Παράπονα συμπεριφοράς Ρώσων στρατιωτών, ΕΛΑΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Αυγ 1944


Αξιωματικός ΙΙΙ Μεραρχίας
Πελοποννήσου

Από
την ομάδα των Ρώσσων Ανταρτών

Αίτησις

Λαμβάνομεν την τιμήν ν`αναφέρωμεν τα της 25ης/8/44 Ρώσσους αντάρτες Σαλουνόβιμ Αλέξανδρος, Γιανιουσκενέμ Γρηγόριεμ και Κασλόβιμ Νικολάη έγιναν στοιχεία ταραχής εις τον λόχον και προσέβαλον όλη την ομάδα των Ρώσσων ανταρτών και την ιδική μας πατρίδα Ρωσία και τους Έλληνας αντάρτες του ΕΛΑΣ.

Αι ταραχαί είναι αι κάτωθι.

1)     Σαλουνόφ Αλέξανδρος εδώ και δέκα ημέρες παρουσιάστηκε και μέθησε εις την 25η/8/44 έσχησε το υποκάμησον ενός συντρόφου και επετέθη εναντίον του για να τον κτυπήση.
Κακολογή ημάς τους ρώσσους αντάρτες ότι η εθνικότης μας μεταξύ ρώσσων, εβραίων και καυκάσεων δεν έχουν καμία συνενόησι μεταξύ των και κακολογή όλες τις εθνικότητες της ρωσσίας και εις τα πρόσωπα των εθνικοτήτων αυτών έλεγε αισχρά λόγια.
Τον αρχηγό του Σοβιετικού λαού τον σύντροφο Στάλιν και τον καλλίτερος εξόλων των προλεταριάτων ολοκλήρου του κόσμου (ενν. Στάλιν).
Τον κατέκρινε με τα πιο αισχρά λόγια (αυτά τα λόγια τα νομίζουμε ημείς ότι είναι εις τοιούτον βαθμόν αισχρότητος που δεν δύναται να τα
αναφέρωμε εις την αίτησιν).
Αυτός είπε ότι ο Στάλιν πρόδωσε την Ουκρανία στους γερμανούς.
Όλους τους ρώσσους αντάρτες και τους Έλληνας αντάρτες ονόμασε προδότας της Πατρίδος.
Ο νεώτερος αυτός αφιχθείς εις τους ρώσσους αντάρτες κατά το μεθύση το οποίον έκανε ομολογούσε ότι περνούσε εις τους γερμανούς καλά, είπε αυτός ότι τετράκις βγήκε με τους γερμανούς κατά των ανταρτών του ΕΛΑΣ.Με όλας αυτάς τας ενοχλήσεις τας οποίας έκανε χθές στο χωριό ενώπιον του λαού χαρακτηρήσθη πολύ αντίθετος από ότι είναι ένας άνδρας της Σοβιετικής ενώσεως.

Απόφασις : Ο Συναγ. Σαλουνόφ Αλέξανδρος παραβρισκόταν 17 μήνες στις γερμανικές ομάδες της Ελλάδος είχε την ευκαιρία να έλθη προς τους αντάρτες ενωρίτερα αλλά περίμενε το τέλος του πολέμου και καταλαβαίνοντας ότι ο πόλεμος θα είναι υπέρ της Σ. Ένωσης με τη βοήθεια του σύντροφου Κατσιούρην ήλθε τους αντάρτες.Αφ`ότου αφίχθη έδειξε ότι δεν μένει καθόλου ευχαριστημένος με την ζωή των ανταρτών.Ημείς η ρωσσική ομάς ανταρτών λογαριάζουμε τας ενοχλήσεις αυτάς αυτόν ταραχοποιόν και τον ίδιον ως ένοχο.Γιαυτό από λογαριάζουμε για της ταραχές που είχε κανομένες και παρακαλούμεν να λάβετε τα μέτρα τα οποία λαμβάνετι και εις τους Έλληνας αντάρτες.

2)     Οι αντάρτες Γιανιουσκίκ Γριγόρι και κασλοφ Νικολάς αυτοί αναφέρονται ως ένοχοι της πράξεως της οποίας έγινε χθές τέτοια χτηπήματα και μιθίσματα είχον γίνει απαυτούς τους δυο πολλάκις και οι οποίοι ήλθον και χθές και άκεμαν τα ίδια.
Αυτοί στις προηγούμενες μάχες κατά των Γερμανών ήχον δίξει τον εαυτόν τους φοβισμένον και πανικόβλητον.Σε κάθε μάχη άφινον τους συντρόφους τους και τα όπλα τους κι έφευγον από το πεδίον της μάχης.
Ο Γρηγόρης Γιάνουσκινη και ο Κασλωφ Νικολάι είναι η αιτία και σπέρνουν τη διχόνοια μεταξύ μας.
Ημείς οι Ρόσσοι αντάρτες με της διαταγές της δικίσας, φτιάξαμε χωριστά ροσσική διμηρία.Παρακαλούμε σ
αυτά τα πρόσωπα να λάβετε τα αυστηρότατα μέτρα και να τους αποσπάσετε από την διμηρία μας διότι δεν τους θέλουμε, χωρίς τιμωρία αυτών είναι φύση αδύνατον να γίνη πιθαρχία και εις άλους στρατιώτας και σε μάχην.
Αξιωματικός της Ρωσσικής διμηρίας.
Μαγκομέτοφ

26-8-44

Παρακαλούμε να το συντομεύσετι όσον μπορείται το γρηγορότερον.

Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements