακόπου-λος Δ. Δ/τής ΙΙΙης Μοίρας
545. Υπλ/γός Έφεδρος -//- Γεωργαράς Κων. Διαχειρι-στής
546. Υπίατρος -//- Υγειον. Χατζόπουλος Νικ. Ιατρός
547. Υπλ/γός Έφεδρος Πυρ/κού Παπαστάθης Χρ. Υπασπιστής Δ.
548. -//- -//- -//- Μπάρλας Νικ. Διαθέσιμος
549. -//- -//- -//- Καραλής Δημ.        -//-
550. -//- -//- -//- Ζευγολατάκος Ι. Δ/τής Πυρ/ρχίας
551. -//- -//- -//- Ανδριτσόπουλος Αθ. Διαθέσιμος
552. -//- -//- -//- Μακρής Ευάγ.      -//-
553. -//- Μόνιμος -//- Παπαχρήστου Κων. Δ/τής Πυρ/ρχίας
554. -//- -//- -//- Θάνος Γεώργ.        -//-
555. -//- Έφεδρος -//- Παπαδάκης Τιμ. Ουλαμαγός
556. -//- -//- -//- Παυλής Ανδρέας        -//-
557. -//- -//- -//- Ζιούτος Ιωάν. Υπασπιστής
558. -//- -//- -//- Τσάκωνας Παν. Διαχ. Χρηματικού
559. Ανθ/γός -//- -//- Μιχαλόπουλος Γ. Ουλαμαγός
560. -//- -//- -//- Πουλόπουλος Ηλ. Διαθέσιμος
561. -//- -//- -//- Παναγόπουλος Κων.        -//-
562. -//- -//- -//- Μπάρλας Νικ.        -//-
563. -//- Μόνιμος -//- Μουζάκης Γεράσ. Δ/τής Πυρ/ρχίας
564. -//- Έφεδρος -//- Τοζάνης Γεώργ. Απέλ. ως Εκπαιδευτής
565. -//- -//- -//- Αγγελίδης Άγγελος Ουλαμαγός
566. -//- -//- -//- Γιαννικόπουλος Σαρ.        -//-
567. Ανθ/γός Μόνιμος Πυρ/κού Μπουζαλάς Βασ. Δ/τής Πυρ/ρχίας
568. -//- Έφεδρος -//- Οικονομόπουλος Παν. Ουλαμαγός
569. -//- -//- -//- Δαλκαφούκης Δημ.        -//-
570. -//- -//- -//- Ζωντανός Γεώργ.        -//-
571. -//- -//- -//- Παπαχατζής Παντ.        -//-
572. -//- -//- -//- Τσιτσιτσώνης Χαρ.        -//-
573. -//- Μόνιμος -//- Ανδρεόπουλος Σαρ. Δ/τής Πυρ/ρχίας
574. -//- Έφεδρος -//- Βέρρος Αθαν. Ουλαμαγός
575. -//- Μόνιμος -//- Στεργιόπουλος Κων. Δ/τής Πυρ/ρχίας
576. -//- -//- -//- Τσίγκλας Δημήτριος Ουλαμαγός
577. -//- Έφεδρος -//- Αγγελόπουλος Βασ.        -//-
578. Ανθ/στής -//- Υγειον. Πιερεσάντι Μάριο (Ιταλός) Βοηθ.Ιατρού
579. -//- -//- Ιερεύς Σωτηράκος Ι. Ιερεύς
580. -//- Μόνιμος -//- Ντόνγκας Κων. Ουλαμαγός
581. -//- Έφεδρος -//- Κολοβρέντης Αρ.        -//-
ΜΟΙΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
582. Ταγ/ρχης Μόνιμος Αυτ/των Λύτινας Μιχαήλ Δ/τής Μοίρας
583. Υπλ/γός Έφεδρος -//- Γκαρδιανός Γ. Αξ/κός Συνεργείου
584. Ανθ/γός Μόνιμος Αυτ/των Σαραντόπουλος Ανδρ. Καπετάνιος
585. -//- Έφεδρος -//- Τσιμογιάννης Παν. Διμοιρίτης
586. -//- -//- -//- Κανελόπουλος Παν.        -//-
587. -//- -//- -//- Πρόβυς Αθαν.        -//-
588. -//- Μόνιμος -//- Παπαδόπουλος Παν.        -//-
589. Ανθ/στής -//- -//- Χριστόδουλος Νικ.        -//-
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΣΟΜΕΙΟΝ   ΚΑΛΑΜΩΝ
590. Υπίατρος Έφεδρος Υγειον. Κανελόπουλος Παν. Δ/ντής Νο-σοκομείου
591. Ανθ/τρος -//- -//- Πουλόπουλος Αντ. Υπ/ντής Νοσοκομείου
592. -//- -//- -//- Αδαμόπουλος Μιχ. Δ/ντής Ορθοπεδικού

 

Advertisements