Εκθεση δολιοφθορών (ΓΕΡ), 27 Αυγ 1944


Αρ. 248-249
Σ χ έ δ ι ο ν

Ομάς μυστικής Αστυνομίας 611 Ο.Υ                                            την 27.8.44
Ημερολόγιον Αριθ. 921/44 εμπιστευτικόν                         Εμπιστευτικόν

Π ρ ό ς
Τον Διοικητήν Αστυνομικόν Διευθυντήν
Εκστρατείας παρά τω Ανωτέρω Αρχηγείω
Ομάδος Στρατιών Γ΄

Βελιγράδιον
Αφορά: Στατιστικήν δολιοφθορών

α) Σιδηροδρομικαί δολιοφθοραί Δεν εδηλώθησαν

β) Διάφοροι άλλαι συγκοινωνιακαί » » δολιοφθοραί

γ) Δολιοφθοραί κατά » » της γεωργικής οικονομίας

δ) Δολιοφθοραί κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ημέρα της πράξεως

Τόπος της πράξεως

Αυτουργοί

Σύντομος περιγραφή της δολιοφθοράς

11.7

Νέον χωρίον Νομός Χανίων

Άγνωστοι

Απέκοψαν 20 μ. καλωδίου και το αφήρεσαν

13.7

Νεάπολις, Νομός Λασηθίου

Ελληνες συνελήφθησαν

Απέκοψαν καλώδιον εκστρατείας διά λίθου.

15.7

Δαφνές Νομός Ηρακλείου

Άγνωστοι

Από καλώδια απέκοψαν 15 μ. και τ’ αφήρεσαν.

15.7

2 χιλιόμετρα Ανατ.Καλογερά Κοινότης Ιεράπετρας

Άγνωστοι

Απέκοψαν διά λίθου καλώδιον

16.7

Γαλατάς Νομός Χανίων

«

Απέκοψαν διπλούν καλώδιον και αφήρεσαν 1 μετ

16.7

Βοορειοδυτική έξοδος Αγ. Νικολάου

«

Εγκατάστασις πυρός φραγμού F, εκλάπησαν 2 βαρέα πολυβόλα (στερεώς πεπακτωμέναι δοκοί με ενδείξεις κατευθύνσεως βολής.)

22.7

Αγία Βαρβάρα Νομός Ηρακλείου

«

Αποκοπή χαλκίνου Τηλεγραφικού σύρματος.

23.7

Χουμεριάκος Νομός Λασηθίου

«

Απεκόπησαν 35 μέτρα βαρέος αγγλικού καλωδίου, προερχομένου εκ λείας και αφηρέθησαν. Ζημία 75 γερμ. Μάρκων.

23.7

Οδός Αγίων ΔέκαΑγ. Βαρβάρας (10 χιλμ. Ανατολ. Σαρού) και 1 χλμ. Ανατολικώς Σαρού, Νομού Ηρακλείου

Άγνωστοι αντάρται

Επί συνόλω ετοποθετήθησαν 4 νάρκαι. Κατεστράφη διερχόμενον φορτηγόν αυτοκίνητον, 1 στρατιώτης νεκρός, 1 τραυματίας.

25.7

Χαμουδοχωριό, Κυδωνίας Νομός Χανίων

Άγνωστοι

25 μ. διπλούν καλώδιον απεκόπη και εκλάπη.

25.7

Οδός ΚρίτσαςΑγ. Νικολάου 3,5 χλμ, προ της Κρίτσας

«

Απεκόπη καλώδιον

28.7

Οδός προς Δαφνές 8 χιλ. Νοτίως Νομών ΗρακλείουΧανίων

«

Απεκόπη με μαχαίριον τηλεγραφικόν σύρμα, ζημία 500 γερ. μάρκων.

31.7

1 1/2χιλ. Ανατολ. Εξάντι Νομός Ρεθύμνου

«

Μικρά απόφραξις της οδού διά περιστροφής τηλεγρ. σύρματος.

3.8

1 χιλ. νοτίως Μοναστηρακίου Παρά την Βασιλικήν, Νομός Λασηθίου

«

400 μέτρα διπλού τηλεγρ. σύρματος απεκόπησαν και εκλάπησαν . Ζημία 200 γερμ. μάρ.

4.8

1 χιλ. δυτικώς Γεργερή Νομός Ηρακλείου

«

Απεκόπη χάλκινον τηλεγρ. σύρμα.

6.8

3 χιλ. Νοτίως οδού ΠλατανιάςΜάλεμε Νομός Χανίων

«

Απεκόπη 1 μικρόν καλώδιον και αφηρέθη.

8.8

2 χιλ. νοτίως Γεωργιουπόλεως, Επαρχίας Αποκορώνου, Νομός Χανίων

«

Απεκόπησαν και εκλάπησαν 100 μέτρα ελαφρού καλωδίου.

9.8

1,5 χιλ. Βορείως Λατσίδας, Επαρχία Νεαπόλεως, Νομός Λασηθίου.

«

Απεκόπη καλώδιον

11.8

Κουνάβι, Νομός Ηρακλείου

Άγνωστοι

Απεκόπησαν 3 χ. Καλωδίου, ζημία 250 γερμ. μάρκα

 

ΝΤΟΙΜΠΕΛ
Κομμισσάριος της Αστυνομίας Εκστρατείας
και Διοικητής Μονάδος

Πληροφοριακώς
Διοικητήν Φρουρίου Κρήτης, Ιι

Advertisements